Khi chia 1 số cho 48 thì được số dư là 41

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn sẽ xem: khi chia một trong những cho 48 thì được số dư là 41. Nếu phân chia số đó mang lại 16 thì số dư là


Bạn đang xem: Khi chia 1 số cho 48 thì được số dư là 41

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Mua Hàng Trên Ebay Về Việt Nam, Hướng Dẫn Cách Mua Hàng Trên Ebay Đơn Giản Nhất

*

*

Gọi số bị chia là a, yêu thương là q

Khi chia a cho 48 được mến là q và số dư là 41 buộc phải ta có

a= 48.q+41

a=16.3.q+16.2+9=16.(3.q+2)+9

Vậy khi chia một số cho 48 thì được số dư là 41. Nếu chia số đó mang lại 16 thì được mến tăng 3 lần và cộng 2 đối chọi vị

Khi chia 1 số ít cho 48 thì được số dư là 41.Nếu phân chia số chia số đó mang lại 16 thì thương biến đổi như thế nào:?

Goi so vày la a .Ta teo a=48q+41.neu chia a đến 16 thi la lay 48q+41 bỏ ra 16.Ma 48 chia het mang lại 16 nhỏ 41 phân tách 16 thi du 9.nen khi chia a cho 16 thi du 9.Chuc em thanh cong

Gọi số bị phân tách là a , yêu thương là b . Lúc chia một trong những tự nhiên mang đến 48 thì được số dư là 41 nên tất cả dạng là :

a:48 = b (dư 41 ) tốt a = b.48+41

Nếu phân chia số a cho 16 thì :

48 + 41( ightarrow)a = b.16+41:16

a = b .16+2(dư 9 )

a = b+2.16+9 tốt a : 16 = b+2 (dư 9 )

Vậy lúc một số tự nhiên và thoải mái chia mang đến 48 dư 41 thì số sẽ là 16 dư 9

Chúc các bạn học giỏi !!!

Khi chia một số cho 48 thì được số dư là 41.Nếu phân chia số đó cho 16 thì thương chuyển đổi thế nào?Và được số dư là bao nhiêu?

1. Phân chia 1 số tự nhiên cho 60 ta được số dư là 31 . Ví như đem phân chia số đó mang lại 12thì ta được yêu mến là 17 còn dư . Tra cứu số đó

2. Khi chia một trong những cho 48 thì được số dư là 41 . Nếu phân tách số đó cho 16 thì thương biến hóa như cầm cố nào ?

Gọi số chia là a, thương là b Khi chia a cho 48 được mến là b với số dư là 41. đề nghị ta tất cả a=8.b=41 a=16.3.b+16.2+9=16(3.b+2)+9 Vậy khi cho 16 thì được một vài cho 48 thi được số dư là 41. Ví như số đó phân tách cho 16 thì được yêu quý tăng 3 lần và cộng 2 đơn vị. Neu dung nho mang lại to may lai nhe ban.

khi chia một trong những tự nhiên đến 48 thì đc số dư là 41. Nếu phân chia số đó cho 16 thì thương biến đổi như nạm nào?

điện thoại tư vấn số bị chia là x,thương là y=>x=48xy+41=16x(3q+2)+9=>x chia cho 16 được thương là 3q+2 dư 9Vậy thương mới tăng lên 3 lần cùng 2 đơn vị

Gọi số bị phân chia là A

Số phân tách là B

Khi chia một số tự nhiên đến 48 được số dư là 41 đề nghị phép chia bao gồm dạng:

A : 48 = B tuyệt A = B x 48 + 41

Nếu phân chia số A mang đến 16 thì:

A = B x 48 + 41 => A = B x 16 - 41 : 16

A = B x 16 + 2 ( dư 9 )

A = B + 2 x 16 + 9 xuất xắc A : 16 = B + 2 ( dư 9 )

Vậy khi một số trong những tự nhiên chia cho 16 thì số dư là 9

Gọi số bị phân tách là a; yêu quý là q => a = 48.q + 41 = 16. (3q +2) + 9

=> a chia cho 16 được yêu thương là 3q +2 dư 9

Vậy thương mớităng lên 3 lần cùng 2 1-1 vị

1, khi chia 1 số cho 48 được số dư là 41. Nếu phân tách số đó mang đến 16 thì thương đổi khác như cố gắng nào.

2, tìm x,y để: x495y phân tách 2,5,9 phần đa dư 1

1/

Goi so bởi vì la a .Taco a=48q+41.neu phân tách a đến 16 thi la lay 48q+41 chi 16.Ma 48 chia het cho 16 nhỏ 41 phân tách 16 thi du 9.nen khi phân chia a đến 16 thi du 9.Chuc em thanh cong