Phim tay du ky

     
*

Bạn đang xem: Phim tay du ky

Đặc biệt, trong nhiều năm qua, phim đã các lần vạc sóng lại, từng lần cả người lớn và trẻ nhỏ đều hào khởi đón xem. Có thể nói, phiên bản phim Tây Du ký kết 1986 đã sống mãi với thời gian và ăn sâu trong cam kết ức của không ít thế hệ khán giả. Phần nhiều các đài truyền hình của vn đều tối thiểu trình chiếu một lần. Có đài vạc sóng cho gần 10 lần cùng chiếu đi chiếu lại suốt nhiều năm liền
Dưới đây là danh sách những tập phim Tây du ký:1986 (1982-1988)1. Hầu vương sơ vấn thế: Tôn Ngộ không áp theo học phép bồ Đề sư tổ, tương ứng nguyên tác hồi 1-2;2. Quan liêu phong nhảy Mã Ôn: Tôn Ngộ Không rối loạn Long cung..., được phong bật Mã Ôn, tương xứng nguyên tác hồi 2-4;3. Đại Thánh náo thiên cung: Tôn Ngộ ko - Tề Thiên Đại Thánh náo Thiên cung, tương ứng nguyên tác hồi 4-7;4. Khốn tù năm giới sơn: Tôn Ngộ không bị Phật Tổ nhốt dưới núi Ngũ Hành, Đường Tăng thỉnh kinh, khớp ứng nguyên tác hồi 7-9 cùng 12-13;5. Hầu vương vãi hộ Đường Tăng: Ngộ Không, Bạch Mã hộ giá Đường Tăng, tương xứng nguyên tác hồi 13-15;6. Họa khởi quan Âm viện: Tôn Ngộ Không cùng Quan Âm thu phục Hắc Hùng Tinh trộm cà sa, tương xứng nguyên tác hồi 16-17;7. Kế thu Trư chén Giới: thu phục Trư chén Giới tại Cao Lão trang, tương ứng nguyên tác hồi 18-19;8. Khảm thứ phùng tam nạn: chạm mặt nạn Hoàng Phong động, hàng phục Sa Tăng, các Bồ Tát thử lòng Trư chén Giới, tương xứng nguyên tác hồi 20-24;9. Thâu ngật nhân sâm quả: Tôn Ngộ ko trộm nhân sâm tại cửa hàng Trấn Nguyên đại tiên, khớp ứng nguyên tác hồi 24-26;10.Tam đả Bạch Cốt Tinh: Tôn Ngộ Không bố lần tấn công Bạch Cốt Tinh cùng bị xua về núi Hoa Quả, tương xứng nguyên tác hồi 27;11.Trí kích Mỹ Hầu vương: Ngộ ko trở lại hàng phục Hoàng Bào quái quỷ tại Bảo Tượng quốc, tương xứng nguyên tác hồi 28-31;12.Đoạt bảo Liên Hoa động: trừ hồ ly tinh Kim Giác cùng Ngân Giác, khớp ứng nguyên tác hồi 32-35;13.Trừ yêu Ô Kê quốc: trừ yêu thương đạo trên Ô Kê quốc, cứu giúp sống quốc vương vãi Ô Kê, tương xứng nguyên tác hồi 36-39;14.Đại chiến Hồng Hài Nhi: quan Âm hỗ trợ thầy trò Đường Tăng thu phục Hồng Hài Nhi, tương xứng nguyên tác hồi 40-42;15.Đấu pháp mặt hàng tam quái: trên Xa Trì quốc, Ngộ không đấu phép ba hồ ly lốt đạo sĩ, tương ứng nguyên tác hồi 44-46;16.Thỉnh kinh con gái Nhi quốc: Đường Tăng qua Tây Lương thanh nữ quốc, trừ bọ cạp tinh, khớp ứng nguyên tác hồi 53-55;17.Tam điệu ba Tiêu phiến: thầy trò qua Hỏa Diệm Sơn, thu phục Ngưu Ma Vương, khớp ứng nguyên tác hồi 59-61;18.Tảo tháp biện kì oan: qua sái Trại quốc, Bạch Mã giúp hàng phục Cửu Đầu Trùng, tương ứng nguyên tác hồi 62-63;19.Ngộ nhập đái Lôi Âm: thầy trò gặp Hạnh Tiên, gặp mặt yêu quái quỷ Hoàng Mi, khớp ứng nguyên tác hồi 64-66;20.Tôn hầu xảo hành y: Tôn Ngộ Không hàng phục quái Trại Thái Tuế trên Châu Tử quốc, khớp ứng nguyên tác hồi 68-71;21.Thác trụy Bàn Ty động: thầy trò gặp mặt bảy nhện tinh và Đa Mục quái, tương ứng nguyên tác hồi 72-73;22.Tứ thám Vô Để động: thầy trò chạm mặt nạn tại rượu cồn không đáy, hàng phục Bạch thử tinh, tương ứng nguyên tác hồi 80-83;23.Truyền nghệ Ngọc Hoa Châu: đến Ngọc Hoa châu, và thu phục Cửu Linh nguyên thánh, tương ứng nguyên tác hồi 84-85 với 88-90;24.Thiên Trúc thu Ngọc Thố: cho Thiên Trúc quốc, thu phục Ngọc thố tinh, tương xứng nguyên tác hồi 93-95;25.Ba sinh cực lạc thiên: thầy trò bái yết Phật Tổ với về khu đất Đường, tương xứng nguyên tác hồi 98-100.2000 (1998-1999)1. Hiểm độ Thông Thiên hà: thầy trò gặp nạn sông Thông Thiên,tương ứng nguyên tác hồi 47-48;2. Sư vật dụng sinh nhị tâm: thu phục Linh Cảm đại vương, Ngộ ko trừ cướp, khớp ứng nguyên tác hồi 49, 56-58;3. Chân mang Mỹ Hầu Vương: nàn Ngộ không quá giả, tương ứng nguyên tác hồi 58;4. Thụ trở Sư Đà lĩnh: thầy trò chạm mặt nạn Thanh Sư, tương ứng nguyên tác hồi 58, 74;5. Ngộ tiên Khổng tước đoạt Đài: yêu thương Thanh Sư, Bạch Tượng hại thầy trò, tương xứng nguyên tác hồi 75-76;6. Như Lai thu Đại Bàng: Phật Tổ trừ yêu thương Đại Bàng, thoát nàn tiên Khổng Tước, tương ứng nguyên tác hồi 77, 43;7. Tình đoạn Hắc Thủy hà: Ma Ngang thái tử góp trừ Đà Long, tương ứng nguyên tác hồi 43, 10;8. Thu phục Thanh Ngưu quái: Thác Tháp Lý thiên vương và Na Tra giúp trừ Thanh Ngưu quái, khớp ứng nguyên tác hồi 50-51;9. Kỳ vũ Phượng Tiên quận: Thanh Ngưu bị Thái Thượng Lão Quân bắt, góp trừ hạn quận Phụng Tiên, tương ứng nguyên tác hồi 52, 87;10.Đại náo Phi mùi hương điện: Ngọc Đế đề nghị làm mưa quận Phụng Tiên, khớp ứng nguyên tác hồi 87, 67;11.Tuyệt vực trở thành thông đồ: trừ Mãng Xà tinh, gặp mặt nạn Báo Tử tinh, tương ứng nguyên tác hồi 67, 86;12.Lệ tẩy Ẩn Dụ Sơn: trừ Báo Tử tinh, qua Tỳ Khâu quốc, tương ứng nguyên tác hồi 86, 78;13.Cứu nàn Tiểu Nhi thành: gặp gỡ Hồ Ly tinh sinh sống Tỳ Khâu quốc, tương ứng nguyên tác hồi 78-79;14.Tập đạo người thương Đề Vực: thầy trò gặp Khấu viên ngoại huyện Địa Linh, tương ứng nguyên tác hồi 79, 88, 96-97;15.Hoàn hồn Khấu thiện nhân: cứu vớt Khấu viên ngoại, khớp ứng nguyên tác hồi 97, 91;16. Quan đăng Kim Bình phủ: Tây Hải long công chúa giúp thu phục ba kia Ngưu tinh, tương xứng nguyên tác hồi 91-92.

Xem thêm: Thông Tư 20/2015/Tt-Bkhđt Hướng Dẫn Về Đăng Ký Doanh Nghiệp, Biểu Mẫu Kèm Theo Thông Tư 20/2015/Tt

*

Với mong ước lưu trữ trong tương lai nên mình quyết định Remake lại để quality tốt hơn. Và mong muốn nó có ích tới tuổi thơ nhỏ cháu của công ty đọc. Bạn dạng này có thể nói là chất lượng nhất hiện tại tại.