Tấm che nắng kính trước

     

Đang vào vụ nóng ran gay gắt. Mình tuyệt đậu xe xung quanh trời nhiều. Em đã hoa mắt về bài toán kính lái hấp nhiệt với nóng. Sau khi dùng hết nhiều các loại Em có review những sản phẩm che nắng kính lái thông dụng đang xuất hiện trên thị trường để cụ già tham khảo