Hướng dẫn số 29/hd-hđxcnskctp

     
KCX cùng KCN TP.HCMThông tin KCX cùng KCNHướng dẫn đầu tưVăn phiên bản hướng dẫn đầu tưNgành nghề đầu tưChính sách ưu đãi đầu tưBáo cáo thống kê
links website
UBND tp hcm Đại Biểu Nhân Dân cơ quan chính phủ điện tử cỗ Ngoại Giao bộ Tài chính Bộ planer và Đầu bốn Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Xây Dựng bộ Khoa học và technology Bộ Giao thông vận tải đường bộ Bộ thông tin và media Trung trọng tâm Internet nước ta Bộ khoáng sản và môi trường thiên nhiên Sở chiến lược và Đầu tư Sở kiến thiết Sở nông nghiệp trồng trọt và cách tân và phát triển nông thôn Sở khoáng sản và môi trường xung quanh Sở công thương Sở tư Pháp Sở thông tin và media Sở Lao rượu cồn Thương binh và Xã hội

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*


Hình hình ảnh hoạt động
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

những đơn vị trực thuộc

*

*

*


trả lời xét công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng sủa kiến, đề bài khoa học giao hàng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tp.hcm

Ngày 18 tháng 10 năm 2018, Hội đồng xét công nhận ý tưởng cấp thành phố đã phát hành Hướng dẫn số 29/HD-HĐXCNSKCTP về việc xét công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến...

Bạn đang xem: Hướng dẫn số 29/hd-hđxcnskctp


Ngày 18 tháng 10 năm 2018, Hội đồng xét công nhận ý tưởng sáng tạo cấp thành phố đã ban hành Hướng dẫn số 29/HD-HĐXCNSKCTP về việc xét công nhận phạm vi tác động của sáng kiến, đề bài khoa học giao hàng công tác thi đua, khen thưỏng trên địa bàn Thành phố hồ nước Chí Minh nhằm mục tiêu thống nhất những nội dung thực hiện trong công tác đánh giá, công nhận ý tưởng sáng tạo trên địa phận Thành phố.

Hướng dẫn này nêu rõ chính sách đánh giá, trình từ bỏ xét thừa nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng sủa kiến, công dụng áp dụng của đề bài khoa học. Sở khoa học và technology (cơ quan trực thuộc Hội đồng xét công nhận sáng tạo độc đáo cấp thành phố) phối phù hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tp tổ chức, phổ cập hướng dẫn này đến tất cả các tổ chức, cá thể có liên quan.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Thuốc An Toàn Hợp Lý An Toàn, Truyền Thông Sử Dụng Thuốc An Toàn, Hợp Lý

Thời điểm tiếp nhận hồ sơ ý kiến đề xuất công thừa nhận phạm vi tác động của sáng sủa kiến, đề tài phân tích khoa học tập toàn thành phố và toàn quốc bước đầu từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 10 mặt hàng năm. Đối với những sáng kiến, đề tài nghiên cứu và phân tích khoa học tập thuộc ngành giáo dục và đào tạo, thời điểm mừng đón hồ sơ là từ thời điểm ngày 15 tháng 6 năm này cho ngày 30 mon 4 năm sau (tính theo năm học).

Căn cứ theo các nội dung trả lời và thời gian quy định nêu trên, những đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tất cả thẩm quyền quyết định tặng kèm danh hiệu chiến sĩ thi đua cửa hàng tổ chức phổ cập cho các đơn vị trực thuộc và khẳng định các thời gian nộp hồ sơ xét sáng kiến, đề bài khoa học, thời hạn đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng sủa kiến, đề tài phân tích khoa học cân xứng với quánh điểm, tình hình chuyển động tại những cơ quan, đơn vị nhằm phục vụ tốt công tác làm việc bình xét thi đua, tâng bốc vào lúc tổng kết thường niên (hoặc năm học đối với ngành giáo dục) tại những cơ quan, đơn vị chức năng (khắc phục tình trạng thực hiện không đúng phép tắc như hiện thời là vừa trình khen thưởng, vừa trình xét công nhận ý tưởng sáng tạo cấp thành phố).

Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày 18 mon 10 năm 2018 và sửa chữa Hướng dẫn số 01/HD-HĐXCNSKCTP ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng xét công nhận sáng tạo độc đáo cấp thành phố.


Các trang:1234567891011121314151617181920212223242526