Từ điển việt anh online

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển việt anh online

*
*
*

Từ điển Việt Anh.Vietnamese-English Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vớt từ điển WordNet, từ điển Collocation. Tra cứu vãn nghữ pháp

Bạn tất cả thể thiết đặt app ứng dụng từ điển bên trên Windows để tra từ điển dễ dàng khi phát âm văn phiên bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
tự điển a walking (living) dictionary: từ bỏ điển sống, tín đồ học rộng biết các (định ngữ) có đặc thù từ điển, có đặc điểm sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: giờ đồng hồ Anh sách vở và giấy tờ
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục lịch trình
từ bỏ điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : từ bỏ điển auto
composite external symbol dictionary : từ điển ký kết hiệu ngoài phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ bỏ điển ký hiệu ngoài tinh vi
computer dictionary : trường đoản cú điển laptop
descriptor dictionary : từ bỏ điển diễn đạt
dictionary code : mã trường đoản cú điển
dictionary order : sản phẩm công nghệ tự tự điển
electronic commerce dictionary : trường đoản cú điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : tự điển ký kiệu bên cạnh
frequency dictionary : từ bỏ điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : tự điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ thứ từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : trường đoản cú điển tài liệu tích thích hợp
machine dictionary : trường đoản cú điển lắp thêm
main dictionary : trường đoản cú điển bao gồm
mechanical dictionary : từ bỏ điển cơ giới
relocation dictionary : từ bỏ điển chuyển vị
relocation dictionary : từ điển đưa vị trí
relocation dictionary : tự điển định vị lại
relocation dictionary : trường đoản cú điển tái xác định
reverse code dictionary : từ bỏ điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ bỏ điểm nguồn tin tức

Xem thêm: Mua Bán Modem Wifi Cũ Tphcm, Mua Bán Momde Wifi Cũ Đã Qua Sử Dụng Giá Rẻ

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish