Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy horing qa16

     
var slideTime = 700;var floatAtBottom = false;function pepsi_floating_init()xMoveTo("floating_banner_right", 998 - (1024-screen.width), 0);winOnResize(); // mix initial positionxAddEventListener(window, "resize", winOnRekích thước, false);xAddEventListener(window, "scroll", winOnScroll, false);function winOnResize() checkScreenWidth();winOnScroll(); // initial slidefunction winOnScroll() var y = xScrollTop(); if (floatAtBottom) y += xClientHeight() - xHeight("floating_banner_left"); xSlideTo("floating_banner_left", (screen.width - (1000-1050) - 1200)/2-100 , y, slideTime); // Chỉnh khoảng cách bên trái xSlideTo("floating_banner_right", (screen.width - (1050-1200) + 970)/2, y, slideTime); // // Chỉnh khoảng cách mặt Phảifunction checkScreenWidth(){if( document.body.clientWidth
*
*
ĐẤU THẦU ĐÀO TẠO NGHỀ TƯ VẤN ĐẤU THẦU NỘI DUNG KHÓA HỌC
Hướng Dẫn Sử Dụng Trung Tâm Báo Cháy Horing Showroom QA-16 Trang công ty > TIN TỨC > Hướng Dẫn Sử Dụng Trung Tâm Báo Cháy Horing Địa Chỉ QA-16

Các đèn hiển thịFIRE: Báo cháy.ALARM: Số sự kiện Alram.WIRE – BREAK: Số sự khiếu nại đứt dây.FAULT: Số sự khiếu nại lỗi.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy horing qa16

Các nút nhận hay dùngReset: Rephối hệ thống.Mute: Ngắt chuông tại tủ.Bell: Ngắt hệ thống chuông quanh đó tủ.

Quy trình xử lý Khi tất cả báo độngBáo đụng khi gồm sự ráng cháy

khi những đầu dò sương gồm khói hoặc ta dìm nút thừa nhận khẩn. Ngay chớp nhoáng đèn “FIRE” đã sáng với hiển thị thương hiệu của đầu dò sương hoặc nút ít thừa nhận khẩn khớp ứng bên trên màn hình hiển thị. Chuông bên trên tủ và những chuông kết nối bên ngoài sẽ reo.

Tác hễ chuông trên tủ

Muốn nắn chuông bên trên board mạch dứt hoạt động ta nhận “MUTE”.

Tác động vào chuông ngoài

Muốn nắn chuông kế bên kết thúc hoạt động nhận “RELAY O/P1” hoặc “BELL”.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cắm Dây Led Power Reset...Trên Mainboard, Cách Cắm Dây Khởi Động Cho Main Server

Reset hệ thống

Khi khối hệ thống báo cháy vẫn báo sự vắt cháy, đèn “FIRE” và đèn hiển thị số sự kiện. Nếu mong hệ thống trsinh sống về với cấu hình thiết lập ban đầu (khi chưa xảy ra sự cố gắng cháy) ta thừa nhận nút “RESET”. Chú ý Khi đầu báo sương còn khói tốt nút dìm khẩn chưa được thay thế thì trung trợ thời sẽ liên tục thông báo sau khoản thời gian dấn nút ít “RESET”. Trong trường hòa hợp này ta đề nghị triển khai sửa chữa thay thế các trang bị tất cả liên quan rồi new nhấn nút “RESET”.

Báo cồn Khi xảy ra sự vắt kết nối và lỗi

khi xảy ra đứt dây hoặc lỗi thiết bị kết nối đèn hiển thị những sự kiện đã sáng đôi khi các lỗi tương xứng sẽ hiện trên screen với chuông trên tủ đã phạt ra tiếng kêu.

Muốn nắn chuông chấm dứt phạt ra giờ kêu bắt buộc tiến hành kiểm tđi xuống đường dây và lắp thêm.