Từ điển anh viêt online

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển anh viêt online

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu từ điển WordNet, từ bỏ điển Collocation. Tra cứu nghữ pháp

Bạn có thể setup app phần mềm từ điển trên Windows để tra tự điển dễ dàng khi gọi văn bạn dạng trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
tự điển a walking (living) dictionary: từ bỏ điển sống, bạn học rộng biết các (định ngữ) có tính chất từ điển, có đặc thù sách vở a dictionary style: văn sách vở dictionary English: tiếng Anh giấy tờ
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục công tác
từ bỏ điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : tự điển auto
composite external symbol dictionary : từ điển ký kết hiệu ngoài phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : tự điển ký hiệu ngoài phức tạp
computer dictionary : từ bỏ điển laptop
descriptor dictionary : trường đoản cú điển bộc lộ
dictionary code : mã tự điển
dictionary order : máy tự từ điển
electronic commerce dictionary : tự điển điện tử
external symbol dictionary : trường đoản cú điển cam kết kiệu bên cạnh
frequency dictionary : tự điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ vật từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : trường đoản cú điển tài liệu tích phù hợp
machine dictionary : tự điển thứ
main dictionary : tự điển bao gồm
mechanical dictionary : trường đoản cú điển cơ giới
relocation dictionary : từ điển chuyển vị
relocation dictionary : từ bỏ điển gửi vị trí
relocation dictionary : từ điển định vị lại
relocation dictionary : tự điển tái xác định
reverse code dictionary : từ bỏ điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
tự điểm nguồn thông tin

Xem thêm: Bé 3 Tuổi Học Gì Để Phù Hợp Với Sự Phát Triển Của Con, Trẻ 3 Tuổi Biết Làm Gì

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how khổng lồ use dictionaries | compile, write | edit | publish