Niêm quan the am bo tat

     

Có những người họ không tồn tại duyên với việc niệm A-Di-Đà Phật, chúng ta chỉ niệm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, vậy những người dân niệm Quán-Thế-Âm trong khi lâm phổ biến giữ vững vàng một lòng niệm Quán-Thế-Âm đã có được Vãng-Sanh ko chú? Tại vì chưng trong Thập-Nhị-Nguyện rằng:

 

“NAM-MÔ TIỀN TRÀNG-PHANG, HẬU BẢO-CÁI QUÁN-ÂM NHƯ-LAI TIẾP DẪN TÂY-PHƯƠNG NGUYỆN”

Trả lời:

Trước hết, nói tới chữ duyên. Trong câu hỏi này, Diệu-Âm thấy, hình như đây không phải là duyên thực sự của họ đâu.

Bạn đang xem: Niêm quan the am bo tat

Người không thích niệm A-Di-Đà Phật, hay khi họ bao gồm cái nhìn sai lệch. Bọn họ tưởng niệm A-Di-Đà Phật thì bị chết. Họ đang ý muốn sống thọ, họ không muốn bỏ quả đât này, họ không muốn A-Di-Đà Phật tiếp dẫn sớm, đề nghị tránh niệm câu Phật hiệu kia thôi.

Người bao gồm tâm niệm không thích về Tây-Phương, làm sao được Vãng-Sanh Tây-Phương?

Một người không muốn niệm A-Di-Đà Phật hoàn toàn có thể vì sợ chết. Đây là ý niệm mê mờ, không biết đạo! Chứ đúng ra, fan càng sợ chết càng buộc phải khẩn thiết niệm A-Di-Đà Phật, được vậy new khỏi chết.

Người sợ mất chiếc thân này, sợ xa con cháu, nên trong thâm tâm họ thường cầu cho sinh sống thọ, sinh sống lâu để thân cận với nhỏ cháu. Thì gia đình, con cháu là mục tiêu tối hậu của họ. Chúng ta không nỡ bỏ trần thế này về Tây-Phương đâu!

Một người sợ chết, thì tâm của mình đang bám chắc vào cõi Ta-bà này. Nhất thiết duy trọng điểm tạo. Người ao ước ở đây, thì làm sao rất có thể rời được cõi này để về Tây-Phương?

Người ko niệm A-Di-Đà Phật, thông hay họ ko có ý niệm Vãng-Sanh Tây-Phương, giả sử nếu có, thì trọng tâm nguyện này cũng quá bạc đãi nhược. Điều này vẫn tự thố lộ trong thiết yếu cách hành trì của họ. Trong tởm điển Phật dạy chúng sanh niệm A-Di-Đà Phật sẽ được Vãng-Sanh, mà người này sẽ không chịu niệm A-Di-Đà Phật, lại niệm một vị Đẵng Giác Bồ-Tát kề bên đức Phật. Dù có giải thích cách làm sao cũng khó phủ bao phủ điểm này.

Đại nguyện chủ yếu của Quán-Thế-Âm Bồ-Tát là trung bình thanh cứu giúp nạn. Fan niệm Nam tế bào Quán-Thế-Âm Bồ-Tát chính là cầu xin Ngài cứu giúp khổ, cứu nạn, cứu nghèo, cứu vớt đói, cứu vãn tật bệnh, cứu giúp tai ương, còn chuyện Vãng-Sanh là chuyện phụ.

Cầu ngài Quán-Thế-Âm cứu giúp nạn, nếu tình thật thì hoàn toàn có thể được tiêu tai giải nạn, nghiệp chướng tiêu trừ. Đây là vấn đề tốt.

Trước mắt, họ thấy đời này sao khổ quá, làm đồ vật gi thất bại loại đó, lại thường bị đau bệnh dịch hoài. Người niệm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát để ước hóa giải những thiết bị đó. Nhưng yêu cầu nhớ, nghiệp vị tâm tạo. Tiêu được rất nhiều nghiệp, không có nghĩa là nghiệp sạch tình không. Tu đường tiêu nghiệp mà trọng điểm cứ chấp vào đó, thì sinh ra nghiệp khác, nghiệp mong mỏi ở lại vào lục đạo luân hồi. Nếu chổ chính giữa họ chấp thừa chặt vào trần thế thì làm sao được Vãng-Sanh!

Hơn nữa, nhiều người nghĩ rằng, lâu nay mình niệm Bồ-Tát, bây giờ nếu mình Niệm Phật thì giống như kẻ bội nghịch Bồ-Tát, e rằng Bồ-Tát bi tráng mà quở mắng trách, phạt tội. Họ sẽ coi Bồ-Tát y như người phàm phu. Đây là ý niệm tội lỗi! Họ tất cả biết đâu, chính Bồ-Tát Quán-Thế-Âm vẫn luôn luôn luôn niệm A-Di-Đà Phật. (Xem bên trên mão của Ngài có tượng A-Di-Đà Phật, tượng trưng trung khu Ngài Niệm Phật).

Tất cả đều do duyên. Mình call là người có duyên cùng với Bồ-Tát. Nhưng thực ra, vì chưa rõ ràng đường đạo nên bên cạnh đó họ có duyên cùng với cõi Ta-bà này nhiều hơn nữa vậy!

Trong tởm Phổ-Môn, Bồ-Tát cho họ thấy rất rõ ràng đại nguyện của Ngài. Nương theo đại nguyện của Bồ-Tát mà bọn chúng sanh niệm Bồ-Tát. Hỏi rằng tín đồ đang niệm Bồ-Tát đó gồm tâm Vãng-Sanh là thiết yếu hay tâm mong giải nàn là chính?

Nói rõ ràng hơn, đại nguyện của Bồ-Tát Quán-Thế-Âm đó là cứu khổ cứu vớt nạn, cứu tai ách cho việc đó sanh. Chúng sanh niệm Ngài, nếu trung tâm nguyện khẩn mong Ngài cứu vớt tai ách thì rất mạnh, rất hợp. Thế giới tai nạn thương tâm quá nhiều, xung quanh giờ Niệm Phật, bọn họ cần chân thành niệm thêm Nam mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, khẩn cầu Ngài cứu độ tai ương là vấn đề đáng khuyến khích.

Ngài Ấn-Quang thường khuyên đồng tu Phật tử, duy nhất là người hiện nay đang bị nhiều bệnh khổ bức bách, buộc phải niệm danh hiệu Quán-Thế-Âm như 1 trợ hạnh để cầu thế giới hòa bình, tiêu tai giải nạn. Khôn xiết tốt.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Bluetooth Cho Máy Tính, Ghép Thiết Bị Bluetooth Trong Windows

Còn một nguyện tiếp dẫn Vãng-Sanh Tây-Phương do Ngài sẽ ở cõi Tây-Phương, đức hóa nhà A-Di-Đà Phật vạc đại nguyện cứu độ toàn bộ chúng sanh, thì vị Bồ-Tát nào trên cõi Cực-Lạc nhưng không mừng húm tùng theo đại nguyện của Phật.

Hơn nữa, không phần đa chỉ bao gồm Bồ-Tát Quán-Thế-Âm phát trọng tâm nguyện này, ngay cả chư Phật trên mười phương thức giới đều phải có phát nguyện này, đều ước ao tiến dẫn chúng sanh về cõi Tây-Phương Cực-Lạc của đức A-Di-đà. Gớm A-Di-Đà nói: “Nhất thiết chư Phật sở Hộ-Niệm”, bao gồm là chân thành và ý nghĩa này. Tiến dẫn là giới thiệu, hổ trợ, Hộ-Niệm, tìm mọi phương pháp để quy tụ chúng sanh về đó nhằm dễ thành tích đạo quả.

Một người, vừa bắt đầu nghe rằng chư Phật phần đa phát tâm mong đưa chúng sanh về Tây-Phương, bởi vậy niệm khắp chư Phật, tưởng vậy là chính xác. Tuy thế không ngờ, họ đã đi được theo một trong suốt lộ trình quá dài trước lúc về cho tới đích. Niệm mọi chư Phật thì sau cùng, cơ hội lâm chung, còn nhớ vị nào, chọn vị nào để niệm đây?

Nếu toàn bộ chư Phật đều ao ước quy tụ chúng sanh về Tây-Phương với A-Di-Đà Phật, các Ngài trình làng A-Di-Đà Phật cho việc đó sanh thì sao chúng sanh ko niệm trực tiếp A-Di-Đà Phật, để về trực tiếp Tây-Phương gặp đức A-Di-Đà, cơ mà niệm những Ngài. Niệm các Ngài, đến lúc gặp được những Ngài, thì bận bịu thêm cho những Ngài, vì các Ngài lại phải hướng dẫn thêm một lần nữa. Rộng nữa, thương hiệu chư Phật vô lượng vô biên, cơ hội lâm chung làm sao niệm nổi? Niệm ko nổi thì bổ quỵ! nếu như không ngã quỵ thì trung tâm phân vân, đường đi mù mịt. Ngài Vĩnh-Minh nói: “Nếu nóng cảnh hiện tại ra, theo đó mà đi (thọ nạn)”, thì cơ hội làm sao nữa nhằm thành đạo!

Đức Quán-Thế-Âm là vị Đẳng-Giác trên cõi Tây-Phương Cực-Lạc. Đức Phật A-Di-Đà phát 48 lời đại thệ cứu độ tất cả chúng sanh Vãng-Sanh về Cực-Lạc, thì Bồ-Tát Quán-Thế-Âm chắc chắn là cũng phát trọng tâm tiếp dẫn bọn chúng sanh. Khi Đức A-Di-Đà (thường là Hóa Thân) đến tiếp dẫn bọn chúng sanh về Tây-Phương thì Đức Quán-Thế-Âm chắc chắn là hoan hỉ, Ngài (Hóa thân) cũng trở nên tùng theo A-Di-Đà Phật mang đến tiến dẫn bọn chúng ta.

Như vậy niệm Ngài rất tốt, nhưng làm thế nào mạnh bởi niệm chính thương hiệu đức A-Di-Đà Phật.

Như vậy, muốn Vãng-Sanh thì niệm A-Di-Đà Phật là con đường trực tiếp nhất, dễ nhất, gần nhất, an ổn nhất, đúng pháp nhất. Trong kinh Vô-Lượng-Thọ, đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật dạy không ít lần câu: “Nhất phía chuyện niệm A-Di-Đà Phật mong sanh Cực-Lạc quốc”. Trong khiếp A-Di-Đà Phật dạy, “Chấp trì thương hiệu A-Di-Đà Phật” để Vãng-Sanh.

Học Phật rất cần được y giáo phụng hành, nhất thiết nghe theo lời Phật dạy, đừng nên thêm bớt. Tín đồ thật sự muốn Vãng-Sanh Cực-Lạc, thì không gồm cách nào xuất xắc hơn là trì giữ lại câu A-Di-Đà Phật niệm cho đến trọn đời vậy.

Hỏi:

Đại Sư Ấn-Quang trước lúc niệm Phật, ngài thường chi ra 15 phút niệm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, rồi tiếp nối Niệm Phật xuyên suốt luôn… vị sao vậy Chú?

Theo con nghĩ: Niệm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát nhằm trợ hỗ trợ cho mình trong công việc mình làm hằng ngày, khiến cho mình thấy yên tâm hơn, vị Ngài gồm hạnh nguyện cứu độ chúng sanh trong khi khó khăn nguy hiểm, luôn che chở cho việc đó sanh. Còn Phật A-Di-Đà thì chỉ giúp cho mình Vãng-Sanh Tây-Phương trong khi lâm tầm thường thôi phải không chú?

Minh Hoàng.

Trả lời:

Đại sư Ấn-Quang khuyên răn kiêm niệm đức Quán-Thế-Âm chính là để giải ách nàn cho vậy giới. Bạn bị các ma chướng phải kiêm niệm Bồ-Tát Quán-Thế-Âm, rất tốt.