Thông tư hướng dẫn nghị định 53/2017

     

Chính che vừa ban hành Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định những loại sách vở hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn nghị định 53/2017


Theo đó, sách vở thuộc một trong số loại sau đây sẽ được xem như là giấy tờ hợp pháp về khu đất đai nhằm được trao giấy phép xây dựng:

1. Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất được cấp theo nguyên lý của Luật đất đai 1987, cách thức đất đai 1993, mức sử dụng đất đai sửa thay đổi 2001, chính sách đất đai 2003.

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và gia tài khác gắn sát với đất được cấp cho theo vẻ ngoài của Luật khu đất đai 2013, cơ chế sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến chi tiêu xây dựng cơ bạn dạng năm 2009.

4. Giấy chứng nhận quyền cài đặt nhà ở; giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng xây dựng đã được cấp cho theo luật pháp tại Pháp lệnh nhà tại 1991; Luật nhà tại 2005; Nghị định 81/2001/NĐ-CP; Nghị định 95/2005/NĐ-CP; Nghị định 90/2006/NĐ-CP; Nghị định 51/2009/NĐ-CP; Điều 31, Điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP; những giấy ghi nhận khác về quyền thiết lập nhà ở, quyền sở hữu dự án công trình xây dựng đang được cấp cho theo phương pháp của luật pháp về khu đất đai, điều khoản về nhà ở, pháp luật về kiến tạo qua các thời kỳ.

5. Các loại sách vở đủ đk để cung cấp giấy chứng nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và gia tài khác nối sát với đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận gồm: các loại sách vở quy định tại Điều 100 của cách thức đất đai 2013; Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và luật tại khoản 16 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP hoặc giấy chứng thực của ubnd cấp xã với được cơ quan đăng ký đất đai xác nhận đủ đk để cấp cho giấy ghi nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và gia tài khác nối sát với đất.

7. Báo cáo rà soát, kê khai thực trạng sử dụng đất so với trường hợp tổ chức, cửa hàng tôn giáo đang áp dụng mà không được cấp giấy ghi nhận quyền thực hiện đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác nối liền với khu đất được ủy ban nhân dân tỉnh nơi có đất kiểm soát và đưa ra quyết định xử lý theo cơ chế tại Điều 28 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Xem thêm: Bản Dịch Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Giặt Nhật Sharp Cửa Trên, Cách Sử Dụng Máy Giặt Sharp Es

8. Sách vở về bài toán xếp hạng di tích lịch sử vẻ vang - văn hóa, danh lam thắng cảnh đối với trường hợp cấp thủ tục phép tạo để tiến hành xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo hoặc di dời các công trình di tích lịch sử dân tộc - văn hóa, danh lam chiến hạ cảnh nhưng không được cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác nối sát với khu đất theo hiện tượng tại Điều 27 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

9. Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất hoặc văn phiên bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của ủy ban nhân dân cấp huyện so với công trình xây dựng biển cả quảng cáo, trạm viễn thông, cột ăng-ten tại khoanh vùng không thuộc nhóm đất có mục đích sử dụng để kiến thiết và không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

10. đúng theo đồng thuê đất được giao kết giữa chủ đầu tư chi tiêu xây dựng công trình xây dựng và tín đồ quản lý, sử dụng dự án công trình giao thông hoặc văn phiên bản chấp thuận của cơ quan thống trị nhà nước có thẩm quyền về giao thông so với công trình được phép kiến thiết trong phạm vi đất dành cho giao thông theo nguyên tắc của pháp luật.

11. Văn phiên bản của phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền có thể chấp nhận được chuyển mục tiêu sử dụng đất đối với trường hợp người sử dụng đất vẫn có sách vở hợp pháp về đất đai theo hình thức tại các Khoản 1, 2, 3, 4 cùng 5 này nhưng kiến nghị được cấp thủ tục phép xây dựng áp dụng vào mục đích khác với mục đích sử dụng đất đã có được ghi trên giấy tờ đó.

12. Văn bạn dạng của phòng ban nhà nước gồm thẩm quyền đã cấp cho giấy chứng nhận quyền áp dụng đất, theo ý kiến đề nghị của cơ quan cấp thủ tục phép gây ra để xác minh diện tích những loại đất so với trường hợp người sử dụng đất có một trong những loại sách vở và giấy tờ hợp pháp về đất đai theo hình thức tại những Khoản 1, 2, 3, 4 cùng 5 này tuy thế trên các sách vở đó ko ghi rõ diện tích những loại đất để gia công cơ sở cấp thủ tục phép xây dựng.