Thông tư hướng dẫn nghị định 55/2016/nđ-cp

1. Đối tượng vận dụng của Nghị định 55/2016

Người hưởng trọn lương hưu, trợ cấp cho mất mức độ lao đụng và trợ cấp cho các tháng bao gồm có: Cán cỗ, công chức, công nhân, viên chức cùng tín đồ lao cồn, quân nhân, công an nhân dân cùng fan làm công tác cơ yếu; Cán bộ xã, phường, thị trấn; Người đã hưởng trợ cung cấp mất mức độ lao rượu cồn hằng tháng theo phương tiện của pháp luật; tín đồ đang tận hưởng trợ cấp hằng tháng; Giáo viên thiếu nhi có thời gian thao tác trong cửa hàng giáo dục mầm non trước năm 1995…

2. Thời điểm với nấc điều chỉnh

+ Tăng thêm 250.000 đồng/người/tháng cho tất cả những người gồm nấc lương hưu từ là 1.750.000 đồng/người/tháng trngơi nghỉ xuống;

+ Tăng lên bởi 2 ngàn.000 đồng/người/mon cho tất cả những người gồm mức lương hưu từ là một.750.000 đồng/người/tháng mang lại bên dưới 2000.000 đồng/người/tháng;

+ Tăng 150.000 đồng/người/mon cho những người sẽ hưởng trọn trợ cấp cho mất mức độ lao động cùng trợ cung cấp hằng tháng từ là một.850.000 đồng/mon trở xuống;

+ Tăng lên 2 ngàn.000 đồng/mon cho tất cả những người đã hưởng trợ cấp cho mất sức lao rượu cồn với trợ cung cấp hằng mon từ 1.850.000 đồng/tháng đến dưới 2 ngàn.000 đồng/người/mon.

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn nghị định 55/2016/nđ-cp

3. Kinh giá thành thực hiện

Kinch phí thực hiện điều chỉnh nấc lương hưu, trợ cung cấp mất sức lao hễ và trợ cấp cho hằng mon cho những đối tượng người dùng trên Nghị định 55 năm năm 2016 của nhà nước vị giá cả đơn vị nước và Quỹ bảo đảm xã hội bảo đảm an toàn triển khai.


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 55/2016/NĐ-CP

TPhường. hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP.. MẤT SỨC LAO ĐỘNG, TRỢ CẤP HẰNG THÁNGVÀ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON CÓ THỜI GIAN LÀM VIỆC TRƯỚC NĂM 1995

Căn cứ Luật tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn uống cđọng Bộ pháp luật lao đụng ngày 18 mon 6 năm 2012;

Căn cđọng Luật bảo đảm làng hội ngày 20 mon 11 năm 2014;

Căn cứ đọng Nghị quyết số 99/2015/QH13ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về dự tân oán chi phí đơn vị nước năm 2016;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Laorượu cồn - Tmùi hương binch với Xã hội;

Chínhche phát hành Nghị định kiểm soát và điều chỉnh nấc lương hưu, trợ cấp cho mất mức độ lao đụng, trợ cung cấp hằng tháng với trợ cấp cho so với giáo viên mần nin thiếu nhi bao gồm thời gian thao tác làm việc trước năm 1995.

Điều 1. Phạm viáp dụng

Nghị định này điềuchỉnh nút lương hưu, trợ cấp mất mức độ lao rượu cồn hằng tháng; trợ cấp cho hằng tháng đốivới quân nhân, công an quần chúng, tín đồ làm công tác làm việc cơ yếu hèn, cán cỗ xóm đã nghỉviệc; trợ cung cấp đối với thầy giáo mầm non tất cả thời hạn thao tác trước năm 1995.

Điều 2. Đối tượngđiều chỉnh

1. Người hưởng trọn lương hưu, trợ cung cấp mấtsức lao hễ và trợ cấp cho hằng mon, bao gồm các đối tượngsau đây:

a) Cán cỗ, công chức, công nhân, viênchức với người lao đụng (nhắc toàn bộ cơ thể có thời hạn tsi mê giabảo đảm buôn bản hội tự nguyện, bạn về hưu tự quỹ bảo đảm làng hội nông dân NghệAn chuyển sang trọng theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 mon 3 năm 2009 củaThủ tướng tá Chính phủ); quân nhân, công an dân chúng cùng tín đồ làm công tác cơ yếuvẫn hưởng trọn lương hưu hằng tháng.

b) Cán bộ làng, phường, thị trấn chính sách tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10năm 2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP. ngày 21 tháng 10 năm 2003 với Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 mon 01 năm 1998 của Chínhlấp đang hưởng lương hưu và trợ cấp cho hằng tháng.

c) Người đã hưởng trợ cấp cho mất sứclao động hằng tháng theo luật pháp của pháp luật; fan sẽ hưởng trợ cấp cho hằngtháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày thứ 6 mon 5 năm 2010 của Thủ tướng tá Chính phủ; côngnhân cao su thiên nhiên đang tận hưởng trợ cấp hằng tháng.

d) Cán bộ làng mạc, phường, thị xã đangtận hưởng trợ cấp hằng mon theo Quyết định số 130/CPhường ngày đôi mươi mon 6 năm 1975 củaHội đồng Chính phủ cùng Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 mon 10 năm 1981 của Hộiđồng Sở trưởng.

đ) Quân nhân sẽ hưởng trọn cơ chế trợ cấp cho hằng mon theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 mon 10năm 2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm2010 của Thủ tướng Chính phủ.

e) Công an dân chúng đã hưởng trọn trợ cấphằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 mon 8 năm 2010 của Thủtướng tá nhà nước.

g) Quân nhân, công an quần chúng, ngườilàm công tác cơ yếu ớt tận hưởng lương nhỏng đối với quân nhân, công an quần chúng. # sẽ hưởngtrợ cấp cho hằng mon theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 1một năm 2011của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các đối tượng người dùng khí cụ tại điểm a với điểm b khoản 1 Điềunày bắt đầu hưởng trọn lương hưu, trợ cấp cho hằng mon trong tiến độ từ thời điểm ngày 01mon 0một năm 2015 đến trước thời điểm ngày 01tháng 05 năm năm 2016.

3. Giáo viên thiếu nhi gồm thời gian làmbài toán vào các đại lý dạy dỗ mần nin thiếu nhi trước ngày 01 mon 01 năm 1995 tất cả nút lươnghưu thấp rộng nấc lương các đại lý.

4. Các đối tượng người dùng chế độ trên các khoản 1, 2 cùng khoản 3 Như vậy đang hưởng lươnghưu, trợ cung cấp mất sức lao cồn, trợ cung cấp hằng tháng trước thời điểm ngày 01 mon 01 nămnăm nhâm thìn với tín đồ bước đầu hưởng lương hưu, trợ cấp cho hằng mon trong quy trình tiến độ từngày thứ nhất tháng 0một năm 2016 mang đến ngày 31 tháng 12 năm năm 2016 cónấc lương hưu, trợ cấp cho bên dưới 2.000.000 đồng/mon.

Điều 3. Thời điểmvà mức điều chỉnh

1. thay đổi tăng 8% nút lương hưu,trợ cấp hằng mon đối với những đối tượng phương tiện tại khoản2 Điều 2 Nghị định này. Thời điểm kiểm soát và điều chỉnh tính từ thời điểm tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cung cấp hằng tháng.Riêng những đối tượng người tiêu dùng đã làm được Điều chỉnh tăng 8% theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CPngày 22 tháng 0một năm năm ngoái của nhà nước thì không thay đổi nấc hưởng.

2. Từ ngày 001/05 năm năm 2016, giữngulặng nấc lương hưu, trợ cấp hằng tháng của những đối tượng người tiêu dùng đã có Điều chỉnhtăng 8% trước đó; đối với bạn lao động gồm thời gian đóng góp bảo đảm xã hội thuộcđối tượng người tiêu dùng tiến hành chính sách tiền lương vì chưng Nhà nước chính sách về hưu từ ngày 01tháng 5 năm năm 2016 trngơi nghỉ đi, lương hưu được tính trên nấc lương các đại lý new 1.210.000đồng/tháng theo cách tính quy định tại Luật bảo hiểm làng hội.

Xem thêm: Hướng Dẫn Book Vé Máy Bay Giá Rẻ, Hướng Dẫn Đặt Vé Máy Bay

3. Người tất cả mức lương hưu, trợ cung cấp mấtmức độ lao đụng và trợ cung cấp hằng tháng theo hiện tượng trên khoản1 và khoản 2 Điều này phải chăng rộng 2000.000 đồng/mon, thì mứchưởng trọn được điều chỉnh từ ngày 01 tháng 0một năm năm 2016 đối vớingười đã hưởng trước thời gian ngày 01 mon 01 năm năm nhâm thìn với tính từ tháng bắt đầu hưởnglương hưu, trợ cấp cho hằng mon so với người bước đầu tận hưởng vào giai đoạn từngày 01 tháng 0một năm năm 2016 cho ngày 31 mon 1hai năm 2016, nấc điều chỉnh rõ ràng nlỗi sau:

a) Tăng thêm 250.000 đồng/người/thángso với những người gồm nút lương hưu từ là một.750.000 đồng/người/tháng trsống xuống;tạo thêm bởi 2000.000 đồng/người/mon đối với những người gồm nút lương hưu từbên trên 1.750.000 đồng/người/mon mang lại dưới 2.000.000 đồng/người/tháng.

b) Tăng thêm 150.000 đồng/người/thángso với những người dân có nấc trợ cung cấp mất mức độ lao hễ, trợ cấp cho hằng tháng từ1.850.000 đồng/người/tháng trsinh hoạt xuống; tăng lên bởi 2.000.000 đồng/người/thángđối với những người có nút trợ cung cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ trên1.850.000 đồng/người/mon mang đến bên dưới 2000.000 đồng/người/mon.

4. Giáo viên thiếu nhi gồm thời gian làmViệc trong các đại lý dạy dỗ mầm non trước ngày 01 tháng 01 năm 1995, vẫn hưởnglương hưu trước thời điểm ngày 01 mon 0một năm năm 2016 cùng thầy giáo thiếu nhi bao gồm thời hạn làmViệc vào các đại lý giáo dục mầm non trước thời gian ngày 01 tháng 0một năm 1995 bắt đầu hưởnglương hưu vào tiến trình từ ngày 01 mon 0một năm năm nhâm thìn mang đến ngày 31 mon 12 nămnăm 2016, từ thời điểm ngày 01 tháng 0một năm 2016 ví như nấc lương hưu sau khi đã có được điều chỉnh theo mức sử dụng trên khoản 1 với khoản 3 Như vậy nhưng mà tốt rộng nấc lương cơ trực thuộc thời điểm tận hưởng lương hưu thì được trợ cung cấp thêm nhằm mức lương hưu bằng mứclương cửa hàng.

5. Mức lương hưu, trợ cấp cho mất sức laohễ, trợ cung cấp hằng tháng sau khoản thời gian điều chỉnh theo quy địnhtrên điều đó là căn cứ để tính điềuchỉnh lương hưu, trợ cung cấp sinh sống đông đảo lần kiểm soát và điều chỉnh tiếp theo.

Điều 4. Kinch phíthực hiện

Kinc phí thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cung cấp bảo đảm thôn hội và trợ cấp hằng tháng áp dụngso với các đối tượng người sử dụng lao lý trên Điều 2 Nghị định này được pháp luật nhỏng sau:

1. Ngân sách đơn vị nước đảm bảo an toàn đối với:Các đối tượng người dùng hưởng trọn cơ chế bảo hiểm làng mạc hội trước thời gian ngày 01 mon 10 năm 1995; hưởngtrợ cấp hằng mon theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 mon 8 năm 2000,Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày thứ 6 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng tá nhà nước và đốitượng mức sử dụng tại những điểm d, đ, e với g khoản 1 Điều 2 Nghị định này; hưởng lương hưu theo Nghị định số159/2006/NĐ-CP. ngày 28 tháng 1hai năm 2006, Nghị định số 11/2011/NĐ-CPhường ngày 30mon 0một năm 2011 cùng Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 thời điểm năm 2012 củaChính phủ.

2. Quỹ bảo hiểm xóm hội đảm bảo an toàn đối vớinhững đối tượng người sử dụng hưởng chính sách bảo đảm làng mạc hội từ thời điểm ngày 01 tháng 10 năm 1995 trnghỉ ngơi đi,bao gồm cả đối tượng đã hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số92/2009/NĐ-CP.. ngày 22 tháng 10 năm 2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CPhường. ngày 21mon 10 năm 2003 với Nghị định số 09/1998/NĐ-CP. ngày 23 tháng 01 năm 1998 củanhà nước.

Điều 5. Tổ chứcthực hiện

1. Sở trưởng BộLao đụng - Thương thơm binc cùng Xã hội gồm trách nhiệm khuyên bảo tiến hành vấn đề điềuchỉnh lương hưu, trợ cấp mất sức lao đụng và trợ cấp cho hằng mon đối với các đốitượng qui định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 2 Nghị định này.

2. Bộ trưởng Sở Quốc chống bao gồm tráchnhiệm gợi ý triển khai câu hỏi kiểm soát và điều chỉnh trợ cấp cho hằngmon đối với đối tượng người tiêu dùng pháp luật tại điểm đ khoản 1 Điều 2 và đối tượng người tiêu dùng thuộc trách rưới nhiệm xử lý của Bộ Quốcphòng qui định trên điểm g khoản 1 Điều2 Nghị định này.

3. Bộ trưởng Bộ Công an gồm trách nhiệmchỉ dẫn triển khai vấn đề kiểm soát và điều chỉnh trợ cấp hằng mon đốivới đối tượng người sử dụng lao lý tại điểm e khoản1 Điều 2 cùng đối tượng người dùng thuộc trách rưới nhiệm giải quyết của Sở Công an mức sử dụng trên điểm g khoản 1 Điều 2 Nghị định này.

4. Sở Tài thiết yếu cótrách nhiệm đảm bảo an toàn kinh phí đầu tư điều chỉnh lương hưu, trợ cấp mất mức độ lao đụng, trợcung cấp hằng tháng đối với các đối tượng người tiêu dùng do chi phí công ty nước bảo đảm.

5. Bảo hiểm xóm hội toàn quốc bao gồm tráchnhiệm triển khai bài toán kiểm soát và điều chỉnh, bỏ ra trả lương hưu, trợ cấpmất mức độ lao rượu cồn và trợ cấp cho hằng mon so với những đối tượng người tiêu dùng công cụ tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 2Nghị định này.

6. Ủy ban nhân dân thức giấc, thành phố trựcnằm trong TW triển khai vấn đề đưa ra trả trợ cung cấp hằng tháng theo khí cụ tạiNghị định này so với các đối tượng người sử dụng ở trong phạm vi thống trị.

Điều 6. Hiệu lựcthi hành

Nghị định này có hiệu lực thực thi thực hành từngày thứ nhất mon 8 năm năm 2016.

Điều 7. Trách rưới nhiệmthi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang bộ, Thủ trưởng cơ quan nằm trong nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân những tỉnh giấc,thị trấn trực trực thuộc trung ương chịu đựng trách nhiệm thực hành Nghị định này./.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Da Heo Muối Ớt Chiên Giòn Lắc Muối Ớt Của Nguyen Van

Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng tá Chính phủ; - Các cỗ, ban ngành ngang cỗ, ban ngành thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thị thành trực trực thuộc trung ương; - Văn uống phòng Trung ương với các Ban của Đảng; - Văn uống phòng Tổng Bí thư; - Văn uống chống Chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội; - Văn uống chống Quốc hội; - Tòa án quần chúng buổi tối cao; - Viện kiểm liền kề quần chúng về tối cao; - Kiểm tân oán Nhà nước; - Ủy ban Gigiết hại tài bao gồm Quốc gia; - Ngân sản phẩm Chính sách buôn bản hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan liêu Trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, tổng giám đốc Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị chức năng trực trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KTTH (3b).


Chuyên mục: Hướng Dẫn - Hỏi Đáp