Thông tư hướng dẫn nghị định 101/2017

     
cỗ Nội Vụ vừa phát hành Thông tư 01/2018/TT-BNV lý giải Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Theo đó, list chương trình, khóa bồi dưỡng, tập huấn được tính vào việc thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng chuyên ngành bắt buộc thường niên của cán bộ, công chức, viên chức
*
File sản phẩm công nghệ 1: 012018tt-bnv364926_19120188.doc File sản phẩm 2: 1012017nd-cp319214_19120188.doc
*

Chính phủ quăng quật yêu cầu ý tưởng kinh nghiệm từ 20/8


*

Thủ tướng cơ quan chính phủ đã phê trông nom Chương trình trợ giúp fan khuyết tật tiến trình 2021-2030.

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn nghị định 101/2017


*

*

TT 03/2019/TT-BGDĐT : Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận giỏi nghiệp trung học ít nhiều

Bộ GDĐT ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của quy định thi trung học tập phổ thông nước nhà và xét công nhận giỏi nghiệp trung học tập phổ thông ban hành kèm theo Thông tứ số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi Thông bốn số 04/2018/TT-BGDĐT ...


Chính sách new : Năm 2019, cấm phân biệt ĐH chủ yếu quy với trên chức trong tuyển dụng

Nội dung này đã có quy định thiết yếu thực tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi hiện tượng về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức cùng thực hiện chế độ hợp đồng một số trong những loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Sql Server Express 2008 R2 + Hướng Dẫn Cài Đặt


Thông tư phát hành Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông

Bộ GD&ĐT chủ yếu thức ra mắt chương trình toàn diện và 27 chương trình môn học, chuyển động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới.


.Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi qui định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ sở hành thiết yếu nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập
Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa nhiều công cụ về đúng theo đồng lao động

Dự thảo Thông tư chính sách tiêu chuẩn chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức giáo vụ trong những trường chuyên biệt công lập; Dự thảo Thông tư chính sách tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức thư viện, thiết bị cấp cho tiểu học với viên chức thiết bị, thí nghiệm cấp trung học trong những cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông cùng trường chăm biệt công lập
Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 mon 12 năm 2017 của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quy chế thực hiện công khai minh bạch đối với cơ sở giáo dục đào tạo và huấn luyện thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT về chính sách tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, vẻ ngoài xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc giáo viên ... Vẻ ngoài xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc giáo viên mầm non, diện tích lớn ...
Thông tứ Ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Để đáp ứng nhu cầu nhu cầu về việc tổ chức triển khai xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc giáo viên mầm non, rộng lớn công lập theo quy định của Luật Viên chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Bộ Giáo dục và Đào ...