Thông tư hướng dẫn nghị định 164/2016/nđ-cp

     

- Theo đó, Nghị định số 164/năm 2016 vẫn không thay đổi nấc mức giá bảo đảm an toàn môi trường xung quanh so với dầu thô; khí thiên nhiên, khí than và nút chi phí đảm bảo môi trường đối với khai thác tài nguyên. Phương thơm pháp tính giá thành đảm bảo môi trường thiên nhiên yêu cầu nộp trong kỳ nộp giá tiền vẫn được khẳng định theo công thức: F = <(Q1 x f1) + (Q.2 x f2)> x K.

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn nghị định 164/2016/nđ-cp

- Trong khi, Nghị định 164/CPhường cũng công cụ trường hợp trong quy trình khai quật nhưng mà thu nhận thêm loại tài nguyên thuộc ngôi trường phù hợp được trao giấy phép thì đề xuất nộp phí bảo đảm môi trường thiên nhiên đối với quặng khoáng sản kia theo nút thu khí cụ.

- Nghị định 164/năm 2016 mức sử dụng hai ngôi trường thích hợp chưa hẳn nộp tầm giá bảo vệ môi trường thiên nhiên đối với khai quật khoáng sản là:

+ Khai thác tài nguyên có tác dụng vật liệu gây ra trong bao gồm diện tích đất ở ở trong quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá thể nhằm tạo các công trình của hộ gia đình, cá thể trên diện tích S kia.

+ Đất, đá khai thác để san tủ, gây ra dự án công trình an ninh, quân sự, phòng chống thiên tai, hạn chế, sút vơi thiên tai.

- Ngoài ra, theo Nghị định số 164/NĐ-CP thì một số trong những trường phù hợp sau sẽ tiến hành áp dụng nấc thu tiền phí so với khai quật khoáng sản tận thu như:

+ Knhì thác tài nguyên sót lại nghỉ ngơi bãi thải của mỏ sẽ gồm ra quyết định ngừng hoạt động mỏ;

+ Hoạt đụng cung ứng, kinh doanh của tổ chức, cá thể ko nhằm mục đích mục đích khai quật khoáng sản, tuy vậy tất cả tính năng, nhiệm vụ hoặc có đăng ký kinh doanh, vào quá trình chuyển động theo chức năng, trách nhiệm hoặc theo chuyên ngành sẽ đăng ký nhưng mà thu được tài nguyên.

- Nghị định 16bốn hướng dẫn tổ chức, cá nhân triển khai kê knhì, nộp mức giá bảo đảm môi trường thiên nhiên so với khai thác tài nguyên nhỏng sau:

+ Tổ chức, cá nhân tiến hành kê knhị, nộp giá tiền mang đến cơ sở Thuế cai quản trực tiếp. Nếu vào tháng ko phát sinh tầm giá nên nộp thì vẫn đề xuất tiến hành kê knhị tầm giá đối với ban ngành Thuế.

+ Phí bảo đảm an toàn môi trường đối với khai quật khoáng sản được kê knhị theo tháng với quyết toán thù theo năm.

+ Nghị định số 164 cơ chế vị trí kê knhì với nộp tổn phí bảo đảm an toàn môi trường so với dầu thô, khí thiên nhiên cùng khí than là Cục thuế địa phương thơm địa điểm tín đồ nộp phí tổn đặt vnạp năng lượng phòng quản lý điều hành bao gồm.

+ Đồng chi phí được áp dụng để nộp tầm giá bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên so với khai quật khoáng sản là đồng cả nước.


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

Số: 164/2016/NĐ-CP

thủ đô, ngày 24 mon 12 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Căn cứ đọng Luật tổ chức triển khai Chính phủ ngày 19 mon 6 năm 2015;

Căn uống cứ đọng Luật đảm bảo môi trường thiên nhiên ngày23 mon 6 năm 2014;

Căn cứ Luật tài nguyên ngày 17tháng 11 năm 2010;.

Căn cứ đọng Luật tầm giá với lệ phí ngày 25 tháng 1một năm 2015;

Xét đề xuất của Sở trưởng Bộ Tàichính;

Chính phủ phát hành Nghị định quy định về phíbảo vệ môi trường đối với khai quật khoángsản.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vikiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người tiêu dùng chịu phí

1. Nghị định này giải pháp về đối tượngChịu đựng mức giá, bạn nộp phí, nút thu, phương thức tính, kê knhị, nộp giá tiền với quản lí lýthực hiện tổn phí đảm bảo an toàn môi trường xung quanh đối với khai quật khoángsản.

2. Đối tượng Chịu đựng chi phí đảm bảo an toàn môi trườngso với khai thác khoáng sản theo quy địnhtại Nghị định này là chuyển động khai quật dầu thô, khí thiên nhiên, khí than, tài nguyên sắt kẽm kim loại cùng khoáng sản không sắt kẽm kim loại.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Nghị định này áp dụng so với những tổchức, cá nhân chuyển động khai thác khoángsản, các ban ngành bên nước cùng tổ chức, cá thể tương quan trong việc cai quản, thumức giá đảm bảo an toàn môi trường so với khai quật khoángsản.

Điều 3. Tổ chứcthu phí

Tổ chức thu phí bảo đảm an toàn môi trường đốivới khai quật khoáng sản theo pháp luật tạiNghị định này là phòng ban thuế làm chủ trực tiếp vị trí bao gồm chuyển động khai thác khoáng sản.

Chương thơm II

MỨC PHÍ, PHƯƠNGPHÁPhường TÍNH, KÊ KHAI, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAITHÁC KHOÁNG SẢN

Điều 4. Mức phí

1. Mức phí đảm bảo môi trường xung quanh đối vớidầu thô: 100.000 đồng/tấn; so với khí thiên nhiên, khí than: 50 đồng/m3.Riêng khí thiên nhiên nhận được trong quy trình khai quật dầu thô (khí đồnghành): 35 đồng/m3.

2. Khung mức giá thành bảo đảm an toàn môi trường đốivới khai quật tài nguyên không giống theo Biểuform nấc chi phí ban hành cố nhiên Nghị định này.

3. Mức tầm giá bảo đảm an toàn môi trường đối vớikhai thác tài nguyên tận thu bởi 60% mứcgiá tiền của loại tài nguyên khớp ứng quy địnhtrên Biểu mức thu ban hành kèm theo Nghị định này.

4. Căn cứ đọng nút giá tiền cơ chế tại Biểukhung nút chi phí ban hành tất nhiên Nghị định này, Hội đồng quần chúng các tỉnh giấc,tỉnh thành trực ở trong trung ương (dưới đây hotline tầm thường là Hội đồng dân chúng cấp cho tỉnh)đưa ra quyết định rõ ràng mức thu tiền phí đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên so với từng loại khoáng sản áp dụng tại địa pmùi hương đến cân xứng với tình hình thực tế trong từng thời kỳ.

Điều 5. Phươngpháp tính phí

1. Phí bảo đảm môi trường so với khaithác khoáng sản phải nộp vào kỳ nộp phíđược tính theo bí quyết sau:

F = <(Q1 x f1) + (quận 2 x f2)> x K

Trong đó:

- F là số giá tiền đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên phảinộp trong kỳ;

- Q1 là số lượng khu đất đá bốc xúc thảira trong kỳ nộp phí (m3);

- Q.2 là số lượng quặng khoáng sản ngulặng knhị khai quật vào kỳ (tấnhoặc m3);

- fmột là nấc phíđối với con số khu đất đá bốc xúc thải ra: 200 đồng/m3;

- f2 là mức phíkhớp ứng của từng một số loại khoáng sản khai quật (đồng/tấn hoặc đồng/m3);

- K là hệ số tính phí theo phươngpháp khai quật, trong đó:

+ Knhị thác lộ thiên (bao hàm cả khaithác cân bằng sức nước như khai thác tichảy, cát, sỏi lòng sông): K = 1,1;

+ Khai thác hầm lò cùng những hình thứckhai quật khác (khai thác dầu thô, khí vạn vật thiên nhiên, nước khoáng thiên nhiên và những ngôi trường đúng theo còn lại): K= 1.

2. Đối với con số đất đá bốc xúc thảira trong quá trình khai quật than, không thu tiền phí cho đến khi kết thúc năm 2017.

3. Số lượng đất đá bốc xúc thải ra (Q1) vào kỳ nộpgiá tiền được xác minh căn cứ vào tài liệu dự án đầu tư chi tiêu thành lập dự án công trình khai thácmỏ được ban ngành công ty nước tất cả thđộ ẩm quyền đồng ý hoặc căn cứ theo báo cáo đánhgiá ảnh hưởng môi trường thiên nhiên và các tài liệu tương quan được phòng ban nhà nước gồm thẩmquyền phê chăm sóc.

Số chi phí đề nghị nộp đối với số lượng đất đá bốc xúc thải ra tạo nên vào kỳ nộp phí địa thế căn cứ vào trọng lượng khu đất đá bốc xúc tính trêncân nặng (tấn hoặc m3) quặng khoángsản nguim knhì khai quật vào kỳ.

Trường vừa lòng trong tài liệu dự án đầubốn tạo công trình xây dựng khai thác mỏ, report review tác động môi trường xung quanh vànhững tư liệu liên quan không có đọc tin về con số đất đá bốc xúc thải rathì bài toán kê knhì, nộp phí tổn căn cứ vào sốlượng đất đá bốc xúc thực tế thải ra vào kỳ.

4. Số lượng tài nguyên khai quật trong kỳ nhằm khẳng định số tổn phí bảo đảm môi trườngđề xuất nộp là số lượng tài nguyên nguyênknhị khai thác thực tế trong kỳ nộp phí tổn (Q2). Trường hợp khoáng sản khai thác phải qua sàng, tuyển chọn, phânnhiều loại, làm cho giàu trước khi xuất kho với những trường vừa lòng khác mà quan trọng yêu cầu quy thay đổi,địa thế căn cứ ĐK thực tiễn khai thác với công nghệ chế biến tài nguyên trên địa bàn, Sở Tài nguim và Môitrường nhà trì, păn năn phù hợp với Cục thuế địa phương để trình Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh ra quyết định phần trăm quy đổitừ bỏ số lượng tài nguyên thành phđộ ẩm ra sốlượng tài nguyên nguyên khai có tác dụng cnạp năng lượng cứtính tổn phí bảo đảm an toàn môi trường đối với từng nhiều loại khoángsản đến cân xứng với tình hình thực tế của địa phương thơm.

5. Trường đúng theo trong quy trình khaithác cơ mà thu có thêm nhiều loại tài nguyên khác trực thuộc một số loại tài nguyên được cấp phép thì fan nộp chi phí yêu cầu nộp tổn phí đảm bảo an toàn môitrường đối với quặng khoáng sản (Q2) theonấc thu của các loại tài nguyên được cơ quanbên nước tất cả thđộ ẩm quyền trao giấy phép khai quật.

6. Trườnghợp tổ chức, cá thể khai thác đá làm cho nghệ thuật đẹp theo cả khối hận phệ thì áp dụngmức thu tiền phí pháp luật tại điểm 2 Mục II Biểu form nấc phí tổn phát hành tất nhiên Nghịđịnh này.

Xem thêm: Cách Tạo Một Trang Web: Hướng Dẫn Làm 1 Trang Web Hoàn Chỉnh Này

7. Trường thích hợp tổ chức, cá thể khaithác khoáng sản làm cho vật liệu tạo ra thông thường vào diện tích đất ở thuộcquyền sử dụng đất của hộ gia đình, cánhân để tạo ra các công trình xây dựng của hộ gia đình, cá thể vào diện tích kia vàngôi trường vừa lòng khu đất, đá khai thác để san phủ, thành lập công trình xây dựng bình yên, quân sự chiến lược,chống chống thiên tai, khắc phục và hạn chế, giảm dịu thiên tai thì chưa phải nộp phí tổn bảovệ môi trường thiên nhiên đối với khai quật khoáng sảnkia.

Điều 6. Kê khai, nộp phí

1. Tổ chức, cá thể khai quật khoáng sản bắt buộc nộp hồ sơ knhị mức giá đảm bảo môitrường với ban ngành Thuế làm chủ thẳng cùng địa điểm kê knhị nộp thuế tài nguim.Trường đúng theo vào tháng ko phạt sinhtổn phí bảo vệ môi trường thiên nhiên đối với khai thác khoángsản, fan nộp giá thành vẫn phải kê khai và nộp tờ knhị nộp tầm giá với cơ sở Thuế.Trường hợp tổ chức thu mua gộp khoáng sảnđề xuất đăng ký nộp nỗ lực tín đồ khai quật thì tổ chức triển khai đó bao gồm trách nát nhiệm nộp hồ sơknhị chi phí bảo vệ môi trường thiên nhiên với cơ sở thuế cai quản cửa hàng thu cài đặt khoáng sản. Thời hạn kê khai giá thành bảo vệ môi trườngvới cơ quan thuế muộn nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo.

2. Phí bảo vệ môi trường thiên nhiên so với khaithác tài nguyên là các loại khai theo thángvới quyết toán năm. Knhì quyết tân oán phí tổn đảm bảo môi trường đối với khai thác khoáng sản bao gồm knhì quyết toán thù năm và khaiquyết tân oán mang đến thời khắc hoàn thành vận động khai quật khoáng sản, ngừng hoạt động thu mua gom khoáng sản, ngừng hoạt động sale, chấmdứt vừa lòng đồng biến hóa bề ngoài sở hữucông ty lớn hoặc tổ chức triển khai lại doanh nghiệp.

3. Đối với trường phù hợp bạn nộp phínằm trong diện bị ấn định số chi phí đề xuất nộp, triển khai theo phương tiện của Luật quản lí lýthuế với các vnạp năng lượng bạn dạng chỉ dẫn.

4. Địa điểm kê knhì và nộp giá tiền bảo vệmôi trường xung quanh đối với dầu thô, khí thiên nhiên với khí than là Cục thuế địa phươngkhu vực người nộp mức giá đặt văn uống phòng điều hành quản lý thiết yếu.

5. Đồng chi phí nộp tổn phí bảo đảm môi trường xung quanh so với khai thác khoáng sản là đồng toàn nước.

6. Ngoài các phép tắc trên, câu hỏi khaiphí, nộp phí tổn, quyết toán mức giá đảm bảo môi trường xung quanh đối với khai thác tài nguyên được tiến hành theo chính sách của Luậtquản lý thuế và những văn uống bản giải đáp thi hành Luật thống trị thuế.

Điều 7. Các trườngvừa lòng được áp dụng nấc tầm giá đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên đối với khoáng sản tận thu

1. Các trườngthích hợp tiếp sau đây được vận dụng nấc thu phí so với khai quật tài nguyên tận thu.

a) Hoạt động khai thác khoáng sản còn sót lại ngơi nghỉ kho bãi thải của mỏ đang gồm quyếtđịnh đóng cửa mỏ;

b) Hoạt hễ cung cấp, sale củatổ chức triển khai, cá thể không nhằm mục đích mục tiêu khai quật khoángsản, tuy nhiên có tính năng, trọng trách hoặc gồm đăng ký kinh doanh, vào thừa trìnhchuyển động theo chức năng, nhiệm vụ hoặc theo siêng ngành vẫn đăng ký cơ mà thu đượctài nguyên.

c) Các trườnghòa hợp không giống không nằm trong cách thức trên những điểm a và b khoản này thì ko đượcvận dụng theo nút tổn phí so với khai quật khoángsản tận thu.

2. Cách tính phí so với khai thác tài nguyên tận nhận được tiến hành theo quy địnhtrên Điều 5 Nghị định này.

Điều 8. Quản lý sửdụng chi phí bảo vệ môi trường so với khai thác khoángsản

1. Phí bảo đảm an toàn môi trường xung quanh so với khai quật khoángsản, không đề cập dầu thô cùng khí thiên nhiên, khí than là khoản thu ngân sách địaphương hưởng trọn 100% để hỗ trợ cho công tác làm việc bảo đảm và đầu tư chi tiêu mang đến môi trường tại địaphương thơm địa điểm tất cả chuyển động khai thác khoángsản theo Luật đảm bảo môi trường thiên nhiên với Luật ngân sách đơn vị nước, theo những văn bản cụthể sau đây:

a) Phòng phòng ngừa và hạn chế các tác độngxấu so với môi trường xung quanh tại địa phương thơm nơi có chuyển động khai thác khoáng sản;

b) Khắc phục suy thoái và khủng hoảng, ô nhiễm môi trường xung quanh bởi vì vận động khaithác khoáng sản khiến ra;

c) Giữ gìn vệ sinh, đảm bảo an toàn và tái tạocảnh quan môi trường xung quanh trên địa phương thơm chỗ gồm chuyển động khai thác tài nguyên.

d) Nơi có vận động khai thác tài nguyên cơ chế tại khoản này là khu vực thực tếra mắt hoạt động khai thác khoáng sản vànhững khu vực bị ảnh hưởng vì chưng hoạt động khai thác khoángsản theo địa bàn cai quản của cung cấp xóm với cấp thị trấn.

2. Phí bảo đảm môi trường thiên nhiên đối với dầuthô với khí vạn vật thiên nhiên, khí than là khoản thu chi phí TW hưởng 100% đểcung cấp mang đến công tác bảo đảm an toàn với đầu tư chi tiêu mang đến môi trường xung quanh theo công cụ của Luật bảovệ môi trường xung quanh và Luật chi phí công ty nước.

3. Ủyban nhân dân cung cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp cho sắp xếp sử dụngmối cung cấp giá thành đảm bảo môi trường nhận được đến công tác làm việc bảo đảm an toàn môi trường tại vị trí cóvận động khai quật tài nguyên.

4. Chậm độc nhất là trước ngày 31 tháng 3mỗi năm, cơ sở thu phí đảm bảo an toàn môi trường xung quanh bao gồm trách nhiệm thông tin công khai:Số lượng tài nguyên khai quật, con số đấtđá bốc xúc thải ra, số tầm giá bảo vệ môi trường so với khai quật tài nguyên mà lại công ty đã nộp của năm trướctrên những phương tiện thông báo đại bọn chúng như: Báo địa phương, đài phân phát thanh khô địaphương, đài truyền ảnh địa pmùi hương, trang ban bố năng lượng điện tử của cơ quan thu phívới các bề ngoài phù hợp khác để bạn dân biết tới.

Chương thơm III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Hiệu lựcthi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thực thi thi hànhtừ ngày 01 mon 01 năm 2017 với sửa chữa Nghị định số 12/2016/NĐ-CPhường ngày 19tháng 0hai năm năm 2016 của nhà nước về phí tổn bảo đảm an toàn môi trường xung quanh so với khai quật khoáng sản.

2. Kể từ thời điểm ngày Nghị định này có hiệu lựcthi hành, trường vừa lòng Hội đồng quần chúng. # cấp tỉnh giấc chưa phát hành mức tầm giá bắt đầu thì thu theonấc tầm giá vẫn thực hiện trên địa phương thơm.

Điều 10. Tổ chứcthực hiện

1. Ủyban quần chúng. # cung cấp tỉnh tất cả trách nát nhiệm:

a) Trình Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnhphát hành Nghị quyết về chi phí bảo đảm an toàn môi trường xung quanh so với khai thác khoáng sản vận dụng tại địa phương theo quy địnhtrên khoản 4 Điều 4 Nghị định này. Chậm độc nhất vô nhị đến ngày 30 mon 6 năm 2017 Hội đồngnhân dân cấp cho thức giấc ban hành Nghị quyết về phí tổn bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên so với khaithác tài nguyên áp dụng trên địa phương.

b) Chỉ đạo Sở Tài nguim cùng Môi trườngtin báo, tư liệu về các tổ chức triển khai,cá nhân được phép khai thác tài nguyên tạiđịa pmùi hương mang lại cơ sở thuế cùng pân hận hợp với ban ngành thuế làm chủ ngặt nghèo những đốitượng nộp phí tổn theo khí cụ trên Nghị định này.

c) Chỉ đạo Slàm việc Thông tin và Truyềnthông păn năn phù hợp với cơ quan thuế công khai minh bạch thực trạng thu, nộp mức giá bảo vệ môi trườngso với khai quật khoáng sản bên trên địabàn.

2. Cơ quan Thuế địa pmùi hương bao gồm tráchnhiệm:

a) Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức triển khai, cánhân khai quật khoáng sản triển khai đăngcam kết, kê khai, nộp phí theo biện pháp.

b) Kiểm tra, tkhô nóng tra Việc kê knhị,nộp giá tiền, quyết tân oán tiền giá thành đảm bảo môi trường thiên nhiên đối với khai quật tài nguyên. Ấn định số mức giá đảm bảo môi trường thiên nhiên phảinộp theo công cụ vào trường vừa lòng đối tượng nộp phí chưa tiến hành hoặc thựchiện nay chưa đầy đầy đủ chế độ triệu chứng trường đoản cú, hóađơn, sổ kế toán thù.

c) Xử lý phạm luật hành chủ yếu về mức giá bảovệ môi trường so với khai quật khoáng sảntheo thẩm quyền với theo luật pháp của luật pháp.

d) Lưu giữ lại cùng sử dụng số liệu, tài liệunhưng cơ sở khai thác khoáng sản và đối tượngkhông giống hỗ trợ theo luật pháp.

đ) Phối hận hợp với phòng ban cai quản Tàinguim và Môi ngôi trường sống địa pmùi hương tổ chức triển khai quản lí lýthu tiền phí đảm bảo an toàn môi trường so với khai quật khoángsản theo nguyên tắc tại Nghị định này với biện pháp của Luật cai quản thuế.

Điều 11. Tráchnhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang bộ, Thủ trưởng cơ quan nằm trong nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các thức giấc, thành thị trực nằm trong TW với cáctổ chức, cá thể tương quan Chịu đựng trách rưới nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận: - Ban Bí thỏng Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các bộ, phòng ban ngang cỗ, phòng ban thuộc Chính phủ; - HĐND, Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, thị trấn trực ở trong trung ương; - Vnạp năng lượng chống Trung ương cùng những Ban của Đảng; - Văn chống Tổng Bí thư; - Vnạp năng lượng chống Chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc bản địa cùng những Ủy ban của Quốc hội; - Văn uống phòng Quốc hội; - Tòa án quần chúng về tối cao; - Viện kiểm giáp nhân dân về tối cao; - Kiểm tân oán đơn vị nước; - Ủy ban Gigiết hại tài chủ yếu Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách thôn hội; - Ngân mặt hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan lại TW của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, tổng giám đốc Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, đơn vị chức năng trực ở trong, Công báo; - Lưu: VT, KTTH (3b).XH 225

TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc

BIỂU KHUNG MỨC PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

(Kèmtheo Nghị định số 164/2016/NĐ-CP.. ngày 24 mon 1hai năm năm nhâm thìn của Chính phủ)

STT

Loại khoáng sản

Đơn vị tính

Mức thu buổi tối tgọi (đồng)

Mức thu tối nhiều (đồng)

I

QUẶNG KHOÁNG SẢN KIM LOẠI

1

Quặng sắt

Tấn

40.000

60.000

2

Quặng măng-gan

Tấn

30.000

50.000

3

Quặng ti-chảy (titan)

Tấn

50.000

70.000

4

Quặng vàng

Tấn

180.000

270.000

5

Quặng khu đất hiếm

Tấn

40.000

60.000

6

Quặng bạch kim

Tấn

180.000

270.000

7

Quặng bạc, Quặng thiếc

Tấn

180.000

270.000

8

Quặng vôn-phờ-ram (wolfram), Quặng ăng-ti-moan (antimoan)

Tấn

30.000

50.000

9

Quặng chì, Quặng kẽm

Tấn

180.000

270.000

10

Quặng nhôm, Quặng bô-xkhông nhiều (bouxite)

Tấn

10.000

30.000

11

Quặng đồng, Quặng ni-ken (niken)

Tấn

35.000

60.000

12

Quặng cromit

Tấn

40.000

60.000

13

Quặng cô-ban (coban), Quặng mô-lip-Đen (molipden), Quặng thủy ngân, Quặng ma-nhê (magie), Quặng va-na-đi (vanadi)

Tấn

180.000

270.000

14

Quặng khoáng sản kim loại khác

Tấn

trăng tròn.000

30.000

II

KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI

1

Đá ốp lát, làm cho mỹ nghệ (granit, gabro, cẩm thạch, bazan)

m3

50.000

70.000

2

Đá Block

m3

60.000

90.000

3

Quặng đá quý: Kyên ổn cương cứng, ru-bi (rubi), Sa-phia (sapphire), E-mô-rốt (emerald), A-lếch-xan-đờ-rít (alexandrite), Ô-pan (opan) quý color đen, A-dkhông nhiều, Rô-đô-lkhông nhiều (rodolite), Py-rốp (pyrope), Bê-rin (berin), Sờ-pi-nen (spinen), Tô-paz (topaz), thạch anh tinh thể color tím xanh, rubi lục, domain authority cam, Cờ-ri-ô-lít (cryolite), Ô-pan (opan) quý màu trắng, đỏ lửa; Birusa, Nê-phờ-rkhông nhiều (nefrite)

Tấn

50.000

70.000

4

Sỏi, cuội, sạn

m3

4.000

6.000

5

Đá làm vật liệu xây dừng thông thường

m3

1.000

5.000

6

Đá vôi, đá sét làm cho xi-măng, các nhiều loại đá làm cho prúc gia xi-măng (laterit, puzolan), dưỡng chất công nghiệp (barit, fluorit, bentônít cùng những nhiều loại dưỡng chất khác)