Hướng dẫn số 87/hd-ct ngày 15/01/2015 của tổng cục chính trị

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 204/KH-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014

KẾ HOẠCH

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- sản xuất sự thống nhất, đồng bộ, hiệuquả trong quá trình thực hiện quyết định số 29/2014/QĐ-TTg trên địa phận toànThành phố, bảo đảm các bước thực hiện được bao gồm quy, bài bản, công nghệ theođúng tinh thần lãnh đạo của Thủ tướng thiết yếu phủ.

Bạn đang xem: Hướng dẫn số 87/hd-ct ngày 15/01/2015 của tổng cục chính trị

- Đảm bảo cho vay đúng đối tượng người sử dụng thụhưởng của chương trình, đồng vốn tín dụng chính sách giúp cho các đối tượng người dùng thụhưởng có việc làm, tăng thu nhập, bình ổn cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

2. Yêu cầu

Huy đụng sự gia nhập vào cuộc của cảhệ thống thiết yếu trị, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và rất nhiều tầng lớp nhân dânvào việc triển khai đưa ra quyết định số 29/2014/QĐ-TTg, tạo nên sự phối kết hợp chặt chẽcủa những cấp, ngành trên địa phận toàn thành phố trong việc tiến hành thực hiệnQuyết định.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức triển khai thông tin, tuyên truyền,phổ biến thoáng rộng trên địa bàn về nhà trương, chế độ tín dụng theo Quyếtđịnh số 29/2014/QĐ-TTg để các đối tượng người tiêu dùng thuộc cơ chế tiếp cận nguồn vốn ưuđãi.

2. Tiến hành rà soát, thống kê lại sốlượng đối tượng người dùng và nhu cầu vay vốn của đối tượng người dùng thuộc diện được vay vốn ngân hàng trênđịa bàn theo dụng cụ tại quyết định số 29/2014/QĐ-TTg.

3. Tổ chức tậphuấn nghiệp vụ cho cán cỗ ngành Lao hễ Thương binh cùng Xã hội, bank Chínhsách xã hội cùng Hội đoàn thể những cấp.

4. Chào đón hồ sơ, hoàn thành thủtục vay vốn, giải ngân thỏa mãn nhu cầu nhu cầu của các đối tượng người dùng thụ hưởng.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Lao đụng Thương binh cùng Xãhội (Cơ quan thường xuyên trực)

- nhà trì, phối hợp với các Sở, ngànhliên quan trong việc tuyên truyền, rà soát đối tượng người tiêu dùng đủ điều kiện vay vốn, kiểmtra, giám sát, khuyến cáo xử lý các vấn đề gây ra trong quá trình thực hiện.

- hàng năm phối hợp Chi nhánh Ngânhàng chế độ xã hội tp xây dựng kế hoạch, nhận xét kết quả, hiệu quảcho vay vốn ngân hàng chương trình báo cáo UBND Thành phố.

2. Bỏ ra nhánhNgân hàng cơ chế xã hội Thành phố

- phát hành kế hoạch nguồn vốn hàngnăm khiến cho vay đối với đối tượng người tiêu dùng thuộc diện được vay vốn ngân hàng trên địa bàn theo vẻ ngoài tại đưa ra quyết định số 29/2014/QĐ-TTg trình cấp gồm thẩmquyền phê duyệt.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Mật Khẩu Wifi Mạng Vnpt, Fpt, Tenda, Tp, Hướng Dẫn Cách Đổi Mật Khẩu Wifi Vnpt Siêu Dễ

- mừng đón hồ sơ, hoàn thành xong thủ tụcvay vốn, giải ngân đáp ứng nhu cầu nhu ước của các đối tượng thụ hưởng trọn từ quý I/2015.

- phía dẫn tiến trình và thủ tục chovay đảm bảo an toàn đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện, xúc tiến cho vay, đôn đốc thuhồi nợ, cách xử lý nợ bị khủng hoảng theo quy định.

- kết hợp UBND quận, huyện, thị xã,các Hội đoàn thể thông tin tuyên truyền, công khai minh bạch quy trình nhiệm vụ và giảingân mang lại các đối tượng người sử dụng thụ hưởng trọn trên địa bàn Thành phố.

- hàng năm, tổng hợp yêu cầu vay vốnvà kết quả cho vay vốn đối với cá nhân, hộ gia đình có bạn nhiễm HIV, ngườisau cai nghiện ma túy, fan điều trị các chất dạng dung dịch phiện bằng thuốc thaythế, người bán dâm hoàn lương bên trên địa bàn, gửi kết quả thống kê, tổng vừa lòng vềSở Lao hễ Thương binh và Xã hội để phối hợp kiểm tra, rà soát, rút kinhnghiệm tầm thường và tổng hợp báo cáo Ủy ban quần chúng. # Thành phố.

3. ủy ban nhân dân quận, huyện,thị xã

- lãnh đạo các ban, ngành, những tổ chứcchính trị - xã hội theo phân cấp, chi nhánh Ngân hàng cơ chế xã hội cùng UBNDxã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Kế hoạch của ủy ban nhân dân Thành phố.

- tổ chức triển khai các vận động thông tin,tuyên truyền và thịnh hành rộng rãi trên những phương tiện truyền thông media về chủtrương, cơ chế tín dụng theo đưa ra quyết định số 29/2014/QĐ-TTg.

- Định kỳ hàng năm thống kê, báo cáoSở Lao rượu cồn Thương binh cùng Xã hội yêu cầu vay vốn và hiệu quả cho vay vốn ngân hàng đốivới cá nhân, hộ mái ấm gia đình có bạn nhiễm HIV, fan sau cai nghiện ma túy, ngườiđiều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc nỗ lực thế, người chào bán dâm hoànlương trên địa bàn.

4. Những Hội, tổchức đoàn thể

- phối hợp Chi nhánh ngân hàng Chínhsách làng hội chỉ đạo, phía dẫn, thực thi bình xét chovay đúng đối tượng, đôn đốc áp dụng tiền vay đúng mục đích, trả nợ gốc, lãi đầyđủ, đúng kỳ hạn, đảm bảo bình an tài sản nhà nước.

- tổ chức thông tin, tuyên truyền chương trình chủ trương, chế độ tín dụng theo Quyết địnhsố 29/2014/QĐ-TTg tới đông đảo quần chúng nhân dân trên địa phận được biết.

Nơi nhận: - bộ LĐTBXH; nhằm b.cáo - ngân hàng CSXH VN; nhằm b.cáo - TT: Thành ủy, HĐND; nhằm b.cáo - quản trị UBND TP; để b.cáo - các PCT ủy ban nhân dân TP; - đưa ra nhánh ngân hàng CSXH TP; - UBND các quận, huyện, thị xã; - những Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan; - VPUBTP: CVP, PCVP Đỗ Đình Hồng, phòng VX, TH; - Lưu: VT, VX(Tue).