Thông tư hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp

Thông tư 28/2016/TT-BYT lí giải về hồ sơ, ngôn từ thăm khám sức mạnh trước khi bố trí thao tác làm việc, đi khám phạt hiện bệnh công việc và nghề nghiệp cho tất cả những người lao đụng, đi khám thời hạn cho người lao đụng mắc dịch công việc và nghề nghiệp, khảo sát căn bệnh nghề nghiệp và công việc cùng cơ chế report.

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp

 

1. Khám sức khỏe trước lúc sắp xếp làm cho việc


- Giấy reviews từ bỏ người lao rượu cồn hoặc list có điền tương đối đầy đủ công bố về nghề, quá trình, yếu tố vô ích tại nơi thao tác làm việc vào trường hòa hợp đại lý có nhiều lao rượu cồn cần thăm khám sức khỏe trước lúc sắp xếp làm cho việc;
+ Người lao hễ tiếp xúc cùng với những yếu tố vô ích có chức năng mắc dịch công việc và nghề nghiệp hoặc làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy khốn cùng quan trọng nặng trĩu nhọc tập, ô nhiễm và độc hại, nguy nan nói cả người học tập nghề, tập nghề, sẽ về hưu hoặc sẽ gửi công tác làm việc hoặc người lao hễ tham mê gia bảo hiểm làng mạc hội tại Khoản 1 với Khoản 4 Điều 2 của Luật bảo đảm xóm hội vẫn bảo lưu thời hạn đóng góp hoặc vẫn tất cả đưa ra quyết định nghỉ câu hỏi ngóng xử lý hưu trí, trợ cấp hàng tháng;
+ Người lao động không nằm trong ngôi trường phù hợp trên tuy thế chuyển quý phái có tác dụng nghề, quá trình có nguy hại mắc bệnh công việc và nghề nghiệp.
+ Bản sao thích hợp lệ một trong các giấy tờ sau: Kết quả tiến hành quan trắc môi trường xung quanh lao động; Biên bạn dạng chứng thực tiếp xúc cùng với yếu tố có hại tạo bệnh công việc và nghề nghiệp cung cấp tính;
Người lao cồn đã làm được chuẩn chỉnh đân oán mắc bệnh nghề nghiệp được khám thời hạn 06 hoặc 12 mon theo Phú lục 6 đương nhiên Thông tứ số 28/năm nhâm thìn.
Người sử dụng lao cồn chuẩn bị hồ sơ gồm: Giấy ra mắt của người sử dụng lao rượu cồn cùng hồ sơ dịch nghề nghiệp và công việc. Trường thích hợp tín đồ lao rượu cồn sẽ thôi vấn đề, nghỉ bài toán, nghỉ ngơi cơ chế thì bạn lao hễ từ chuẩn bị làm hồ sơ căn bệnh công việc và nghề nghiệp.
Thông bốn số 28 năm năm 2016 công cụ những trường hòa hợp dưới đây bắt buộc tiến hành điều tra lần đầu tiên bệnh dịch nghề nghiệp:
- Người lao cồn có yêu cầu khảo sát dịch nghề nghiệp và công việc bao gồm tương quan mang lại bản thân mà chưa được giải quyết và xử lý chế độ;
- Xảy ra nhiều ngôi trường hợp mắc bệnh dịch nghề nghiệp cấp tính hoặc nhiều người bị ốm, mắc dịch trên một các đại lý trong cùng thời điểm;
- Kết trái quan tiền trắc môi trường thiên nhiên lao đụng thừa giới hạn có thể chấp nhận được cơ mà không có ngôi trường vừa lòng được phát hiện bệnh nghề nghiệp và công việc hoặc không quan trắc môi trường và đi khám sức mạnh cho tất cả những người lao động;
Trong khi, Thông tư 28 còn nguyên tắc các ngôi trường đúng theo điều tra lại cùng khảo sát lần cuối căn bệnh công việc và nghề nghiệp.
Thời hạn khảo sát bệnh dịch công việc và nghề nghiệp là không thực sự 45 ngày kể từ ngày ra quyết định thành lập và hoạt động Đoàn khảo sát tất cả hiệu lực thực thi.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 28/2016/TT-BYT

Hà Nội, ngày 30 mon 6 năm 2016

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Căn cứ Bộ dụng cụ lao đụng số 10/2012/QH13 ngày 18 mon 6 năm 2012;

Cnạp năng lượng cứLuật bảo đảm thôn hội số 58/2014/QH13 ngày đôi mươi tháng 1một năm 2014;

Cnạp năng lượng cđọng Luật bình an, dọn dẹp lao độngsố 84/2015/QH13 ngày 25tháng 6 năm 2015;

Căn uống cđọng Nghị định số 63/2012/NĐ-CPngày 31 mon 8 thời điểm năm 2012 của nhà nước phép tắc chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ vàcơ cấu tổ chức triển khai của Sở Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quảnlý môi trường xung quanh y tế;

Sở trưởng Sở Y tế ban hành Thôngbốn khuyên bảo thống trị bệnh dịch nghề nghiệp,

Cmùi hương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Thông tứ này giải đáp về làm hồ sơ, nộidung thăm khám sức khỏe trước lúc sắp xếp thao tác làm việc, đi khám phạt hiện căn bệnh nghề nghiệpcho những người lao rượu cồn, đi khám chu kỳ cho tất cả những người lao hễ mắc bệnhnghề nghiệp, điều tra bệnh công việc và nghề nghiệp với chế độ report.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Người lao động tiếp xúc với các yếutố có hại có tác dụng mắc căn bệnh nghề nghiệp và công việc hoặc làm cho các nghề, các bước nặng trĩu nhọc tập,ô nhiễm, nguy khốn với quan trọng đặc biệt nặng nhọc tập, ô nhiễm và độc hại, nguy nan đề cập khắp cơ thể họcnghề, tập nghề, bạn lao động vẫn về hưu hoặc fan lao cồn đã gửi công tác làm việc không còn hỗ trợ câu hỏi trong các nghề, công việc bao gồm nguy hại bị bệnhnghề nghiệp và công việc hoặc tín đồ lao rượu cồn tham gia bảo đảm làng hội vẻ ngoài trên Khoản 1 cùng Khoản 4 Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 sẽ bảo lưu thời hạn đóng góp bảo đảm thôn hội hoặcđang gồm ra quyết định nghỉ ngơi câu hỏi hóng giải quyết và xử lý cơ chế hưu trí, trợ cung cấp hằng tháng.

2. Doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, hợptác làng, hộ marketing, cá nhân gồm thuê mướn, áp dụng lao cồn theo chế độ tạiKhoản 1 Vấn đề này (sau đây Gọi tắt là người sử dụng lao động).

3. Các bệnh viện có đầy đủ điều kiệnxét nghiệm bệnh dịch nghề nghiệp theo cơ chế của lao lý thăm khám dịch, trị dịch thực hiệnbài toán thăm khám sức khỏe trước khi sắp xếp thao tác, khám phát hiện tại căn bệnh nghề nghiệpcho những người lao rượu cồn, thăm khám thời hạn cho tất cả những người lao động mắc bệnhnghề nghiệp và công việc (dưới đây Gọi tắt là các đại lý thăm khám căn bệnh nghề nghiệp).

Cmùi hương II

KHÁM SỨC KHỎETRƯỚC KHI BỐ TRÍ LÀM VIỆC

Điều 3. Đối tượng và thời giankhám sức khỏe trước lúc bố trí làm việc

1. Đối tượngkhám sức khỏe trước lúc sắp xếp làm việc là người lao cồn theo nguyên lý tại Khoản 3 Điều 21 Luật bình an, dọn dẹp lao động.

2. Việc xét nghiệm sức mạnh cho những người lao đụng qui định trên Khoản 1 Vấn đề này yêu cầu được thực hiệntrước khi bố trí fan lao hễ vào làm cho những công việc có nhân tố bất lợi.

Điều 4. Hồ sơkhám sức khỏe trước lúc bố trí làm cho việc

1. Giấy reviews của người sử dụnglao đụng thực hiện theo chủng loại biện pháp tại Prúc lục 1 phát hành tất nhiên Thông tưnày; ngôi trường hợp đại lý lao cồn có tương đối nhiều tín đồ nên khám sứckhỏe mạnh trước khi sắp xếp làm việc thì người sử dụng lao rượu cồn lập list cùng điềnnhững biết tin về nghề, công việc sẵn sàng bố trí, yếu hèn tốcó hại trên địa điểm thao tác gửi hẳn nhiên Giấy giới thiệu.

2. Phiếu đi khám sức mạnh triển khai theomẫu mã nguyên tắc tại Phụ lục 2 ban hành cố nhiên Thông tứ này.

Điều 5. Nội dungkhám

1. Khám sức khỏetrước khi bố trí thao tác thực hiện theo nội dung của mẫu mã Phiếu xét nghiệm sức khỏe dụng cụ trên Phụ lục 2 ban hành đương nhiên Thông bốn này.

2. Ngoài những nội dung cách thức tạiKhoản 1 Vấn đề này, BS Trưởng đoànkhám hướng đẫn khám siêng khoa cân xứng cùng với địa chỉ làm việc của tín đồ lao cồn.

3. Căn cứ đọng vị trí thao tác của ngườilao rượu cồn và chỉ định xét nghiệm chăm khoa của Trưởng đoànđi khám, bạn triển khai khám chăm khoa có thể chỉ định thựchiện nay xét nghiệm cận lâm sàng (xét nghiệm, chẩn đoán hình hình ảnh, dò xét chức năng) tương xứng cùng với địa chỉ thao tác làm việc của fan lao độngkia.

4. Trường vừa lòng người lao hễ sẽ đượcthăm khám sức khỏe theo hướng dẫn trên Thông bốn số14/2013/TT-BYT ngày 05 tháng 6 năm trước đó của Bộ Y tế giải đáp xét nghiệm sức khỏe (tiếp sau đây Call tắt là Thông tư 14/2013/TT-BYT) thì áp dụng hiệu quả khámsức mạnh còn quý giá cùng tiến hành xét nghiệm chuyên khoa theophương tiện tại Khoản 2 Điều này.

Cmùi hương III

KHÁM PHÁT HIỆN BỆNHNGHỀ NGHIỆP

Điều 6. Đối tượng đi khám phạt hiệnbệnh nghề nghiệp

1. Đối tượng phảiđi khám phát hiện nay bệnh dịch nghề nghiệp là fan lao đụng nguyên lý trên Khoản 1 Điều 2Thông tư này.

2. Người lao hễ không trực thuộc Khoản 1Vấn đề này gửi sang làm nghề, các bước bao gồm nguy cơ tiềm ẩn mắc căn bệnh công việc và nghề nghiệp.

Điều 7. Thời gian đi khám phát hiệncăn bệnh công việc và nghề nghiệp cho những người lao động

1. Thời gian thăm khám phát hiện tại bệnh nghềnghiệp cho người lao động theo dụng cụ trên Khoản 1 Điều 21 Luậtan toàn dọn dẹp vệ sinh lao hễ.

2. Đối cùng với các trường đúng theo ngờ vực mắc bệnh nghề nghiệp cấp tính hoặc vày hưởng thụ củangười sử dụng lao hễ hoặc người lao động thì thời hạn đi khám phát hiện nay bệnhcông việc và nghề nghiệp theo ý kiến đề nghị của tổ chức triển khai hoặc cá nhân thử dùng.

Điều 8. Hồ sơđi khám phạt hiện nay bệnh dịch nghề nghiệp

1. Phiếu xét nghiệm sức mạnh trước lúc bốtrí làm việc theo mẫu nguyên lý tại Prúc lục 2 ban hành kèmtheo Thông bốn này; trường thích hợp bạn lao rượu cồn đang thao tác trước thời gian ngày Thông tưnày có hiệu lực hiện hành thì thực hiện kết quả khám sức khỏe gần nhất.

2. Sổ khám sức mạnh phân phát hiện nay bệnhnghề nghiệp triển khai theo mẫu biện pháp trên Phụ lục 3 banhành hẳn nhiên Thông bốn này.

3. Bản sao hòa hợp lệ của một trong những cácgiấy tờ sau:

a) Kết trái tiến hành quan liêu trắc môingôi trường lao rượu cồn. Đối cùng với trường thích hợp bạn lao động bao gồm xúc tiếp cùng với nguyên tố visinch thứ trong môi trường thiên nhiên lao động nhưng vấn đề quan tiền trắc môi trường lao động được thựchiện tại trước ngày Nghị định số 44/2016/NĐ-CPhường ngày 15 mon 5 năm năm 2016 của Chínhphủ qui định chi tiết một số trong những điều của Luật an ninh, dọn dẹp lao rượu cồn về hoạt độngkiểm định chuyên môn bình an lao rượu cồn, giảng dạy bình an, vệsinh lao rượu cồn với quan lại trắc môi trường xung quanh lao cồn bao gồm hiệu lựcthì hồ sơ cần bao gồm thêm Phiếu đánh giá xúc tiếp yếu hèn tốvi sinh đồ gia dụng vì chưng phòng ban có thđộ ẩm quyền cung cấp trước thời điểm ngày 01 mon 7năm 2016;

b) Biên bạn dạng chứng thực xúc tiếp với yếutố bất lợi khiến bệnh nghề nghiệp và công việc cấp tính tiến hành theo mẫuđiều khoản tại Phụ lục 5 ban hành hẳn nhiên Thông tứ này đối với trường hòa hợp bệnh tật nghềnghiệp cấp cho tính nhưng mà tại thời gian xẩy ra dịch nghề nghiệp và công việc cung cấp tính còn chưa kịp xácđịnh được nút tiếp xúc nhân tố tất cả hại;

4. Bản sao vừa lòng lệ giấy ra viện hoặcbắt tắt hồ sơ bệnh tật căn bệnh có tương quan cho bệnh công việc và nghề nghiệp (ví như có).

Điều 9. Quy trìnhvới ngôn từ xét nghiệm phạt hiện dịch nghề nghiệp

1. Quy trình khám phạt hiện tại căn bệnh nghềnghiệp

a) Trước Lúc thăm khám vạc hiện căn bệnh nghềnghiệp, người tiêu dùng lao hễ hoặc bạn lao động buộc phải gửi mang lại đại lý khám dịch nghề nghiệp hồ sơ theo lý lẽ tại Điều 8 Thôngbốn này;

b) Sau Lúc dìm đủ làm hồ sơ, cửa hàng đi khám bệnh dịch nghề nghiệp và công việc thông tin thời gian, địa điểm và cácnội dung quan trọng khác tương quan đến khám phạt hiện nay bệnh nghề nghiệp và công việc cho ngườithực hiện lao đụng hoặc fan lao động;

c) Thực hiện câu hỏi xét nghiệm phân phát hiện tại bệnhcông việc và nghề nghiệp lần đầu theo giải pháp tại Khoản 2 Điều này;

d) Kết thúc lần xét nghiệm, đại lý đi khám bệnhnghề nghiệp có trách nhiệm ghi đầy đủ những báo cáo trongsổ thăm khám sức khỏe vạc hiện dịch công việc và nghề nghiệp với tổng đúng theo kếtquả lần đi khám phạt hiện tại dịch công việc và nghề nghiệp tiến hành theo mẫuluật tại Phụ lục 10 phát hành dĩ nhiên Thông bốn này;

đ) Trường đúng theo tín đồ lao động được chẩn đân oán mắc dịch nghề nghiệp và công việc, cơ sở đi khám căn bệnh nghề nghiệp và công việc phải tạo lập Hồ sơbệnh dịch nghề nghiệp thực hiện theo mẫu mã cách thức tại Phụ lục 7 phát hành hẳn nhiên Thông tư này và lập report ngôi trường hợp fan lao hễ mắc dịch nghề nghiệp thực hiện theo mẫu mã cách thức tạiPhú lục 9 ban hành dĩ nhiên Thông tư này;

e) Sau lúc tổ chức đi khám phát hiện nay bệnhnghề nghiệp và công việc, trong thời gian đôi mươi ngày làm việc, đại lý thăm khám căn bệnh công việc và nghề nghiệp phảitrả cho người áp dụng lao cồn hoặc fan lao hễ những giấy tờ dụng cụ trên điểmd, điểm đ Khoản 1 Như vậy.

2. Nội dung xét nghiệm phân phát hiện nay căn bệnh nghềnghiệp

a) Knhì thác khá đầy đủ những công bố cánhân, triệu chứng sức mạnh bây chừ, tiểu sử từ trước bệnh tật của bạn dạng thân và gia đình, thời hạn xúc tiếp nhân tố vô ích rất có thể tạo bệnhnghề nghiệp và công việc để ghi phần tiểu sử từ trước tiếp xúc nghề nghiệp và công việc trongsổ đi khám sức khỏe phát hiện tại dịch nghề nghiệp;

b) Khám đầy đủ nộidung theo biện pháp tại Phụ lục 4 ban hành dĩ nhiên Thông tư này với các chuyênkhoa nhằm vạc hiện tại dịch công việc và nghề nghiệp trong Danh mục bệnh công việc và nghề nghiệp được bảo hiểmdụng cụ tại Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 16 mon 5 năm năm 2016 của Sở Y tế quyđịnh bệnh công việc và nghề nghiệp được bảo hiểmlàng hội;

c) Đối cùng với lao độngngười vợ yêu cầu thăm khám thêm siêng khoa prúc sản;

d) Thực hiện những xét nghiệm không giống liênquan liêu mang đến nhân tố vô ích vào môi trường xung quanh lao động (nếu như cần);

đ) Trường phù hợp người lao cồn vẫn đượcxét nghiệm sức khỏe định kỳ theo Thông tứ 14/2013/TT-BYT thì thực hiện hiệu quả thăm khám sứckhỏe khoắn còn giá trị và tiến hành thăm khám bổ sung các văn bản còn lại theo công cụ tạiđiểm b, điểm d Khoản 2 Điều này;

e) Đối với hầu hết bệnh dịch nghề nghiệpko phía trong Danh mục bệnh dịch nghề nghiệp được bảo đảm xãhội yêu cầu thăm khám khá đầy đủ những chuyên khoa theo hướng dẫn và chỉ định của BS xét nghiệm dịch nghề nghiệp.

Điều 10. Quy địnhvề hội chẩn để chẩn đoán thù bệnh nghề nghiệp

1. Hội chẩn được thực hiện đối vớinhững trường hòa hợp chẩn đân oán những bệnh dịch những vết bụi phổi, phế quản lí, bệnhrung gửi công việc và nghề nghiệp cùng những ngôi trường hợp thừa thừa tài năng trình độ của bácsỹ thăm khám bệnh nghề nghiệp.

2. Thành phần Hội đồng hội chẩn:

Người đứng đầu tư mạnh snghỉ ngơi xét nghiệm căn bệnh nghềnghiệp quyết định thành lập Hội đồng hội chẩn bệnh công việc và nghề nghiệp, có những thànhphần sau:

a) 01 đại diện thay mặt chỉ đạo đại lý khám bệnhnghề nghiệp làm cho Chủ tịch Hội đồng;

b) 01 chưng sĩ chuyên khoa căn bệnh nghềnghiệp;

c) 01 chưng sĩ chăm khoa liên quan đếncăn bệnh công việc và nghề nghiệp bắt buộc hội chẩn;

d) 01 Thỏng cam kết Hội đồng: Do Chủ tịch Hộiđồng chỉ định;

e) Trong trường phù hợp cần thiết, Chủtịch Hội đồng ra quyết định Việc trưng cầuChuyên Viên về nghành nghề cần hội chẩn.

3. Tóm lại hội chẩn được hoàn hảo và ghi vào Biên phiên bản hội chẩn bệnh nghề nghiệpthực hiện theo mẫu điều khoản trên Prúc lục 8 phát hành kèmtheo Thông bốn này.

4. Trường phù hợp quá thừa khả năngtrình độ chuyên môn, các đại lý khám căn bệnh công việc và nghề nghiệp hoàn chỉnh Biên phiên bản hội chẩn cùng Hồ sơ căn bệnh nghề nghiệp chuyển lêncon đường trên để sở hữu chẩn đân oán xác định.

Chương thơm IV

KHÁM ĐỊNH KỲ CHO NGƯỜILAO ĐỘNG MẮC BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Điều 11. Đối tượng cùng thờigian thăm khám chu kỳ cho người lao hễ mắc bệnh dịch nghề nghiệp

1. Người lao hễ đã làm được chẩn đoán thù mắcdịch nghề nghiệp và công việc.

2. Thời gian khám định kỳ bệnh dịch nghềnghiệp tiến hành theo hình thức trên Phụ lục 6 phát hành cố nhiên Thông bốn này.

Điều 12. Hồ sơ xét nghiệm định kỳcho người lao động mắc dịch nghề nghiệp

1. Người sử dụng lao rượu cồn sẵn sàng hồsơ đi khám thời hạn cho tất cả những người lao đụng mắc căn bệnh nghề nghiệp bao gồm:

a) Giấy giới thiệu của người sử dụng laođụng theo luật trên Prúc lục 1 ban hành hẳn nhiên Thông tứ này;

b) Hồ sơ bệnh nghề nghiệp.

2. Trường phù hợp người lao động đang thôivấn đề, nghỉ vấn đề, nghỉ cơ chế thì ngườilao hễ từ sẵn sàng làm hồ sơ căn bệnh nghề nghiệp.

Điều 13. Quy trình cùng nội dungđi khám chu kỳ cho những người lao đụng mắc bệnh dịch nghề nghiệp

1. Quy trình khám chu trình cho tất cả những người mắc bệnh dịch nghề nghiệp:

a) Trước Lúc xét nghiệm định kỳ cho tất cả những người mắc bệnh nghề nghiệp và công việc, người sử dụng lao cồn hoặc người lao cồn yêu cầu gửimang lại cơ sở đi khám bệnh dịch nghề nghiệp và công việc các sách vở theo biện pháp tại Điều 12 Thông tưnày;

b) Sau khi dấn đủ làm hồ sơ, cơ sở khámdịch nghề nghiệp thông báo thời gian, địa điểm và các nội dung khác tương quan đếnđi khám chu trình cho tất cả những người lao hễ mắc bệnh nghề nghiệp tới người sử dụng lao độnghoặc tín đồ lao động;

c) Cơ sở khám bệnh dịch nghề nghiệp và công việc tổ chứckhám cho những người lao động mắc căn bệnh nghề nghiệp;

d) Kết thúc đợt thăm khám, các đại lý thăm khám bệnhcông việc và nghề nghiệp có trách nát nhiệm ghi khá đầy đủ tác dụng đi khám chu kỳ fan mắc bệnh dịch nghềnghiệp vào hồ sơ bệnh dịch nghề nghiệp; tổng phù hợp tác dụng khám chu kỳ bệnh nghềnghiệp theo chủng loại nguyên lý trên Phụ lục 11 ban hành đương nhiên Thông tứ này với trả kếttrái cho những người thực hiện lao đụng vào thời gian trăng tròn ngày làmviệc.

2. Nội dung xét nghiệm chu kỳ căn bệnh nghềnghiệp:

a) Thực hiện tại theo vẻ ngoài trên điểm a,b, d Khoản 2 Điều 9 và gợi ý trên Phú lục 6 phát hành cố nhiên Thông tư này;

b) Việc bổ sung văn bản thăm khám lâmsàng và cận lâm sàng mang đến từng bệnhnghề nghiệp phụ thuộc vào tiến triển, biến chứng của dịch theo chỉ định của bác sỹ.

Cmùi hương V

ĐIỀU TRA BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Điều 14. Các trườngthích hợp khảo sát căn bệnh nghề nghiệp

1. Điều tra thứ 1 bệnh dịch nghề nghiệpvận dụng đối với những ngôi trường hòa hợp sau:

a) Người lao rượu cồn gồm tận hưởng điều tracăn bệnh công việc và nghề nghiệp gồm liên quan mang lại phiên bản thân nhưng không được giảiquyết cơ chế theo điều khoản của lao lý về an ninh dọn dẹp và sắp xếp lao động;

b) Người áp dụng lao hễ gồm đòi hỏi điều tra dịch nghề nghiệp;

c) Xảy ra nhiềutrường thích hợp mắc căn bệnh công việc và nghề nghiệp cung cấp tính hoặc đa số người bị ốm, mắc căn bệnh trongthuộc một thời điểm tại một cơ sở lao động;

d) Kết trái quantrắc môi trường lao hễ thừa giới hạn cho phép cơ mà không có trường hòa hợp ngườilao hễ được vạc hiện bệnh dịch công việc và nghề nghiệp hoặc đại lý lao hễ ko thực hiệnquan lại trắc môi trường lao cồn cùng khám sức mạnh cho tất cả những người lao động;

đ) Cơ quan tiền Bảohiểm xóm hội bao gồm đề nghị khảo sát dịch nghề nghiệp;

2. Điều tra lại bệnh dịch nghề nghiệp áp dụngso với các ngôi trường hợp sau:

a) Tổ chức, cá nhân có ý kiến đề nghị về kếtquả điều tra căn bệnh nghề nghiệp;

b) Phục vụ vận động khám nghiệm chu trình,bỗng xuất của cơ sở gồm thđộ ẩm quyền.

3. Điều tra lần cuối bệnh nghề nghiệpáp dụng đối với trường đúng theo bao gồm kiến nghị của tổ chức, cá thể so với tác dụng điềutra lại bệnh nghề nghiệp.

Điều 15. Thẩmquyền Ra đời đoàn khảo sát bệnh dịch nghề nghiệp

1. Đoàn điều tra đầu tiên dịch nghềnghiệp do:

a) Giám đốc Ssinh hoạt Y tế, Lãnh đạo những bộ,ngành đưa ra quyết định Thành lập và hoạt động đoàn theo ý kiến đề nghị của thanh khô tra Ssinh sống Y tế hoặc thủ trưởngcơ quan y tế cỗ, ngành đối với các ngôi trường vừa lòng qui định trên Khoản 1 Điều 14Thông tư này;

b) Cục trưởng Cục Quản lý môi trườngy tế - Sở Y tế ra quyết định Ra đời đoàn so với các trường phù hợp giải pháp tại điểmc, điểm d Khoản 1 Điều này hoặc ngôi trường đúng theo vượt vượt tài năng khảo sát của Đoànđiều tra bệnh dịch nghề nghiệp và công việc hình thức trên điểm a Khoản này.

2. Đoàn điều tra lại dịch nghề nghiệpdo Cục trưởng Cục Quản lý môi trường xung quanh y tế quyết định thành lập và hoạt động đoàn đối với cácngôi trường thích hợp khí cụ tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư này.

3. Đoàn khảo sát lần cuối bệnh dịch nghềnghiệp vị chỉ đạo Bộ Y tế Ra đời đối với ngôi trường hợp lao lý trên Khoản 3 Điều14 Thông tư này.

Điều 16. Thànhphần Đoàn điều tra căn bệnh nghề nghiệp

1. Thành phần đoàn khảo sát lần đầu tiên bệnhnghề nghiệp cách thức trên điểm a Khoản 1 Điều 15 Thông bốn này gồm:

a) 01 đại diện Lãnh đạo Tkhô nóng tra SởY tế, Lãnh đạo y tế Sở, ngành làm trưởng đoàn;

b) 01 bác bỏ sĩ bao gồm chứng từ bệnh nghềnghiệp làm ủy viên thư ký;

c) 01 chưng sĩ chăm khoa tương quan đếnbệnh dịch nghề nghiệp đã điều tra;

d) 01 đại diện thay mặt Slàm việc Lao đụng - Thươngbinc và Xã hội;

đ) 01 thay mặt đại diện Liên đoàn lao rượu cồn tỉnh;

e) 01 đại diện thay mặt cơ sở Bảo hiểm làng hộithức giấc, Sở, ngành;

g) Các thành viên không giống bởi Trưởng đoànkhảo sát ra quyết định vào trường đúng theo quan trọng.

2. Thành phần đoàn khảo sát lần thứ nhất bệnhnghề nghiệp và công việc luật trên điểm b Khoản 1 và đoàn điều tra lại căn bệnh nghề nghiệpkhí cụ tại Khoản 2 Điều 15 Thông tứ này gồm:

a) 01 đại diện thay mặt lãnh đạo Cục Quản lýmôi trường thiên nhiên y tế - Sở Y tế có tác dụng trưởng đoàn;

b) 01 bác sĩ tất cả chứng chỉ dịch công việc và nghề nghiệp có tác dụng ủy viên tlỗi ký;

c) 01 bác sĩ chuyên khoa tương quan đếncăn bệnh nghề nghiệp vẫn điều tra;

d) 01 đại diện Vụ Pháp dụng - Bộ Y tế;

đ) 01 thay mặt Sở Lao động - Thươngbinc với Xã hội địa điểm tiến hành điều tra;

e) Các thành viên không giống bởi Trưởng đoàn khảo sát quyết định trong ngôi trường phù hợp cần thiết.

3. Đoàn điều tra lần cuối bệnh nghềnghiệp cung cấp TW vì Bộ trưởng Bộ Y tế đưa ra quyết định Thành lập theo ý kiến đề nghị củaChánh tkhô cứng tra Sở hoặc Cục trưởng Cục Quản lý môi trường xung quanh y tế, bao gồm:

a) 01 đại diện lãnh đạo Tkhô cứng tra BộY tế có tác dụng trưởng đoàn;

b) 01 bác bỏ sĩ chăm khoa bệnh nghềnghiệp của Viện nằm trong hệ y tế dự trữ làm cho ủy viên tlỗi ký;

c) 01 bác sĩ siêng khoa tương quan đếnbệnh dịch nghề nghiệp và công việc đang điều tra;

d) 01 thay mặt Sở Lao rượu cồn - Thươngbinc với Xã hội;

đ) 01 thay mặt ban ngành Bảo hiểm xãhội Việt Nam;

e) Các member khác vì Trưởng đoànkhảo sát đưa ra quyết định vào ngôi trường đúng theo cần thiết.

Điều 17. Tráchnhiệm của thành viên Đoàn khảo sát căn bệnh nghề nghiệp

1. Trưởng đoàn điều tra bệnh nghềnghiệp bao gồm trách nhiệm:

a) Tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động củađoàn điều tra, phân công nhiệm vụ cho những member vào Đoàn điều tra;

b) Tổ chức thảoluận vào đoàn để đi đến thống nhất lúc những thành viên trong đoàn khảo sát cònbao hàm vụ việc không thống độc nhất. Nếu ko giành được sự thống tuyệt nhất thì Trưởng đoàn đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm về ra quyết định của mình;

c) Công tía biên phiên bản điều tra bệnh nghề nghiệp và công việc.

2. Các thành viên đoàn khảo sát bệnhnghề nghiệp và công việc tất cả trách rưới nhiệm:

a) Thực hiện nay các nhiệm vụ theo phâncông của Trưởng đoàn và chịu đựng trách nhiệm trước Trưởng đoàn về tác dụng quá trình mà lại bản thân được phân công;

b) Có quyền bảo để ý con kiến. Ý kiến bảolưu giữ đề xuất được ghi không hề thiếu vào biên bạn dạng điều tra.

3. Không được bật mý những đọc tin,tư liệu vào quá trình khảo sát khi chưa ra mắt biên phiên bản điều tra.

Điều 18. Thời hạn, trình từ bỏ điềutra cùng ra mắt Biên bản điều tra

1. Thời hạn điều tra: Không vượt 45ngày Tính từ lúc ngày ra quyết định thành lập đoàn điều tra dịch công việc và nghề nghiệp có hiệu lựcthực hành.

2. Đoàn điều tra bệnh dịch nghề nghiệp tiếnhành điều tra, lập biên phiên bản theo trình từ bỏ sau:

a) Xem xét hiện ngôi trường cơ sở lao động;

b) Thu thập vật chứng, tài liệu bao gồm liên quan mang lại căn bệnh nghề nghiệp (triển khai rước mẫu vềnhững nhân tố có hại trên khu vực thao tác nhằm đối chiếu, đánh giá và nhận định làm căn cứ xác địnhyếu tố tạo bệnh);

c) Xem xét làm hồ sơ thống trị dọn dẹp và sắp xếp laođộng, sức khỏe bạn lao rượu cồn, dịch nghề nghiệp của cơ sở lao động;

d) Plỗi vấn trực tiếp người lao đụng, người tiêu dùng lao động và các đối tượng người tiêu dùng không giống tất cả liên quan đến công tác cai quản dọn dẹp lao rượu cồn, sứckhỏe mạnh tín đồ lao động, căn bệnh nghề nghiệp và công việc của các đại lý lao động;

đ) Tổ chức xét nghiệm và làm cho xét nghiệm cầnthiết đối với những ngôi trường đúng theo người lao động nghi ngờ mắc bệnh nghề nghiệp và công việc (nếucần);

e) Các văn bản không giống vì Trưởng đoàn điều tra căn bệnh nghề nghiệp chỉ định trongtrường hòa hợp cần thiết.

3. Công tía Biênbạn dạng khảo sát bệnh dịch nghề nghiệp:

Đoàn điều tra bệnh công việc và nghề nghiệp tổ chứccuộc họp tức thì sau thời điểm hoàn thành điều tra để chào làng biên bạn dạng khảo sát bệnh nghềnghiệp tại cửa hàng bị điều tra, nhân tố cuộc họp bao gồm:

a) Trưởng đoàn khảo sát bệnh nghềnghiệp, chủ trì cuộc họp;

b) Các member đoàn điều tra bệnhnghề nghiệp;

c) Người thực hiện lao cồn hoặc ngườiđược ủy quyền bằng văn uống bản;

d) Đại diện Ban chấp hành công đoàncác đại lý hoặc Ban chấp hành công đoàn nhất thời Hoặc là Người được đàn ngườilao đụng lựa chọn cử Lúc cửa hàng chưa có đầy đủ ĐK ra đời công đoàn;

đ) Người trải đời, người có tác dụng triệu chứng vàngười dân có trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cho bệnh dịch nghề nghiệp;

e) Đại diện phòng ban thống trị cấp cho trêntrực tiếp của các đại lý (nếu như có);

g) Lập biên phiên bản buổi họp với đầy đủchữ ký kết của rất nhiều member đang tham dự họp. Trường hòa hợp tổ chức triển khai, cá thể yêu cầukhảo sát hoặc tổ chức, cá thể bị điều tra ko gật đầu đồng ý với văn bản biên bảnđiều tra dịch công việc và nghề nghiệp được ghi chủ ý của mình vào biên bạn dạng điều tra, nhưngvẫn nên ký kết thương hiệu cùng đóng lốt (trường hợp có) vào biên bản điều tra cùng thực hiện các kiếnnghị của đoàn khảo sát bệnh dịch nghề nghiệp;

h) Đoàn điều tra căn bệnh nghề nghiệp cần gửi biên phiên bản khảo sát bệnh dịch nghề nghiệpvà biên bạn dạng buổi họp ra mắt biên phiên bản khảo sát dịch nghềnghiệp cho tới các ban ngành nằm trong nhân tố đoàn điều tra dịch nghề nghiệp, cơ quanBảo hiểm thôn hội, các đại lý sử dụng lao rượu cồn cùng các nàn nhânvào thời hạn 05 ngày làm việc Tính từ lúc ngày ra mắt biên bạn dạng khảo sát bệnh dịch nghề nghiệp và công việc.

Điều 19. Hồ sơđiều tra dịch nghề nghiệp

1. Biên bản hiện tại ngôi trường cơ sở lao động.

2. Vật triệu chứng,tài liệu có tương quan.

Xem thêm: Phương Hướng Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở, Kết Quả Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Cơ Sở Năm 2020

3. Hồ sơ quản lý vệ sinh lao hễ, sứckhỏe bạn lao đụng, dịch công việc và nghề nghiệp của đại lý lao đụng.

4. Biên phiên bản phỏngvấn trực tiếp người lao hễ, người tiêu dùng lao rượu cồn với các đối tượng không giống cótương quan cho công tác cai quản dọn dẹp lao động, sức khỏengười lao rượu cồn, bệnh nghề nghiệp và công việc của cửa hàng lao hễ.

5. Kết trái khámvới làm cho xét nghiệm đối với những trường vừa lòng người lao cồn nghi hoặc mắc căn bệnh nghềnghiệp (nếu như có).

6. Biên bản khảo sát bệnh nghề nghiệp và công việc.

7. Biên phiên bản buổi họp chào làng biên bảnkhảo sát bệnh dịch nghề nghiệp và công việc.

8. Những tài liệukhông giống bao gồm liên quan đến quá trình khảo sát bệnh nghề nghiệp và công việc.

9. Thời gian lưu giữ làm hồ sơ điều tra bệnhcông việc và nghề nghiệp là 15 năm trên cửa hàng thực hiện lao động với các ban ngành của thành viênđoàn khảo sát.

Điều trăng tròn. Bảo đảmkinh phí đầu tư vận động đoàn khảo sát dịch nghề nghiệp

1. Đoàn khảo sát căn bệnh nghề nghiệp dophòng ban cai quản bên nước chăm ngành Ra đời thì Nhà nướcđảm bảo an toàn kinh phí đầu tư chuyển động theo lý lẽ của lao lý hiệnhành.

2. Đoàn khảo sát dịch nghề nghiệptheo thưởng thức của tổ chức, cá nhân tất cả ý kiến đề nghị khảo sát Thành lập thì khiếp phíbuổi giao lưu của Đoàn khảo sát bởi tổ chức triển khai, cá nhân gồm kiến nghị khảo sát đưa ra trả.

Chương VI

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Điều 21. Trách nát nhiệmcủa bạn lao động

1. Knhị báo thông tin trung thực vềtiền sử bệnh tật, xúc tiếp nghề nghiệp vào quá trình khám sức mạnh.

2. Tyêu thích gia khám sức khỏe trước khi bốtrí làm việc, các đợt khám sức mạnh phân phát hiện nay bệnh dịch nghề nghiệp, đi khám chu trình bệnhcông việc và nghề nghiệp (nếu như mắc) bởi vì người tiêu dùng lao rượu cồn tổ chức.

3. Thực hiện nay tương đối đầy đủ những hướng dẫn,các hướng dẫn và chỉ định khám với chữa bệnh của chưng sĩ sau những lần xét nghiệm.

4. Lưu giữ lại hồsơ thống trị sức khỏe trong những ngôi trường đúng theo thôi bài toán, nghỉ ngơi bài toán,ngủ cơ chế (Hồ sơ bệnh dịch nghề nghiệp, báo cáo từng trường thích hợp fan lao động mắcdịch nghề nghiệp và công việc, các giấy tờ tương quan mang đến xét nghiệm, điều trị trên những các đại lý đi khám bệnh dịch,chữa trị bệnh) để gia công cơ sở cho câu hỏi đi khám, chẩn đoán, thẩm định bệnh công việc và nghề nghiệp nếumắc sau thời hạn hoàn thành tiếp xúc; gửi hồ sơ cai quản sức khỏe mang lại ban ngành mớivào trường hòa hợp gửi cơ quan công tác.

Điều 22. Tráchnhiệm của người sử dụng lao động

1. Lập, quản ngại lýlàm hồ sơ sức khỏe, hồ sơ dịch nghề nghiệp và công việc với giữ gìn nhìn trong suốt thời gian ngườilao cồn làm việc trên 1-1 vị; trả hồ sơ sức mạnh, làm hồ sơ bệnhnghề nghiệp (nếu có) cho những người lao rượu cồn Khi tín đồ lao động chuyển công tác sangphòng ban khác hoặc thôi Việc, ngủ bài toán, ngủ chế độ.

2. Păn năn thích hợp vớicác cơ sở thăm khám dịch nghề nghiệp lập kế hoạch, tổ chức triển khai đi khám sức mạnh trước lúc bốtrí thao tác, đi khám sức mạnh phân phát hiện bệnhnghề nghiệp cho những người lao hễ, đi khám thời hạn cho những người lao động mắc căn bệnh nghềnghiệp.

3. Tạo điều kiện cho người lao độngđi điều trị, điều dưỡng, phục sinh tính năng theo vẻ ngoài của pháp luật.

4. Hoàn chỉnh hồsơ cùng trình làng bạn lao đụng được chẩn đân oán mắc bệnh nghề nghiệpđi khám giám định trong thời hạn đôi mươi ngày làm việc sau thời điểm khám chữa, điều dưỡng,hồi sinh chức năng so với rất nhiều bệnh dịch công việc và nghề nghiệp bao gồm khảnăng chữa bệnh hoặc sau khoản thời gian xét nghiệm phân phát hiện bệnh nghề nghiệp và công việc so với số đông bệnhkhông có công dụng điều trị.

5. Thực hiện nay nâng cấp ĐK laocồn, chống kháng căn bệnh nghề nghiệp; tiến hành chính sách bảo hộlao hễ, chính sách tu dưỡng bởi hiện nay thiết bị cho người lao đụng theo luật pháp.

6. Bố trí sắp xếp vị trí thao tác phùhợp với sức khỏe tín đồ lao đụng.

7. Cung cung cấp thông tin, tài liệu và phốiphù hợp với Đoàn khảo sát bệnh nghề nghiệp và công việc.

8. Báo cáo chu kỳ, bỗng nhiên xuất cho cơquan liêu làm chủ bên nước về y tế trên địa phận theo lý lẽ củapháp luật về an toàn, vệ sinh lao đụng.

9. Trường đúng theo có người lao cồn mắc bệnhnghề nghiệp, cửa hàng tất cả trách rưới nhiệm:

a) Knhì báo bệnh nghề nghiệp và công việc theo quyđịnh của Thông tứ này;

b) Thông báo đầy đủ về tình trạng dịch nghề nghiệp và công việc tới tín đồ lao rượu cồn ở trong cửa hàng của mìnhnhằm ngăn ngừa phần nhiều bệnh công việc và nghề nghiệp tái diễn xảy ra;

c) Tổ chức cuộc họp công bố biên phiên bản khảo sát tai nạn đáng tiếc lao cồn.

Điều 23. Tráchnhiệm của cơ sở xét nghiệm bệnh nghề nghiệp

1. Có trách rưới nhiệm phối hận phù hợp với ngườithực hiện lao rượu cồn Khi bao gồm tận hưởng về: lập chiến lược và thực hiện xét nghiệm sức khỏe trước khi bố trí làm việc, thăm khám sức mạnh phát hiện nay dịch nghề nghiệpcho tất cả những người lao đụng, xét nghiệm định kỳ cho người lao rượu cồn mắc dịch nghề nghiệp và công việc theopháp luật.

2. Tổ chức hội chẩn dịch nghề nghiệp(nếu cần) và Chịu trách nhiệm trước quy định về kết quảchẩn đân oán bệnh công việc và nghề nghiệp.

3. Tham mê gia hội đồng thẩm định y khoacác cấp để giám định bệnh dịch nghề nghiệp và công việc (khi bao gồm yêu cầu).

4. Tổng phù hợp cùng report tình hình khámcăn bệnh nghề nghiệp và công việc gửi về Ssinh sống Y tế hoặc y tế Sở, ngành trước thời điểm ngày 05 mon 7 đối vớireport 6 tháng đầu năm mới cùng trước thời điểm ngày 10 tháng 01 năm sau đối với report cả năm theo phía dẫn tại Phụ lục 9 với Phụ lục 12 ban hànhcố nhiên Thông tư này.

Điều 24. Tráchnhiệm của Ssinh sống Y tế

1. Chỉ đạo các cửa hàng đi khám dịch nghềnghiệp triển khai công tác thăm khám sức khỏe trước khi cha trílàm việc, đi khám sức khỏe phạt hiện bệnh dịch nghề nghiệp cho ngườilao động, thăm khám chu trình cho người lao rượu cồn mắc dịch nghề nghiệp và công việc và tự tổ chức điềutra căn bệnh nghề nghiệp ở trong phạm vi được giao cai quản.

2. Công bố công khai minh bạch bên trên Cổng thông tin năng lượng điện tử của Sngơi nghỉ Y tế đôi khi gửi Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) list các cửa hàng thăm khám căn bệnh nghề nghiệp đã đượccấp giấy phép hoạt động trong thời hạn 03 ngày thao tác làm việc nói từngày cấp phép hoạt động.

3. Tkhô hanh tra, kiểm soát chu kỳ hoặcchất vấn bỗng xuất buổi giao lưu của các cơ sở đi khám dịch công việc và nghề nghiệp đã được cấpphép hoạt động.

4. Tổng vừa lòng và gửi report tổng hợpthực trạng căn bệnh nghề nghiệp trong thức giấc với trong nghề về BộY tế (Cục Quản lý môi trường xung quanh y tế), report gửi trước ngày15 tháng 7 thường niên đối với báo cáo 6 mon đầu năm mới với trước thời điểm ngày 15 mon 01năm sau đối với báo cáo cả năm theo biện pháp trên Phụ lục 9 và Phú lục 12 banhành đương nhiên Thông bốn này.

Điều 25. Tráchnhiệm của Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế

1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai triển khai côngtác xét nghiệm sức mạnh trước khi bố trí thao tác làm việc, thăm khám sức mạnh chu kỳ phạt hiện bệnh dịch công việc và nghề nghiệp, xét nghiệm thời hạn cho tất cả những người lao hễ mắccăn bệnh nghề nghiệp cùng khảo sát bệnh dịch nghề nghiệp và công việc trên phạm vi đất nước hình chữ S.

2. Xây dựng các đại lý tài liệu bệnh dịch nghềnghiệp bao gồm các văn bản sau:

a) Trung tâm đồ vật hóa học, trang đồ vật,nhân lực ship hàng công tác khám bệnh dịch nghề nghiệp;

b) Các nguyên tố cóhại trong môi trường lao động;

c) Số các đại lý laođộng gồm fan lao cồn mắc dịch nghề nghiệp;

d) Số bạn lao cồn mắc dịch nghềnghiệp;

đ) Tình hình dịch nghề nghiệp;

e) Tình hình tiến hành cơ chế, chínhsách đối với người lao đụng mắc bệnh dịch nghề nghiệp.

3. Công tía những cơ sở thăm khám dịch nghềnghiệp đã có cấp phép chuyển động trên cổng báo cáo điệntử của Sở Y tế.

4. Chỉ đạo những Viện ở trong hệ Y tế dựchống và các trường Đại học Y, Dược kiến tạo nội dung, tổ chức huấn luyện và đào tạo về bệnhnghề nghiệp và công việc.

5. Pân hận hợp với các đơn vị chức năng liên quanchỉ dẫn triển khai tiến hành Thông bốn này cùng triển khai việc tkhô nóng tra, kiểmtra buổi giao lưu của các các đại lý thăm khám dịch nghề nghiệp và công việc.

Cmùi hương VII

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 26. Điều khoản tđê mê chiếu

Trường phù hợp các văn uống phiên bản được dẫn chiếu trong Thông bốn này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sungthì áp dụng theo những văn bản sửa chữa thay thế hoặc sửa đổi bổsung.

Điều 27. Hiệu lực thi hành

1. Thông bốn nàycó hiệu lực Tính từ lúc ngày 15 tháng 8 năm năm 2016.

2. Thông bốn liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 20 tháng bốn năm 1998 của liên tịch Bộ Y tế- Bộ Lao động - Thương thơm binch cùng Xã hội khuyên bảo thực hiệncác qui định về bệnh dịch công việc và nghề nghiệp và Thông tư số 12/2006/TT-BYT ngày 10 tháng 11năm 2006 của Bộ Y tế chỉ dẫn thăm khám bệnh dịch công việc và nghề nghiệp hếthiệu lực thực thi thi hành Tính từ lúc ngày Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành.

Trong quy trình thực hiện giả dụ bao gồm vướngmắc ý kiến đề nghị các tổ chức, đơn vị với cá nhân đề đạt kịp thời về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường xung quanh y tế) nhằm phân tích, chăm chú giải quyết./.

Nơi nhận: - VPCP (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT CP); - Các Sở, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc CP; - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL); - Bộ trưởng (nhằm báo cáo); - Các đơn vị thuộc Bộ Y tế; - Ủy Ban Nhân Dân các thức giấc, thị trấn trực ở trong TW; - Ssinh sống Y tế các thức giấc, thị thành trực trực thuộc TW; - Y tế các ngành; - Trung chổ chính giữa YTDP. các thức giấc, đô thị trực nằm trong TW; - Trung trung tâm BVSKLĐ&MT những tỉnh giấc, thành thị trực trực thuộc TW; - Cổng ban bố năng lượng điện tử Sở Y tế; - Lưu: VT, PC, MT(03)

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Tkhô giòn Long

PHỤ LỤC 1

MẪU GIẤY GIỚI THIỆU CỦA NGƯỜI SỬ DỤNGLAO ĐỘNG(Ban hành hẳn nhiên Thông tứ số 28/2016/TT-BYT ngày 30 mon 6 năm 2016 của Bộtrưởng Sở Y tế)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ---------------

Số: …………../GGT

…….1…….., ngày …… mon …… năm ……

GIẤYGIỚI THIỆU

Kính gửi:………….2…………………………

Tên ban ngành, đơn vị chức năng ra mắt ngườilao động ………………………………………………

Trân trọng giới thiệu: Ông/ Bà: ………………………………………giới tính: □ nam □ nữ

Sinc ngày ………….. tháng ………….. năm …………………………………………………

Số CMND ……………………… cấp ngày ………mon ………năm ……..tại ……………

Nghề/quá trình chuẩn bị bố trí hoặcđã làm: ………….…………………………………

Yếu tố có hại: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Được cử đến đại lý đi khám dịch nghề nghiệpđể: ……………………….3…………………

Trân trọng cảm ơn./.

LÃNH ĐẠO CƠ STại LAO ĐỘNG (Ký, ghi rõ chúng ta tên, đóng góp dấu)

_______________

1 Địadanh

2 Têncác đại lý khám bệnh nghề nghiệp

3 Khám sức khỏe trước khisắp xếp có tác dụng việc/ nhằm thăm khám định kỳ căn bệnh nghề nghiệp.

PHỤ LỤC 2

MẪU PHIẾU KHÁM SỨC KHỎE TRƯỚC KHI BỐTRÍ LÀM VIỆC(Ban hành kèm theo Thông tứ số 28/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6năm năm nhâm thìn của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Ảnh color (4 x 6cm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

PHIẾU KHÁM SỨC KHỎE TRƯỚC KHI BỐ TRÍ LÀM VIỆC

Họ và tên (viết chữ in hoa): …………………………………………………………………….

Giới: Nam □ nữ giới □ Sinh ngày ……………….tháng ………năm………………………

Lý bởi vì đi khám sức mạnh (ghi thế thểngành, nghề, công việc vẫn làm việc):

………………………………………………………………………………………………………

I. TIỀN SỬ BỆNH (ghi rõ tên bệnh/hộibệnh bệnh/triệu hội chứng bệnh dịch đang mắc hoặc đã mắc của đốitượng đi khám sức khỏe)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

II. YẾU TỐ TIẾPhường XÚC NGHỀ NGHIỆP

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

III. NỘI DUNG KHÁM

1. Khám tổng quát

TT

Nội dung khám

Kết quả

Phân loại

1

Thể lực

Ngày... .mon... .năm …….

Nhân viên y tế ký cùng ghi rõ bọn họ tên

Chiều cao ………..cm, Cân nặng nề ……….. kg

Chỉ số BMI ……………………………………

Huyết áp …………………; mạch …………..

2

Khám nội khoa

Ngày....mon....năm ………

Bác sỹ thăm khám ký cùng ghi rõ chúng ta tên

Tuần hoàn

Hô hấp

Tiêu hóa

Thận - Tiết niệu

Nội tiết

Cơ - Xương - Khớp

Thần kinh

Tâm thần

3

Mắt

Ngày....tháng....năm……..

Bác sỹ thăm khám ký cùng ghi rõ họ tên

Khám thị lực:

Không kính: Mắt phải: …………………

Mắt trái ……………………

Có kính: Mắt phải: ………………….

Mắt trái ……………………

Các bệnh về đôi mắt (trường hợp có): ………………

4

Tai - Mũi - Họng

Ngày....mon....năm………..

Bác sỹ đi khám ký cùng ghi rõ chúng ta tên

- Khám thính lực:

Tai trái: Nói thường: ………….m;

Nói thầm: …………….m;

Tai phải: Nói thường: ………….m;

Nói thầm: ……………..m;

- Các căn bệnh về tai, mũi, họng (ví như có) ….

……………………………………………….

5

Răng - Hàm - Mặt

Ngày.... mon....năm ………

Bác sỹ khám ký kết và ghi rõ chúng ta tên

- Khám: Hàm trên: ……………..

Hàm dưới: …………….

- Các bệnh về Răng - Hàm - Mặt (nếu như có)

6

Da liễu

Ngày....tháng....năm………..

Bác sỹ đi khám ký kết với ghi rõ họ tên

7

Khám sản, phụ khoa

Ngày....tháng....năm………

Bác sỹ đi khám ký kết với ghi rõ bọn họ tên

8

Khám ngoại khoa

Ngày.... tháng....năm ……….

Bác sỹ đi khám ký kết và ghi rõ bọn họ tên

9

Cận lâm sàng theo đề xuất của BS khám lâm sàng

2. Khám phát hiện nay căn bệnh liênquan lại đến địa chỉ có tác dụng việc (Nội dung khám theo hướngdẫn tại Phụ lục 4 phát hành dĩ nhiên Thông tưnày)

- Lâm sàng:

………………………………………………………………………………………………………

- Cận lâm sàng:

………………………………………………………………………………………………………

III. KẾT LUẬN

1. Phân một số loại sức khỏe: ……………………………………………………………………………

2. Các bệnh tật (ví như có) …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

3. Lúc Này đủ/cảm thấy không được sức khỏe thao tác cho ngành nghề, các bước (Ghi cụ thể trường hợp có), hướnggiải quyết (trường hợp có) …………………………………………………………….

Xem thêm: Sách Hướng Dẫn Lập Trình Android Tiếng Việt Pdf, Lập Trình Android A

………………………………………………………………………………………………………

Ngày mon năm ……. THỦ TRƯỞNG CƠ STại KHÁM BỆNH NGHỀ NGHIỆP (ký kết tên, đóng góp vết cùng ghi rõ chúng ta tên)

PHỤ LỤC 3

MẪU SỔ KHÁM SỨC KHỎE PHÁT HIỆN BỆNHNGHỀ NGHIỆP(Ban hành cố nhiên Thông bốn số 28/2016/TT-BYTngày 30 tháng 6 năm 2016 của Sở trưởng Sở Y tế)

Ảnh màu sắc (4 x 6cm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ---------------


Chuyên mục: Hướng Dẫn - Hỏi Đáp