Thông tư hướng dẫn nghị định 116 năm 2010

     
tóm tắt văn bản VB gốc Tiếng Anh hiệu lực thực thi hiện hành VB liên quan Lược đồ ngôn từ MIX cài đặt về
Mục lục đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc cải thiện để xem so sánh văn bản cũ/mới. Nếu chưa xuất hiện tài khoản quý khách đăng cam kết tại đây!">So sánh văn phiên bản cũ/mới
Đăng nhập thông tin tài khoản dautri.mobi và đăng cam kết sử dụng phần mềm tra cứu vớt văn bản.

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn nghị định 116 năm 2010

">Theo dõi hiệu lực hiện hành VB
share qua:
*
*

CHÍNH PHỦ ------------------

Số: 116/2010/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập – thoải mái – niềm hạnh phúc ---------------------

Hà Nội, ngày 24 mon 12 năm 2010


NGHỊ ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG trong LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG TÁC Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN khiếp TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN


1. Nghị định này nguyên tắc về phụ cấp cho thu hút, phụ cấp công tác làm việc lâu năm, một vài trợ cung cấp và giao dịch thanh toán tiền tàu xe so với cán bộ, công chức, viên chức và tín đồ hưởng lương trong lực lượng khí giới (quân team nhân dân cùng công an nhân dân) công tác làm việc ở vùng tất cả điều kiện tài chính - buôn bản hội quan trọng đặc biệt khó khăn.
b) các xã đặc biệt quan trọng khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, những xã đặc trưng khó khăn vùng bến bãi ngang ven biển và hải đảo theo đưa ra quyết định của Thủ tướng chính phủ;
Điểm b Khoản 2 Điều 1 được hướng dẫn vì chưng Điều 1 Thông bốn liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTCXã bao gồm điều kiện kinh tế - buôn bản hội quan trọng khó khăn thuộc vùng dân tộc bản địa và miền núi nêu trên Điểm b Khoản 2 Điều 1 được phía dẫn vì Khoản 1 Công văn số 1458/UBDT-VP135Các xã quan trọng khó khăn vùng bãi ngang, ven bờ biển và hải hòn đảo nêu trên Điểm b Khoản 2 Điều 1 được phía dẫn bởi Khoản 2 Công văn số 1458/UBDT-VP135Điểm b Khoản 2 Điều 1 được hướng dẫn vì Khoản 1 Công văn số 1784/BNV-TL" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1262628&DocItemRelateId=65479" >
c) các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp,… (gọi phổ biến là thôn) đặc biệt quan trọng khó khăn theo đưa ra quyết định của cơ quan gồm thẩm quyền.
Điểm c Khoản 2 Điều 1 được hướng dẫn bởi vì Điều 1 Thông tứ liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTCĐiểm c Khoản 2 Điều 1 được hướng dẫn do Khoản 3 Công văn số 1458/UBDT-VP135Điểm c Khoản 2 Điều 1 được hướng dẫn vì Khoản 1 Công văn số 1784/BNV-TL" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1262629&DocItemRelateId=65480" >
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Cán bộ, công chức, viên chức và bạn hưởng lương trong lực lượng vũ trang công cụ tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng gồm điều kiện kinh tế tài chính - làng hội quan trọng khó khăn, bao gồm:
1. Cán bộ, công chức, viên chức cùng người thao tác làm việc theo chính sách hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng sự nghiệp của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - làng mạc hội từ tw đến xã, phường, thị trấn;
Khoản 1 Điều 2 được hướng dẫn vày Điều 2 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1262631&DocItemRelateId=65481" >
2. Sỹ quan, quân nhân chăm nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và fan hưởng lương từ chi phí nhà nước, kể từ đầu đến chân làm vấn đề theo cơ chế hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân với công an nhân dân;
Khoản 2 Điều 2 được hướng dẫn bởi vì Điều 2 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1262632&DocItemRelateId=65482" >
3. Các đối tượng người dùng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở những xã ko thuộc diện đặc trưng khó khăn thuộc những huyện nghèo theo quyết nghị số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của chính phủ nước nhà được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.Đối tượng nguyên lý tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao hàm người đang công tác làm việc và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - buôn bản hội quan trọng khó khăn sau ngày Nghị định này còn có hiệu lực thi hành.
Điều 3. Chế độ áp dụng
Cán bộ, công chức, viên chức và tín đồ hưởng lương trong lực lượng khí giới thuộc đối tượng người dùng áp dụng của chính sách quy định tại Nghị định này, bên cạnh đó thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại khí cụ tại văn bản quy bất hợp pháp luật khác thì chỉ được thừa hưởng 1 mức tối đa của chế độ đó.
Điều 4. Phụ cấp cho thu hút

Điều 4 được hướng dẫn vày Điều 3 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1262635&DocItemRelateId=65483" >
1. Đối tượng luật pháp tại Điều 2 Nghị định này thừa hưởng phụ cấp thu hút bởi 70% chi phí lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm với phụ cấp cho chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, ví như có.
2. Thời hạn hưởng phụ cấp thu hút là thời hạn thực tế làm việc ở vùng có điều kiện tài chính - thôn hội đặc biệt khó khăn và không thật 5 năm. Thời điểm tính hưởng trọn phụ cấp cho thu hút được cơ chế như sau:
a) giả dụ đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xóm hội quan trọng đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cung cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này còn có hiệu lực thi hành;
b) nếu đến công tác sau ngày Nghị định này còn có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có đưa ra quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Điều 5. Phụ cấp cho công tác lâu năm ở vùng tất cả điều kiện kinh tế tài chính - làng mạc hội đặc biệt quan trọng khó khăn
Điều 5 được phía dẫn vị Điều 4 Thông bốn liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1262640&DocItemRelateId=65484" >
Đối tượng mức sử dụng tại Điều 2 Nghị định này thừa kế phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng gồm điều kiện tài chính - xã hội quan trọng khó khăn, nếu bao gồm thời gian cách quãng thì được cùng dồn như sau:
1. Nấc 0,5 so với tầm lương về tối thiểu chung áp dụng so với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng bao gồm điều kiện kinh tế tài chính - buôn bản hội đặc biệt quan trọng khó khăn từ đủ 5 năm mang lại dưới 10 năm;
2. Nút 0,7 so với tầm lương về tối thiểu chung áp dụng so với người có thời gian thực tế thao tác làm việc ở vùng gồm điều kiện kinh tế tài chính - làng mạc hội quan trọng đặc biệt khó khăn từ đầy đủ 10 năm đến dưới 15 năm;
3. Nút 1,0 so với tầm lương về tối thiểu bình thường áp dụng so với người có thời hạn thực tế thao tác ở vùng bao gồm điều kiện kinh tế tài chính - làng hội quan trọng khó khăn từ đầy đủ 15 năm trở lên.
Điều 6. Trợ cung cấp lần đầu và trợ cung cấp chuyển vùng

Điều 6 được phía dẫn vì chưng Điều 5 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTCĐiều 6 được phía dẫn vày Khoản 2 Công văn số 1784/BNV-TL" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1262644&DocItemRelateId=65485" >
Đối tượng nguyên lý tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng tất cả điều kiện kinh tế tài chính - làng mạc hội quan trọng khó khăn từ bỏ 3 năm trở lên so với nữ cùng từ 5 năm trở lên so với nam được hưởng trợ cấp như sau:
1. Trợ cấp lần đầu bởi 10 mon lương về tối thiểu chung;
2. Trường hòa hợp có gia đình chuyển đi theo thì không tính trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp cho tiền tàu xe, cước hành lý cho những thành viên trong mái ấm gia đình cùng đi cùng hưởng trợ cấp cho chuyển vùng bằng 12 tháng lương về tối thiểu tầm thường cho hộ gia đình;
3. Chỉ triển khai một lần nút trợ cấp giải pháp tại khoản 1 cùng khoản 2 Điều này trong cả thời hạn công tác nghỉ ngơi vùng gồm điều kiện kinh tế - xóm hội đặc biệt khó khăn.
Điều 7. Trợ cấp tiền thiết lập và đi lại nước ngọt với sạch

Điều 7 được hướng dẫn do Điều 6 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1262648&DocItemRelateId=65486" >
1. Đối tượng nguyên tắc tại Điều 2 Nghị định này công tác ở vùng tất cả điều kiện tài chính - làng hội quan trọng khó khăn thiếu nước ngọt cùng sạch theo mùa được trợ cấp cho tiền download và chuyển động nước ngọt và sạch để ship hàng nhu ước sinh hoạt từng ngày sau khi đang trừ phần ngân sách chi tiêu nước ngọt sinh hoạt được xem trong chi phí lương.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh, tp trực thuộc tw có vùng thiếu nước ngọt với sạch trình Hội đồng quần chúng cùng cung cấp quyết định thời hạn hưởng và mức trợ cấp tiền thiết lập và vận động nước ngọt cùng sạch cho phù hợp với tình hình rõ ràng của phần nhiều nơi háo nước ngọt với sạch trên địa phương.

Xem thêm: Bác Hồ Viết Thư Hướng Dẫn Thiếu Nhi Cả Nước Làm Công Tác Trần Quốc Toản Vào Tháng, Năm Nào?


Điều 8. Trợ cung cấp một lần khi đưa công tác thoát khỏi vùng gồm điều kiện tài chính - xóm hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ ngơi hưu
1. Đối tượng giải pháp tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời hạn thực tế thao tác làm việc ở vùng gồm điều kiện kinh tế tài chính - xã hội quan trọng đặc biệt khó khăn từ đầy đủ 10 năm trở lên, khi gửi công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc trưng khó khăn hoặc về hưu thì thừa kế trợ cung cấp một lần so với thời gian thực tế làm việc ở vùng bao gồm điều kiện tài chính - làng hội đặc biệt quan trọng khó khăn.
2. Mức trợ cấp một lần được mức sử dụng như sau: mỗi năm công tác làm việc ở vùng tất cả điều kiện kinh tế - thôn hội quan trọng đặc biệt khó khăn được trợ cung cấp bằng một nửa (một phần hai) chi phí lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cung cấp hàm và phụ cấp cho chức vụ lãnh đạo, phụ cung cấp thâm niên quá khung, nếu có tại thời điểm chuyển công tác thoát ra khỏi vùng có điều kiện tài chính - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu.
3. Thời gian thực tế thao tác ở vùng có điều kiện kinh tế tài chính - xã hội quan trọng đặc biệt khó khăn, nếu tất cả tháng lẻ thì được tính như sau:
a) bên dưới 03 (ba) tháng thì không tính;
b) Từ đủ 03 (ba) tháng cho đủ 06 (sáu) tháng thì được tính bằng một nửa (một phần hai) năm công tác;
c) Từ bên trên 06 (sáu) tháng mang đến 12 (mười hai) mon thì được xem bằng 01 (một) năm công tác.
Điều 9. Giao dịch thanh toán tiền tàu xeTrong thời gian thao tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - làng hội quan trọng đặc biệt khó khăn, đối tượng người sử dụng quy định tại Điều 2 Nghị định này nghỉ mặt hàng năm, nghỉ ngày lễ, tết, nghỉ việc riêng được hưởng lương theo vẻ ngoài của pháp luật về lao đụng được thanh toán giao dịch tiền tàu xe đi và về viếng thăm gia đình.
Điều 10. Trợ cấp tham quan, học tập tập, tu dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Điều 10 được hướng dẫn vày Điều 7 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1262659&DocItemRelateId=65487" >
Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này thừa kế trợ cấp tham quan, học tập, tu dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ như sau:
1. Trường hợp được cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng có thẩm quyền cử đi học bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm thì được cung ứng tiền mua tài liệu tiếp thu kiến thức và cung cấp 100% tiền học tập phí, chi phí đi lại tự nơi làm việc đến chỗ học tập;
2. Trường hợp công tác tại vùng dân tộc ít người tự học tiếng dân tộc bản địa để ship hàng nhiệm vụ được giao thì được cung cấp tiền cài đặt tài liệu và tiền bồi dưỡng cho việc tự học tiếng dân tộc bản địa ít fan bằng số tiền hỗ trợ cho vấn đề học tập ở những trường, lớp chủ yếu quy.
Điều 11. Nguồn kinh phí đầu tư và trách nhiệm chi trả

1. Nguồn kinh phí:
Khoản 1 Điều 11 được phía dẫn bởi Khoản 3 Công văn số 1784/BNV-TL" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1262663&DocItemRelateId=65497" >
a) Đối cùng với cán bộ, công chức trong những cơ quan, tổ chức triển khai của Đảng, công ty nước, tổ chức triển khai chính trị - thôn hội và bạn hưởng lương trong lực lượng vũ khí thì nguồn ngân sách đầu tư thực hiện chế độ quy định tại Nghị định này được bảo đảm từ giá thành nhà nước theo nguyên tắc của Luật ngân sách chi tiêu nhà nước và các văn bạn dạng hướng dẫn;
b) Đối với công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Đảng, bên nước, tổ chức chính trị - xã hội thì kinh phí thực hiện chính sách quy định trên Nghị định này được đảm bảo từ ngân sách chi tiêu nhà nước và từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp.
2. Trách nhiệm chi trả:
a) Đối cùng với phụ cấp cho thu hút, phụ cung cấp công tác nhiều năm ở vùng gồm điều kiện tài chính - làng hội đặc biệt quan trọng khó khăn, trợ cấp tiền download và chuyên chở nước ngọt và sạch, chi phí tàu xe với trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nhiệm vụ thì đối tượng người dùng được hưởng trọn thuộc list trả lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng nào vì cơ quan, tổ chức, đơn vị đó bỏ ra trả;
b) Đối cùng với trợ cấp cho lần đầu cùng trợ cấp cho chuyển vùng thì cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận đối tượng đưa ra trả. Trường đúng theo biệt phái thì cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng cử biệt phái chi trả;
c) Đối cùng với trợ cung cấp một lần khi đưa công tác thoát khỏi vùng bao gồm điều kiện kinh tế - buôn bản hội quan trọng khó khăn hoặc về hưu thì cơ quan, tổ chức, đơn vị thống trị trước khi đối tượng chuyển công tác làm việc hoặc ngủ hưu đưa ra trả.
Điều 12. Điều khoản thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 mon 3 năm 2011.
2. Bộ Nội vụ chủ trì, phối phù hợp với Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị định này.
3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang Bộ, Thủ trưởng phòng ban thuộc thiết yếu phủ, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, tp trực nằm trong Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận: - Ban bí thư trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng bao gồm phủ; - các Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ sở thuộc CP; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực ở trong TW; - Văn phòng tw và những Ban của Đảng; - Văn phòng chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội; - công sở Quốc hội; - tòa án nhân dân nhân dân buổi tối cao; - Viện kiểm liền kề nhân dân tối cao; - kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban đo lường tài thiết yếu Quốc gia; - Ngân hàng chế độ Xã hội; - Ngân hàng cách tân và phát triển Việt Nam; - UBTW mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - phòng ban Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị chức năng trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b)

TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng


Thuộc tính văn bản
Nghị định 116/2010/NĐ-CP của cơ quan chính phủ về cơ chế đối cùng với cán bộ, công chức, viên chức và bạn hưởng lương vào lực lượng vũ trang công tác ở vùng tất cả điều kiện kinh tế - xóm hội quan trọng đặc biệt khó khăn
Cơ quan liêu ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
sung sướng đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa xuất hiện tài khoản người sử dụng đăng cam kết tại đây!
Số hiệu: 116/2010/NĐ-CP Ngày đăng công báo: Đã biết
vui tươi đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cao để coi Ngày đăng công báo. Nếu chưa xuất hiện tài khoản người tiêu dùng đăng ký kết tại đây!
vui vẻ đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cao để coi Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa tồn tại tài khoản khách hàng đăng ký kết tại đây!
Áp dụng: Đã biết
vui mắt đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa tồn tại tài khoản quý khách đăng cam kết tại đây!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
vui mắt đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cấp để xem chứng trạng hiệu lực. Nếu chưa xuất hiện tài khoản khách hàng đăng cam kết tại đây!
Lĩnh vực: bao gồm sách, Cán bộ-Công chức-Viên chức

Tóm tắt văn bản