Hướng dẫn viết báo cáo kiểm định chất lượng

     

Bài giảng lí giải viết báo cáo tự review được biên soạn nhằm mục tiêu giúp cho các bạn biết được phần đông yêu cầu đề nghị đạt của report tự tiến công giá; kết cấu và nội dung cần phải có của một bản báo cáo tự đánh giá.

Bạn đang xem: Hướng dẫn viết báo cáo kiểm định chất lượng

Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm rõ hơn về rất nhiều nội dung này.


*

HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CLGD BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỤC ĐÍCH- xác định mức độ đáp ứng nhu cầu tiêu chuẩn unique giáo dục cùng định hướng nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường;- Thông báo công khai minh bạch với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng quality giáo dục;- Là điều kiện để reviews và công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn unique giáo dục. YÊU CẦU CHUNG- Đánh giá đúng thực trạng ở trong nhà trường;- xác minh rõ ưu điểm và điểm yếu cơ bạn dạng của đơn vị trường theo từng tiêu chí.- xuất bản được kế hoạch đổi mới chất lượng một cách liên tục. MỘT SỐ YÊU CẤU CẦN ĐẠT ĐƯỢC CỦA BÁO CÁO TĐG• trình diễn đúng cấu trúc• đồng nhất (không mâu thuẫn) giữa các phần vào một tiêu chí và giữa các tiêu chí.• không có lỗi chủ yếu tả,lỗi diễn đạt. MỘT SỐ YÊU CẤU CẦN ĐẠT ĐƯỢC CỦA BÁO CÁO TĐG• Phần Mụ tả hiện trạng phải bỏm sỏt nội hàm của cỏc chỉ số: ­ Phải đầy đủ; ­ Khụng lạc sang vấn đề khỏc; ­ Khụng chỉ nờu thành tớch và mặt tốt. MỘT SỐ YÊU CẤU CẦN ĐẠT ĐƯỢC CỦA BÁO CÁO TĐG• những minh chứng đề xuất đầy đủ, ví dụ và thuyết phục - Có vật chứng cốt lõi đủ đại lý để khẳng định mức đã có được của chỉ số; - Minh chứng bảo vệ tính bao gồm xác, trung thực… MỘT SỐ YÊU CẤU CẦN ĐẠT ĐƯỢC CỦA BÁO CÁO TĐG• Phần Điểm mạnh dạn và Điểm yếu hèn được khẳng định đúng, trúng cùng rõ ràng• Kế hoạch đổi mới chất lượng nên sát hợp cùng khả thi• nút độ dành được của tiêu chuẩn do bên trường đề xuất là thoả đáng. TRÌNH BÀY BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ1.Trang bìa thiết yếu và trang bìa phụ.2. List và chữ cam kết thành viên hội đồng tự tấn công giá.3. Mục lục.4. Danh mục những chữ viết tắt (nếu có).5. Bảng tổng hợp hiệu quả tự tấn công giá của phòng trường.6. Phần I: Cở sở dữ liệu của nhà trường.7. Phần II: Tự tấn công giá.8. Phần III: Phụ lục. HƯỚNG DẪN VIẾTPHẦN II: TỰ ĐÁNH GIÁ I. ĐẶT VẤN ĐỀĐây là phần cầm tắt giúp bạn đọc có cái nhìntổng thể về công ty trường. Phần Đặt vấn đề cầnthể hiện nay rõ: - thực trạng chung của nhà trường (thông tinvề cơ sở vật chất, tài chính, về công tác làm việc quảnlý...); - Mục đích, vì sao tự tiến công giá; - quy trình tự nhận xét và những vụ việc nổibật trong báo cáo tự tấn công giá. II. TỰ ĐÁNH GIÁ (Đánh giá bán lần lượt từng tiêu chuẩn và tiêu chí) Tiêu chuẩn 1: ............................................................. Bắt đầu (ngắn gọn): phần này biểu hiện tóm tắt, phân tích thông thường về cả tiêu chuẩn (không tái diễn trong phần phân tích những tiêu chí)Tiêu chí 1. …........................................... 1. Bộc lộ hiện trạng: cần mô tả, phân tích, đánh giá hiện trạng những bài toán đã có tác dụng được, không làm được ở trong phòng trường theo nội hàm của từng chỉ số vào tiêu chí. Việc mô tả cùng phân tích phải đi kèm theo với các minh chứng (đã được mã hoá). 2.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Bơm Tiêm Điện B Braun, Bơm Tiêm Điện Pca Perfusor Space

Điểm mạnh: Nêu những ưu điểm nổi bật trong phòng trường vào việc đáp ứng các yêu mong của từng chỉ số trong những tiêu chí. Những điểm mạnh đó yêu cầu được khái quát trên cơ sở nội dung của phần diễn đạt hiện trạng. II. TỰ ĐÁNH GIÁ (Tiếp)3. Điểm yếu: Nêu những điểm yếu kém nổi bật của nhàtrường vào việc đáp ứng các yêu ước của từng chỉ sốtrong từng tiêu chí, đồng thời giải thích rõ nguyên nhâncủa những nhược điểm đó. Những điểm yếu này buộc phải đượckhái quát lác trên các đại lý nội dung của phần miêu tả hiện trạng.4. Kế hoạch đổi mới chất lượng: Kế hoạch đổi mới chấtlượng buộc phải thể hiện rõ việc phát huy hầu như điểm mạnh,khắc phục điểm yếu. Kế hoạch phải cụ thể và tất cả tínhkhả thi, tránh chung chung (cần gồm các giải pháp cụ thể,thời gian xong xuôi và những biện pháp giám sát). Kếhoạch phải thể hiện tại quyết chổ chính giữa cải tiến, cải thiện chấtlượng giáo dục trong phòng trường.5. Tự tấn công giá: Đánh giá tiêu chí đạt hoặc ko đạt. II. TỰ ĐÁNH GIÁ (Tiếp)Tiêu chí 2. …........................................... 1. Biểu hiện hiện trạng: 2. Điểm mạnh: 3. Điểm yếu: 4. Kế hoạch cải tiến chất lượng: 5. Tự đánh giá: kết luận về Tiêu chuẩn chỉnh 1: Nêu bắt tắt điểm mạnh nổi bật, phần đa tồn tại cơ bản của tiêu chuẩn; số lượng tiêu chí đạt yêu thương cầu, số lượng tiêu chuẩn không đạt yêu cầu. (Không đánh giá tiêu chuẩn chỉnh đạt hay chưa đạt yêu cầu). Tiêu chuẩn 2:......................................................(Đánh giá chỉ lần lượt cho đến hết các tiêu chuẩn chỉnh theo kết cấu trên) III. KẾT LUẬNKết luận được trình bày ngắn gọn nhưng phảinêu đầy đủ những thông tin sau: - số lượng và tỉ lệ % những chỉ số đạt với khôngđạt. - số lượng và tỉ lệ % các tiêu chí đạt vàkhông đạt. - cung cấp độ nhận xét mà nhà trường đạt được. - Các kết luận khác (nếu có).Trân trọng cảm ơn!