Thông tư hướng dẫn nghị định 161/2018/nđ-cp

     

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân công ty trì Hội nghị.

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn nghị định 161/2018/nđ-cp

Tham dự lễ hội nghị có đại diện lãnh đạo và chuyên viên Vụ/ Ban tổ chức cán bộ những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ sở thuộc bao gồm phủ; chỉ huy và nhân viên Sở Nội vụ những tỉnh, thành phố trực ở trong Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban/Phòng tổ chức cán bộ những Ban của Đảng, những tổ chức thiết yếu trị - xã hội; đại diện thay mặt lãnh đạo đơn vị chức năng và thay mặt lãnh đạo Phòng/Ban tổ chức cán bộ những đơn vị thuộc với trực thuộc cỗ Nội vụ.

*

Ông Trương Hải Long tuyên bố tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức Trương Hải Long trình diễn những điểm bắt đầu của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP với Thông tứ 03/2019/TT-BNV.

Theo đó, tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, chính phủ đã sửa đổi, bổ sung 19 câu chữ của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; đôi mươi nội dung của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP cùng 05 nội dung của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Nghị định số 161/2018/NĐ-CP đang kịp thời thể chế hóa một số phương án được đưa ra tại họp báo hội nghị Trung ương 6 khóa XII; đồng thời đã nghiên cứu thay đổi công tác thi tuyển chọn công chứ, viên chức, thi nâng ngạch công chức theo hướng tổ chức thi thực chất, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đảm bảo mặt bằng chung về trình độ, năng lực của công chức giữa những bộ, ngành, địa phương; bức tốc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch; tăng mạnh phân cung cấp cho bộ, ngành, địa phương.

Đối với công tác làm việc tuyển dụng công chức, viên chức, những cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tuyển chọn dụng không được gửi ra những điều kiện, tiêu chuẩn trái với luật pháp của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, hội chứng chỉ, trường công lập, trường kế bên công lập. điều khoản này để bảo vệ phù phù hợp với Luật Cán bộ, công chức, hình thức Viên chức và cách thức Giáo dục đh về việc không hiện tượng phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, các đại lý đào tạo. Chế độ ưu tiên vào tuyển dụng được quy định theo phía cộng điểm ưu tiên và áp dụng thống độc nhất vô nhị giữa tuyển dụng công chức cùng tuyển dụng viên chức. Theo đó, điểm ưu tiên được cùng vào kết quả điểm thi trên vòng 2.

Bên cạnh đó, quy định nội dung, hình thức, quy trình thi tuyển cùng xét tuyển theo hướng đơn giản và dễ dàng hóa thủ tục hành chính, tăng tốc tính công khai, minh bạch, cải thiện chất lượng trong công tác tuyển dụng, thêm thẩm quyền tuyển dụng cùng với thẩm quyền áp dụng công chức, viên chức với theo yêu ước của vị trí bài toán làm bắt buộc tuyển dụng. Theo đó, việc tuyển dụng công chức, viên chức được tổ chức theo 2 vòng: vòng 1, thi trắc nghiệm trên sản phẩm công nghệ vi tính; vòng 2, thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP cũng phân cung cấp thẩm quyền tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức từ nhân viên lên nhân viên chính và tương đương trở xuống cho các bộ, ngành, địa phương. Các bộ, ngành, địa phương đưa ra quyết định danh sách công chức, viên chức đầy đủ tiêu chuẩn, đk dự thi nâng ngạch và chịu trách nhiệm tổng thể trong quá trình tổ chức những kỳ thi nâng ngạch công chức theo thẩm quyền. Quy định ví dụ đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện và phân cấp thẩm quyền tuyển dụng đặc bí quyết công chức cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện. Công cụ thống nhất thời hạn tập sự so với viên chức tương xứng với trình độ đào chế tạo của chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức được tuyển dụng để bảo đảm thống độc nhất giữa các nghành nghề sự nghiệp.

Đáng lưu lại ý, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP đã kịp thời tháo gỡ một số vướng mắc trong vấn đề thực hiện chế độ thôi việc so với viên chức; tiếp tục tăng nhanh việc phân công, phân cung cấp cho bộ, ngành, địa phương quyết định hiệ tượng thi, quyết định tuyển dụng công chức ko qua thi tuyển…; dễ dàng và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tuyển chọn dụng, nâng ngạch công chức, viên chức…

*

Quang cảnh Hội nghị

Đối cùng với Thông tư số 03/2019/TT-BNV, ông Trương Hải Long cho biết, Thông tư được phát hành nhằm thực hiện các câu chữ được chính phủ giao cho cỗ Nội vụ thực hiện tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP; đồng thời, thanh tra rà soát để sửa đổi, xẻ sung, gắng thế, kho bãi bỏ các nội dung quy định trong các Thông tư do bộ Nội vụ ban hành theo thẩm quyền trước đó gồm quy định liên quan đến vấn đề tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, thực hiện chính sách hợp đồng một trong những loại công việc trong ban ngành hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập ko còn phù hợp hoặc sẽ được phương tiện tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tổ Hợp Nội Lực Đồ Án Thép 2 ~ Hau, Bảng Excel Tổ Hợp Nội Lực Khung Btct

Theo đó, Thông tứ số 03/2019/TT-BNV sẽ sửa đổi, bổ sung 07 văn bản của Thông tư số 13/2010/TT-BNV; sửa đổi, bổ sung 07 nội dung của Thông tư số 12/2012/TT-BNV; sửa đổi, bổ sung 04 văn bản của Thông tứ số 15/2012/TT-BNV; sửa đổi, bổ sung cập nhật 03 ngôn từ của Thông tứ số 15/2001/TT-BTCCBCP.

Cùng cùng với đó, Thông tư số 03/2019/TT-BNV ban hành kèm theo 02 Quy chế, 01 Nội quy với 03 mẫu mã hợp đồng có tác dụng việc, nắm thể: Quy chế tổ chức triển khai thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức; Quy chế tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức. Nội quy kỳ tuyển chọn dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Mẫu hợp đồng làm cho việc xác định thời hạn; thích hợp đồng làm cho việc xác định thời hạn (dành cho đối tượng dưới 18 tuổi) và hợp đồng làm việc không khẳng định thời hạn.

Những nội dung bắt đầu quy định trong Quy chế, Nội quy kỳ tuyển dụng công chức, viên chức, kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức đã quy định ví dụ trách nhiệm của thành viên tham gia Hội đồng, thành viên tham gia các Ban giúp bài toán của Hội đồng thi; quy định ví dụ trình tự, thủ tục xây dựng đề thi, coi thi, làm cho phách, chấm thi, chấm phúc khảo; pháp luật rõ trọng trách và bề ngoài xử lý vi phạm so với thành viên gia nhập Hội đồng thi, thành viên những Ban giúp vấn đề của Hội đồng thi, của thí sinh tham gia dự thi và của các cá thể được cử có tác dụng thành viên Ban đo lường thi. Hầu như nội dung mới này sẽ góp thêm phần làm mang đến kỳ thi được tổ chức công khai, minh bạch, rõ ràng và làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong từng công đoạn tổ chức kỳ thi, hạn chế các tiêu cực làm ảnh hưởng đến công dụng chung của kỳ thi.

*

Ông Nguyễn thanh bình phát biểu trên Hội nghị

Thứ nhất, về tuyển chọn dụng công chức, viên chức, vào có những vấn đề liên quan đến Phiếu đk dự tuyển; Hội đồng tuyển dụng; trình tự, thủ tục tuyển dụng công chức; về công nhận công dụng trúng tuyển trong trường phù hợp phát sinh yêu cầu tuyển dụng mới; về đón nhận không qua thi tuyển chọn vào có tác dụng công chức; về tiếp nhận để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý; về xét gửi cán bộ cấp xã thành công xuất sắc chức cung cấp huyện trở lên…

Thứ hai, về thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức, trong số ấy những vụ việc được các bộ, ngành, địa phương thân thiết như: về thẩm quyền tổ chức triển khai thi/ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; về tổ chức triển khai thi/ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; tiêu chuẩn, điều kiện về thời gian giữ ngạch để dự thi nâng ngạch công chưc; tiêu chuẩn, điều kiện khẳng định thời hạn tấn công giá, phân loại đối với viên chức để tham gia thăng hạng.

Thứ ba, về tiến hành các Quy chế, Nội quy kỳ tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức, các bộ, ngành, địa phương cũng suy nghĩ các ngôn từ như về ra đời các Ban giúp câu hỏi của Hội đồng thi; về công tác làm việc xây dựng đề thi tuyển chọn dụng công chức, viên chức; về xử lý kết quả chấm thi luật tại Điều 25 Quy chế tổ chức triển khai thi; về giải pháp xử lý điểm chấm phúc khảo giải pháp tại Khoản 8 Điều 26 Quy chế tổ chức triển khai thi…

Thứ tư, về thực hiện chính sách hợp đồng lao động, vào đó chú ý về đối tượng người tiêu dùng không triển khai ký thích hợp đồng lao động; về chính sách lương khi gửi sang thực hiện hợp đồng lao động; về nguồn kinh phí chi trả thực hiện hợp đồng lao động; về bảo hiểm xã hội so với lao cồn hợp đồng…

Hội nghị cũng dành nhiều thời hạn để những đại biểu trao đổi, giải đáp đều bất cập, mọi vướng mắc cụ thể tại những bộ, ngành, địa phương khi triển khai triển khai Nghị định số 161/2018/NĐ-CP với Thông tư số 03/2019/TT-BNV.

*

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, bộ trưởng Lê Vĩnh Tân reviews cao tinh thần làm việc của các đại biểu hết sức nghiêm túc, sôi sục đóng góp ý kiến, trao đổi, luận bàn nhằm dỡ gỡ hầu như khó khăn, vướng mắc trong quy trình thực hiện.

Hội nghị đã mừng đón nhiều chủ ý của đại biểu, mặc dù nhiên, trong thời gian một trong những buổi chưa thể giải đáp hết những ý con kiến của đại biểu, bộ trưởng liên nghành Lê Vĩnh Tân đề nghị những đại biểu liên tục gửi ý kiến, bội phản ánh mọi vấn đề bất cập về bộ Nội vụ thông qua khối hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị trên Cổng thông tin điện tử cỗ Nội vụ để bộ Nội vụ phân tích trả lời, kịp thời tháo gỡ cực nhọc khăn, giúp những bộ, ngành, địa phương thực thi thực hiện giỏi các khí cụ của điều khoản về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức cùng thực hiện chính sách hợp đồng một vài loại các bước trong ban ngành hành thiết yếu nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập./.