Hướng dẫn viết chuyên đề nghiên cứu sinh

     

Trường Đại học Kinh tế TPHCM thông báo quá trình thực hiện các bước cùng thủ tục:

Góp ý đề cương nghiên cứu và phân tích chi tiết của luận ánĐánh giá tiểu luận tổng quan tiền, chăm đề tiến sĩBáo cáo luận án tại Khoa đào tạo (trường hợp có)

Tải về:

A. Góp ý đề cương cứng nghiên cứu và phân tích chi tiết của luận án (rất có thể tổ chức buổi góp ý đề cương mang đến từng NCS):

Sau Khi kết thúc tất cả các học tập phần bình thường, NCS đã tiến hành và báo cáo đề cưng cửng nghiên cứu và phân tích cụ thể của luận án vào thời điểm cuối năm thứ hai theo công đoạn như sau:

NCS nộp Viện Đào tạo ra Sau ĐH một bạn dạng đề cương cứng nghiên cứu cụ thể của luận án cùng giấy ý kiến đề nghị report đề cương có bè cánh người chỉ dẫn kỹ thuật xác nhận chấp nhận, biên lai ngân sách học phí kỳ hiện tại. Chuyên viên quản lý sẽ đánh giá, trường hợp NCS đủ ĐK vẫn có tác dụng giấy ý kiến đề nghị cùng với Khoa đào tạo và huấn luyện.Căn cứ list đề nghị của Khoa đào tạo, Viện Đào chế tạo ra Sau đại học tmê man mưu đến Hiệu trưởng ra đưa ra quyết định Thành lập và hoạt động Tiểu ban góp ý đề cương cứng đến NCS cùng gửi ra quyết định đến Khoa huấn luyện và giảng dạy.Khoa huấn luyện và giảng dạy tổ chức triển khai góp ý đề cương cứng đến NCS. Thời gian thực hiện về tối đa: 15 ngày thao tác kể từ ngày Khoa cảm nhận ra quyết định.

Bạn đang xem: Hướng dẫn viết chuyên đề nghiên cứu sinh

B. Đánh giá chỉ tiểu luận tổng quan lại, những chuyên đề tiến sĩ: NCS báo cáo Tiểu luận tổng quan theo quá trình nlỗi sau:

NCS nộp Viện Đào tạo Sau ĐH một bạn dạng tiểu luận tổng quan liêu cùng giấy ý kiến đề nghị report tè luận tổng quan có xác thực của lũ người giải đáp kỹ thuật. Chuim viên thống trị đang soát sổ trường hợp NCS đủ điều kiện đã có tác dụng giấy ý kiến đề nghị cùng với Khoa huấn luyện và đào tạo.Căn uống cđọng danh sách ý kiến đề nghị của Khoa đào tạo và giảng dạy, Viện Đào tạo thành Sau đại học tmê say mưu mang lại Hiệu trưởng ra ra quyết định ra đời Tiểu ban chnóng đái luận tổng quan tiền cho NCS cùng đưa ra quyết định mang lại Khoa đào tạo và huấn luyện.Khoa giảng dạy tổ chức chnóng tiểu luận tổng quan liêu và gửi biên phiên bản về cho Viện Đào tạo nên Sau đại học. Thời gian thực hiện tối đa: 15 ngày làm việc Tính từ lúc ngày Khoa nhận thấy ra quyết định.

Xem thêm: Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Vnpt-His, Trung Tâm Y Tế Vạn Ninh > Tin Chi Tiết

Đối với các chuyên đề TS, NCS rất có thể báo cáo từng chăm đề hoặc cả nhì chăm đề cùng lúc. Qui trình triển khai giống như nhỏng so với tiểu luận tổng quan lại.

Báo cáo luận án của NCS (theo nhu cầu của NCS hoặc khuyến cáo của Khoa đào tạo): NCS báo cáo ngôn từ hoặc 1 phần câu chữ luận án trước Hội đồng khoa học trình độ không ngừng mở rộng của Khoa đào tạo và giảng dạy và để được góp ý, nhằm hoàn thành luận án theo qui trình nhỏng sau:

NCS nộp giấy ý kiến đề xuất báo cáo luận án có chứng thực của cộng đồng người khuyên bảo kỹ thuật (trường hợp NCS tất cả nguyện vọng báo cáo) với 10 phiên bản luận án mang lại thư cam kết Khoa huấn luyện. Trưởng khoa huấn luyện để mắt tới và thành lập và hoạt động Tiểu ban góp ý luận án.Khoa huấn luyện tổ chức triển khai góp ý luận án đến NCS. Thời gian triển khai tối đa: 15 ngày làm việc Tính từ lúc ngày Khoa nhận thấy giấy kiến nghị của NCS.