Thông tư hướng dẫn nghị định 63 đấu thầu

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ---------------

Số: 09/2018/TT-BKHĐT

TP. hà Nội, ngày 28 mon 1hai năm 2018

THÔNGTƯ

HƯỚNGDẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2018/NĐ-CP. NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

Cnạp năng lượng cđọng Luật Đầu bốn công số 49/2014/QH13 ngày 18mon 6 năm 2014;

Cnạp năng lượng cứ đọng Luật Đầu tư số 67/2014/QH13ngày 26 mon 1một năm 2014;

Căn uống cứ đọng Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13ngày 26 tháng 1một năm 2013;

Căn uống cứ đọng Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18mon 6 năm 2014;

Căn cđọng Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày04 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về đầu tư theo vẻ ngoài đối tác doanh nghiệp côngtư;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CPhường ngày25 mon 7 năm 2017 của Chính phủ giải pháp công dụng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơcấu tổ chức triển khai của Sở Kế hoạch với Đầu tư;

Bộ trưởng Sở Kế hoạch cùng Đầu tứ banhành Thông bốn lí giải tiến hành một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CPngày 04 mon 5 năm 2018 của Chính phủ về đầu tư chi tiêu theo vẻ ngoài đối tác doanh nghiệp côngbốn.

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn nghị định 63 đấu thầu

Chương thơm I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh và đối tượng người dùng áp dụng

1. Thông bốn này lý giải câu chữ lập,thẩm định và đánh giá báo cáo nghiên cứu và phân tích chi phí khả thi, báo cáo phân tích khả thi dự án PPPhường.,nội dung vừa lòng đồng dự án PPP với một vài nội dung khác theo hiện tượng tại khoản 2 Điều 68 Nghị định số 63/2018/NĐ-CPhường.

2. Thông tư này áp dụng đối với Sở, cơquan liêu ngang Bộ, ban ngành ở trong nhà nước (sau đây gọi là Sở, ngành), Ủy ban nhândân tỉnh giấc, thị thành trực trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban quần chúng. # cấp tỉnh);cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng được giao trách nhiệm hoặc được ủy quyền theo hiện tượng tạikhoản 3, khoản 4 Điều 8 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP; bên đầubốn, doanh nghiệp dự án; mặt cho vay vốn và cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể liên quan đếnvấn đề thực hiện dự án công trình PPPhường.

Điều 2. Nội dung lập,đánh giá và thẩm định báo cáo phân tích tiền khả thi, báo cáo phân tích khả thi, nội dunghợp đồng dự án

1. Báo cáo nghiên cứu và phân tích tiền khả thi,report nghiên cứu và phân tích khả thi được lập theo nguyên tắc trên Điều 18, Điều29 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP cùng khuyên bảo trên các Prúc lục I với Phụ lục IIIphát hành đương nhiên Thông bốn này. Đối cùng với dự án công trình nhóm C do nhà đầutư đề xuất, hồ sơ lời khuyên dự án công trình được lập theo cách thức trên Điều23 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP.. trong số đó nội dung báo cáo nghiên cứu khả thiđược lập bên trên cửa hàng lí giải trên Prúc lục III phát hành đương nhiên Thông bốn này.

2. Báo cáo thẩm định và đánh giá report nghiên cứutiền khả thi được lập trên đại lý giải đáp tại Phụ lục II phát hành kèm theoThông tứ này.

3. Báo cáo thẩm định và đánh giá report nghiên cứukhả thi được lập theo công cụ trên khoản 2 với khoản 3 Điều 30Nghị định số 63/2018/NĐ-CP cùng khuyên bảo trên Phụ lục IV ban hành kèm theoThông tư này.

4. Hợp đồng dự án công trình PPP được lập trên cơssinh sống hướng dẫn tại các Phụ lục V.a cùng Prúc lục V.b phát hành hẳn nhiên Thông tứ này.

5. Căn cứ tính chất, đồ sộ, lĩnh vựccủa từng dự án công trình cụ thể, tổ chức, cá nhân vận dụng các Prúc lục I, II, III, IV, V.a với V.b ban hànhtất nhiên Thông bốn này nhằm lập, đánh giá report nghiên cứu tiền khảthi, report nghiên cứu và phân tích khả thi, dự thảo hợp đồng dự án PPP. Ngoài văn bản quyđịnh trên các Phú lục này, báo cáo nghiên cứu chi phí khả thi, report thđộ ẩm địnhbáo cáo phân tích tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu và phân tích khả thi, báo cáo thẩm địnhreport phân tích khả thi, vừa lòng đồng dự án công trình hoàn toàn có thể được lập, thỏa thuận hợp tác những nộidung không giống cùng với ĐK ko trái các qui định trên Nghị định số 63/2018/NĐ-CPhường.,Thông tứ này và những vnạp năng lượng bản quy bất hợp pháp nguyên lý tất cả tương quan.

Điều 3. Cơ quan tiền nhànước gồm thẩm quyền ký kết kết và triển khai hòa hợp đồng dự án công trình được Thủ tướng Chính phủgiao theo luật tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số63/2018/NĐ-CP

Trường phù hợp dự án ở trong công dụng, nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ của không ít Sở, ngành, Ủy ban dân chúng cấp thức giấc, các Bộ, ngành, Ủyban quần chúng cấp cho tỉnh thống nhất cùng báo cáo Thủ tướng tá nhà nước giao một Sở,ngành, Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh làm phòng ban công ty nước có thẩm quyền cam kết kết, thựchiện thích hợp đồng dự án.

Điều 4. Lựa lựa chọn hồsơ khuyến cáo dự án công trình trong trường thích hợp tất cả từ hai nhà chi tiêu trnghỉ ngơi lên cùng nộp làm hồ sơ đềxuất dự án theo luật tại khoản 2 Điều 24 Nghị địnhsố 63/2018/NĐ-CP

1. Trường phù hợp dự án đã bao gồm một bên đầutứ nộp hồ sơ khuyến nghị dự án, Sở, ngành, Ủy ban quần chúng. # cấp tỉnh giấc đón nhận hồ sơđề xuất dự án công trình trong phòng đầu tư không giống lúc dự án công trình tất cả cùng phương châm, địa điểmtiến hành với tương xứng cùng với quy hướng trong thời hạnkhông thực sự 10 ngày thao tác làm việc kể từ ngày nhận ra làm hồ sơ lời khuyên ở trong nhà đầu tư chi tiêu đầutiên.

2. Tiêu chí gạn lọc hồ sơ đề xuất dựán bao gồm tính khả thi cùng kết quả cao nhất bao gồm:

a) Điều kiện theo phương pháp tại khoản 1 Điều trăng tròn Nghị định số 63/2018/NĐ-CP;

b) Sự cần thiết đầu tư;

c) Tính khả thi về khía cạnh chuyên môn, bao gồmphương pháp thực hiện phương diện bằng;

d) Hiệu quả tài chính - xã hội của dựán;

đ) Tính khả thi về mặt tài chủ yếu của dựán;

e) Năng lực, kinh nghiệm tay nghề ở trong phòng đầubốn nhằm tổ chức lập report nghiên cứu và phân tích chi phí khả thi, report nghiên cứu và phân tích khả thibởi bản thân khuyến nghị.

3. Cnạp năng lượng cứ đọng điều kiện rõ ràng với yêu cầutiến hành dự án công trình, Sở, ngành, Ủy ban quần chúng cấp cho tỉnh giấc đưa ra quyết định phương phápreviews để so sánh, chắt lọc hồ sơ đề xuất dự án bao gồm tính khả thi cùng hiệu quảcao nhất, trong các số đó xác định tỷ trọng thân các nguyên tố dụng cụ tại các điểm c,d, đ cùng e khoản 2 Như vậy.

Điều 5. Phê chú ý chủtrương thay đổi và report nghiên cứu và phân tích khả thi dự án công trình đổi khác theo quy địnhtạikhoản 1 Điều 27 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP..

Cấp có thẩm quyền phê chăm bẵm công ty trươngbiến đổi và report phân tích khả thi dự án công trình thay đổi triển khai theo quy địnhtại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP.. Trường hợpdự án chi tiêu công trước kia bởi Ủy ban quần chúng cung cấp huyện, xã quyết định đầu tư, Ủyban dân chúng cung cấp thị trấn, làng mạc report Ủy ban quần chúng. # cung cấp thức giấc cẩn thận, phê duyệtnhà trương chuyển đổi và báo cáo nghiên cứu và phân tích khả thi dự án công trình đổi khác.

Điều 6. Thực hiện nay dựán áp dụng loại hợp đồng BT theo nguyên tắc tại Điều33 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP

1. Đối với dự án team C áp dụng loạiđúng theo đồng BT, trình từ thực hiện dự án theo phương pháp tại khoản 2Điều 9 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP; đôi khi dự án rất cần được triển khai lập,thẩm định và đánh giá phê coi ngó thiết kế, dự tân oán trước lúc tổ chức triển khai lựa chọn công ty đầu tưtheo luật pháp trên các điểm c, d, đ khoản 1 Điều 33 Nghị định số63/2018/NĐ-CP.

2. Trường thích hợp biến đổi dự án đầu tưcông sang trọng chi tiêu PPP áp dụng loại thích hợp đồng BT, sau thời điểm cấp có thẩm quyền phêđể ý nhà trương đổi khác và báo cáo phân tích khả thi dự án công trình biến hóa,trình từ tiến hành dự án chuyển đổi triển khai theo điều khoản trên các điểm c, d cùng đ khoản 1 Điều 33 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP.

Điều 7. Hợp đồng hỗnhợp theo luật pháp tại khoản 3 Điều 40 Nghị định số63/2018/NĐ-CP

1. Trường hợp đề xuất áp dụng các loại hợpđồng các thành phần hỗn hợp, đơn vị chuẩnbị dự án hoặc đơn vị chi tiêu phải ttiết minh cụ thể các văn bản sau:

a) Sự quan trọng với ưu thế của vấn đề ápdụng các loại phù hợp đồng tất cả hổn hợp so với những các loại hòa hợp đồng quy định tại những khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 3 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP;

b) Mục tiêu, công năng thiết yếu của dựán; trình tự tiến hành dự án công trình với thẩm quyền ra quyết định những câu chữ tương ứng;

c) Tính khả thi của cách thức thiết kế,mua, thống trị, sale, vận hành, khai thác cùng chuyển nhượng bàn giao công trình dựán; cách thực hiện tài chính;

d) Dự kiến vẻ ngoài xét ưng chuẩn trúngthầu Lúc chọn lọc nhà chi tiêu phù hợp với các loại hòa hợp đồng được lời khuyên.

2. Trường hòa hợp dự án công trình áp dụng loại hòa hợp đồngcác thành phần hỗn hợp trong đó tất cả nhiều loại vừa lòng đồng BT: tmáu minh cụ thể Việc lập, đánh giá và thẩm định,phê chuẩn y, đo lường và tính toán unique công trình xây dựng cùng chuyển giao cho phòng ban công ty nướctất cả thẩm quyền so với khuôn khổ dự án công trình vận dụng nhiều loại vừa lòng đồng BT.

Điều 8. Công khaithông tin dự án công trình với hợp đồng dự án

1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kểtừ ngày cấp có thẩm quyền đưa ra quyết định nhà trương chi tiêu hoặc phê chăm nom báo cáonghiên cứu khả thi đối với dự án team C, báo cáo dự án, danh mục dự án công trình được công bốtheo mức sử dụng trên Điều 21 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP..

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kểtừ ngày ký kết đúng theo đồng dự án, mặt mời thầu có trách nát nhiệm công khai minh bạch công bố hợpđồng dự án theo phương tiện trên Điều 41 Nghị định số 63/2018/NĐ-CPhường,trừ các văn bản bắt buộc bảo mật thông tin đã làm được thỏa thuận hợp tác trên đúng theo đồng dự án hoặc theokhí cụ của quy định về bảo mật thông tin.

Điều 9. Tổ chức thựchiện

3. Các Sở, cơ sở ngang Bộ, cơ quannằm trong Chính phủ, cơ sở khác sinh sống Trung ương, Ủy ban quần chúng. # những cấp cho với phòng ban,tổ chức triển khai, cá thể gồm liên quan Chịu đựng trách nhiệm thi hành Thông tứ này.

4. Trong quá trình triển khai, nếu cóvướng mắc, ý kiến đề xuất các Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ quan trực thuộc nhà nước, cơ quankhông giống làm việc Trung ương, Ủy ban quần chúng các cung cấp và cơ sở, tổ chức, cá nhân có liênquan lại gửi chủ kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm kịp lúc chú ý, xử trí. Trường hợptạo ra những câu chữ không được nguyên lý rõ ràng, báo cáo Thủ tướng tá Chính phủđể mắt tới, đưa ra quyết định theo hiện tượng trên Điều 77 Nghị định số63/2018/NĐ-CP./.

Nơi nhận: - Ban túng bấn thỏng Trung ương Đảng; - Thủ tướng mạo, những Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn chống Tổng túng thư; - Vnạp năng lượng chống Chủ tịch nước; - Vnạp năng lượng chống Trung ương Đảng với các Ban của Đảng; - Vnạp năng lượng chống Quốc hội; - Vnạp năng lượng chống Chính phủ; - Viện Kiểm gần kề quần chúng tối cao; - Tòa án quần chúng. # về tối cao; - Kiểm tân oán công ty nước; - Các Bộ, cơ sở ngang Bộ, phòng ban nằm trong Chính phủ; - Cơ quan lại Trung ương của các đoàn thể, các Tổng chủ thể, Tập đoàn kinh tế tài chính bên nước; - HĐND, UBND những tỉnh giấc, TPhường. trực ở trong trung ương; - Snghỉ ngơi KH&ĐT các tỉnh giấc, đô thị trực nằm trong TW; - Cổng ban bố điện tử Chính phủ; - Công báo; - Cục Kiểm tra văn phiên bản - Sở Tư pháp; - Các đơn vị chức năng thuộc Sở KH&ĐT; - Cổng ban bố điện tử Bộ KH&ĐT; - Lưu: VT, Cục QLĐT (T309).

BỘ TRƯỞNG Nguyễn Chí Dũng

PHỤ LỤC

1. Prúc lục I: Hướng dẫn lập báo cáo nghiên cứutiền khả thi dự án công trình PPP..

2. Phụ lục II: Hướng dẫn đánh giá báocáo nghiên cứu và phân tích chi phí khả thi dự án PPPhường.

3. Prúc lục III: Hướng dẫn lập báo cáophân tích khả thi dự án PPP.

4. Prúc lục IV: Hướng dẫn đánh giá và thẩm định báocáo nghiên cứu và phân tích khả thi dự án PPP..

5. Phụ lục V.a: Nội dungcơ phiên bản của hợp đồng dự án PPPhường (trừ dự án công trình vận dụng nhiều loại hợp đồng BT).

6. Phụ lục V.b: Nội dungcơ phiên bản của hợp đồng dự án BT.

PHỤLỤC I

HƯỚNGDẪN LẬP.. BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN PPP

Báo cáo nghiên cứu và phân tích chi phí khả thi là tàiliệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về việc cần thiết, tính khả thi vàcông dụng của dự án công trình. Prúc lục này khuyên bảo những văn bản được trình bày vào báocáo nghiên cứu và phân tích tiền khả thi để cấp có thẩm quyền theo cách thức tại Điều 16 Nghịđịnh số 63/2018/NĐ-CP đưa ra quyết định công ty trương đầu tư chi tiêu dự án công trình PPP với khẳng định phầnNhà nước tham mê gia vào dự án PPP. (ví như có).

Cnạp năng lượng cứ đặc thù, đồ sộ, nghành nghề dịch vụ củadự án, đơn vị chức năng chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư lập report nghiên cứu tiền khảthi (BCNCTKT) theo các văn bản dưới đây:

A. THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN

Tóm tắt cùng tmáu minch báo cáo cơ bảncủa dự án công trình, bao gồm:

- Tên dự án;

- Tên phòng ban đơn vị nước tất cả thẩm quyềncam kết phối hợp đồng cùng với đơn vị đầu tư;

- Tên đơn vị chức năng chuẩn bị dự án hoặc đơn vị đầutư lời khuyên dự án;

- Địa điểm, quy mô, hiệu suất dựán, diện tích áp dụng đất;

- Yêu cầu về kỹ thuật;

- Dự loài kiến tổng vốn đầu tư;

- Phần Nhà nước tđắm đuối gia vào dự án PPP(ví như có);

- Loại đúng theo đồng dự án;

- Các tiêu chí chủ yếu thuộc phương thơm ántài thiết yếu sơ bộ;

- Thời gian đúng theo đồng dự án;

- Ưu đãi với bảo đảm đầu tư;

- Các ngôn từ liên quan khác.

B. CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀNKHẢ THI

Liệt kê các văn bạn dạng pháp lý làm căn cứlập BCNCTKT, bao gồm:

- Các Luật, Nghị định và Thông tứ hướngdẫn liên quan tới việc thực thi dự án công trình theo vẻ ngoài PPP;

- Các Luật, Nghị định với Thông tứ hướngdẫn liên quan đến ngành, nghành nghề dịch vụ đầu tư chi tiêu của dự án;

- Các nghị quyết hoặc đưa ra quyết định phêưng chuẩn các quy hướng bao gồm tương quan theo biện pháp của điều khoản về quy hướng, kếhoạch cách tân và phát triển tài chính - làng hội của giang sơn, planer cách tân và phát triển ngành, lĩnhvực, vùng và địa pmùi hương tương quan mang đến dự án;

- Các văn bạn dạng pháp lý khác gồm liênquan.

C. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNHBÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI

Thành phần làm hồ sơ đề xuất thẩm định và đánh giá báocáo nghiên cứu và phân tích tiền khả thi bao gồm:

- Văn phiên bản trình chăm chú quyết định chủtrương đầu tư;

- Báo cáo phân tích tiền khả thi;

- Quyết định thực hiện gia tài công đểtsay đắm gia dự án công trình PPP theo công cụ của điều khoản về quản lý, thực hiện tài sảncông;

- Báo cáo đánh giá tác động môi trườngtheo giải pháp của điều khoản về bảo đảm môi trường;

- Các tài liệu, vnạp năng lượng bản pháp lý khácbao gồm tương quan.

Trường đúng theo dự án công trình bởi vì bên chi tiêu khuyến cáo,yếu tố làm hồ sơ khuyến nghị theo chế độ trên Điều 23 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP.

D. NỘI DUNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢTHI

I. S quan trọng đầutứ dự án

1. Bối chình họa chung

- Thuyết minc sơ bộ bối cảnh bình thường vềkinh tế - buôn bản hội của quốc gia và/hoặc địa phương thơm vào tiến độ dự án được triểnkhai.

- Đánh giá tổng quan tiền về ngành, lĩnh vựcnhưng dự án công trình khuyến nghị, các tác động trực tiếp, loại gián tiếp của các phương tiện pháp luậtchăm ngành so với dự án.

- Phân tích sự tương xứng của dự án đối vớinhững quy hướng tất cả tương quan theo qui định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạchcải tiến và phát triển tài chính - xóm hội của nước nhà, planer cải tiến và phát triển ngành, nghành nghề,vùng và địa phương.

- Đánh giá những ảnh hưởng tác động của bài toán thựchiện nay dự án theo hình thức PPPhường so với cộng đồng, người dân vào phạm vi dự án.

2. Hiện trạng khu vực vựcthực hiện dự án

Trường hòa hợp dự án công trình khai công new, thuyếtminh về thực trạng, yếu tố hoàn cảnh của khoanh vùng, vị trí đang tiến hành dự án. Trườnghợp dự án cải tạo,thay thế sửa chữa, nâng cấp, reviews bổ sung hiện trạng của công trình xây dựng nên tôn tạo, sửatrị, tăng cấp.

3. Các dự án công trình có liênquan

Nêu báo cáo cơ phiên bản về các dự án công trình cótương quan cùng tác động tích cực và lành mạnh, tiêu cực của các dự án công trình kia so với dự án công trình được đềxuất.

4. Mục tiêu của dự án

Tmáu minch sơ bộ các kim chỉ nam tổng thểvà mục tiêu rõ ràng nhưng mà dự án cần có được trong toàn cảnh, thực trạng đã phântích ngơi nghỉ những mục trên.

5. Li nạm của việcchi tiêu theo vẻ ngoài PPP

Phân ttiện ích cụ đối với dự án công trình khi đầutứ theo hiệ tượng PPP.. đối với vẻ ngoài đầu tư chi tiêu không giống bên trên đại lý những nội dung: Khảnăng ham mê nguồn vốn, technology, kinh nghiệm cai quản của khoanh vùng tứ nhân; khảnăng phân loại khủng hoảng giữa những bên bao gồm tương quan và những câu chữ khác.

II. Ttiết minh về nghệ thuật của dự án1

1. Quy tế bào, năng suất củadự án

Phân tích sơ cỗ nhu yếu sử dụng côngtrình dự án, sản phẩm hoặc hình thức dịch vụ hỗ trợ trên cơ sở quy hướng, tài liệu khảogần kề trong thực tế hoặc những số liệu dự báo; tmáu minch đồ sộ, hiệu suất của dự án.

2. Đa điểm thựchiện dự án

Mô tả địa điểm, khu đất thực hiện dựán và các dự án công trình hoặc công trình xây dựng không giống đang hoặc sắp tới được tiến hành vào vùnglân cận tất cả quy hướng hoặc tương quan mang đến dự án (trường hợp có).

3. Phương án đền bù,cung cấp, tái định cư

Trường hợp hiện trạng khu đất nền không đượcgiải phóng mặt bằng, thuyết minch sơ cỗ phương pháp bồi thường, hỗ trợ, tái địnhcư so với dự án công trình đang rất được đề xuất cùng Dự án khác (trường hợp áp dụng một số loại đúng theo đồng BT) theo quyđịnh hiện nay hành.

4. Yêu cầu về chuyên môn,technology, chất lượng công trình dự án công trình, thành phầm hoặc các dịch vụ cung cấp

Cnạp năng lượng cứ quy mô, hiệu suất của dự án công trình,tiêu chuẩn, định nút của ngành, tính sẵn bao gồm và năng lực áp dụng thực tế củatechnology, BCNCTKT phân tích một vài cách thực hiện hoàn toàn có thể vận dụng cùng khuyến nghị phươngán phù hợp cùng với yên cầu về kỹ thuật, unique công trình xây dựng dự án công trình, sản phẩm hoặccác dịch vụ hỗ trợ làm cho cửa hàng nhằm tính tân oán tổng ngân sách đầu tư của dự án. BCNCTKT cầnnêu rõ việc nhà đầu tư chi tiêu được đề xuất giải pháp nghệ thuật, technology khác đáp ứngtrải đời về kỹthuật,chất lượng công trình dự án công trình, thành phầm hoặc các dịch vụ cung cấp cùng mang lại hiệu quảcao hơn nữa đến dự án công trình.

5. Phương thơm án thiết kếsơ bộ

Nội dung giải pháp thiết kế sơ cỗ thuộcBCNCTKT được lập theo lý lẽ của luật pháp xây dựng (đối với dự án gồm cấu phầnxây dựng) hoặc được lập theo nguyên lý của pháp luật siêng ngành (so với dự ánkhông tồn tại cấu phần xây dựng).

6. Tng vốn đầu tưcủa dự án

Trên cơ sở những ttiết minch về kỹthuật được chắt lọc, BCNCTKT xác định sơ cỗ tổng vốn đầu tư của dự án, gồm: Tổngmức đầu tư cùng vốn lưu đụng ban đầu.

Trong đó:

- Tổng nấc đầu tư được khẳng định theoluật pháp về tạo đối với dự án có cấu phần tạo ra hoặc khẳng định theopháp luật siêng ngành so với dự án không có cấu phần thi công.

- Vốn giữ đụng ban đầu nhằm khai thác, vậnhành dự án công trình PPP là khoản vốn cần thiết để bỏ ra trả vào quá trình ban đầu quản lý và vận hành,marketing, cai quản dự án công trình hạ tầng, cung ứng các dịch vụ công, bảo đảm tínhliên tiếp, ổn định của dự án công trình. Vốn lưu lại cồn ban sơ được xác định phù hợp với nghành nghề dịch vụ đầutư, điều kiện rõ ràng, giai đoạn thực hiện từng dự án.

7. Dự án không giống (chỉ ápdụng đối với dự án BT)

BCNCTKT đề xuất khẳng định sơ cỗ một số nộidung của Dự án khác, cụ thể:

- Đối với dự án BT sử dụng quỹ khu đất, trụsnghỉ ngơi thao tác làm việc, gia tài kết cấu hạ tầng để thanh hao tân oán mang đến đơn vị đầu tư: Xác định sơbộ địa điểm, diện tích, quý hiếm dự con kiến thanh tân oán mang đến công ty đầu tư chi tiêu cùng nội dung cầnthiết khác (nếu có).

- Đối cùng với dự án BT tkhô cứng toán thù mang đến nhàchi tiêu theo thủ tục nhượng quyền sale, khai thác công trình, dịch vụ:Xác định sơ bộ phạm vi, thời hạn dự kiến nhượng quyền sale, knhì thácdự án công trình dịch vụ mang lại đơn vị chi tiêu, quý giá nhượng quyền và câu chữ yêu cầu thiếtkhông giống (nếu như có).

III. Tác hễ về môi trường, buôn bản hội,quốc chống, an ninh

Đánh giá chỉ sơ cỗ tác động ảnh hưởng môi trườngtheo dụng cụ của điều khoản về bảo vệ môi trường; ảnh hưởng của dự án công trình so với xãhội, quốc chống, an ninh cùng những tác động ảnh hưởng không giống (nếu có).

IV. Dự báo nhu cầu

Phân tích giữ lượng, nhu yếu sử dụngcông trình dự án, thành phầm hoặc dịch vụ cung cấp; đoán trước vận tốc phát triển củayêu cầu sau đây, làm cho cơ sở xem xét tác dụng kinh tế làng mạc hội với phântích sơ cỗ phương pháp tài chủ yếu.

V. Phân tích sơ cỗ hiệu quả kinh tế -xóm hội của dự án

1. Xác định những yếu đuối tốchi phí cùng tiện ích vềphương diện kinh tế - buôn bản hội

Xác định sơ cỗ các nguyên tố chi phí cùng lợiích về mặt kinh tế tài chính - xã hội của dự án theo các team nhân tố dưới đây:

- Nhóm nguyên tố hoàn toàn có thể định lượng và quyđổi được thành tiền (được thực hiện nhằm tính tân oán tỷ số tiện ích bên trên chi phí vềkinh tế tài chính theo phía dẫn lại Mục V.2 Phần này).

- Nhóm nhân tố hoàn toàn có thể định lượng nhưngko định vị được (ví dụ: Lợi ích bởi vì cải thiện về môi trường, tác dụng vì thúcđẩy lớn lên tài chính, gia tăng câu hỏi làm cho...).

- Nhóm nhân tố chỉ hoàn toàn có thể định tính (vídụ: Lợi ích bởi vì tăng tính liên kết thân những vùng sản xuất cùng dắt mối tiêu thú, cảithiện tại quality cuộc sống đời thường của bạn dân vùng dự án...).

2. Sơ cỗ phân tích hiệuquả kinh tế - thôn hội của dự án thông qua tỷ số công dụng bên trên chi phí về khiếp tế(BCR)

Tỷ số công dụng trên ngân sách về khiếp tế(BCR) là tỷ số giữa tổng tiện ích cơ mà câu hỏi đầu tư mang đến bên trên tổng chi phí bỏra vào quá trình đầu tư chi tiêu với khai thác, được quy về cực hiếm hiện tại. Để đảm bảodự án công trình đạt kết quả kinh tế - làng hội, BCR tận hưởng bắt buộc to hơn 1 (>1) cùng đượctính toán sơ bộ vào bước lập BCNCTKT theo bí quyết sau:

Trong đó:

Bt = Sơ bộ cực hiếm lợi íchnăm t;

Ct = Sơ cỗ quý giá đưa ra phínăm t;

t = Năm trong vòng đời dự án (0, 1, 2,..., n);

n = Số năm hoạt động vui chơi của dự án (thờigian hợp đồng dự án);

re = Tỷ suất tách khấutài chính của dự án2.

3. tóm lại sơ cỗ vềcông dụng kinh tế tài chính - buôn bản hội của dự án

Trên cửa hàng so sánh theo phía dẫn tạiMục V.1 cùng Mục V.2 Phầnnày, BCNCTKT nêu Kết luận sơ cỗ về hiệu quả kinh tế - buôn bản hội của dự án công trình.

Trường phù hợp không đủ ĐK xác địnhcác nhân tố ngân sách cùng ích lợi có thể định lượng cùng quy đổi được thành chi phí làmcác đại lý nhằm tính toán tỷ số ích lợi bên trên ngân sách về kinh tế tài chính của dự án, BCNCTKT nêuKết luận sơ bộ về kết quả kinh tế - xã hội của dự án bên trên đại lý những đội yếu hèn tốcòn sót lại.

VI. Phân tích tài chính dự án

1. Các thông số kỹ thuật đầuvào sử dụng trong quy mô tài chính

- túi tiền trong veo vòng đời dựán:Chi tiêu trong suốt vòng đời dự án bao gồm tổng giá trị đầu tư chi tiêu và chi phí khai quật, vậnhành trong suốt vòng đời dự án công trình. Trong đó, tổng giá trị đầu tư được xác minh theoquy định về thi công so với dự án có cấu phần sản xuất hoặc theo pháp luậtchăm ngành so với dự án công trình không tồn tại cấu phần thi công. túi tiền khai thác, vậnhành trong suốt vòng đời dự án bởi các ngân sách tương quan cho quản lý và vận hành với bảochăm sóc công trình xây dựng dự án; những chi phí lực lượng lao động để quản lý và bảo dưỡng côngtrình dự án; chi phí cai quản dự án; chi phí tư vấn đo lường, dự phòng...

- Doanh thu: Xác định lệch giá củadự án công trình qua hằng năm (lệch giá ở mức cnạp năng lượng phiên bản, doanh thu ở tại mức buổi tối nhiều cùng doanhthu ở tại mức buổi tối thiểu) bên trên đại lý các câu chữ về dự báo nhu cầu (đã được phântích chi tiết tại Mục IV Phần này); giá chỉ, mức giá sản phẩm & hàng hóa, hình thức với các khoản thukhác của dự án công trình (chu đáo cửa hàng pháp luật để khẳng định giá bán, phí; dự kiến lộ trìnhtăng giá, phí).

- Các thông số đầu vàokhác:Lãi vay mượn, thời hạn vay; Phần Trăm lạm phát; tỷ giá; Xác Suất khấu hao với những thông sốkhác.

2. Phân tích sơ bộphương án tài chính

Trình bày ngôn từ phương pháp tài chínhsơ cỗ theo phía dẫn của Bộ Tài bao gồm, bao gồm:

- Tổng vốn đầu tư;

- Cơ cấu nguồn chi phí và phương án huy độngvốn đưa định;

- Đề xuất khuyến mãi đảm bảo an toàn giải pháp tàichủ yếu của dự án (giả dụ có);

- Lợi nhuận trên vốn công ty thiết lập củanhà đầu tư;

- Dự loài kiến các khoản chi phí của dự ántrong thời hạn vận hành;

- Phương án thu hồi vốn đầu tư với lợinhuận ở trong phòng đầu tư;

- Phần Nhà nước tyêu thích gia trong dự án(ví như có);

- Các chỉ tiêu tài thiết yếu theo phía dẫntại Mục VI.3 Phần này.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Lập Trang Web Bán Hàng Bằng Wordpress Dễ Nhất

3. Các chỉ tiêu tàibao gồm để ý tính khả thi của dự án

3.1. Trừ dự án vận dụng loạivừa lòng đồng BT, căn cứ văn bản sơ bộ phương án tài chủ yếu cùng những thông số kỹ thuật đầu vàocủa mô hình tài chính, tính khả thi về tài chủ yếu của dự án công trình được coi như xét bên trên cơslàm việc tiêu chí Giá trị hiện nay ròng tài thiết yếu (NPV - Net Present Value).

Giá trị hiện tại ròng rã tài chủ yếu (NPV)của dự án là quý hiếm ngày nay của dòng tiền thuần trong suốt vòng đời dự án công trình. Để bảo đảm dựán đạt công dụng tài chính, NPV nên dương (>0) với được xem theo công thứcsau:

Trong đó:

CFt = Giá trị dòng vốn thuần(cash flow) là khoản chênh lệch thân số chi phí thu được (dòng vốn vào) và số tiềnném ra (dòng vốn ra) của dự án công trình trên năm sản phẩm t;

t = Năm trong khoảng đời dự án công trình (0, 1, 2,..., n);

n = Số năm hoạt động vui chơi của dự án công trình (thờigian hợp đồng dự án);

r = Tỷ suất ưu đãi (được xác địnhtheo hướng dẫn của Bộ Tài chính).

Căn cứ đọng ĐK cụ thể của từng dựán, BCNCTKT rất có thể bổ sung những tiêu chí đánh giá tính khả thi của phương pháp tàithiết yếu theo phía dẫn của Bộ Tài thiết yếu.

3.2. Đối với dự án áp dụng loại hợp đồngBT

- Đối với dự án BT áp dụng quỹ đất, trụssinh sống thao tác làm việc, gia sản kết cấu hạ tầng nhằm tkhô cứng toán thù mang lại nhà đầu tư theo quy địnhcủa luật pháp về làm chủ, sử dụng gia sản công: Xác định sơ cỗ quỹ đất, trụ sởthao tác làm việc, gia tài kết cấu hạ tầng (bao gồm địa điểm, diện tích S, cực hiếm và các nộidung khác) dự kiến tkhô nóng toán cho nhà đầu tư chi tiêu. Dự án gồm tính khả thi về tàibao gồm khi quỹ khu đất, trụ sngơi nghỉ thao tác làm việc, tài sản kiến trúc được xác định rõ ràng,phù hợp với vẻ ngoài của điều khoản và đảm bảo an toàn chế độ thanh khô tân oán theo quy địnhcủa điều khoản về thống trị sử dụng gia sản công.

- Đối với dự án BT áp dụng thanh hao toánđến nhà chi tiêu theo thủ tục nhượng quyền kinh doanh, khai thác dự án công trình,dịch vụ: Xác định sơ cỗ phạm vi, thời hạn, quý giá nhượng quyền sale,khai thác công trình, dịch vụ mang đến bên đầu tư, làm cho cửa hàng so sánh phương pháp tàichủ yếu.

4. Kết luận sơ bộ vềtính khả thi tài bao gồm của dự án

Trên các đại lý những phân tích tại các Mụcnêu bên trên, căn cứ đặc thù của từng loại hòa hợp đồng dự án công trình, BCNCTKT nêu Kết luận sơcỗ về tính chất khả thi tài chủ yếu của dự án.

VII. Loại đúng theo đồng dự án

Trên cửa hàng những tngày tiết minh về phươngán kỹ thuật, đoán trước nhu yếu, phương pháp tài chính, xác định rõ ràng loại đúng theo đồngtương xứng cùng với dự án.

Loại hòa hợp đồng được chọn lọc buộc phải thểhiện nay mục đích, trách nhiệm, phân chia với làm chủ rủi ro tương quan đến triển khai dựán giữa ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyền và bên đầu tư chi tiêu trong veo vòng đời dự án công trình,gồm những: Trách rưới nhiệm của ban ngành nhà nước bao gồm thđộ ẩm quyền, đơn vị cai quản dự án;trách rưới nhiệm ở trong nhà chi tiêu, doanh nghiệp dự án và trách nhiệm của các tổ chứckhông giống bao gồm tương quan (mặt giải ngân cho vay, đơn vị chức năng đáp ứng nguồn vào, đơn vị chức năng bao tiêu sản phẩm,công ty thầu...).

VIII. Phân tích rủi ro trong thừa trìnhtiến hành dự án

BCNCTKT buộc phải tngày tiết minc sơ bộ một số trong những rủiro bao gồm rất có thể gây ra nhìn trong suốt vòng đời dự án, bao gồm: Rủi ro về pháplý, khủng hoảng về quyền áp dụng khu đất, rủi ro về môi trường thiên nhiên, rủi ro về nghệ thuật, côngnghệ được chọn lọc, rủi ro khủng hoảng về xây đắp cùng xây dừng, rủi ro về tài thiết yếu, đen thui rovề yêu cầu của thị phần, rủi ro khủng hoảng quản lý...

Phân tích lý lẽ phân chia, làm chủ rủiro với trách nhiệm của những phía bên trong vấn đề quản lý khủng hoảng, khẳng định một số biệnpháp giảm tgọi những khủng hoảng.

IX. Các hỗ tr của Nhà nước

1. Phần Nhà nước thamgia vào dự án (giả dụ có)

Cnạp năng lượng cđọng tác dụng đối chiếu sơ bộ hiệu quảkinh tế - xã hội; so sánh tài chủ yếu của dự án với một số loại đúng theo đồng dự án được lựalựa chọn, tngày tiết minh những văn bản tất cả liên quan cho phần Nhà nước tsi gia trong dựán, bao gồm:

- Đối cùng với dự án công trình nên vốn góp của Nhà nướcnhằm đảm bảo an toàn tính khả thi tài chính cho dự án: Nêu sơ cỗ giá trị phần vốn đầu tưcông hoặc cực hiếm gia tài công; dự kiến về chiến lược đầu tư chi tiêu công trung hạn vàthường niên so với nguồn ngân sách chi tiêu công; dự con kiến phương thức, chiến lược cùng tiến độquyết toán giải ngân nguồn ngân sách mang lại bên chi tiêu.

- Đối với dự án thực hiện tài sản cônglàm cho phần Nhà nước tham mê gia trong dự án, đơn vị sẵn sàng dự án nêu cực hiếm tài sảncông được xác minh trong đưa ra quyết định áp dụng gia sản công nhằm tmê mệt gia dự án PPPtheo chính sách của quy định về cai quản, sử dụng tài sản công; cách tiến hành, kếhoạch với quy trình tiến độ bàn giao hoặc chuyển nhượng gia sản công mang lại đơn vị đầu tư.

- Đối với dự án công trình buộc phải vốn tkhô cứng toán thù chobên đầu tư: Nêu sơ cỗ giá trị phần vốn; dự loài kiến nguồn ngân sách với khả năngcân đối (dự con kiến về planer chi tiêu công trung hạn và hàng năm đối với nguồn vốnđầu tư công hoặc chiến lược vốn, dự toán thù đưa ra so với nguồn bỏ ra liên tục nhằm duytrì hoạt động hỗ trợ hình thức dịch vụ công, thu nhập trường đoản cú vận động hỗ trợ dịch vụcông); cách tiến hành, chiến lược với quy trình tiến độ giải ngân cho vay nguồn ngân sách đến nhà đầu tư.

- Đối với dự án áp dụng loại phù hợp đồngBT: Nêu sơ cỗ quỹ đất, trụ sở thao tác, gia tài kiến trúc (bao gồm vịtrí, diện tích, quý hiếm cùng những văn bản khác); phạm vi, thời hạn nhượng quyềnkinh doanh, khai thác công trình xây dựng, hình thức mang đến đơn vị đầu tư chi tiêu.

- Đối với dự án công trình phải vốn cung ứng xây dựngcông trình hỗ trợ, bồi thường, cung cấp, tái định cư: Căn cứ giải pháp đền bù,hỗ trợ, tái định cư được đối chiếu tại mục II.3 Phần này, nêu quý hiếm phần vốn;dự kiến về planer đầu tư công trung hạn với mặt hàng năm; dự loài kiến planer và tiếnđộ giải ngân nguồn chi phí.

2. Ưu đãi, bảo đảm đầutư

Đề xuất ưu tiên đầu tư (bao gồm ưu đãitính chất của ngành, nghành nghề dịch vụ hoặc của địa phương), các loại hình bảo hộ, bảo đảmcủa Chính phủ với ĐK hẳn nhiên tương tự như các nhiệm vụ quan trọng khác trongthời hạn thực hiện thích hợp đồng dự án công trình.

X. Kế hoạch tiến hành dự án

Dự con kiến thời hạn sẵn sàng dự án công trình (baobao gồm thời hạn lập, đánh giá và thẩm định BCNCTKT và đưa ra quyết định công ty trương đầu tư; lập, thẩmđịnh cùng phê chăm chút báo cáo nghiên cứu và phân tích khả thi; tổ chức triển khai lựa chọn nhà đầu tư chi tiêu cùng kýkết hợp đồng); thời hạn thực hiện; thời điểm dứt của dự án công trình với Dự án khác(ngôi trường phù hợp vận dụng các loại hợp đồng BT).

XI. Quản lý triển khai dự án

1. Hình thức, cơ cấutổ chức triển khai quản lý tiến hành dự án công trình PPP

BCNCTKT ttiết minch vẻ ngoài, cơ cấutổ chức làm chủ thực hiện dự án của phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền, đơn vị đầu tư chi tiêu,công ty lớn dự án công trình đối với từng quy trình tiến độ rứa thể; cách thức để ban ngành nhà nướccó thẩm quyền phối hợp với công ty đầu tư chi tiêu, doanh nghiệp lớn dự án công trình vào quy trình thựchiện tại dự án.

Đối với dự án công trình bao gồm cấu phần kiến tạo,đơn vị đầu tư, công ty dự án công trình chọn lọc bề ngoài quản lý dự án công trình theo luật củalao lý về phát hành. Đối cùng với dự án công trình không tồn tại cấu phần xây cất, vẻ ngoài quảnlý dự án công trình theo qui định của lao lý không giống có tương quan.

2. Nội dung cai quản lýtriển khai dự án

BCNCTKT ttiết minc sơ bộ những nội dungthống trị thực hiện dự án bao gồm nội dung và cách tiến hành giám sát và đo lường hóa học lượngcông trình; đo lường và tính toán triển khai hòa hợp đồng dự án, bảo vệ cung cấp thành phầm, dịchvụ ổn định, liên tục; cách tiến hành công ty chi tiêu triển khai marketing, knhì tháccông trình xây dựng dự án công trình, cung ứng hình thức dịch vụ.

3. Quản lý thực hiệndự án so với dự án công trình BT

BCNCTKT buộc phải xác minh cơquan lại nhà nước gồm thẩm quyền chịu trách rưới nhiệm trực tiếp hoặc giao đơn vị quản lýdự án, ban quản lý dự án công trình đã được Thành lập, bao gồm đủ năng lực, chuyên môn phối hận hợpvới nhà đầu tư chi tiêu triển khai thống kê giám sát quality công trình dự án công trình. Nội dung, phạmvi, trách nhiệm Lúc đo lường thực hiện theo cơ chế của pháp luật về desgin.

E. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trình bày các Tóm lại về vấn đề BCNCTKTthỏa mãn nhu cầu các điều kiện đưa ra quyết định công ty trương đầu tư chi tiêu phương pháp tại khoản 1 Điều 20Nghị định số 63/2018/NĐ-CP, phù hợp để thực hiện đầu tư theo bề ngoài PPP.

Trình bày các đề xuất cung cấp tất cả thẩmquyền tiến hành thủ tục đánh giá và thẩm định, ra quyết định nhà trương đầu tư chi tiêu dự án và xác địnhnhững câu chữ rất cần phải phân tích cụ thể tại báo cáo nghiên cứu khả thi.

PHỤLỤC II

HƯỚNGDẪN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN PPP

Căn uống cứ đặc điểm, đồ sộ, nghành vàngôn từ của báo cáo nghiên cứu và phân tích chi phí khả thi (BCNCTKT), báo cáo thđộ ẩm địnhBCNCTKT được thực hiện theo các văn bản khuyên bảo sau đây. Đối cùng với BCNCTKT dobên đầu tư lập, buộc phải để ý các yếu tố mà đơn vị chi tiêu tngày tiết minc. Đơn vị thđộ ẩm địnhbuộc phải đưa ra chủ kiến dấn xét cụ thể đối với từng ngôn từ cùng khuyến cáo phương án giảiquyết vào trường thích hợp bao gồm ngôn từ không đồng thuận hoặc đề nghị bổ sung cập nhật, hoàn thiệncùng với đơn vị chức năng sẵn sàng dự án công trình hoặc đơn vị chi tiêu khuyến cáo dự án.

A. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN

Trình bày biết tin bao quát về dựán, bao gồm: Tên dự án; thương hiệu ban ngành đơn vị nước gồm thđộ ẩm quyền ký phối hợp đồng vớibên đầu tư; tên đơn vị chức năng chuẩn bị dự án công trình hoặc công ty đầu tư chi tiêu khuyến cáo dự án; vị trí,quy mô, công suất dự án công trình, diện tích áp dụng đất; thưởng thức về kỹ thuật; tổng vốn đầutư; phần Nhà nước tham gia trong dự án (nếu có); loại thích hợp đồng dự án; những chỉtiêu bao gồm vào cách thực hiện tài chính; thời hạn hợp đồng dự án; ưu đãi và bảo đảmđầu tư; các ngôn từ tương quan không giống.

B. TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁC CƠ QUAN,ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN

Đơn vị đánh giá tổng hợp ý kiến củacác cơ sở, đơn vị chức năng bao gồm liên quan so với hồ sơ BCNCTKT của dự án.

C. TỔNG HỢPhường KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

I. Kiểm tra sơ cỗ hồ nước sơ

Đơn vị đánh giá giới thiệu Đánh Giá về:

- Tính không thiếu thốn về nguyên tố, nội dunghồ sơ.

- Sự cân xứng của căn cứ pháp luật đượcáp dụng để lập BCNCTKT.

- Sự tuân thủ giải pháp của pháp luậtvào quy trình tổ chức triển khai lập BCNCTKT.

II. Thẩm định về nộidung của hồ sơ

1. Sự cần thiết đầubốn dự án

Đơn vị đánh giá chu đáo sự cân xứng củaBCNCTKT so với một số trong những ngôn từ sau:

- Sự tương xứng của dự án công trình đối với quy hoạch,chiến lược cải cách và phát triển ngành, vùng, planer phát triển kinh tế tài chính - xã hội của địapmùi hương.

- Tính cần kíp, quan trọng nên đầu tưdự án công trình.

- Tác rượu cồn của câu hỏi thực hiện dự án công trình đốicùng với cộng đồng, người dân trong phạm vi dự án công trình.

- Sự phù hợp của các phương châm toàn diện và mụctiêu cụ thể so với hiện trạng của ngành, nghành nghề hoặc địa phương, năng lực giảiquyết những sự việc mà lại cộng đồng người dân tận hưởng.

- Lợi rứa của câu hỏi đầu tư dự án công trình theovẻ ngoài PPPhường so với các phương thức đầu tư chi tiêu khác.

2. Tính khả thi củadự án

a) Tính khả thi vềmặt kỹ thuật

- Quy mô, công suất: Xem xét tính hợplý của các địa thế căn cứ sàng lọc đồ sộ, công suất; sự phù hợp của quy mô, công suất với khảnăng đáp ứng đầu vào với cácyếu tố đầu ra output của dự án; tính ổn định của các dịch vụ mà lại dự án cung ứng.

- Phương án chuyên môn, công nghệ: Xemxét sự tương xứng của cách thực hiện nghệ thuật, công nghệ với bài bản, năng suất của dựán, các tiêu chuẩn chỉnh, định nấc với đề xuất chuyên môn đầu vào; tính sẵn bao gồm và khảnăng ứng dụng trong thực tế của công nghệ được lựa chọn; tính ví dụ, vừa đủ củaviệc xác minh những rủi ro khủng hoảng kỹ thuật thiết yếu, tính phù hợp của phương pháp giảm thiểucác khủng hoảng kia.

- Tính phù hợp của địa điểm vẫn triểnknhì tiến hành dự án địa thế căn cứ Điểm sáng về điều kiện tự nhiên và thoải mái, hành thiết yếu, xãhội, tài chính, chuyên môn, kết cấu hạ tầng, hiệu quả khảo sát điều tra (trường hợp vẫn thực hiện).

- Phương án xây cất sơ bộ: Tổng đúng theo ýloài kiến đánh giá của cơ quan trình độ chuyên môn về gây ra theo quy định xây dừng đối vớidự án công trình bao gồm cấu phần xây cất hoặc cơ sở trình độ chuyên môn theo cơ chế của pháp luậtsiêng ngành đối với dự án không tồn tại cấu phần kiến thiết.

- Phương thơm án bồi hoàn, cung cấp, tái địnhcư: Đánh giá bán tính phù hợp và khả thi theo phép tắc của pháp luật về khu đất đai.

b) Hiệu quả kinh tế tài chính - làng hội của dự án

- Đóng góp của dự án công trình cho các nhiệm vụcải cách và phát triển tài chính - xã hội: Việc phân tích kết quả tài chính - làng mạc hội nhằm mục đích sosánh lợi ích thân giải pháp thực hiện đầu tư dự án cùng với phương pháp không thay đổi hiệntrạng, ko tiến hành chi tiêu. Ngoài ra, ngôi trường phù hợp sàng lọc giữa những dựán, hồ hết dự án công trình gồm công dụng tài chính - xóm hội cao hơn nữa sẽ tiến hành ưu tiên lựa chọntrên các đại lý phối kết hợp tài năng bằng phẳng nguồn lực có sẵn đầu tư của Nhà nước. Do vậy, đơnvị đánh giá buộc phải chăm chú sự phù hợp cùng tính đúng đắn của các nhân tố chi phí, lợiích về phương diện kinh tế tài chính - làng mạc hội, tỷ số lợi ích trên ngân sách về kinh tế tài chính của dự án(BCR). Dự án được reviews là đã đạt được kết quả kinh tế tài chính - làng hội khi BCR buộc phải lớnhơn 1 (>1). Trường phù hợp BCNCTKT ko xác định BCR, đơn vị thẩm định xem xéttính phù hợp của các đội nguyên tố còn lại.

- Tác rượu cồn của dự án so với môi trường,thôn hội, quốc phòng, an ninh (trường hợp có): Xem xét sự phù hợp của phần ttiết minch vềảnh hưởng của dự án công trình so với các vụ việc môi trường thiên nhiên, buôn bản hội, quốc chống, an ninhvà các ảnh hưởng không giống.

c) Tính khả thi vềkhía cạnh tài chính

- Trừ dự án BT, đơn vị chức năng đánh giá và thẩm định xemxét sự phù hợp cùng tính đúng chuẩn của các nhân tố tài thiết yếu nguồn vào, những chỉ tiêutài chính cùng sơ cỗ cách thực hiện tài chính của dự án. Dự án đạt tác dụng tài chínhlúc NPV dương (>0). Bên cạnh đó, so với BCNCTKT bổ sung những tiêu chuẩn không giống đểReviews tính khả thi của phương pháp tài thiết yếu theo phía dẫn của Bộ Tài chủ yếu,đơn vị chức năng đánh giá và thẩm định lưu ý thêm những chỉ tiêu này để Đánh Giá tính khả thi của dựán.

- Đối với dự án công trình tất cả áp dụng phần Nhà nướctđam mê gia trong dự án công trình hoặc vốn tkhô cứng toán thù đến đơn vị đầu tư: Xem xét sự tương xứng củagiá trị phần vốn, khả năng bằng phẳng cùng bố trí vốn, thủ tục, planer với tiếnđộ giải ngân cho vay mang lại công ty đầu tư chi tiêu.

- Đối với dự án thực hiện cực hiếm tài sảncông làm phần Nhà nước tmê mệt gia: Tổng phù hợp quý giá gia tài công được xác địnhtrong ra quyết định áp dụng gia tài công nhằm tsay mê gia dự án PPP.

- Đối với dự án công trình BT áp dụng quỹ khu đất, trụsngơi nghỉ thao tác, tài sản kết cấu hạ tầng hoặc quyền kinh doanh, khai quật côngtrình, hình thức tkhô nóng toán mang đến công ty đầu tư: Dự án bao gồm tính khả thi về tài chínhlúc quỹ khu đất, trụ sngơi nghỉ làm việc, gia sản kiến trúc được xác minh cụ thể, phùhợp với luật pháp của lao lý và bảo vệ cơ chế thanh khô toán theo chính sách củaquy định về làm chủ với thực hiện tài sản công và điều khoản chăm ngành.

- Sự phù hợp của những hiệ tượng ưu tiên,bảo đảm an toàn chi tiêu.

3. Sự phù hợp của loạivừa lòng đồng dự án

Đơn vị đánh giá chăm chú BCNCTKT theomột vài ngôn từ sau:

- Sự tương xứng của nhiều loại hợp đồng dự ánvới thời gian đúng theo đồng.

- Tính phù hợp trong bài toán phân chiatrách nát nhiệm của những bên trong quy trình tiến hành dự án và các phương án phòngđề phòng, bớt tgọi khủng hoảng rủi ro.

4. Sự phù hợp của kếhoạch triển khai dự án, cơ chế đo lường cùng làm chủ dự án

Đơn vị đánh giá và thẩm định nên để ý và bao gồm ýkiến ví dụ về việc phù hợp của planer tiến hành dự án công trình, chính sách đo lường cùng quảnlý dự án công trình được trình bày vào BCNCTKT.

PHỤLỤC III

HƯỚNGDẪN LẬP.. BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN PPP

Báo cáo nghiên cứu khả thi là tài liệutrình diễn những nội dung phân tích về việc cần thiết, tính khả thi cùng công dụng củadự án PPPhường. Phú lục này hướng dẫn các nội dung được trình diễn vào báo cáophân tích khả thi nhằm cấp cho có thđộ ẩm quyền phê phê duyệt và làm cho cơ sở tổ chức đấu thầuchắt lọc đơn vị đầu tư.

Cnạp năng lượng cứ đọng đặc thù, quy mô, nghành củadự án công trình, đơn vị sẵn sàng dự án công trình hoặc bên đầu tư chi tiêu lập report phân tích khả thi(BCNCKT) theo những câu chữ dưới đây:

A. THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN

Tóm tắt và thuyết minch thông tin cơ bảncủa dự án, bao gồm:

- Tên dự án;

- Tên cơ sở nhà nước bao gồm thẩm quyềnký kết kết hợp đồng với công ty đầu tư;

- Tên đơn vị sẵn sàng dự án hoặc nhà đầutứ đề xuất dự án;

- Địa điểm, quy mô, hiệu suất dự án,diện tích thực hiện đất;

- Yêu cầu về kỹ thuật;

- Dự con kiến tổng vốn đầu tư;

- Phần Nhà nước tham gia vào dự án công trình PPP(nếu như có);

- Loại hòa hợp đồng dự án;

- Các tiêu chí bao gồm ở trong phương thơm ántài chính;

- Thời gian hợp đồng dự án;

- Ưu đãi cùng bảo vệ đầu tư;

- Các ngôn từ tương quan không giống.

B. CĂN CỨ LẬPhường BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢTHI

Liệt kê các vnạp năng lượng bản pháp luật làm căn cứlập BCNCKT, bao gồm:

- Các Luật, Nghị định với Thông tư hướngdẫn liên quan đến việc thực hiện dự án theo hình thức PPP;

- Các Luật, Nghị định cùng Thông bốn hướngdẫn tương quan cho ngành, nghành chi tiêu của dự án;

- Các nghị quyết hoặc đưa ra quyết định phêchăm bẵm những quy hướng tất cả tương quan theo phương pháp của luật pháp về quy hoạch, kếhoạch cải tiến và phát triển kinh tế tài chính - làng mạc hội của giang sơn, planer cách tân và phát triển ngành, lĩnhvực, vùng và địa phương tương quan mang đến dự án;

- Các quyết định, vnạp năng lượng bản của cấp có thẩmquyền trong quá trình lập, thẩm định, đưa ra quyết định công ty trương đầu tư chi tiêu (trừ dự án công trình PPPteam C);

- Các văn uống bạn dạng pháp luật không giống bao gồm liênquan lại.

C. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNHBÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI

Thành phần làm hồ sơ đề xuất đánh giá báocáo nghiên cứu khả thi bao gồm:

- Văn bản trình để ý report nghiên cứukhả thi;

- Báo cáo phân tích khả thi;

- Văn uống bạn dạng thỏa thuận hợp tác giữa Sở, ngành, Ủyban quần chúng cấp thức giấc cùng với bên đầu tư chi tiêu về bài toán giao nhà đầu tư lập report nghiêncứu khả thi (trường phù hợp dự án công trình vị bên đầu tư đề xuất);

- Quyết định phê chu đáo công ty trương đầutư dự án công trình (trừ dự án nhóm C);

- Các tài liệu, văn uống bạn dạng pháp lý cótương quan.

D. NỘI DUNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI

I. S cần thiết đầubốn dự án

1. Bi chình ảnh chung

- Thuyết minh chi tiết toàn cảnh chungvề kinh tế tài chính - làng mạc hội của non sông và/hoặc địa phương thơm vào tiến độ dự án đượctriển khai; các ĐK, môi trường thiên nhiên thoải mái và tự nhiên tác động đến dự án;

- Tổng quan liêu về ngành, nghành mà dựán khuyến nghị, những tác động trực tiếp, loại gián tiếp của những lao lý về pháp luậtchăm ngành so với dự án;

- Phân trò trống tương xứng của dự án công trình đối vớinhững quy hướng gồm liên quan theo lao lý của lao lý về quy hoạch, kế hoạchphát triển tài chính - xóm hội của đất nước, chiến lược cách tân và phát triển ngành, lĩnh vực,vùng với địa phương;

- Nhận định các công dụng dự con kiến dự ánvẫn đóng góp đến đất nước và/hoặc địa pmùi hương.

2. Hiện trạng khu vựctriển khai dự án

Trường thích hợp dự án công trình khởi công mới, thuyếtminc cụ thể về thực trạng, yếu tố hoàn cảnh của Quanh Vùng, vị trí vẫn xúc tiến dựán. Trường hợp dự án công trình tôn tạo, sửa chữa nâng cấp, BCNCKT cần thuyếtminch bổ sung hiện trạng của dự án công trình đề xuất cải tạo, sửa chữa thay thế, tăng cấp.

3. Các dự án có liênquan

Nêu thông tin cơ bản về những dự án công trình cóliên quan (bao gồm dự án công trình cung cấp với dự án công trình cạnh tranh) có thể tác động ảnh hưởng vềmặt lệch giá, ROI, ngân sách... cho dự án công trình được đề xuất;thuyết minc ảnh hưởng tích cực tương tự như tác động xấu đi của các dự án đó đốicùng với dự án được khuyến cáo.

4. Mục tiêu của dự án

Xác định mục tiêu tổng thể và toàn diện và mục tiêuví dụ của dự án công trình, bao gồm:

- Mục tiêu tổng thể: Đóng góp của dựán vào câu hỏi tiến hành các mục tiêu bình thường của quốc gia; số đông tác dụng dự án công trình đónggóp cho tài chính - làng mạc hội của nước nhà, địa phương thơm cùng ngành, lĩnh vực.

- Mục tiêu vắt thể: Những vấn đề, thựctrạng được giải quyết; con số đối tượng người sử dụng hưởng thụ trường đoản cú dự án; bài bản, công suấtdự án yêu cầu giành được để đáp ứng yêu cầu sử dụng.

5. Li thế của việc đầubốn theo bề ngoài PPP

Phân tích chi tiết ưu thế đối với dựán Lúc chi tiêu theo hiệ tượng PPPhường so với hiệ tượng đầu tư chi tiêu khác trên cửa hàng các nộidung: Khả năng duyên dáng nguồn ngân sách, công nghệ, kinh nghiệm thống trị của khoanh vùng tưnhân; kết quả khảo sát thực tiễn về tài năng thực thi dự án công trình của khu vực tưnhân; phương án phân loại rủi ro giữa các mặt có tương quan cùng những nội dung liênquan tiền không giống.

6. Ý con kiến về táchễ của vấn đề đầu tư triển khai dự án

Tổng vừa lòng chủ kiến tđắm say vấn về bài toán đầutư thực hiện dự án công trình của một hoặc các phòng ban, tổ chức sau đây: Hội đồng nhândân, Ủy ban quần chúng, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, thị thành vị trí tiến hành dựán; hiệp hội nghề nghiệp và công việc tương quan cho nghành đầu tư chi tiêu.

II. Thuyết minh về nghệ thuật của dự án

1. Quy tế bào, hiệu suất củadự án

Phân tích nhu cầu sử dụng công trình kếtcấu hạ tầng, các dịch vụ công trên cửa hàng quy hướng, dữ liệu điều tra thực tiễn, hoặccác số liệu dự báo; tmáu minc quy mô, năng suất của dự án; ngôi trường phù hợp cầnphân kỳ chi tiêu, nêu rõ bài bản, công suất của từng thời kỳ cho phù hợp với dựbáo về tăng trưởng nhu cầu.

2. Địa điểm thực hiệndự án

Mô tả địa điểm, khu đất nền tiến hành dựán bên trên đại lý các văn bản sau: Phạm vi, diện tích đất thực hiện, hiện trạng khukhu đất được thực hiện, hiên chạy dài đảm bảo (trường hợp có), diện tích xây dựng công trình xây dựng, lợicố của vị trí đối với dự án3. Trường thích hợp bao quanh hoặc vào địaphận thực hiện dự án công trình gồm những dự án hoặc dự án công trình khác sẽ hoặc sắp tới triểnknhị, phân tích cường độ tác động của những dự án đó so với dự án công trình đang được lời khuyên.

3. Pmùi hương án bồi thường,cung cấp, tái định cư

- Trường vừa lòng thực trạng khu đất nền chưađược giải pngóng, thuyết minch phương pháp bồi thường, cung cấp, tái định cư đối vớidự án công trình đang rất được khuyến cáo theo luật hiện nay hành.

- Trường hợp vận dụng nhiều loại hợp đồng BT,tmáu minch phương