Hướng dẫn số 13/hd-bch về việc hướng dẫn thực hiện điều lệ hội lhpn việt nam

     
*

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt phái mạnh (Hội) là tổ chức chính trị - làng hội trong hệ thống chính trị, thay mặt cho quyền và tác dụng hợp pháp, chính đáng của những tầng lớp thanh nữ Việt Nam; phấn đấu vì chưng sự trở nên tân tiến của đàn bà và đồng đẳng giới. Hội là thành viên của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của Liên đoàn thiếu nữ Dân chủ nước ngoài và Liên đoàn những tổ chức đàn bà ASEAN. Tự những tổ chức tiền thân cho đến ngày nay, sau sự lãnh đạo của Đảng cùng sản Việt Nam, Hội đoàn kết, vận động, tập hợp rộng rãi các lứa tuổi phụ nữ, phân phát huy truyền thống lâu đời yêu nước, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, đóng góp phần tích rất vào sự nghiệp xây dựng, đảm bảo an toàn Tổ quốc vn xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bạn đang xem: Hướng dẫn số 13/hd-bch về việc hướng dẫn thực hiện điều lệ hội lhpn việt nam


Điều 1. Chức năng1. Đại diện chăm lo, đảm bảo quyền, công dụng hợp pháp, đường đường chính chính của những tầng lớp phụ nữ, tham gia chế tạo Đảng, tham gia làm chủ Nhà nước.2. Đoàn kết, vận động thiếu nữ thực hiện đường lối, công ty trương của Đảng, bao gồm sách, pháp luật của phòng nước; chuyên chở xã hội triển khai bình đẳng giới.Điều 2. Nhiệm vụ1. Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng bí quyết mạng, phẩm hóa học đạo đức, lối sống; đường lối, nhà trương của Đảng, chủ yếu sách, pháp luật trong phòng nước.2. Vận động những tầng lớp thiếu nữ chủ động, tích cực tiến hành đường lối, chủ trương của Đảng, bao gồm sách, pháp luật của phòng nước, tham gia xây đắp Đảng, công ty nước, phát triển kinh tế tài chính - làng mạc hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, cung cấp phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao đời sống vật chất, ý thức của phụ nữ.3. Tư vấn đề xuất, tham gia xây dựng, phản nghịch biện xã hội và thống kê giám sát việc triển khai đường lối, công ty trương của Đảng, thiết yếu sách, pháp luật của nhà nước có liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ nhỏ và bình đẳng giới; đảm bảo an toàn quyền và công dụng hợp pháp, chính đáng của những tầng lớp phụ nữ.4. Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.5. Đoàn kết, hợp tác với thiếu nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và quả đât vì bình đẳng, cải tiến và phát triển và hòa bình.
Điều 3. Điều kiện trở thành hội viên1. Hội viên chủ yếu thức: thiếu phụ là công dân việt nam từ 18 tuổi trở lên; không rõ ràng dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nghề nghiệp, thành phần buôn bản hội, chỗ làm việc, khu vực cư trú; ưng ý Điều lệ Hội cùng tự nguyện tham gia tổ chức Hội thì được công nhận là hội viên.2. Hội viên danh dự: Là người từ đầy đủ 18 tuổi trở lên, tất cả uy tín, tầm hình ảnh hưởng, tất cả đóng góp lành mạnh và tích cực cho phong trào phụ nữ và chuyển động Hội, đống ý Điều lệ Hội, trường đoản cú nguyện dấn mình vào Hội, được cấp gồm thẩm quyền thừa nhận là hội viên danh dự.Điều 4. Hội viên là bạn nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao cồn và cô bé thanh niên1. Hội viên là thanh nữ cán bộ, công chức, viên chức và người công nhân lao cồn là lực lượng nòng cột trong phong trào phụ nữ. Nữ giới cán bộ, công chức, viên chức và người công nhân lao cồn đang sống trong tổ chức triển khai Công đoàn là hội viên Hội Liên hiệp thiếu phụ Việt Nam; việc thực hiện Nghị quyết với Điều lệ Hội so với hội viên là sum vầy Công đoàn do Đoàn chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thiếu nữ Việt phái mạnh phối phù hợp với Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động việt nam quy định.2. Hội viên là đàn bà thanh niên là lực lượng xung kích trong trào lưu phụ nữ. Việc tiến hành Nghị quyết với Điều lệ Hội đối với hội viên là thiếu nữ thanh niên bởi Đoàn quản trị Trung ương Hội Liên hiệp thanh nữ Việt phái nam phối hợp với Ban túng bấn thư tw Đoàn thanh niên Cộng sản sài gòn quy định.Điều 5. Hội viên trong lực lượng vũ trang1. Thiếu nữ trong các lực lượng trang bị là hội viên Hội Liên hiệp thiếu phụ Việt Nam.2. Khối hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của tổ chức phụ nữ trong Công an nhân dân vn do Đoàn quản trị Trung ương Hội Liên hiệp thiếu nữ Việt phái mạnh phối phù hợp với Bộ Công an quy định.3. Hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền lợi của tổ chức thiếu phụ trong Quân nhóm nhân dân nước ta do Đoàn quản trị Trung ương Hội Liên hiệp thiếu nữ Việt phái nam phối hợp với Tổng cục thiết yếu trị Quân team nhân dân vn quy định.Điều 6. Quyền của hội viên1. Hội viên chủ yếu thức:a. Được dân chủ bàn thảo và biểu quyết công ty trương, nhiệm vụ công tác Hội; góp ý, phản chiếu nguyện vọng với tổ chức Hội; tham gia hoạt động, ở Hội;b. Được Hội hướng dẫn, cung cấp và bảo đảm quyền, ích lợi hợp pháp, thiết yếu đáng;c. Được ứng cử, đề cử, thai cử những cơ quan chỉ huy của Hội theo quy định.2. Hội viên danh dự được thực hiện không thiếu các quyền như hội viên chấp nhận trừ quyền biểu quyết, ứng cử và thai cử vào các cơ quan chỉ huy của tổ chức Hội.Điều 7. Trách nhiệm của hội viên1. Hội viên bao gồm thức:a. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân;b. Chấp hành Điều lệ Hội, tích cực tham gia sinh hoạt với các vận động Hội, đóng hội chi phí theo cơ chế của Điều lệ;c. Học tập tập cải thiện năng lực, trình độ mọi mặt, giữ gìn uy tín và xây dựng tổ chức Hội vững vàng mạnh;d. Đoàn kết, giúp nhau trong công tác, học tập tập, lao động, đời sống, xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc, phấn đấu thực hiện vì sự cải cách và phát triển của đàn bà và đồng đẳng giới.2. Hội viên danh dự: địa thế căn cứ điều kiện, kĩ năng thực tế để tham gia các hoạt động vui chơi của Hội; giữ lại uy tín cùng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.Điều 8. Tổ chức thành viên1. Các tổ chức thiếu nữ Việt Nam đúng theo pháp làm việc trong nước đống ý Điều lệ Hội và tự nguyện kéo Hội thì được công nhận là tổ chức thành viên của Hội Liên hiệp thiếu phụ Việt Nam. Đoàn chủ tịch Trung ương Hội, Ban hay vụ Hội Liên hiệp phụ nữ cấp tỉnh có thẩm quyền coi xét ra quyết định việc thừa nhận và thôi công nhận tổ chức triển khai thành viên cùng cấp.2. Hội viên của các tổ chức thành viên là hội viên của Hội Liên hiệp thanh nữ Việt Nam.3. Quyền của tổ chức triển khai thành viên:a. Được giới thiệu đại diện thay mặt tham gia ứng cử vào cơ quan lãnh đạo Hội Liên hiệp đàn bà Việt Nam;b. Được Hội bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, bao gồm đáng;c. Được tham gia những hoạt động, đóng góp ý kiến so với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cùng được Hội phản chiếu nguyện vọng hòa hợp pháp, chính đại quang minh đến Đảng, đơn vị nước.4. Nhiệm vụ của tổ chức thành viên:a. Triển khai Điều lệ Hội Liên hiệp thiếu phụ Việt Nam với Nghị quyết của Đại hội, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp thanh nữ cùng cấp;b. Có trách nhiệm xây dựng tổ chức Hội, đóng góp hội giá thành theo quy định;c. Tham gia các vận động hỗ trợ hội viên, thành viên của Hội Liên hiệp đàn bà Việt Nam;d. Phối phù hợp với các tổ chức triển khai thành viên không giống của Hội Liên hiệp thiếu phụ các cấp thực hiện các vận động nhằm phân phát huy sức khỏe tổng phù hợp và thi công khối đại đoàn kết các tầng lớp phụ nữ;e. Chịu đựng sự lãnh đạo, chỉ huy của Hội Liên hiệp thanh nữ Việt phái nam trong công tác Hội với phong trào thiếu phụ cùng cấp.
Điều 9. Nguyên tắc tổ chức triển khai và hoạt độngHội Liên hiệp đàn bà Việt Nam tổ chức và hoạt động theo phương pháp tự nguyện, dân chủ, liên hiệp, thống độc nhất vô nhị hành động.Cơ quan lãnh đạo Hội Liên hiệp thiếu phụ các cấp cho do bầu cử lập ra, tổ chức triển khai và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Lol Sever Hàn Quốc Siêu Dễ Siêu Nhanh

Điều 10. Hệ thống tổ chức cùng tư phương pháp pháp nhân của những cấp Hội1. Hội Liên hiệp thiếu phụ Việt Nam bao gồm 4 cấp:a. Cung cấp Trung ương;b. Cấp cho tỉnh (bao tất cả Hội Liên hiệp thiếu phụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tương đương);c. Cấp cho huyện (bao tất cả Hội Liên hiệp thiếu nữ các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cùng tương đương);d. Cấp đại lý (bao bao gồm Hội Liên hiệp thanh nữ các xã, phường, thị xã và tương đương).2. Tw Hội; Hội Liên hiệp thiếu nữ các tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương; Hội Liên hiệp thiếu nữ các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Hội Liên hiệp đàn bà các xã, phường, thị xã có tư phương pháp pháp nhân độc lập, vận động trong kích thước Hiến pháp cùng pháp luật.Điều 11. Cơ quan chỉ đạo và cơ quan siêng trách những cấp Hội.1. Cơ sở lãnh đạo những cấp Hội:a. Ban ngành lãnh đạo tối đa của Hội là Đại hội đại biểu thiếu phụ toàn quốc;b. Cơ quan chỉ đạo ở mỗi cung cấp Hội là Đại hội đại biểu hoặc Đại hội tổng thể hội viên của cấp đó;c. Thân hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo mỗi cung cấp Hội là Ban Chấp hành cùng cấp;d. Thân hai kỳ họp Ban Chấp hành, cơ quan chỉ huy là Đoàn quản trị hoặc Ban thường xuyên vụ cùng cấp.2. Cơ quan siêng trách các cấp Hội:Cơ quan chăm trách trung ương Hội; cơ quan siêng trách Hội Liên hiệp thiếu phụ các tỉnh, thành phố trực thuộc tw và tương đương; cơ quan siêng trách Hội Liên hiệp thiếu phụ các quận, huyện, thị xã, tp thuộc tỉnh giấc và tương đương là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Đoàn quản trị hoặc Ban thường vụ thuộc cấp.Điều 12. Đại hội đại biểu đàn bà các cấp1. Đại hội các cấp được tổ chức năm năm một lần. Ngôi trường hợp quan trọng do Hội cấp trên thẳng xem xét, ra quyết định theo quy định.2. Đại hội chỉ hòa hợp lệ lúc có ít nhất 2/3 số đại biểu được tập trung tham dự.3. Thành phần, con số đại biểu đại hội cấp cho nào vày Ban Chấp hành cấp đó đưa ra quyết định và triệu tập. Nhân tố đại biểu bằng lòng của đại hội mỗi cung cấp gồm:a. Ủy viên Ban Chấp hành đương nhiệm;b. Đại biểu do đại hội cấp dưới trực tiếp bầu hoặc từ chi hội (đối với Đại hội cấp cơ sở), từ hội nghị của Đoàn quản trị (Ban thường vụ) hoặc Ban Chấp hành (đối với đa số nơi không tồn tại Ban hay vụ) của tổ chức Công đoàn và hội nghị của Ban hay vụ hoặc Ban Chấp hành (đối với hầu hết nơi không có Ban hay vụ) của tổ chức thành viên thuộc cấp thai lên;c. Đại biểu chỉ định: số lượng không quá 10% tổng số đại biểu vì chưng Ban Chấp hành cấp triệu tập quyết định.4. Trách nhiệm của Đại hội cấp cho cơ sở, cung cấp huyện và cấp cho tỉnh:a. Đánh giá trào lưu phụ nữ; kiểm điểm việc tiến hành Nghị quyết đại hội; đưa ra quyết định phương hướng trách nhiệm nhiệm kỳ tới;b. Kiểm điểm việc triển khai nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Ban Chấp hành;c. Bàn luận dự thảo văn khiếu nại Đại hội đại biểu thiếu phụ cấp bên trên trực tiếp cùng dự thảo văn khiếu nại Đại hội đại biểu thiếu phụ toàn quốc;d. Quyết định số lượng, cơ cấu, nhân sự và bầu Ban Chấp hành bảo đảm an toàn tiêu chuẩn, đk theo quy địnhe. Bầu đại biểu dự đại hội cấp cho trên trực tiếp.5. Trọng trách của Đại hội vn a. Đánh giá phong trào phụ nữ; kiểm điểm việc tiến hành Nghị quyết đại hội; thảo luận, ra quyết định phương hướng trọng trách nhiệm kỳ tới; b. Kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Ban Chấp hành; c. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội; d. Ra quyết định số lượng, cơ cấu, nhân sự và thai Ban Chấp hành tw Hội Liên hiệp đàn bà Việt Nam bảo vệ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.Điều 13. Bầu Đoàn chủ tịch hoặc Ban hay vụ, quản trị và Phó nhà tịch những cấp Hội1. Đoàn quản trị hoặc Ban thường vụ, chủ tịch và Phó chủ tịch Hội cấp nào vị Ban Chấp hành cung cấp đó bầu ra đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.2. Số lượng, cơ cấu, nhân tố Đoàn chủ tịch hoặc Ban thường vụ cấp cho nào bởi vì Ban Chấp hành cấp đó đưa ra quyết định và bầu trong các ủy viên Ban Chấp hành thuộc cấp. Con số ủy viên Đoàn công ty tịch không quá 1/5, ủy viên Ban hay vụ không thật 1/3 toàn bô ủy viên Ban Chấp hành cùng cấp.3. Chủ tịch, Phó quản trị được bầu trong số ủy viên Đoàn chủ tịch hoặc Ban thường vụ Hội cấp đó.4. Họp báo hội nghị Ban Chấp hành chỉ đúng theo lệ khi có ít nhất 2/3 số đại biểu được triệu tập tham dự.Điều 14. Bầu bổ sung cập nhật ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Đoàn quản trị hoặc ủy viên Ban thường xuyên vụ và công ty tịch, Phó chủ tịch những cấp Hội1. Ban Chấp hành được quyền bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Đoàn quản trị hoặc ủy viên Ban thường vụ, chủ tịch và Phó quản trị để bảo đảm đủ số lượng, tổ chức cơ cấu đã được đại hội quyết định.2. Ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Đoàn quản trị hoặc ủy viên Ban thường xuyên vụ, quản trị và Phó quản trị của Hội các cấp lúc có đưa ra quyết định nghỉ hưu, nghỉ hóng hưu hoặc thay đổi công tác cơ mà không trực thuộc thành phần cơ cấu thì thôi tham gia Ban Chấp hành.3. Khi bắt buộc thiết, Ban Chấp hành các cấp được quyền bầu bổ sung thêm ủy viên Ban Chấp hành ngoài số lượng đại hội đã đưa ra quyết định (cấp Trung ương không thật 5%; cấp tỉnh, cung cấp huyện và cung cấp cơ sở không thật 10%).Điều 15. Bề ngoài bầu cử và điều kiện trúng cử1. Hình thức bầu cử: biểu quyết giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Chọn vẻ ngoài nào do Đại hội hoặc Ban Chấp hành cùng cấp quyết định.2. Người trúng cử bắt buộc được trên một nửa số đại biểu được tập trung bầu, tính theo phần trăm phiếu bầu từ cao xuống thấp.Điều 16. Hướng đẫn ủy viên Ban Chấp hành, Ban thường xuyên vụ, quản trị và Phó công ty tịch những cấp Hội1. Khi có chuyển đổi về địa giới hành chính hoặc khi bao gồm sự bố trí lại về tổ chức bộ máy, Hội cấp cho trên trực tiếp được quyền hướng đẫn Ban Chấp hành, Ban thường vụ, chủ tịch và Phó quản trị của Hội cung cấp dưới theo quy định.2. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành, Ban thường vụ, chủ tịch và Phó quản trị được hướng đẫn không tuyệt nhất thiết đầy đủ năm năm.Điều 17. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chấp hành, Đoàn quản trị Trung ương Hội1. Ban Chấp hành trung ương Hội có trách nhiệm và quyền hạn:a. Ban hành Nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch nhằm mục đích vận động thiếu nữ thực hiện con đường lối, nhà trương của Đảng, bao gồm sách, pháp luật của nhà nước, quyết nghị Đại hội đại biểu thanh nữ toàn quốc;b. Lãnh đạo, chỉ đạo, đo lường và tính toán việc triển khai đường lối, công ty trương của Đảng, bao gồm sách, pháp luật ở trong phòng nước cùng kiểm tra câu hỏi chấp hành Nghị quyết, Điều lệ Hội;c. Đại diện thâm nhập xây dựng, làm phản biện làng hội và đo lường và thống kê việc tiến hành chính sách, điều khoản liên quan mang lại phụ nữ, gia đình, trẻ nhỏ và bình đẳng giới; tham mưu, lời khuyên với Đảng, bên nước về công tác phụ nữ;d. Đại diện đến Hội kết hợp Phụ nữ, những tầng lớp đàn bà Việt phái nam trong khối hệ thống chính trị, trong dục tình với những tổ chức không giống trong nước và ngoại trừ nước;đ. Bầu Đoàn nhà tịch trong những ủy viên Ban Chấp hành, bầu quản trị và Phó nhà tịch trong những các ủy viên Đoàn chủ tịch; thai Ủy ban Kiểm tra;e. Sẵn sàng Đại hội đại biểu đàn bà toàn quốc nhiệm kỳ tiếp theo sau và Đại hội đại biểu đàn bà toàn quốc bất thường nếu có; lãnh đạo thực hiện nay Điều lệ Hội;f. Ban Chấp hành họp mỗi năm nhị lần, khi cần phải có thể họp bất thường.2. Đoàn chủ tịch có nhiệm vụ và quyền hạn:a. Lãnh đạo tổ chức thực hiện, khám nghiệm việc tiến hành Nghị quyết Ban Chấp hành tw Hội; tập trung và chuẩn bị nội dung hội nghị Ban Chấp hành;b. Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể tổ chức Hội cấp cho dưới trực tiếp, thực hiện kỷ pháp luật cán cỗ và một vài vấn đề thuộc tổ chức triển khai Hội theo quy định;c. Đoàn chủ tịch họp sáu tháng một lần, khi cần phải có thể họp bất thường.3.Thường trực Đoàn chủ tịch (gồm quản trị và những Phó chủ tịch) có trọng trách và quyền hạn:a. đại diện thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành các bước giữa nhị kỳ họp Ban Chấp hành, Đoàn công ty tịch;b. Chuẩn bị các nội dung hội nghị Đoàn chủ tịch;c. Lãnh đạo, thống trị cơ quan chăm trách trung ương Hội và triển khai quyền, nhiệm vụ pháp nhân theo vẻ ngoài của pháp luật; được sử dụng con vệt của Ban Chấp hành vào điều hành buổi giao lưu của cơ quan trung ương Hội.Điều 18. Nhiệm vụ, quyền lợi của Ban Chấp hành, Ban thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ cấp tỉnh, cung cấp huyện1. Ban Chấp hành Hội Liên hiệp thanh nữ cấp tỉnh, cung cấp huyện có trọng trách và quyền hạn:a. Ban hành Nghị quyết, chương trình, kế hoạch nhằm mục tiêu vận động đàn bà thực hiện con đường lối, nhà trương của Đảng, thiết yếu sách, pháp luật ở trong phòng nước, nghị quyết Đại hội đại biểu đàn bà cùng cấp và cấp cho trên;b. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, đo lường và thống kê việc tiến hành đường lối, chủ trương của Đảng, bao gồm sách, pháp luật trong phòng nước cùng kiểm tra việc chấp hành nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ cùng cấp cho và cung cấp trên;c. Đại diện cho tổ chức Hội và phụ nữ địa phương thâm nhập xây dựng, bội nghịch biện buôn bản hội và tính toán việc thực hiện chính sách, luật pháp liên quan mang đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới; tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác phụ nữ;d. Thai Ban thường vụ trong các ủy viên Ban Chấp hành thuộc cấp; bầu quản trị và Phó công ty tịch trong số ủy viên Ban thường xuyên vụ cùng cấp; thai Ủy ban Kiểm tra;đ. Ban Chấp hành họp sáu mon một lần, khi cần có thể họp bất thường.2. Ban thường xuyên vụ có trách nhiệm và quyền hạn:a. Chỉ huy tổ chức thực hiện, đánh giá việc triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội cấp trên và cùng cấp; triệu tập và sẵn sàng nội dung họp báo hội nghị Ban Chấp hành cùng cấp;b. Quyết định thành lập, sáp nhập, phân chia tách, giải thể tổ chức Hội cấp cho dưới trực tiếp, thực hành kỷ cơ chế cán bộ và một số trong những vấn đề thuộc tổ chức Hội cùng cấp cho theo quy định;c. Ban thường xuyên vụ họp bố tháng một lần, khi cần có thể họp bất thường.3. Sở tại Hội Liên hiệp thiếu phụ cấp tỉnh, cấp huyện (gồm quản trị và các Phó nhà tịch) có trách nhiệm và quyền hạn:a. đại diện Ban thường xuyên vụ điều hành công việc giữa hai kỳ họp Ban hay vụ;b. Chuẩn bị các ngôn từ họp Ban thường xuyên vụ cùng cấp;c. Lãnh đạo, thống trị cơ quan chuyên trách Hội cấp cho mình và thực hiện quyền, nhiệm vụ pháp nhân theo phép tắc của pháp luật; được thực hiện con dấu Ban Chấp hành trong điều hành hoạt động cơ quan chuyên trách cùng cấp.