Sách tiếng anh lớp 9 mới pdf

     
Unit 1: Local Environment - môi trường xung quanh địa phương Unit 2: city Life - cuộc sống thành thị Unit 3: Teen stress and pressure reviews 1( Unit 1-2-3) SGK tiếng Anh 9 mới Unit 4: Life in the past Unit 5: Wonders of Viet phái mạnh Unit 6: Viet Nam: Then và now đánh giá 2 (Unit 4-5-6) Unit 7. Recipes and Eating Habbits Unit 8. Tourism Unit 9. English in the world Unit 10. Space travel review 3 ( Units 7 - 8 - 9) Unit 11. Changing Roles in Society Unit 12. My Future Career đánh giá 4 ( units 10 -11 -12) Tổng đúng theo từ vựng lớp 9 (Vocabulary) - toàn bộ các Unit SGK giờ Anh 9 thí điểm
*

Sách giáo khoa tiếng anh mới Lớp 9 - dautri.mobi.vn Tổng hợp lý thuyết, bài xích tập, bí quyết và cách giải chi tiết tất cả bài bác tập tiếng anh new Lớp 9 ngắn gọn, vừa đủ giúp chúng ta học tập và ôn thi giỏi
list bài giảng

● Unit 1: Local Environment - môi trường thiên nhiên địa phương

● Vocabulary - Phần tự vựng - Unit 1 giờ Anh 9 mới

Vocabulary - Phần từ bỏ vựng - Unit 1 tiếng Anh 9 new Tổng đúng theo từ vựng (Vocabulary) SGK giờ Anh 9 bắt đầu unit 1

● Getting Started Unit 1 Trang 6 SGK tiếng Anh 9 mới

Getting Started Unit 1 Trang 6 SGK giờ Anh 9 new 2. Write the name of each traditional handicraft in the box under the picture. Viết tên mỗi đồ thủ công truyền thống sinh sống báng dưới tranh.

Bạn đang xem: Sách tiếng anh lớp 9 mới pdf

● A closer look 1 Unit 1 Trang 8 SGK tiếng Anh 9 mới

A closer look 1 Unit 1 Trang 8 SGK giờ Anh 9 bắt đầu 3. What are some places of interest in your area? Complete the word web. One word can belong to more than one category. Địa điểm tham qua ở đoạn bạn là gì? dứt sơ thứ sau. Một từ hoàn toàn có thể thuộc nhiều hơn thế nữa 1 mục

● A closer look 2 Unit 1 Trang 9 SGK tiếng Anh 9 mới

A closer look 2 Unit 1 Trang 9 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới ngừng câu làm thế nào để cho nghĩa của câu thứ hai giống với câu đầu tiên. Sử dụng những từ được cho

● Communication Unit 1 Trang 11 SGK giờ Anh 9 mới

Communication Unit 1 Trang 11 SGK giờ Anh 9 mới học về kiểu cách giao tiếp, nói chuyện, từ bỏ vựng khi đi thăm thú 1 địa điểm nổi tiếng

● Skills 1 Unit 1 Trang 12 SGK tiếng Anh 9 mới

Skills 1 Unit 1 Trang 12 SGK giờ Anh 9 mới làm việc theo nhóm. Một người nhìn vào tranh ảnh A, và những người dân khác chú ý vào bức ảnh B sinh sống trang 15. Hỏi nhau các thắc mắc để đưa ra điểm như là và khác hoàn toàn giữa hầu như bức tranh

● Skills 2 Unit 1 Trang 13 SGK tiếng Anh 9 mới

Skills 2 Unit 1 Trang 13 SGK giờ Anh 9 mới 3. Listen again and complete the table. Use no more than three words for each blank.

● Looking back Unit 1 Trang 14 SGK tiếng Anh 9 mới

Looking back Unit 1 Trang 14 SGK giờ đồng hồ Anh 9 bắt đầu 1. Write some traditional handicrafts in the word web below. Viết tên một số mặt hàng bằng tay thủ công mỹ nghệ trong sơ đồ gia dụng dưới đây.

● Project Unit 1 Trang 15 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Project Unit 1 Trang 15 SGK tiếng Anh 9 new Tưởng tượng Đoàn giới trẻ đang tổ chức triển khai một hội thi mang tên: " Điều gì khiến bạn từ bỏ hào về quê mình".

● Unit 2: đô thị Life - cuộc sống thường ngày thành thị

● Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 2 tiếng đồng hồ Anh 9 mới

Vocabulary - Phần tự vựng - Unit 2 tiếng Anh 9 new Tổng thích hợp từ vựng (Vocabulary) SGK giờ Anh 9 mới unit 2

● Getting Started Unit 2 Trang 16 SGK tiếng Anh 9 mới

Getting Started Unit 2 Trang 16 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới 2, Replace the word(s) in italics with one of the words from the box. Thay thế sửa chữa những từ in nghiêng bàng các từ sau.

● A closer look 1 Unit 2 Trang 18 SGK tiếng Anh 9 mới

A closer look 1 Unit 2 Trang 18 SGK giờ đồng hồ Anh 9 new Tổng hợp các bài tập phần A closer look 1 trang 18 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

● A closer look 2 Unit 2 Trang 19 SGK tiếng Anh 9 mới

A closer look 2 Unit 2 Trang 19 SGK giờ đồng hồ Anh 9 bắt đầu Tổng hợp những bài tập phần A closer look 2 Trang 19 SGK tiếng Anh 9 mới

● Communication Unit 2 Trang 21 SGK giờ Anh 9 mới

Communication Unit 2 Trang 21 SGK tiếng Anh 9 mới Tổng hợp những bài tập phần Communication Trang 21 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

● Skills 1 Unit 2 Trang 22 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Skills 1 Unit 2 Trang 22 SGK giờ đồng hồ Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài xích tập phần Skills 1 Trang 22 SGK tiếng Anh 9 mới

● Skills 2 Unit 2 Trang 23 SGK giờ Anh 9 mới

Skills 2 Unit 2 Trang 23 SGK tiếng Anh 9 mới Tổng hợp bài xích tập phần Skills 2 Trang 23 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

● Looking back Unit 2 Trang 25 SGK giờ Anh 9 mới

Looking back Unit 2 Trang 25 SGK giờ Anh 9 bắt đầu 3. Complete each sentence with the word given, using comparison. Include any other necessary words. Dứt câu với phần nhiều từ đang cho, sử dụng cấu tạo so sánh.

● Project Unit 2 Trang 25 SGK tiếng Anh 9 mới

Project Unit 2 Trang 25 SGK tiếng Anh 9 new Tổng hợp bài tập phần Project Trang 25 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

● Unit 3: Teen stress và pressure

● Vocabulary - Phần tự vựng - Unit 3 tiếng Anh 9 mới

Vocabulary - Phần từ bỏ vựng - Unit 3 tiếng Anh 9 new Tổng phù hợp từ vựng (Vocabulary) SGK giờ Anh 9 mới unit 3

● Getting Started Unit 3 Trang 26 SGK giờ Anh 9 mới

Getting Started Unit 3 Trang 26 SGK tiếng Anh 9 mới 2. Fill the gaps with the words in the box. In some cases more than one word may be suitable. Điền tự vào nơi trống. Một số trong những trường hợp rất có thể sử dụng nhiều hơn thế 1 lần.

● A closer look 1 Unit 3 Trang 28 SGK tiếng Anh 9 mới

A closer look 1 Unit 3 Trang 28 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới kết thúc đoạn văn sau với hầu như từ trong bảng. Một từ sẽ không cần sử dụng.

● A closer look 2 Trang 29 Unit 3 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

A closer look 2 Trang 29 Unit 3 SGK giờ đồng hồ Anh 9 bắt đầu Đọc lại đoạn hội thoại ở vị trí Getting Started. Gạch men chân hầu như câu tường thuật, viết lại câu trực tiếp nhưng Mai nói cùng với Phúc và phụ huynh cô ấy.

● Communication Unit 3 Trang 31 SGK giờ Anh 9 mới

Communication Unit 3 Trang 31 SGK tiếng Anh 9 mới Tổng hợp các bài tập phần Communication Trang 30 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

● Skills 1 Unit 3 Trang 32 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Skills 1 Unit 3 Trang 32 SGK giờ đồng hồ Anh 9 bắt đầu Tổng hợp các bài tập phần Skills 2 Trang 32 SGK giờ Anh 9 mới

● Skills 2 Unit 3 Trang 33 SGK giờ Anh 9 mới

Skills 2 Unit 3 Trang 33 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới 3. Which of the following expressions are more likely to be used by Miss Sweetie when she gives advice?

● Looking back Unit 3 Trang 34 SGK giờ Anh 9 mới

Looking back Unit 3 Trang 34 SGK giờ Anh 9 new 3. Give at least two examples for each of these sets of skills. Đưa ra tối thiểu 2 ví dụ cho mỗi kĩ năng sau

● Project Unit 3 Trang 35 SGK giờ Anh 9 mới

Project Unit 3 Trang 35 SGK giờ Anh 9 mới Tổng hợp bài xích tập phần Project Unit 3 Trang 35 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

● review 1( Unit 1-2-3) SGK tiếng Anh 9 mới

● Language đánh giá 1 (1-2-3) Trang 36 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Language reviews 1 (1-2-3) Trang 36 SGK giờ đồng hồ Anh 9 bắt đầu 7. Choose the suitable words/ phrases complete the mini-talks. Chọn từ hoặc các từ mê say hợp chấm dứt cuộc đối thoại sau.

● Skills review 1 (Unit 1-2-3) Trang 38 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Skills đánh giá 1 (Unit 1-2-3) Trang 38 SGK giờ Anh 9 bắt đầu 1. Read the two letters: one from a girl và the other from Miss Wiselady. Đọc 2 bức thư sau: 1 bức trường đoản cú 1 cô bé và một bức từ bỏ cô Wiselady.

● Unit 4: Life in the past

● Vocabulary - Phần từ bỏ vựng - Unit 4 giờ đồng hồ Anh 9 mới

Vocabulary - Phần tự vựng - Unit 4 giờ Anh 9 new Tổng hòa hợp từ vựng (Vocabulary) SGK giờ Anh 9 bắt đầu unit 4

● Getting Started Unit 4 Trang 40 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Getting Started Unit 4 Trang 40 SGK tiếng Anh 9 mới Tổng hợp bài bác tập phần Getting Started Unit 4 Trang 40 SGK giờ Anh 9 mới

● A closer look 1 Unit 4 Trang 42 SGK giờ Anh 9 mới

A closer look 1 Unit 4 Trang 42 SGK tiếng Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài bác tập phần A closer look 1 Unit 4 Trang 42 SGK giờ Anh 9 mới

● A closer look 2 Unit 4 Trang 43 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

A closer look 2 Unit 4 Trang 43 SGK giờ Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài bác tập phần A closer look 2 Unit 4 Trang 43 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

● Communication Trang 45 Trang 45 SGK tiếng Anh 9 mới

Communication Trang 45 Trang 45 SGK giờ Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài bác tập phần Communication Trang 45 Trang 45 SGK tiếng Anh 9 mới

● Skills 1 Unit 4 Trang 46 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Skills 1 Unit 4 Trang 46 SGK tiếng Anh 9 mới Tổng hợp bài tập phần Skills 1 Unit 4 Trang 46 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

● Skills 2 Unit 4 Trang 47 SGK giờ Anh 9 mới

Skills 2 Unit 4 Trang 47 SGK giờ đồng hồ Anh 9 new Tổng hợp bài tập phần Skills 2 Unit 4 Trang 47 SGK giờ Anh 9 mới

● Looking back Unit 4 Trang 48 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Looking back Unit 4 Trang 48 SGK giờ Anh 9 new Tông hợp bài bác tập phần Looking back Unit 4 Trang 48 SGK giờ Anh 9 mới

● Project Unit 4 Trang 49 SGK giờ Anh 9 mới

Project Unit 4 Trang 49 SGK giờ đồng hồ Anh 9 new Tổng hợp bài tập phần Project Unit 4 Trang 49 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

● Unit 5: Wonders of Viet Nam

● Vocabulary - Phần từ bỏ vựng - Unit 5 tiếng Anh 9 mới

Vocabulary - Phần trường đoản cú vựng - Unit 5 giờ Anh 9 new Tổng vừa lòng từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 new unit 5

● Getting Started Unit 5 Trang 50 SGK tiếng Anh 9 mới

Getting Started Unit 5 Trang 50 SGK giờ đồng hồ Anh 9 new Tổng hợp bài tập phần Getting Started Unit 5 Trang 50 SGK giờ Anh 9 mới

● A closer look 1 Trang 52 Unit 5 SGK giờ Anh 9 mới

A closer look 1 Trang 52 Unit 5 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới Tôngr hợp bài bác tập phần A closer look 1 Trang 52 Unit 5 SGK tiếng Anh 9 mới

● Communication Unit 5 Trang 55 SGK tiếng Anh 9 mới

Communication Unit 5 Trang 55 SGK tiếng Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài xích tập phần Communication Unit 5 Trang 55 SGK giờ Anh 9 mới

● Skills 1 Unit 5 Trang 56 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Skills 1 Unit 5 Trang 56 SGK giờ đồng hồ Anh 9 new Tổng hợp bài xích tập phần Skills 1 Unit 5 Trang 56 SGK giờ Anh 9 mới

● Skills 2 Unit 5 Trang 57 SGK giờ Anh 9 mới

Skills 2 Unit 5 Trang 57 SGK tiếng Anh 9 mới Tổng hợp bài xích tập phần Skills 2 Unit 5 Trang 57 SGK giờ Anh 9 mới

● Looking back Unit 5 Trang 58 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Looking back Unit 5 Trang 58 SGK tiếng Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài bác tập phần Looking back Unit 5 Trang 58 SGK tiếng Anh 9 mới

● Unit 6: Viet Nam: Then và now

● Vocabulary - Phần trường đoản cú vựng - Unit 6 giờ đồng hồ Anh 9 mới

Vocabulary - Phần từ bỏ vựng - Unit 6 tiếng Anh 9 new Tổng thích hợp từ vựng (Vocabulary) SGK giờ đồng hồ Anh 9 new unit 6

● Getting Started Unit 6 Trang 60 SGK giờ Anh 9 mới

Getting Started Unit 6 Trang 60 SGK tiếng Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài tập phần Getting Started Unit 6 Trang 60 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

● A closer look 1 Trang 62 Unit 6 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

A closer look 1 Trang 62 Unit 6 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới Tổng hợp bài bác tập phần A closer look 1 Trang 62 Unit 6 SGK giờ Anh 9 mới

● A closer look 2 Trang 63 Unit 6 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

A closer look 2 Trang 63 Unit 6 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới Tổng hợp bài tập phần A closer look 2 Trang 63 Unit 6 SGK giờ Anh 9 mới

● Communication Unit 6 Trang 65 SGK giờ Anh 9 mới

Communication Unit 6 Trang 65 SGK giờ Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài xích tập phần Communication Unit 6 Trang 65 SGK tiếng Anh 9 mới

● Skills 1 Unit 6 Trang 66 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Skills 1 Unit 6 Trang 66 SGK giờ đồng hồ Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài xích tập phần Skills 1 Unit 6 Trang 66 SGK tiếng Anh 9 mới

● Skills 2 Unit 6 Trang 67 SGK giờ đồng hồ Anh 9 tập 1 mới

Skills 2 Unit 6 Trang 67 SGK giờ Anh 9 tập 1 new Tổng hợp bài xích tập phần Skills 2 Unit 6 Trang 67 SGK tiếng Anh 9 tập 1 mới

● Looking back Unit 6 Trang 68 SGK tiếng Anh 9 mới

Looking back Unit 6 Trang 68 SGK giờ Anh 9 new Tổng hợp bài bác tập phần Looking back Unit 6 Trang 68 SGK giờ Anh 9 mới

● Project Unit 6 Trang 69 SGK tiếng Anh 9 mới

Project Unit 6 Trang 69 SGK giờ Anh 9 new Tổng hợp bài tập phần Project Unit 6 Trang 69 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

● review 2 (Unit 4-5-6)

● Language review 2 (4-5-6) Trang 70 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Language nhận xét 2 (4-5-6) Trang 70 SGK giờ Anh 9 new Tổng hợp bài bác tập phần Language đánh giá 2 (4-5-6) Trang 70 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

● Skills reviews 2 (Unit 4-5-6) Trang 72 SGK tiếng Anh 9 mới

Skills đánh giá 2 (Unit 4-5-6) Trang 72 SGK giờ Anh 9 mới Tổng hợp bài bác tập phần Skills review 2 Unit 4-5-6 Trang 72 SGK giờ Anh 9 mới

● Unit 7. Recipes & Eating Habbits

● Vocabulary - Phần từ bỏ vựng - Unit 7 giờ Anh 9 mới

Vocabulary - Phần tự vựng - Unit 7 giờ đồng hồ Anh 9 mới Tổng thích hợp từ vựng (Vocabulary) SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới unit 7

● Getting Started Unit 7 Trang 6-7 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Getting Started Unit 7 Trang 6-7 SGK giờ đồng hồ Anh 9 new Tổng phù hợp ài tập phần Getting Started Unit 7 Trang 6-7 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

● A closer look 1 Unit 7 Trang 9 SGK tiếng Anh 9 mới

A closer look 1 Unit 7 Trang 9 SGK giờ Anh 9 new Tổng hợp bài xích tập phần A closer look 1 Trang 9 SGK giờ Anh 9 mới

● A Closer Look 2 Unit 7 trang 11-12 SGK tiếng Anh 9 mới

A Closer Look 2 Unit 7 trang 11-12 SGK giờ Anh 9 mới Tổng hợp bài bác tập A closer look 2 Unit 7 tương đối đầy đủ và bỏ ra tiết.

● Communication Unit 7 trang 13 SGK tiếng Anh 9 mới

Communication Unit 7 trang 13 SGK tiếng Anh 9 new Tổng hợp bài xích tập Communication Unit 7 gồm đáp án và giải thuật chi tiết.

● Skills 1 Unit 7 trang 14 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Skills 1 Unit 7 trang 14 SGK giờ đồng hồ Anh 9 new Tổng hợp bài xích tập Skills 1 Unit 7 bao gồm đáp án và giải thuật chi tiết.

● Skills 2 Unit 7 trang 15 SGK giờ Anh 9 mới

Skills 2 Unit 7 trang 15 SGK giờ Anh 9 new Hướng dẫn giải bài xích tập Skills 2 unit 7 tất cả đáp án và giải thuật chi tiết

● Project Unit 7 trang 17 SGK tiếng Anh 9 mới

Project Unit 7 trang 17 SGK giờ Anh 9 new Tổng hợp bài bác tập Project Unit 7 tất cả đáp án cùng lời giảng bỏ ra tiết

● Unit 8. Tourism

● Vocabulary - Phần từ bỏ vựng - Unit 8 tiếng Anh 9 mới

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 8 giờ Anh 9 new Tổng vừa lòng từ vựng (Vocabulary) SGK giờ Anh 9 bắt đầu unit 8

● Getting Started Unit 8 trang 18-19 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Getting Started Unit 8 trang 18-19 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới Tổng hợp bài xích tập Getting Started Unit 8, tất cả đáp án và lời giải chi tiết.

● A Closer Look 1 Unit 8 trang 21 SGK giờ Anh 9 mới

A Closer Look 1 Unit 8 trang 21 SGK giờ Anh 9 mới Tổng hợp bài xích tập A closer look Unit 8 gồm đáp án và giải thuật chi tiết.

● A Closer Look 2 Unit 8 trang 22-23 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

A Closer Look 2 Unit 8 trang 22-23 SGK giờ đồng hồ Anh 9 new Tổng hợp bài xích tập A closer look 2 Unit 8, bao gồm đáp án và giải mã chi tiết.

● Communication Unit 8 trang 24-25 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Communication Unit 8 trang 24-25 SGK tiếng Anh 9 mới Tổng hợp bài bác tập Communication có đáp án và giải thuật chi tiết.

● Skills 1 Unit 8 trang 26 SGK giờ Anh 9 mới

Skills 1 Unit 8 trang 26 SGK giờ Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài xích tập Skills 1 Unit 8, có đáp án và giải mã chi tiết.

● Skills 2 Unit 8 trang 27 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Skills 2 Unit 8 trang 27 SGK tiếng Anh 9 mới Tổng hợp bài xích tập Skills 2 Unit 8 gồm đáp án và giải thuật chi tiết

● Looking Back Unit 8 trang 28 SGK tiếng Anh 9 mới

Looking Back Unit 8 trang 28 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới Tổng hợp bài xích tập looking back Unit 8, có đáp án và lời giải chi tiết.

● Project Unit 8 trang 29 SGK tiếng Anh lớp 9

Project Unit 8 trang 29 SGK giờ Anh lớp 9 trả lời giải bài bác tập Project Unit 8 có đáp án và lời giải chi tiết.

● Unit 9. English in the world

● Vocabulary - Phần trường đoản cú vựng - Unit 9 giờ đồng hồ Anh 9 mới

Vocabulary - Phần tự vựng - Unit 9 giờ Anh 9 bắt đầu Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới unit 9

● Getting Started Unit 9 trang 30-31 SGK giờ Anh lớp 9 mới

Getting Started Unit 9 trang 30-31 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 9 new Tổng hợp bài bác tập Getting Started Unit 9, tất cả đáp án và lời giải chi tiết.

● A Closer Look 1 Unit 9 trang 33 SGK giờ Anh lớp 9 mới

A Closer Look 1 Unit 9 trang 33 SGK giờ Anh lớp 9 mới Tổng hợp bài bác tập A closer Look 1 Unit 9, có đáp án và giải mã chi tiết.

● A closer look 2 Unit 9 trang 35-36 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

A closer look 2 Unit 9 trang 35-36 SGK giờ Anh 9 mới Tổng hợp bài tập A closer look 2 Unit 9 có đáp án và lời giải chi tiết.

● Communication Unit 9 trang 37 SGK tiếng Anh 9 mới

Communication Unit 9 trang 37 SGK giờ Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài bác tập Communication Unit 9, gồm đáp án và lời giải chi tiết.

● Skills 1 Unit 9 trang 38 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Skills 1 Unit 9 trang 38 SGK giờ đồng hồ Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài bác tập Skills Unit 9 có đáp và giải mã chi tiết.

● Skills 2 Unit 9 trang 39 SGK giờ Anh 9 mới

Skills 2 Unit 9 trang 39 SGK giờ Anh 9 mới Tổng hợp bài bác tập Skill 2, gồm đáp án và giải mã chi tiết.

Xem thêm: Vì Sao Cuộc Đấu Tranh Chông Chủ Nghĩa Apacthai Được Xem Là Cuộc Đấu Tranh Dành Độc Lập

● Looking back Unit 9 trang 40 -41 SGK tiếng Anh 9 mới

Looking back Unit 9 trang 40 -41 SGK tiếng Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài tập Looking back Unit 9 gồm đáp án và giải mã chi tiết.

● Projetc Unit 9 trang 41 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Projetc Unit 9 trang 41 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới Tổng hợp bài bác tập Project Unit 9 tất cả đáp án và giải thuật chi tiết.

● Unit 10. Space travel

● Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 10 giờ Anh 9 mới

Vocabulary - Phần tự vựng - Unit 10 tiếng Anh 9 mới Tổng vừa lòng từ vựng (Vocabulary) SGK giờ đồng hồ Anh 9 new unit 10

● A closer look 2 Unit 10 trang 50 - 52 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

A closer look 2 Unit 10 trang 50 - 52 SGK giờ đồng hồ Anh 9 bắt đầu Hướng dẫn học giỏi A closer look 2 unit 10 bao gồm đáp án và giải mã chi tiết.

● Getting Started Unit 10 trang 46-47 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Getting Started Unit 10 trang 46-47 SGK giờ Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài xích tập Getting Started Unit 10, gồm đáp án và lời giải chi tiết.

● A Closer Look 1 Unit 10 trang 49 - 50 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

A Closer Look 1 Unit 10 trang 49 - 50 SGK giờ đồng hồ Anh 9 new Tổng hợp bài xích tập A Closer Look 1 Unit 10, bao gồm đáp án và giải mã chi tiết.

● Communication Unit 10 trang 52-53 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Communication Unit 10 trang 52-53 SGK tiếng Anh 9 new Tổng hợp bài bác tập Communication Unit 10, bao gồm đáp án và giải mã chi tiết.

● Skills 1 Unit 10 trang 54 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Skills 1 Unit 10 trang 54 SGK tiếng Anh 9 new Tổng hợp bài bác tập Skill 1 Unit 10, có giải thuật và đáp án bỏ ra tiết.

● Skills 2 Unit 10 trang 55 SGK tiếng Anh 9 mới

Skills 2 Unit 10 trang 55 SGK giờ đồng hồ Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài xích tập Skills 2 Unit 10, tất cả đáp án và giải mã chi tiết.

● Looking back Unit 10 trang 56 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Looking back Unit 10 trang 56 SGK giờ Anh 9 mới Tổng hợp bài bác tập looking back Unit 10, có đáp án và lời giải chi tiết.

● Projetc Unit 10 trang 57 SGK tiếng Anh 9 mới

Projetc Unit 10 trang 57 SGK tiếng Anh 9 new Tổng hợp bài xích tập Project Unit 10, bao gồm đáp án và giải mã chi tiết

● đánh giá 3 ( Units 7 - 8 - 9)

● Language nhận xét 3 trang 42 - 43 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Language reviews 3 trang 42 - 43 SGK tiếng Anh 9 new Tổng hợp bài bác tập Language đánh giá 3 gồm đáp án và giải mã chi tiết

● Skills nhận xét 3 trang 44-45 SGK giờ Anh 9 mới

Skills review 3 trang 44-45 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới Tổng hợp bài xích tập Skills reviews 3 có đáp án và giải mã chi tiết.

● Unit 11. Changing Roles in Society

● Vocabulary - Phần trường đoản cú vựng - Unit 11 giờ Anh 9 mới

Vocabulary - Phần từ bỏ vựng - Unit 11 giờ đồng hồ Anh 9 mới Tổng hòa hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 mới unit 11

● Getting Started Unit 11 trang 58-59 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Getting Started Unit 11 trang 58-59 SGK giờ Anh 9 new Hướng dẫn học xuất sắc Getting Started unit 11 bao gồm đáp án và lời giải chi tiết.

● A Closer Look 1 Unit 11 trang 61 SGK giờ Anh 9 mới

A Closer Look 1 Unit 11 trang 61 SGK giờ đồng hồ Anh 9 new Tổng hợp bài bác tập A Closer Look Unit 11, bao gồm đáp án và lời giải chi tiết.

● A Closer Look 2 Unit 11 trang 62-63 SGK giờ Anh 9 mới

A Closer Look 2 Unit 11 trang 62-63 SGK giờ Anh 9 mới Tổng hợp bài xích tập A Closer Look 2 Unit 11, bao gồm đáp án và giải mã chi tiết.

● Communication Unit 11 trang 64-65 SGK tiếng Anh 9 mới

Communication Unit 11 trang 64-65 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới Tổng hợp bài tập Communication unit 11, gồm đáp án và lời giải chi tiết.

● Skills 1 Unit 11 trang 65 - 66 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Skills 1 Unit 11 trang 65 - 66 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới Hướng dẫn học xuất sắc Skills 1 Unit 11 bao gồm đáp án và giải thuật chi tiết.

● Skills 2 Unit 11 trang 67 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Skills 2 Unit 11 trang 67 SGK tiếng Anh 9 new Hướng dẫn học xuất sắc Skills 2 Unit 11 gồm đáp án và lời giải chi tiết.

● Looking back Unit 11 trang 68 - 69 SGK tiếng Anh 9 mới

Looking back Unit 11 trang 68 - 69 SGK giờ đồng hồ Anh 9 bắt đầu Hướng dẫn giải bài bác tập Looking back Unit 11 bao gồm đáp án và giải mã chi tiết.

● Project Unit 11 trang 69 SGK tiếng Anh 9 mới

Project Unit 11 trang 69 SGK tiếng Anh 9 new Hướng dẫn làm bài bác tập Project Unit 11 không thiếu thốn và bỏ ra tiết.

● Unit 12. My Future Career

● Vocabulary - Phần trường đoản cú vựng - Unit 12 giờ đồng hồ Anh 9 mới

Vocabulary - Phần từ bỏ vựng - Unit 12 giờ đồng hồ Anh 9 new Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới unit 12

● Getting Started Unit 12 trang 70-71 SGK giờ Anh 9 mới

Getting Started Unit 12 trang 70-71 SGK giờ Anh 9 mới Tổng hợp bài bác tập Getting Started Unit 12, có đáp án và giải thuật chi tiết.

● A Closer Look 1 Unit 12 trang 73-74 SGK giờ Anh 9 mới

A Closer Look 1 Unit 12 trang 73-74 SGK giờ Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài xích tập A Closer Look 1 Unit 12, gồm đáp án và giải thuật chi tiết.

● A Closer Look 2 Unit 12 trang 75-76 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

A Closer Look 2 Unit 12 trang 75-76 SGK tiếng Anh 9 mới Tổng hợp bài bác tập A Closer Look 2 Unit 12, có đáp án và giải thuật chi tiết.

● Comminication Unit 12 trang 77 SGK giờ Anh 9 mới

Comminication Unit 12 trang 77 SGK tiếng Anh 9 new Tổng hợp bài bác tập communication Unit 12, tất cả đáp án và giải thuật chi tiết.

● Skills 1 Unit 12 trang 78 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Skills 1 Unit 12 trang 78 SGK giờ đồng hồ Anh 9 new Tổng hợp bài xích tập Skills 1 Unit 12, bao gồm đáp án và lời giải chi tiết.

● Skills 2 Unit 12 trang 79 SGK tiếng Anh 9 mới

Skills 2 Unit 12 trang 79 SGK giờ Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài xích tập Skills 2 Unit 12, tất cả đáp án và giải thuật chi tiết.

● Looking Back Unit 12 trang 80 SGK tiếng Anh 9 mới

Looking Back Unit 12 trang 80 SGK tiếng Anh 9 new Tổng hợp bài bác tập Looking back Unit 12, tất cả đáp án và giải mã chi tiết.

● Project Unit 12 trang 81 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Project Unit 12 trang 81 SGK tiếng Anh 9 new Tổng hợp bài xích tập project Unit 12, gồm đáp án và giải mã chi tiết

● reviews 4 ( units 10 -11 -12)

● Language review 4 trang 82-83 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Language reviews 4 trang 82-83 SGK giờ Anh 9 mới Hướng dẫn làm bài tập Language reviews 4 gồm đáp án và giải thuật chi tiết.

● Skills đánh giá 4 trang 84-85 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Skills nhận xét 4 trang 84-85 SGK giờ Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài bác tập Skills đánh giá 4, bao gồm đáp án và giải mã chi tiết.

● Tổng vừa lòng từ vựng lớp 9 (Vocabulary) - toàn bộ các Unit SGK tiếng Anh 9 thí điểm

● Tổng hợp từ vựng lớp 9 (Vocabulary) - tất cả các Unit SGK tiếng Anh 9 thí điểm

Tổng vừa lòng từ vựng lớp 9 (Vocabulary) - toàn bộ các Unit SGK tiếng Anh 9 thử nghiệm