Thông tư 12 hướng dẫn nghị định 16

BỘ NỘI VỤ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ----------------

Số: 841/QĐ-BNV

Hà Nội Thủ Đô, ngày 22 mon 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁPhường LUẬT DO BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP.. LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp dụng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Thông tư 12 hướng dẫn nghị định 16

Công ba cố nhiên Quyết định này Danh mục văn bản quy phi pháp phương pháp bởi vì Bộ Nội vụ ban hành theo thẩm quyền đã không còn hiệu lực hiện hành lao lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực thi thực hiện kể từ ngày ký kết.

Điều 3. Các Sở, ban ngành ngang Bộ, ban ngành ở trong Chính phủ, Ủy ban dân chúng các tỉnh, thành thị trực trực thuộc Trung ương và những đơn vị trực thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ có trách rưới nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: - VPCP; VP. Quốc hội; VP.. Chủ tịch nước; - VPTW với những Ban của Đảng; - Các Bộ, cơ sở ngang Sở, phòng ban ở trong Chính phủ; Kiểm toán thù Nhà nước; - Bộ trưởng (nhằm báo cáo); - HĐND, UBND, Slàm việc Nội vụ những thức giấc, thị trấn trực ở trong Trung ương; - Tòa án NDTC, Viện kiểm gần kề NDTC; - Cơ quan TW của các đoàn thể; - Các đơn vị thuộc, trực ở trong Bộ; - Cục Kiểm tra VBQPPL (Sở TP); Công báo CP; - Website Chính phủ; Website BNV; - Lưu: VT; PC.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Vnạp năng lượng Tất Thu

 


DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP.. LUẬT DO BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁPhường LUẬT (Ban hành dĩ nhiên Quyết định số 841/QĐ-BNV ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Sở trưởng Sở Nội vụ)

STT

Tên loại vnạp năng lượng bản

Số, ký hiệu văn uống bản

Ngày, mon, năm ban hành

Cơ quan lại ban hành

Nội dung trích yếu

Văn uống phiên bản ráng thế

1.

Thông tư

10/2004/TT-BNV

Sở Nội vụ

Hướng dẫn triển khai một vài điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CPhường ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, áp dụng với làm chủ cán bộ, công chức trong những đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước.

2.

Thông tư

04/2007/TT-BNV

Sở Nội vụ

Hướng dẫn triển khai một trong những điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của nhà nước với Nghị định số 121/2006/NĐ-CPhường ngày 23 tháng 10 năm 2006 của nhà nước sửa đổi, bổ sung một số trong những điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của nhà nước về tuyển dụng, sử dụng và cai quản cán bộ, công chức trong số đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước.

3.

Thông tư

02/2008/TT-BNV

Bộ Nội vụ

Sửa đổi Điểm b Khoản 1 Mục I Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 mon 6 trong năm 2007 của Bộ Nội vụ giải đáp triển khai một vài điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 mon 10 năm 2003 của Chính phủ với Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 mon 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CPhường ngày 10 mon 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, thực hiện cùng thống trị cán bộ, công chức trong những đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Xem thêm: Hướng Dẫn Lọc Tạp Âm Bằng Adobe Audition 1, Hướng Dẫn Lọc Tạp Âm Adobe Audition 1

4.

Quyết định

10/2006/QĐ-BNV

Bộ Nội vụ

Ban hành Quy chế tổ chức triển khai thi tuyển chọn, thi nâng ngạch ốp so với cán bộ, công chức.

5.

Quyết định

12/2006/QĐ-BNV

Sở Nội vụ

Ban hành Nội quy kỳ thi tuyển chọn, thi nâng ngạch đối với cán cỗ, công chức.

6.

Quyết định

14/2006/QĐ-BNV

Bộ Nội vụ

Về việc ban hành dĩ nhiên Quy chế thống trị làm hồ sơ cán bộ, công chức.

7.

Thông tư

09/2008/TT-BNV

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2007/NĐ-CPhường. ngày 25 tháng 9 năm 2007 của nhà nước về tổ chức, hoạt động vui chơi của quỹ làng hội, quỹ từ bỏ thiện nay.

8.

Thông tư

11/2010/TT-BNV

Bộ Nội vụ

Quy định cụ thể thực hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng tư năm 2010 của Chính phủ phương tiện về tổ chức, vận động với cai quản hội.

9.

Xem thêm: Mẫu Hợp Đồng Thuê Hướng Dẫn Viên Du Lịch, Mẫu Hợp Đồng Và Thanh Lý Tour

Công văn

260/VTLTNN-NVĐP

Cục Văn uống tlỗi Lưu trữ Nhà nước

Hướng dẫn chế tạo Quy chế công tác vnạp năng lượng tlỗi với lưu trữ ban ngành.


Chuyên mục: Hướng Dẫn - Hỏi Đáp