Thông tư hướng dẫn tính khấu hao tài sản

     
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vày chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ coi được nằm trong tính của Văn bản. các bạn chưa coi được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại trên đây
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ coi được nằm trong tính
của Văn bản. các bạn chưa xem được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời các bạn Đăng ký tài khoản tại phía trên
Theo dõi hiệu lực thực thi hiện hành Văn bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bản thay rứa Văn phiên bản song ngữ

Thông tư 45/2018/TT-BTC về phía dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định và thắt chặt tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao đến doanh nghiệp thống trị không tính thành phần vốn công ty nước tại doanh nghiệp do bộ Tài chính phát hành


*

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 45/2018/TT-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2018

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, TÍNH HAO MÒN, KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CƠQUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH vì NHÀ NƯỚC GIAO mang lại DOANH NGHIỆP QUẢNLÝ KHÔNG TÍNH THÀNH PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Căn cứ vẻ ngoài Quản lý, sử dụng gia sản công ngày 21 mon 6 năm 2017;

Căn cứ Luật ngân sách chi tiêu nhà nướcngày 25 mon 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết một số điềucủa luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CPngày 26 tháng 7 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của cục Tài chính;

Theo ý kiến đề xuất của viên trưởng viên Quảnlý công sản;

Bộ trưởngBộ Tài chính ban hành Thông tứ hướng dẫn cơ chế quảnlý, tính hao mòn, khấuhao tài sản cố định và thắt chặt tạicơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định và thắt chặt do công ty nước giao đến doanh nghiệp thống trị không tính yếu tố vốn công ty nước tại doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn tính khấu hao tài sản

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

1. Thông bốn này quy định chế độ quản lý,tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định và thắt chặt tại phòng ban nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệpcông lập, đơn vị lực lượng trang bị nhân dân, ban ngành Đảng cộng sản Việt Nam,các tổ chức triển khai có sử dụng túi tiền nhà nước (sau đây gọi làcơ quan, tổ chức, 1-1 vị) và tài sản thắt chặt và cố định do nhà nước giao đến doanh nghiệpquản lý bên cạnh thành phần vốn nhà nước trên doanh nghiệp.

2. Chế độ quảnlý, tính hao mòn, khấu hao tài sản thắt chặt và cố định là gia tài đặcbiệt, gia sản chuyên dùng tại đơn vị chức năng lực lượng khí giới nhân dân qui định tại khoản 1, khoản 2 Điều 64 của qui định Quản lý, sử dụng gia tài côngthực hiện theo luật pháp riêng của cục trưởng cỗ Quốc phòng,Bộ trưởng cỗ Công an.

3. Chính sách quản lý, tính hao mòn tài sảnkết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng điều khoản tại khoản 2 Điều 4 của nguyên lý Quản lý, sử dụng gia sản công thực hiệntheo cách thức riêng của cục trưởng bộ Tài chính.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Chế độ quản lý, tính hao mòn, khấuhao tài sản cố định quy định trên Thông tứ này được vận dụng đối với:

a) Tài sản cố định và thắt chặt tại cơ sở nhà nước,đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhândân, cơ sở Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - buôn bản hội;

b) gia sản cố địnhlà trụ sở có tác dụng việc, cơ sở chuyển động sự nghiệp của tổ chức triển khai chính trị xã hội -nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai khác đượcthành lập theo chính sách của điều khoản về hội lý lẽ tại khoản1 Điều 69, khoản 2 Điều 70 của công cụ Quản lý, sử dụng tài sản công;

c) Tài sản cố định và thắt chặt do bên nước giaocho doanh nghiệp thống trị không tính yếu tố vốn đơn vị nước tại doanh nghiệp.

2. Khuyến khích các tổ chức chính trịxã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức triển khai xã hội - nghềnghiệp, tổ chức triển khai khác được thành lập và hoạt động theo dụng cụ của điều khoản về hội áp dụngcác nguyên lý tại Thông tứ này để quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố địnhkhông thuộc phạm vi luật pháp tại khoản 1 Điều 69, khoản 2 Điều70 của qui định Quản lý, sử dụng gia tài công.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ QUẢNLÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Điều 3. Quy địnhtiêu chuẩn chỉnh nhận biết tài sản cố định

1. Tiêu chuẩn nhậnbiết tài sản cố định hữu hình

Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình là hồ hết tàisản gồm hình thái vật chất, tất cả kết cấu chủ quyền hoặc là một khối hệ thống gồm các bộphận riêng rẽ lẻ link với nhau đểcùng tiến hành một hay một số công dụng nhất định, vừa lòng đồngthời cả 02 tiêu chuẩn dưới đây:

a) Có thời hạn sử dụng từ 01 (một)năm trở lên;

b) tất cả nguyên giá bán từ 10.000.000 đồng(mười triệu đồng) trở lên.

2. Tiêu chuẩn chỉnh nhận biết gia sản cố địnhvô hình

Tài sản thắt chặt và cố định vô hình là hồ hết tàisản không tồn tại hình thái vật chất mà cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp lớn đã đầutư túi tiền tạo lập tài sản hoặc được có mặt qua quá trình hoạt động, thỏamãn đôi khi cả 02 tiêu chuẩn quy định trên điểm a, điểm bkhoản 1 Điều này.

3. Căn cứ đặc điểm tài sản thực hiện thựctế của ngành, lĩnh vực, địa phương và yêu mong quản lý, Bộtrưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang Bộ, cơ quan thuộc bao gồm phủ, cơ sở khác ởtrung ương (sau đây điện thoại tư vấn là cỗ trưởng, Thủ trưởng ban ngành trung ương), Ủy ban dân chúng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây điện thoại tư vấn là Ủyban nhân dân cấp cho tỉnh) có thể ban hành Danh mục tài sản chưa đủ tiêu chuẩn chỉnh quyđịnh tại khoản 1, khoản 2 Điều này là tài sản cố định và thắt chặt đối với các tài sản thuộcphạm vi thống trị của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương (theo mẫu mã số 02 phương tiện tại Phụ lục số 02 ban hànhkèm theo Thông tứ này) thuộc 01 vào 02 trường hợp sau đây:

a) gia sản (trừ gia sản là nhà, côngtrình xây dựng, đồ dùng kiến trúc) bao gồm nguyên giá từ 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)đến dưới 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) cùng có thời gian sử dụng trường đoản cú 01 (một)năm trở lên;

b) gia tài là trang thiết bị dễ dàng hỏng,dễ vỡ tất cả nguyên giá chỉ từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng)trở lên.

4. Tiêu chuẩn chỉnh nhận biết gia tài cố địnhvề giá chỉ trị so với tài sản cơ chế tại khoản 1 Điều 16 Thông bốn này thực hiệntheo quy định áp dụng cho doanh nghiệp.

Điều 4. Phân loạitài sản ráng định

1. Phân các loại theo tính chất, đặc điểmtài sản; bao gồm:

a) Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

- một số loại 1: Nhà, dự án công trình xây dựng; gồm:Nhà có tác dụng việc; bên kho; bên hội trường; công ty câu lạc bộ; đơn vị văn hóa; nhà tập luyệnvà tranh tài thể thao; nhà bảo tồn, bảotàng; nhà trẻ; nhà mẫu mã giáo; bên xưởng; phòng học; nhà giảng đường; nhà ký kết túcxá; chống khám, trị bệnh; đơn vị an dưỡng; đơn vị khách; công ty ở; công ty công vụ; nhà,công trình desgin khác.

- các loại 2: đồ dùng kiến trúc; gồm: Kho chứa,bể chứa, kho bãi đỗ, sân phơi, sảnh chơi, sảnh thể thao, bể bơi; giếng khoan, giếngđào, tường rào cùng vật kiến trúc khác.

- loại 3: xe cộ ô tô; gồm: Xe ô tô phụcvụ công tác những chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung, xe xe hơi chuyên dùng,xe ô tô ship hàng lễ tân bên nước cùng xe ô tô khác.

- loại 4: Phương tiện vận tải khác(ngoài xe cộ ô tô); gồm: Phương tiện vận tải đường bộ đường bộ, phương tiện vận tải đường sắt,phương tiện vận tải đường bộ đường thủy, phương tiện vận tải đường bộ hàng ko và phương tiện vậntải khác.

- một số loại 5: đồ vật móc, thiết bị; gồm: Máymóc, thiết bị văn phòng phổ biến; trang bị móc, thiết bị phục vụhoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đối chọi vị; sản phẩm móc, máy chuyên dùng vàmáy móc, máy khác.

- một số loại 6: Cây lâu năm, súc vật làm cho việcvà/hoặc đến sản phẩm.

- một số loại 7: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hìnhkhác.

Xem thêm: 5 Cách Copy Ảnh Từ Iphone Sang Máy Tính Đơn Giản Nhất, Cách Copy Ảnh Từ Iphone Vào Máy Tính An Toàn

b) Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

- các loại 1: Quyền thực hiện đất.

- các loại 2: Quyền người sáng tác và quyền liênquan đến quyền tác giả.

- loại 3: Quyền cài công nghiệp.

- các loại 4: Quyền đối với giống cây trồng.

- nhiều loại 5: phần mềm ứng dụng.

- một số loại 6: uy tín của đơn vị sựnghiệp công lập (bao gồm các yếu tố năng lực, hóa học lượng,uy tín, yếu tố kế hoạch sử, bề dày truyền thống của đơn vị sự nghiệp công lập vàcác nguyên tố khác có khả năng tạo ra các quyền, công dụng kinh tế cho đơn vị chức năng sựnghiệp công lập).

- loại 7: Tài sản cố định và thắt chặt vô hìnhkhác.

2. Phân các loại theo nguồn gốc hìnhthành tài sản; bao gồm:

a) Tài sản cố định và thắt chặt hình thành bởi vì muasắm;

b) Tài sản cố định hình thành bởi đầutư xây dựng;

c) Tài sản thắt chặt và cố định được giao, dấn điềuchuyển;

d) Tài sản cố định và thắt chặt được tặng kèm cho,khuyến mại;

đ) Tài sản thắt chặt và cố định khi kiểm kê pháthiện thừa chưa được theo dõi trên sổ kế toán;

e) gia tài cố địnhđược xuất hiện từ nguồn khác.

Điều 5. Gia tài cốđịnh sệt thù

1. Tài sản cố định không khẳng định đượcchi giá tiền hình thành hoặc không reviews được quý hiếm thực nhưng mà yêu cầu cần quảnlý chặt chẽ về hiện thứ (như: cổ vật,hiện đồ dùng trưng bày vào bảo tàng, lăng tẩm, di tích lịch sử hào hùng được xếp hạng),tài sản cố định và thắt chặt là chữ tín của đơn vị sự nghiệp công lập không xác minh đượcchi giá thành hình thành được quy định là tài sản thắt chặt và cố định đặc thù.

2. Căn cứ vào tình hình thực tiễn vàyêu cầu cai quản đối cùng với những gia sản quy định trên khoản 1 Điều này, bộ trưởng,Thủ trưởng ban ngành trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnhban hành hạng mục tài sản cố định và thắt chặt đặc thù nằm trong phạm vi cai quản của Bộ, cơ quantrung ương, địa phương (theo chủng loại số 03 điều khoản tạiPhụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tứ này) nhằm thống tốt nhất quản lý.

3. Nguyên giá bán tài sản cố định và thắt chặt đặc thùđể ghi sổ kế toán, kê khai nhằm đăng nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu tổ quốc vềtài sản công được xác định theo giá chỉ quy ước. Giá quy cầu tài sản thắt chặt và cố định đặcthù được xác định là 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

Điều 6. Đối tượngghi sổ kế toán gia sản cố định

1. Tài sản sử dụng chủ quyền được xác địnhlà một đối tượng ghi sổ kế toán gia sản cố định.

2. Một hệ thống gồm nhiều bộ phận tàisản riêng lẻ liên kết với nhau nhằm cùng thực hiện một hay là một số tính năng nhấtđịnh, nhưng mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào trong những số đó thì cả hệ thống không thể hoạtđộng được thì được xác minh là một đối tượng người tiêu dùng ghi sổ kế toán gia tài cố định.

3. Một khối hệ thống gồm nhiều thành phần tàisản riêng biệt lẻ, links với nhau, trong đó mỗi thành phần cấuthành có thời gian sử dụng khác biệt và có công dụng hoạt cồn độc lập, đồng thờicó sự yên cầu phải làm chủ riêng từng bộ phận tài sản thìmỗi bộ phận tài sản đó được khẳng định là một đối tượng người dùng ghi sổ kế toán tài sản cố định.

4. Súc vật thao tác và/hoặc cho sảnphẩm thì từng bé súc vật có mức giá trị trường đoản cú 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trởlên được xác minh là một đối tượng ghi sổ kế toán gia tài cố định.

5. Sân vườn cây trực thuộc khuôn viên đất độclập, có mức giá trị trường đoản cú 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trởlên (không tính giá trị quyền sử dụng đất); hoặc từng cây lâu năm có cực hiếm từ10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên được khẳng định là một đối tượng người tiêu dùng ghi sổkế toán gia sản cố định.

Điều 7. Xác định nguyêngiá tài sản cố định hữu hình

Việc khẳng định nguyên giá gia sản cố địnhhữu hình biện pháp tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông bốn này (trừ tài sản thắt chặt và cố định đặcthù phương tiện tại Điều 5 Thông bốn này) như sau:

1. Nguyên giá tài sản cố định hìnhthành từ buôn bán được xác minh theo công thức: