Nghị định hướng dẫn luật nuôi con nuôi

     

Decrees coming into force from the over of April, 2019

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT would lượt thích to introduce the following Decrees which are coming into force from the over of April, 2019 (April 21-30, 2019):

1. Compulsory registration of cage cultureThis regulation is introduced in the Decree No. 26/2019/ND-CP providing guidelines for the Law on fisheries.According lớn this Decree, any organizations or individuals wishing lớn engage in cage-based aquaculture must carry out procedures for registration of cage culture with Provincial-level regulatory authorities in charge of fisheries.An application for registration of cage culture includes:- The application khung made using the size No. 26.NT;- One of the following documents:+ Certificate of land use rights in case the land area used for cage culture is allocated or leased;+ License to perform commercial fishing operations within protected areas of hydraulic structures or hydropower structures;+ Decision on allocation of marine aquaculture waters;+ Lease of land use rights or marine waters for aquaculture;- Site plan of pond/cage with certification of the pond/cage’s owner.Organizations và individuals that have been engaging in cage culture before the effective date of the Decree No. 26/2019/ND-CP are required to complete procedures for registration of cage culture within a maximum period of 12 months from the effective date of this Decree.The Decree No. 26/2019/ND-CP is coming into force from April 25, 2019.

Bạn đang xem: Nghị định hướng dẫn luật nuôi con nuôi

2. Authority of Commune-level People"s Committees to lớn process applications for domestic adoption registrationOn March 05, 2019, the Government has promulgated the Decree No. 24/2019/ND-CP providing amendments to lớn the Decree No. 19/2011/ND-CP on elaboration of the Law on child adoption.The scope of authority to process applications for domestic adoption registration prescribed in the Decree No. 24/2019/ND-CP is wider than that prescribed in current regulations. To lớn be specific:- The People’s Committee of the Commune where either adopting or adopted person resides shall have the authority lớn process application for adoption registration in the following circumstances: + That is a domestic adoption case;+ A stepparent adopts his or her spouse"s child; + An uncle or aunt adopts his or her nephew or niece.- According khổng lồ current regulations, the authority lớn process applications for domestic adoption registration is provided for as follows:+ A domestic adoption case shall be under the authority of the People’s Committee of the Commune where the adopted person permanently resides;+ The case that a stepparent adopts his or her spouse"s child or an uncle or aunt adopts his or her nephew or niece shall be under the authority of the People’s Committee of the Commune where the adopting person permanently resides.The Decree No. 24/2019/ND-CP is coming into force from April 25, 2019.3. Separation distances of a gas processing plant located in a civil areaThis nội dung is introduced in the Decree No. 25/2019/ND-CP providing amendments to lớn the Decree No. 13/2011/ND-CP on safety of onshore oil & gas structures, & coming into force from April 22, 2019.According to this Decree, separation distances of a gas processing/treatment plant located in a civil area are provided for as follows:- The separation distance between that gas processing/treatment plant & a house or an independent auxiliary work (including garden or pond) of special class, class 1 & class 2 shall be 40m, 30m, và 1.25m respectively;- The separation distance between that gas processing/treatment plant và a residential building with 04 storeys or more and/or where more than 10 families live of special class, class 1 and class 2 shall be 70m, 50m, and 40m respectively;- The separation distance between that gas processing/treatment plant và a school, hospital, kindergarten, theatre, cinema, trade center, supermarket or market area of special class, class 1 và class 2 shall be 150m, 100m, và 1.75m respectively.


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 24/2019/NĐ-CP

Hà Nội, ngày thứ 5 tháng 3 năm 2019

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2011/NĐ-CP NGÀY 21THÁNG 3 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH chi TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬTNUÔI con NUÔI

Căn cứ nguyên lý tổ chức chính phủ nước nhà ngày19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ nguyên tắc nuôi bé nuôi ngày 17 mon 6 năm 2010;

Theo ý kiến đề xuất của bộ trưởng liên nghành Bộ Tưpháp;

Chính phủ phát hành Nghị định sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 củaChính lấp quy định chi tiết thi hành một vài điều của công cụ nuôi nhỏ nuôi.

Điều 1. Sửa đổi,bổ sung một trong những điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 mon 3 năm 2011 củaChính bao phủ quy định chi tiết thi hành một trong những điều của điều khoản nuôi bé nuôi

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 2 như sau:

“1. Đối với câu hỏi nuôi con nuôi trongnước, trường hợp cha dượng hoặc bà bầu kế nhận nhỏ riêng của bà xã hoặc ông xã làm connuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm bé nuôi thì Ủy ban dân chúng cấpxã vị trí cư trú của fan nhận con nuôi hoặc của người được trao làm nhỏ nuôi thựchiện đăng ký việc nuôi nhỏ nuôi. Ngôi trường hợp trẻ em bị bỏ rơi chưa chuyển vào cơsở nuôi dưỡng được nhận làm con nuôi, thì Ủy ban nhân dân cấp xã vị trí lập biên bảnxác dấn tình trạng trẻ nhỏ bị bỏ rơi triển khai đăng ký bài toán nuôi nhỏ nuôi; trườnghợp trẻ nhỏ ở đại lý nuôi dưỡng được nhận làm con nuôi, thì Ủy ban dân chúng cấpxã nơi tất cả trụ sở của cửa hàng nuôi dưỡng tiến hành đăng ký bài toán nuôi con nuôi.”

2. Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 1 Điều 3 nhưsau:

“1. Con trẻ emkhuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo được nhận đích danh làm nhỏ nuôi theoquy định tại điểm d khoản 2 Điều 28 của hiện tượng nuôi bé nuôi,gồm trẻ em bị sứt môi hở hàm ếch; trẻ em bị mù một hoặc cả hai mắt; trẻ em bị câm, điếc; trẻ nhỏ bị khoèo chân, tay; trẻ em em không có ngón hoặc bàn chân, tay; trẻem lây nhiễm HIV; trẻ em mắc những bệnh về tim; trẻ em không tồn tại hậu môn hoặc cỗ phậnsinh dục; trẻ em mắc những bệnh về máu; trẻ em bị khuyết tật khác hoặc mắc bệnhhiểm nghèo khác đề xuất điều trị nguy cấp hoặc cả đời.”

3. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 4 như sau:

Điều 4. Hỗ trợ, tiếp nhận, quảnlý, sử dụng cung cấp nhân đạo cơ snuôidưỡng

Việc hỗ trợ, tiếp nhận, quản ngại lý, sử dụnghỗ trợ nhân đạo nhằm mục tiêu mục đích nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục trẻ em và tăng cườngnăng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên cấp dưới chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em ở cơ sở nuôidưỡng được tiến hành theo chính sách tại Điều 7 của lao lý nuôi connuôi, quy định về tiếp nhận, cai quản và sử dụng những khoản viện trợ, tài trợcho những cơ sở nuôi chăm sóc công lập và quanh đó công lập và quy định ví dụ sau đây:

1. Cá nhân, tổ chức triển khai trong và xung quanh nướchỗ trợ nhân đạo thông qua chương trình, dự án, viện trợ phi dự án công trình hoặc tài trợcho Quỹ bảo trợ trẻ con em.

2. Khi hỗ trợ nhân đạo, cá nhân, tổchức ko được yêu cầu cửa hàng nuôi chăm sóc cho trẻ em làm bé nuôi; đại lý nuôi dưỡng không được cam kết cho trẻem làm bé nuôi vì lý do đã nhận hỗ trợ nhân đạo.

Trường thích hợp cá nhân, tổ chức hỗ trợnhân đạo bằng tiền thì phải triển khai thông qua tài khoản của cơ sở nuôi dưỡng.

3. Khi hỗ trợ, mừng đón hỗ trợ nhânđạo, ngoại trừ việc triển khai theo lao lý tại khoản 1 với khoản 2 Điều này, phụ vương mẹnuôi nước ngoài, tổ chức triển khai con nuôi quốc tế được cấp cho phép hoạt động tại ViệtNam và cơ sở nuôi chăm sóc có nhiệm vụ như sau:

a) bố mẹ nuôi nước ngoài thông tincho tổ chức triển khai con nuôi nước ngoài về các khoản cung cấp nhân đạo đã triển khai ở ViệtNam;

b) Định kỳ 06 tháng cùng hằng năm hoặctheo yêu cầu, tổ chức triển khai con nuôi nước ngoài report Cục bé nuôi thuộc cỗ Tư pháp(sau đây hotline là Cục bé nuôi) các khoản cung cấp nhân đạo của bố mẹ nuôi với củatổ chức;

c) Định kỳ 06 tháng với hằng năm hoặctheo yêu thương cầu, cơ sở nuôi dưỡng report việc tiếp nhận, áp dụng và thống trị cáckhoản hỗ trợ nhân đạo theo hình thức của pháp luật và báo cáo Cục con nuôi về việctiếp nhận, cai quản và sử dụng các khoản cung ứng nhân đạo của bố mẹ nuôi cùng tổchức bé nuôi quốc tế được cấp phép vận động tại Việt Nam.”

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

Điều 6. Rà soát soát, tìm người nhậntrẻ em làm con nuôi

1. Ngôi trường hợp trẻ em bị quăng quật rơi, trẻ nhỏ mồ côi cả thân phụ và mẹ, trẻ nhỏ không nơinương tựa đang được cá nhân, gia đình, tổ chức trong thời điểm tạm thời nuôi dưỡng hoặc chămsóc thay thế theo lý lẽ của pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp cho xã các tháng ràsoát, đánh giá việc trẻ em rất cần phải nhận làm con nuôi. Nếu có công dân vn thường trú sinh hoạt trong nướcnhận trẻ em làm bé nuôi thì Ủy ban nhân dân cấp cho xã coi xét, giải quyết và xử lý hoặc hướngdẫn giải quyết và xử lý việc nuôi nhỏ nuôi theo hình thức của pháp luật.

2. Trường hợp mừng đón trẻ em bị bỏrơi, trẻ nhỏ mồ côi cả thân phụ và mẹ, trẻ nhỏ không nơi nương tựa vào sống nghỉ ngơi cơ sởnuôi dưỡng, các đại lý nuôi dưỡng đánh giá việc trẻ em em rất cần được nhận làm nhỏ nuôi. Nếucó công dân vn thường trú sống trong nước nhận trẻ em làm con nuôi thì cơ sởnuôi dưỡng giao 01 bộ hồ sơ trẻ em cho người nhận nhỏ nuôi để triển khai đăng kýviệc nuôi nhỏ nuôi.

Nếu không tồn tại công dân việt nam thườngtrú ở trong nước nhận trẻ em làm nhỏ nuôi thì cơ sở nuôi chăm sóc lập hồ sơ trẻ embao gồm những giấy tờ, tài liệu theo giải pháp tại điểm a với điểm bkhoản 1 Điều 32 của pháp luật nuôi bé nuôi, xin chủ ý của cơ quan công ty quản.Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thừa nhận được tương đối đầy đủ hồ sơ, cơ quan chủquản có chủ kiến gửi Sở tứ pháp hẳn nhiên hồ sơ trẻ nhỏ để thông tin tìm fan nhậncon nuôi.

3. Việc đào bới tìm kiếm người nhận trẻ em làm connuôi được thực hiện như sau:

a) Khi mừng đón hồ sơ trẻ nhỏ theo giải pháp tại khoản 2 Điều này, nếucó công dân việt nam thường trú sống trong nước đăng ký nhu yếu nhận nhỏ nuôi theoquy định trên Điều 16 của chính sách nuôi nhỏ nuôi thì Sở tứ phápgiao 01 cỗ hồ sơ trẻ em em cho những người nhận bé nuôi và ra mắt người dấn connuôi mang đến Ủy ban nhân dân cung cấp xã nơi có trụ sở của các đại lý nuôi dưỡng để thấy xét,giải quyết theo pháp luật của pháp luật;

b) ngôi trường hợp không tồn tại công dân ViệtNam thường trú sống trong nước đăng ký nhu yếu nhận bé nuôi, so với trẻ em khôngthuộc diện hiện tượng tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định này thì Sở bốn pháp thôngbáo tìm bạn nhận trẻ em làm nhỏ nuôi. Sau khoản thời gian hết thời hạn thông tin theo quyđịnh trên điểm c khoản 2 Điều 15 của quy định nuôi nhỏ nuôi, nếukhông gồm công dân việt nam thường trú sinh sống trong nước nhận trẻ nhỏ làm con nuôi thìSở bốn pháp giữ hộ 01 cỗ hồ sơ trẻ em em bao gồm các giấy tờ, tài liệu theo phép tắc tạikhoản 1 Điều 32 của luật pháp nuôi bé nuôi cho Cục bé nuôi đểthông báo tìm tín đồ nhận bé nuôi theo nguyên tắc tại điểm d khoản2 Điều 15 của pháp luật nuôi bé nuôi.

Đối với trẻ nhỏ thuộc diện phép tắc tạikhoản 1 Điều 3 của Nghị định này thì Sở tứ pháp xác nhận trẻ em đủ đk đượccho làm nhỏ nuôi với gửi Cục bé nuôi 01 cỗ hồ sơ con trẻ em bao gồm các giấy tờ,tài liệu theo quy định tại điểm a với điểm b khoản 1 Điều 32 củaLuật nuôi bé nuôi và khoản 3 Điều 16 của Nghị định này để tìm bạn nhậncon nuôi đích danh có điều kiện tương xứng với việc chăm sóc và nuôi chăm sóc trẻem.”

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 10 như sau:

“2. địa thế căn cứ vào Giấy chứng nhận nuôicon nuôi, theo yêu cầu của bố mẹ nuôi cùng sự gật đầu đồng ý của bé nuôi từ đủ chín tuổitrở lên, cơ quan đk hộ tịch có thẩm quyền triển khai việc đổi khác họ, chữđệm cùng tên của con nuôi theo mức sử dụng của luật pháp dân sự và pháp luật về hộ tịch.

3. Vấn đề bổ sung, chuyển đổi thông tin vềcha, mẹ trên giấy tờ khai sinh của bé nuôi được triển khai theo biện pháp của phápluật về hộ tịch.”

6. Sửa đổi khoản 2 và bổ sung khoản 3 Điều 14 như sau:

“2. Đối với trẻ em thuộc diện thông qua thủ tục giới thiệu, thì yêu cầu có các văn bảnsau đây:

a) Văn bản của Sở bốn pháp đương nhiên giấytờ, tài liệu về vấn đề đã thông tin tìm gia đình thay thế trong nước đến trẻ emtheo cơ chế tại điểm c khoản 2 Điều 15 của khí cụ nuôi nhỏ nuôi;

b) Văn phiên bản xác dìm của Cục con nuôivề việc đã mất thời hạn thông báo theo giải pháp tại điểm d khoản2 Điều 15 của công cụ nuôi nhỏ nuôi nhưng không có người trong nước nhận trẻ nhỏ làm con nuôi.

3. Tại lễ giao nhận con nuôi, Sở Tưpháp giao mang đến cha, mẹ nuôi 01 bộ hồ sơ trẻ nhỏ gồm các sách vở và giấy tờ quy định trên khoản 1 Điều 32 của lao lý nuôi nhỏ nuôi với văn bạn dạng lấy ý kiến củacha, chị em đẻ hoặc tín đồ giám hộ và chủ ý của trẻ em từ đủ chín tuổi trở lên về việc gật đầu cho trẻ em làmcon nuôi; trường hợp trẻ nhỏ đang sống tại cơ sở nuôi chăm sóc thì phải có văn bảnlấy chủ kiến của Giám đốc cửa hàng nuôi chăm sóc về câu hỏi cho trẻ em làm nhỏ nuôi.”

7. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 16 như sau:

“1. Trước khi xác nhận trẻ em bao gồm đủđiều kiện làm con nuôi ở nước ngoài theo cơ chế tại khoản 2Điều 33 của chế độ nuôi bé nuôi, Sở bốn pháp kiểm tra, thẩm định và đánh giá hồ sơ trẻ em emvà so sánh với những quy định về đối tượng, độ tuổi của trẻ em được nhận làmcon nuôi, ngôi trường hợp được nhận đích danh, trường hợp phải thông qua thủ tục giớithiệu.

Xem thêm: Hướng Dẫn Ghi Phiếu Đăng Ký Xét Tuyển Đh, Cđ 2016 Thế Nào? Hướng Dẫn Ghi Phiếu Đăng Ký Dự Thi Năm 2016

Trường hợp trẻem bị bỏ rơi được mang đến làm bé nuôi ở nước ngoài, thì phảicó văn phiên bản xác minh cùng kết luận ví dụ của Công an cung cấp tỉnh về xuất phát trẻem bị vứt rơi, không xác minh được phụ huynh đẻ.

Trường hợp trẻ nhỏ bị vứt rơi mà lại Công an cấp cho tỉnh xác minh được thông tin về cha, bà bầu đẻvà Sở tứ pháp tương tác được cùng với cha, chị em đẻ thì Sở bốn pháp tiến hành lấy chủ kiến củacha, bà mẹ đẻ trước khi chứng thực trẻ em đủ điều kiện làm bé nuôi.

Trường hợp không thể contact được vớicha, người mẹ đẻ, Sở bốn pháp niêm yết trên trụ sở Sở tứ pháp trong thời hạn 60 ngày kểtừ ngày dìm được hiệu quả xác minh, đồng thời tất cả văn bạn dạng đề nghị Ủy ban nhândân cung cấp xã chỗ cư trú sau cuối của cha, bà mẹ đẻ niêm yết trên trụ sở Ủy ban nhândân cấp xã về bài toán cho trẻ em làm con nuôi. Thời hạn niêm yết là 60 ngày nói từngày Ủy ban nhân dân cung cấp xã nhận ra văn bản đề nghị của Sở tư pháp.

2. Việc xác thực trẻ em tất cả đủ điều kiệnlàm nhỏ nuôi phải bảo vệ trẻ em đáp ứng đầy đủ các yêu mong về độ tuổi, đối tượngđược thừa nhận đích danh, đối tượng phải thông qua thủ tục giới thiệu; hồ sơ nên cóđủ các sách vở hợp lệ.

Trường hợp trẻ em có đủ điều kiện làmcon nuôi, Sở bốn pháp phải bao gồm văn bạn dạng xác nhận so với từng trường hợp vắt thể.

3. Sau khi chứng thực trẻ em đủ điều kiệnđược cho làm nhỏ nuôi ngơi nghỉ nước ngoài, Sở tứ pháp giữ hộ Cục bé nuôi văn bản xác nhậntrẻ em đủ điều kiện được mang lại làm con nuôi, văn bản xác minh của Công an cấp tỉnhđối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, văn bản lấy chủ ý của cha, mẹ đẻ hoặc ngườigiám hộ và chủ ý của trẻ em từ đủ chín tuổi trở lên trên về việc chấp nhận cho trẻ em làm con nuôi; trường hợp trẻ nhỏ đang sống tại cơ sở nuôi chăm sóc thì đề xuất cóvăn bản lấy ý kiến của Giám đốc cơ sở nuôi chăm sóc về việc cho trẻ em làm connuôi.”

8. Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 3 Điều trăng tròn nhưsau:

“3. Trong lúc kiểm tra hiệu quả giảiquyết vấn đề nuôi bé nuôi theo lý lẽ tại khoản 2 Điều 28 vàkhoản 2 Điều 36 của hiện tượng nuôi bé nuôi, Cục nhỏ nuôi có thể lấy chủ ý củachuyên gia trung tâm lý, y tế, gia đình, làng mạc hội. Nếu trẻ nhỏ có đủ điều kiện để cholàm bé nuôi nghỉ ngơi nước ngoài, việc xử lý cho trẻ em làm con nuôi bảo đảm đúngtrình tự, giấy tờ thủ tục quy định và đáp ứng ích lợi tốt độc nhất vô nhị của trẻ con em, thì CụcCon nuôi thông tin bằng văn bạn dạng cho bạn nhận con nuôi, Cơ quan tw vềnuôi bé nuôi của quốc tế hữu quan liêu kèm theo report đánh giá về trẻ em đủ điềukiện mang đến làm nhỏ nuôi ở quốc tế và văn phiên bản lấy ý kiến của cha, bà bầu đẻ hoặcngười giám hộ và chủ kiến của con trẻ emtừ đầy đủ chín tuổi trở lên về việc đồngý cho trẻ nhỏ làm nhỏ nuôi; ngôi trường hợp trẻ nhỏ đang sinh sống trong cơ sở nuôi dưỡng thìphải có văn bản lấy ý kiến của Giám đốc các đại lý nuôi chăm sóc về vấn đề cho trẻ nhỏ làmcon nuôi. Trường hợp trẻ em không đầy đủ điều kiện khiến cho làm nhỏ nuôi, câu hỏi giảiquyết cho trẻ em làm con nuôi không bảo đảm an toàn đúng trình tự, thủ tục quy định vàkhông đáp ứng tiện ích tốt nhất của trẻ em em, thì Cục nhỏ nuôi thông báo cho Sở Tưpháp.”

9. Sửa đổi Điều 30 như sau:

Điều 30. Ghi vào Sổ đk nuôicon nuôi câu hỏi nuôi bé nuôi sẽ được xử lý tại cơ quan gồm thẩm quyền của nướcngoài

1. Vấn đề nuôi nhỏ nuôi giữa công dânViệt nam giới với nhau hoặc giữa công dân nước ta với người nước ngoài đã được giảiquyết tại cơ quan gồm thẩm quyền của quốc tế thì được ghi vào Sổ đăng ký nuôicon nuôi trong số trường thích hợp sau:

a) vấn đề nuôi con nuôi đã làm được giảiquyết theo luật của điều ước thế giới mà việt nam và nước nơi xử lý việcnuôi bé nuôi thuộc là thành viên;

b) bài toán nuôi con nuôi đã có được giảiquyết theo quy định lao lý của nước ngoài, trừ trường hợp vi phạm luật nhữngnguyên tắc cơ bản của quy định nước cộng hòa làng mạc hội nhà nghĩa Việt Nam.

2. Thẩm quyền, giấy tờ thủ tục ghi vào Sổđăng cam kết nuôi bé nuôi bài toán nuôi con nuôi đang được xử lý tại cơ quan bao gồm thẩmquyền của quốc tế được triển khai theo phương pháp của điều khoản về hộ tịch.

Đối cùng với trường hòa hợp nuôi con nuôi đượcgiải quyết theo giải pháp tại điểm a khoản 1 Điều này, thì bên cạnh các giấy tờ quyđịnh trên khoản 1 Điều 49 của lao lý hộ tịch, hồ sơ còn phảicó văn bản chứng nhận việc nuôi bé nuôi đã được thực hiện tương xứng với điều ướcquốc tế của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

3. Cục bé nuôi đăng cài trên Cổng thông tin điện tử của cục Tư pháp danh sáchcác nước gồm quan hệ hợp tác với nước ta theo điều ước quốc tế về nuôi nhỏ nuôi.”

Điều 2. Thế thế,bãi bỏ một số trong những quy định của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 mon 3 năm 2011của cơ quan chính phủ quy định cụ thể thi hành một số trong những điều của dụng cụ nuôi nhỏ nuôi

1. Thay thế cụm trường đoản cú “công nhậnviệc nuôi con nuôi vẫn được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài”thành “ghi vào Sổ đk nuôi nhỏ nuôi việc nuôi bé nuôi sẽ được giải quyết tạicơ quan bao gồm thẩm quyền của nước ngoài” trên khoản2 Điều 1 cùng Mục 6 Chương II.

2. Vứt cụm từ bỏ “của người đứng đầutổ chức con nuôi quốc tế theo khí cụ tại điểme và” tại khoản 3 Điều 5.

3. Bãi bỏ khoản 3 Điều 3, Điều 11, điểm đ cùng điểm e khoản 1 Điều 31.

Điều 3. Trách nhiệmtổ chức thực hiện

Các cỗ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang bộ, Thủ trưởng phòng ban thuộc chủ yếu phủ, quản trị Ủy ban quần chúng tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị địnhnày.

Điều 4. Điều khoảnthi hành

Nghị định này còn có hiệu lực thực hành từngày 25 tháng bốn năm 2019./.

địa điểm nhận: - Ban túng bấn thư tw Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng chính phủ; - những bộ, ban ngành ngang bộ, cơ quan thuộc chủ yếu phủ; - HĐND, UBND những tỉnh, tp trực trực thuộc trung ương; - Văn phòng tw và những Ban của Đảng; - công sở Tổng bí thư; - Văn phòng chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng Quốc hội; - tòa án nhân dân nhân dân buổi tối cao; - Viện kiểm liền kề nhân dân tối cao; - kiểm toán nhà nước; - Ủy ban đo lường tài chủ yếu Quốc gia; - Ngân hàng cơ chế xã hội; - Ngân hàng cải tiến và phát triển Việt Nam; - Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; - phòng ban trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, PL (2). XH