Nghị định 25 hướng dẫn luật viễn thông

*

Căn cứ đọng theo Luật Tổ chức nhà nước ngày 25 tháng 1hai năm 2001; Luật Viễn thông ngày 23 mon 11 năm 2009; Xét đề nghị của Bộ trưởng Sở Thông tin cùng Truyền thông. Nghị Định 25/2011/NĐ-CP Hướng Dẫn Luật Viễn Thông được ban hành vào ngày 06 mon 04 năm 2011. Nghị định qui định cụ thể và chỉ dẫn thực hiện một trong những điều đối với những hoạt động Viễn thông dưới đây.

Bạn đang xem: Nghị định 25 hướng dẫn luật viễn thông

Tải cục bộ Nghị định tại đây:

*


I. Phạm vi điều chỉnh cùng đối tượng người dùng vận dụng của Luật Viễn thông

Nghị định 25/2011/NĐ-CP.. vận dụng cùng với những vận động viễn thông trên Việt Nam so với tổ chức triển khai, cá thể trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tmê mệt gia hoặc có liên quan sau đây:

Đầu bốn với sale sản phẩm & hàng hóa hình thức viễn thông;Thiết lập mạng viễn thông cùng hỗ trợ hình thức dịch vụ viễn thông;Cung cung cấp các dịch vụ viễn ththổ công ích và thực hiện các nhiệm vụ viễn ththổ công ích;Quản lý cấp phép, liên kết, giá bán, phí, lệ mức giá, tài ngulặng, tiêu chuẩn, cách thức chuyên môn, chất lượng mạng với hình thức viễn thông;Quy hoạch, thiết kế và sản xuất cơ sở hạ tầng viễn thông.

II. Các ban ngành quản lý chuyên ngành viễn thông trong Nghị định 25/2011/NĐ-CP

– Là các phòng ban ở trong Bộ tin tức cùng Truyền thông bao hàm trách nát nhiệm sau:

Tư vấn với cung ứng Bộ trưởng Sở Thông tin với Truyền thông thống trị công ty nước cùng tổ chức triển khai thực hiện trách nhiệm quản lý công ty nước về viễn thông trên toàn quốc;Tsi gia sản xuất lý lẽ, chính sách, chiến lược, quy hoạch cùng văn bạn dạng pháp luật về viễn thông;Thực hiện tại thống trị Thị Phần viễn thông, quản lý kinh doanh dịch vụ viễn thông và hoạt động viễn thông công ích; tổ chức triển khai thực hiện những công cụ luật pháp về viễn thông;Thực hiện một số trách nhiệm quản lý nhà nước khác tương quan mang lại viễn thông theo sự cắt cử và phân cung cấp của Sở trưởng Sở tin tức với Truyền thông.

– Thủ tướng nhà nước chính sách công dụng, trọng trách, quyền lợi và nghĩa vụ và tổ chức cơ cấu tổ chức của một cơ quan thống trị viễn thông chăm ngành.

III. Tóm tắt Nội dung của Nghị định 25/2011/NĐ-CP

1. Kinc doanh các dịch vụ Viễn thông

Slàm việc hữu trong kinh doanh hình thức viễn thông;Hình thức, điều kiện và xác suất góp vốn của nhà đầu tư chi tiêu nước ngoài;Đăng ký kết cùng xác minh dự án đầu tư chi tiêu nước ngoài vào kinh doanh dịch vụ viễn thông;Xử lý những ngôi trường đúng theo tuyên chiến và cạnh tranh trong vận động sale các dịch vụ viễn thông;Giải quyết ttrẻ ranh chấp vào sale các dịch vụ viễn thông.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tra Cứu Biểu Thuế Nhập Khẩu, Tra Cứu Biểu Thuế Nhập Khẩu Tổng Hợp

2. Thiết lập mạng cùng cung ứng hình thức viễn thông 

Phân nhiều loại mạng viễn thông;Phân loại dịch vụ viễn thông;Kinch doanh hàng hóa chăm ngành viễn thông cùng thứ vô tuyến đường điện;Cung cấp hình thức dịch vụ viễn thông;Bán lại dịch vụ viễn thông;Hợp đồng sử dụng các dịch vụ viễn thông;Cung cấp hình thức dịch vụ viễn thông công ích;Đăng ký kết, lưu trữ và áp dụng đọc tin thuê bao;Điều kiện đình chỉ sale hình thức viễn thông;Thủ tục đình chỉ marketing hình thức viễn thông.

3. Cấp phnghiền, giấy tờ Viễn thông

Cấp cùng cung cấp lại giấy phép viễn thông;Vốn pháp định và nút cam đoan đầu tư nhằm cấu hình thiết lập mạng viễn thông mặt khu đất cố gắng định;Vốn pháp định cùng nấc cam đoan đầu tư để cấu hình thiết lập mạng viễn thông cầm tay khía cạnh đất;Vốn pháp định với mức độ cam kết đầu tư nhằm tùy chỉnh cấu hình mạng viễn thông cố định vệ tinh với điện thoại thông minh di động cầm tay vệ tinh;Đảm bảo tiến hành giấy tờ viễn thông;Thủ tục cấp chứng từ phxay kinh doanh hình thức viễn thông;Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật, gia hạn giấy tờ marketing các dịch vụ viễn thông;Cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn bản thảo lắp đặt cáp viễn thông trên biển;Cấp, sửa thay đổi, bổ sung cập nhật và gia hạn giấy phép để tùy chỉnh cấu hình mạng viễn thông tứ nhân;Cấp, gia hạn bản thảo thử nghiệm mạng và hình thức dịch vụ viễn thông;Doanh thu viễn thông;Phí quyền chuyển động viễn thông.

4. Tài nguyên ổn, quy chuẩn nghệ thuật, chất lượng và giá tiền viễn thông

Phân xẻ băng tần cùng số lượng mướn bao viễn thông;Ttốt đổi con số thuê bao viễn thông;Quá trình biến đổi số thuê bao;Hệ thống những phép tắc nghệ thuật về viễn thông và tần số vô tuyến;Quản lý unique viễn thông;Nguyên tắc tiếp thị dịch vụ viễn thông siêng ngành cùng mặt hàng hóa;Quản lý những chương trình Tặng Ngay cho các các dịch vụ viễn thông và sản phẩm & hàng hóa viễn thông chăm ngành;Quản lý phí tổn các dịch vụ viễn thông;Báo cáo chuyên môn viễn thông.

Xem thêm: Hướng Dẫn Kiểm Tra Số Dư Tài Khoản Agribank, Xem Số Tiền Còn Trong Tài Khoả

5. Các công trình xây dựng viễn thông

Quy hoạch hạ tầng chuyên môn viễn thông thú động;Cấp phép tạo dự án công trình hạ tầng viễn thông trúc động;Thiết kế, gây ra và sử dụng những công trình xây dựng viễn thông;Sử dụng hạ tầng nghệ thuật chung;Hạ rẻ, cải tiến con đường cáp sạc viễn thông.

Chuyên mục: Hướng Dẫn - Hỏi Đáp