Hướng dẫn số 09

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Số: 09-HD/BTCTW

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2017

HƯỚNG DẪN

NGHIỆPVỤ CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN

Ban tổ chức Trung ương lí giải một sốvấn đề về nghiệp vụ công tác làm việc đảng viên như sau:

I. KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

1. Quy trình, thủ tụckết nạp đảng viên

1.1- Xây dựng vàthực hiện chiến lược kết hấp thụ đảng viên

a) tỉnh ủy với tương đương

- địa thế căn cứ phương châm, phương hướng,tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp người vào Đảng của trung ương để đề ra kế hoạch kếtnạp đảng viên phù hợp với điều kiện, điểm lưu ý của đảng cỗ và những giải pháp chỉđạo thực hiện.

Bạn đang xem: Hướng dẫn số 09

- lãnh đạo ban tổ chức cùng với những bantham mưu của cấp ủy tạo và hướng dẫn triển khai kế hoạch kết nạp đảng viêncủa đảng bộ.

- liên tiếp kiểm tra cung cấp ủy cấp cho dướithực hiện planer kết nạp đảng viên; từng năm sơ kết rút kinh nghiệm và báocáo Ban túng bấn thư (qua Ban tổ chức Trung ương).

b) thị trấn ủy cùng tươngđương

- rõ ràng hóa kế hoạch kết hấp thụ đảngviên của cấp ủy cấp cho trên phù hợp với điểm lưu ý của đảng bộ; chỉ đạo, phía dẫncác cấp ủy cấp cho dưới desgin và tổchức triển khai kế hoạch hấp thu đảng viên.

- Định kỳ hằng tháng xét đề xuất của cấpủy cửa hàng để bửa sung, kiểm soát và điều chỉnh danh sách cảm tình Đảng; lãnh đạo trung trung khu bồidưỡng bao gồm trị mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho tình cảm Đảng, vị trí khôngcó trungtâmbồi dưỡng chính trị thì ban thường vụ cấp ủy giao mang lại ban tổ chức cấp ủy chủtrì, phối hợp với các ban tham vấn của cấp ủy tổ chức bồi dưỡng.

c) cấp ủy cơ sở

- cụ thể hóa planer kết hấp thụ đảngviên của cung cấp ủy cung cấp trên phùhợpvới điểm lưu ý của đảng bộ; chỉ đạo, phía dẫn, soát sổ chi bộ xây dựng cùng thựchiện kế hoạch kết hấp thụ đảng viên.

- Định kỳ hằng tháng xét đề nghị củachi bộ để vấp ngã sung, điều chỉnh danh sách cảm tình Đảng của đảng bộ; xét, đề nghịcho cảm tình Đảng đến lớp lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; xét ý kiến đề xuất của đưa ra bộ,quyết định cho cảm tình Đảng được làm thủ tục chú ý kết hấp thụ vào Đảng.

d) chi bộ

- Đánh giá, phân tích chất lượng quầnchúng để xây đắp kế hoạch tạo ra nguồn thu nạp đảng viên; tổ chức tuyên truyền,giáo dục; chỉ huy các đoàn thể bao gồm trị - buôn bản hội, nhất là Đoàn thanh niên Cộngsản sài gòn giáo dục, gạn lọc đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu với chibộ.

- chi bộ giao trọng trách cho tình cảm Đảng nhằm thửthách và có nghị quyết cắt cử đảng viên phê chuẩn giúp đỡ cảm tình Đảng phấnđấu vào Đảng.

- Định kỳ hằng mon xem xét, ra nghịquyết lựa chọn quần chúng ưu tú vào danh sách cảm tình Đảng, đưa mọi ngườikhông đầy đủ tiêu chuẩn chỉnh ra ngoài danh sách; xét, ý kiến đề nghị cho cảm tình Đảng đi học lớpbồi dưỡng nhận thức về Đảng; xét, ý kiến đề xuất đảng ủy cơ sở đưa ra quyết định cho cảm tìnhĐảng được thiết kế thủ tục chu đáo kết hấp thụ vào Đảng.

1.2- tiếp nhận đảngviên nghỉ ngơi nơi chưa tồn tại đảng viên, chưa có bỏ ra bộ

a) Ở thôn, ấp, bản...

- Đảng ủy cấp cho xã giao cho chi bộ gồm điềukiện dễ dàng nhất để phân công đảng viên chấp nhận tuyên truyền, trợ giúp ngườivào Đảng. Khi gồm đủ đk và tiêu chuẩn chỉnh vào Đảng thì bỏ ra bộ nơi bao gồm đảngviên giúp đỡ người vào Đảng đang sinh hoạt làm thủ tục đề nghị tiếp thụ vào Đảngtheo quy định. Trách nhiệm này được thực hiện cho tới khi thôn, ấp, bản... Gồm đủ sốđảng viên chấp thuận để lập bỏ ra bộ.

- Ở các xã chưa ra đời đảng bộthì chi bộ các đại lý xã cử đảng viên tuyên truyền, giáo dục, trợ giúp người vào Đảng,khi người đó bao gồm đủ đk và tiêu chuẩn vào Đảng thì chi bộ làm giấy tờ thủ tục đềnghị hấp thụ theo quy định.

b) Ở các đơn vị sự nghiệp công lập vàngoài công lập

- những đơn vị sự nghiệp công lập vàngoài công lập đóng góp trên địa bàn xã, phường, thị xã như trường tè học, trườngtrung học tập cơ sở, trường mầm non, trạm y tế... Thì đảng ủy làng (hoặc tương đương)thực hiện những thủ tục thu nạp đảng viên như so với thôn, ấp, bản nêu trên.

- những đơn vị sự nghiệp công lập vàngoài công lập vì Ủy ban nhân dân cung cấp huyện cùng tương đương thống trị (trung tâmgiáo dục hay xuyên, ngôi trường dân lập, trường tư thục, bệnh dịch viện...) thì cấp cho ủyhuyện (hoặc tương đương) chỉ huy cấp ủy, tổ chức đảng ở các cơ quan chuyênmôn trực tiếp làm chủ thực hiện vấn đề kết hấp thụ đảng viên.

- những đơn vị sự nghiệp công lập vàngoài công lập vì tỉnh, thành phố quản lý thì tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo cấp ủy,tổ chức đảng ở phần đông cơ quan chuyên môn trực tiếp quản lý thực hiện vấn đề kết nạpđảng viên.

c) Ở những doanh nghiệp

Thực hiện tựa như như các đơn vị sựnghiệp công lập và kế bên công lập, nuốm thể: nếu vì chưng cấp thị trấn (hoặc tương đương)quản lý thì giao cho cung cấp ủy ở gần như cơ quan trình độ trực tiếp quản lý hoặc cấpủy xã, phường, thị xã nơi doanh nghiệp tất cả trụ sở ổn định định, vĩnh viễn thực hiện;nếu vày tỉnh (hoặc tương đương) quản lý thì giao cho cung cấp ủy ở các cơ quan trựctiếp thống trị thực hiện; giả dụ do những bộ, ngành Trung ương thống trị thì đảng ủy cơquan những bộ, ngành Trung ương chỉ đạo chi bộ có điều kiện dễ dãi thực hiệnviệc tiếp thu đảng viên.

1.3- Khai và triệu chứng nhậnlý lịch của người xin vào Đảng (Mẫu 2-KNĐ)

1.3.1- yêu cầu

Người vào Đảng đề xuất tự khai lý lịch củangười xin vào Đảng, ko nhờ fan khác viết hộ; khai trung thực, đầy đủ, rõràng, không tẩy xóa, sửa chữa; không viết biện pháp dòng.

1.3.2- những nội dung vào lý định kỳ củangười xin vào Đảng

01. Họ với tên sẽ dùng: Ghi đúng họ,chữ đệm với tên ghi vào giấy chứng tỏ nhân dân hoặc căn cước công dân, bằngchữ in hoa, ví dụ: NGUYỄN VĂN HÙNG.

02. Nam, nữ: Là nam thì gạch ốp chữ “nữ”,là phụ nữ thì gạch men chữ “nam”.

03. Họ cùng tên khai sinh: Ghi đúng họ,chữ đệm với tên ghi trên giấy khai sinh.

04. Những bí danh: Ghi các bí danh đãdùng (nếu có).

05. Sinh ngày... Tháng... Năm...: Ghiđúng ngày, tháng, năm sinh ghi trên giấy tờ khai sinh.

06. Chỗ sinh: Ghi rõ làng mạc (phường, thịtrấn), thị trấn (quận, tp trực ở trong tỉnh), thức giấc (thành phố trực thuộcTrung ương) nơi cấp giấy khai sinh theo thương hiệu hiện dùng của hệ thống hành chínhNhà nước.

07. Quê quán: Ghi theo quê quán tronggiấy khai sinh (nếu có đổi khác địa danh hành chính thì ghi cả địa điểm cũ với hiệnnay); ngôi trường hợp riêng lẻ có thể ghi theo quê tiệm của người bà mẹ hoặc bạn nuôidưỡng mình từ nhỏ (nếu lưỡng lự rõ bố, mẹ). Ghi add như biện pháp ghi ở mục06.

08. địa điểm cư trú:

- địa điểm thường trú: Ghi địa chỉ cửa hàng đăng kýthường trú (thôn, xã, huyện, tỉnh, thành phố; số nhà, đường phố, phường, thịxã, quận, thành phố).

- nơi tạm trú: phiên bản thân sẽ tạm trú ởđâu thì ghi địa chỉ cửa hàng nơi tạm bợ trú đó.

09. Dân tộc: Ghi tên dân tộc bản địa gốc của bảnthân như: Kinh, Thái, Tày, Nùng, Mường... (nếu là bé lai người quốc tế thìghi rõ quốc tịch, dân tộc bản địa của bố, bà bầu là người nước ngoài).

10. Tôn giáo: Theo tôn giáo làm sao thìghi rõ (ví dụ: đạo Phật, Công giáo, đạo Hồi, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo... Ghi cảchức sắc trong tôn giáo - nếu như có), nếu không tuân theo tôn giáo làm sao thì ghi chữ“không”.

11. Công việc và nghề nghiệp hiện nay: Ghi rõ côngviệc bao gồm đang làm theo hợp đồng lao hễ hoặc quyết định tuyển dụng, phâncông, vấp ngã nhiệm... Ví dụ: công nhân, nông dân, công chức, viên chức, bs ngoạikhoa, cỗ đội, bên văn, đơn vị báo, chủ doanh nghiệp, học sinh, sinh viên hoặc chưacó câu hỏi làm v.v...

12. Chuyên môn hiện nay:

- giáo dục và đào tạo phổ thông: Ghi rõ vẫn họcxong lớp mấy, hay xuất sắc nghiệp hệ 10 năm, 12 năm, học phổ thông hay té túc. Ví dụ:8/10 phổ thông, 9/12 bổ túc; tốt nghiệp trung học phổ thông hệ 12 năm.

- Giáo dục công việc và nghề nghiệp (bao bao gồm trungcấp bài bản và dạy nghề): Ghi theo chứng chỉ, văn bằng đã được cấp. Ví dụ:Công nhân chuyên môn hàn bậc 3, Trung cấp Thú y...

- Giáo dục đh và sau đại học (baogồm trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ): Ghi theo văn bằng đã được cấp,thuộc chăm ngành nào, hình thức đào chế tạo ra (chính quy, trên chức, chăm tu, đàotạo từ bỏ xa). Ví dụ: cđ Sư phạm, Đại học tập nông nghiệp, Cử nhân hình thức tại chức,Kỹ sư cơ khí, bác sỹ Ngoại khoa; Thạc sỹ khiếp tế, tiến sỹ toán học, Tiến sỹkhoa học tập ... Nếu có không ít bằng thì ghi tất cả.

- học hàm: Ghi chức danh được nhà nướcphong (Giáo sư, Phó giáo sư).

- Lý luận bao gồm trị: Ghi theo hội chứng chỉ,văn bằng cao nhất đã được cấp như: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cử nhân; học tập tậptrung hay là không tập trung.

Xem thêm: Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng Trong Năm 2019

Đối với các trường hợp sẽ học lý luậnchính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường thiết yếu trị của Đảng hoặc đãhọc thiết yếu trị chăm ngành cùng sau đh tại học viện chuyên nghành Chính trị - Hành chínhquốc gia hồ nước Chí Minh, thì ghi trình độ lý luận chính trị theo giấy xác nhậntrình độ lý luận chủ yếu trị được các cơ quan lại cóthẩm quyền cấp cho theo vẻ ngoài của Ban bí thư và khuyên bảo của Ban tổ chức Trungương1.

- ngoại ngữ: Ghi theo văn bằng hoặc chứngchỉ đang được cung cấp (ví dụ: đại học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga... Hoặc tiếngAnh trình độ chuyên môn A...).

- Tin học: Đối với hệ bồi dưỡng thìghi theo chứng chỉ, chứng nhận đã được cấp cho (ví dụ: tin học tập văn phòng; tin họctrình độ A, B, C...); trường hợp tốtnghiệp đại học chuyên ngành tin học tập thì ghi là đại học.

- Tiếng dân tộc bản địa thiểu số: Nói được tiếngdân tộc thiểu số như thế nào thì ghi rõ tên dân tộc đó.

13. Ngày và chỗ kết hấp thụ vào Đoàn Thanhniên cùng sản hồ Chí Minh: Ghi rõ ngày, tháng, năm và vị trí kết hấp thụ vào Đoàn (chiđoàn, Đoàn cơ sở, huyện, tỉnh hoặc phòng ban Trung ương).

14. Đối với người xin được hấp thu lạivào Đảng:

- Ngày và chỗ kết nạp vào Đảng cùng sảnViệt nam giới lần máy nhất: Ghi rõ ngày, tháng, năm và vị trí kết nạp vào Đảng(chi bộ, đảng cỗ cơ sở, huyện, tỉnh hoặc ban ngành Trung ương).

- Ngày và vị trí công nhận đồng ý lầnthứ nhất: Ghi rõ ngày, tháng, năm và địa điểm được công nhận ưng thuận (chi bộ, đảngbộ cơ sở, huyện, tỉnh hoặc phòng ban Trung ương).

- Người ra mắt vào Đảng lần lắp thêm nhất:Ghi rõ họ, tên, chức vụ, đơn vị công tác của từng tín đồ tại thời khắc giới thiệumình vào Đảng, giả dụ ban chấp hành đoàn các đại lý hoặc tập thể chi đoàn đại lý giớithiệu thì ghi rõ tên tổ chức triển khai đoàn giới trẻ cơ sở với đoàn thanh niên cấp trêntrực tiếp (nếu ban chấp hành công đoàn cơ sở ra mắt thì cũng ghi nội dungtương tự).

15. Lịch sử bản thân: nắm tắt quátrình từ thời niên thiếu cho tới ngày tham gia chuyển động xã hội (như ngày vàoĐoàn thanh niên, ngày nhập ngũ, ngày vào học ở các trường đại học, cao đẳng,trung học bài bản hoặc ngày tham gia vận động trong các tổ chức gớm tế,xã hội...). Ví dụ, người xin vào Đảng sinh vào năm 1985, khai kế hoạch sử bản thân:

Từ mon 9-1991 mang đến tháng 8-2000 họcTiểu học cùng Trung học tập cơ thường trực Trường Vân Hồ, Quận hai Bà Trưng.

16. Hồ hết công việc, dùng cho đã qua:Ghi đầy đủ, rõ ràng, thường xuyên (theo tháng) từ bỏ khi gia nhập hoạt độngxã hội; đi làm; đi học đến nay, từng thời gian thao tác làm việc gì? Ở đâu? giữ chức vụgì về Đảng, bao gồm quyền, vào lực lượng vũ trang, những đoàn thể, những tổ chứcvăn hóa, giáo dục, khoa học, buôn bản hội... (ghi cả thời hạn nhập ngũ, xuất ngũ,tái ngũ, đi học, đi chữa trị bệnh, đi nghỉ mát, du lịch thăm quan nước ngoài, bị bắt, bịtù, bị đứt quãng liên lạc hoặc không hoạt động nếu có...).

17. Đặc điểm định kỳ sử: Ghi rõ vì sao bịgián đoạn hoặc không sinh hoạt đảng (nếu có); bao gồm bị bắt, bị tù không (do chínhquyền nào, từ ngày ...... Tháng ...... Năm ........nào mang đến ngày ...... Tháng ...... Năm ........nào, sống đâu). Có tham gia hoặc bao gồm quan hệ với các tổ chứcchính trị, gớm tế, thôn hội làm sao ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, trụ sở của tổchức đặt tại đâu?). Đã tham gia các chức dung nhan gì trong số tôn giáo.

18. đầy đủ lớp đào tạo, tu dưỡng đãqua: Ghi rõ vẫn học đông đảo lớp lý luận chủ yếu trị hay chuyên môn, nghiệp vụ nào,theo lịch trình gì; cấp cho nào mở, thương hiệu trường, thời hạn học, sinh sống đâu; học chínhquy xuất xắc tại chức; thương hiệu văn bằng hoặc chứng chỉ được cấp.

19. Đi nước ngoài: Ghi rõ thời gian từtháng năm nào cho tháng năm nào, đi nước nào; cơ quan, 1-1 vị, tổ chức nào quyếtđịnh (chỉ ghi các trường hợp đi học tập, lao đụng hợp tác, công tác...từ 3tháng trở lên).

20. Khen thưởng: Ghi rõ mon năm,hình thức được tán thưởng (từ bằng khen trở lên), cung cấp nào quyết định; các danhhiệu được đơn vị nước phong tặng: anh hùng lao động, hero lực lượng vũ trang,Nghệ sỹ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, bên giáo nhân dân, bên giáo ưu tú, thầy thuốcnhân dân...

21. Kỷ luật: Ghi rõ tháng năm, lý dosai phạm, vẻ ngoài kỷ cơ chế (kỷ quy định đảng, chính quyền, đoàn thể từ khiển tráchtrở lên), cấp cho nào quyết định.

22. Yếu tố hoàn cảnh gia đình: Ghi rõ nhữngngười đa số trong gia đình như:

- Đối với ông, bà, nội ngoại: Ghi rõ họtên, năm sinh, quê quán, địa điểm cư trú, nghề nghiệp, lịch sử dân tộc chính trị của từngngười.

- Cha, bà mẹ đẻ (hoặc bạn nuôi chăm sóc từnhỏ); cha, bà bầu vợ (hoặc cha, bà bầu chồng); vợ (hoặc chồng). Ghi rõ: họ cùng tên, nămsinh, địa điểm sinh, quê quán; khu vực cư trú, nghề nghiệp, yếu tố giai cấp, lịch sửchính trị của từng bạn qua những thời kỳ:

+ Về yếu tắc giai cấp: ghi rõ yếu tắc giaicấp trước phương pháp mạng mon tám năm 1945, trong cải tân ruộng khu đất năm 1954 (ở miềnBắc) hoặc trong cải tạo công, nông, yêu mến nghiệp năm 1976 ở các tỉnh, thành phốphía phái nam từ Quảng Trị trở vào như: thay nông, bần nông, trung nông, phú nông, địachủ, công chức, viên chức, dân nghèo, tiểu thương, tiểu chủ, tiểu bốn sản, bốn sản...(nếucó sự đổi khác thành phần thống trị cần ghi rõ lý do). Giả dụ thành phầngia đình không được nguyên tắc ở những thời điểm nêu bên trên và hiện giờ thì quăng quật trống mụcnày.

+ Về lịch sử hào hùng chính trị của từng người: Ghi rõ đãtham gia tổ chức triển khai cách mạng; làm công tác gì, giữ chức vụ gì? thâm nhập hoạt độngvà giữ dùng cho gì trong tổ chức chính quyền, đoàn thể, đảng phái nào... Của đế quốc hoặc chếđộ cũ; hiện nay, những người đó làm gì? Ở đâu? ví như đã chết thì ghi rõ lý do chết,năm nào? tại đâu?

- anh chị em ruột của bạn dạng thân, của vợ(hoặc chồng); các con: Ghi rõ họ tên, năm sinh, nơi cư trú, nghề nghiệp, trả cảnhkinh tế, bài toán chấp hành công ty trương, cơ chế của Đảng, pháp luật ở trong phòng nướccủa từng người.

23. Tự dìm xét: Ghi phần đa ưu, khuyết điểm chínhcủa bạn dạng thân về các mặt phẩm chất chủ yếu trị, đạo đức lối sống, năng lượng côngtác với quan hệ quần chúng; sự tín nhiệm của quần bọn chúng và đảng viên ở đối chọi vịcông tác, thao tác làm việc đối với bạn dạng thân như thế nào?

24. Cam kết và ký kết tên: Ghi rõ “Tôicam đoan vẫn khai đầy đủ, rõ ràng, chân thực và chịu trách nhiệm trước Đảng vềnhững văn bản đã khai vào lý lịch”; ngày, tháng, năm, cam kết và ghi rõ bọn họ tên.

Lưu ý: bỏ ra bộ, cung cấp ủycơ sở chưa nhận xét, chưa bệnh nhận, cam kết tên, đóng lốt vào lý lịch mà chỉ đóngdấu liền kề lai vào tất cả các trang và hình ảnh trong lý lịch của người xin vào Đảng;gửi công văn ý kiến đề nghị thẩm tra hoặc cử đảng viên đi thẩm tra lý lịch.

Không được cử tín đồ vào Đảng hoặc ngườithân (bố, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em, ruột) của bạn vào Đảng đi thẩm tra lýlịch.

25. Nhận xét của cấp ủy, tổ chức triển khai đảngnơi đến thẩm tra lý lịch của fan vào Đảng:

a) nhấn xét của bỏ ra ủy, chi bộ; banthường vụ hoặc của ban chấp hành đảng cỗ cơ sở nơi cho thẩm tra

Viết hầu hết nội dung cần thiết về lý lịchcủa fan xin vào Đảng vì chưng cấp ủy nơi có fan xin vào Đảng yêu ước đã đúng, haychưa đúng hoặc chưa đủ với nội dung fan xin vào Đảng đang khai vào lý lịch; tậpthể cấp ủy hoặc ban hay vụ cung cấp ủy thống nhất ngôn từ ghi vào mục “Nhận xétcủa cấp cho ủy, tổ chức triển khai đảng…”ởphần cuối phiên bản “Lý lịch của fan xin vào Đảng”. Người đại diện thay mặt cấp ủy xác nhận,ký tên, ghi rõ chức vụ, đóng lốt của cung cấp ủy.

b) dìm xét của cơ quan tổ chức triển khai hoặc củathường trực cung cấp ủy cấp trên cửa hàng (nếu có)

Viết đầy đủ nội dung quan trọng về lý lịchcủa tín đồ xin vào Đảng bởi vì cấp ủy địa điểm có tín đồ xin vào Đảng yêu cầu đã đúng, haychưa đúng hoặc không đủ với nội dung người xin vào Đảng vẫn khai trong lý lịch; tậpthể thường trực cấp ủy hoặc chỉ huy ban tổ chức triển khai cấp ủy thống nhất ngôn từ ghivào mục “Nhận xét của cấp ủy, tổ chức triển khai đảng...” tại phần cuối phiên bản “Lý lịch của ngườixin vào Đảng”. Người thay mặt thường trực cấp cho ủy hoặc lãnh đạo ban tổ chức triển khai xácnhận, ký tên, ghi rõ chức vụ, đóng vết của cấp cho ủy hoặc ban tổ chức.

26. Dìm xét của bỏ ra ủy hoặc của bỏ ra bộ(nơi không có chi ủy): sau khi có hiệu quả thẩm tra, xác minh lý kế hoạch của ngườixin vào Đảng, đưa ra bộ dấn xét, bí thư hoặc phó túng thư ghi rõ phiên bản lý lịch đãkhai đúng sự thật chưa? không đúng ở điểm nào? Có sự việc về lịch sử dân tộc chính trịvàchínhtrị bây chừ không? quan điểm, lập trường, phẩm hóa học đạo đức, lối sống và quanhệ quần chúng... Của fan xin vào Đảng?

2. Khai lý kế hoạch đảngviên cùng phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên

2.1- Lý định kỳ đảngviên

Sau lúc được hấp thụ vào Đảng, đảngviên khai lý kế hoạch để tổ chức triển khai đảng cai quản lý, biện pháp khai như sau:

- những nội dung từ 1 (họ cùng tên đangdùng) đến 21 (kỷ luật) ghi như giải đáp về khai lý định kỳ của người xin vào Đảng;riêng mục 22 (hoàn cảnh gia đình) phần khai về anh, chị em ruột, các con vàanh, người mẹ ruột vợ (hoặc chồng) chỉ cần ghi họ cùng tên, năm sinh, địa điểm cư trú,nghề nghiệp; vấn đề chấp hành nhà trương, chính sách của Đảng, điều khoản của Nhànước; phần khai về ông, bà nội nước ngoài chỉ ghi những người có điểm lưu ý chính trị ảnhhưởng tốt, xấu với phiên bản thân. Ví dụ: Là Lão thành giải pháp mạng, Anh hùng... Hoặc cótội ác, bị biện pháp mạng xử lý.

- Mục 14. Ngày và khu vực kết hấp thụ vào ĐảngCộng sản Việt Nam:

+ Ngày cấp bao gồm thẩm quyền ra quyết địnhkết nạp: Ghi rõ ngày, tháng, năm cấp tất cả thẩm quyền ra ra quyết định kết nạp vào ĐảngCSVN.

+ Ngày và khu vực kết nạp vào Đảng: Ghi rõngày, tháng, năm với nơi tổ chức lễ hấp thu vào Đảng (chi bộ, đảng cỗ cơ sở, huyện,tỉnh hoặc cơ sở Trung ương).

- Mục 15. Ngày và nơicông nhận bao gồm thức: Ghi rõ ngày, tháng, năm và khu vực được công nhận chủ yếu thức(chi bộ, đảng bộ cơ sở, huyện, thức giấc hoặc ban ngành Trung ương).

- cam đoan - ký kết tên: Ghi như mục24 vào lý kế hoạch của bạn xin vào Đảng.

- ghi nhận của cấp ủy cơ sở: bao gồm 2 mức chứngnhận:

+ Nếu cấp cho ủy đang thẩm tra, kết luậnđúng sự thật thì ghi: “Chứng thừa nhận lý kế hoạch của đồng chí... Khai tại đảng bộ, chibộ cơ sở... Là đúng sự thật”.

+ Nếu cung cấp ủy chỉ đối khớp với lý lịchcủa người xin vào Đảng hoặc lý lịch cũ của đảng viên thấy đúng thì ghi: “Chứngnhận lý định kỳ của đồng chí... Theo như đúng lý định kỳ của fan xin vào Đảng (hoặc lýlịch cũ)”.

Ghi ngày, tháng, năm, chức vụ, bọn họ vàtên đồng minh bí thư hoặc phó túng thư, cam kết tên, đóng vệt của cấp ủy cơ sở.

Trường hợp cấp ủy cơ sở chưa tồn tại con dấu,thì cấp ủy cấp cho trên trực tiếp chứng thực chữ ký, ghi rõ chức vụ, cam kết tên, đóng dấu.

2.2- Khai Phiếu đảngviên (mẫu 2- HSĐV)

Sau khi được tiếp thu vào Đảng, đảngviên khai Phiếu đảng viên để tổ chức triển khai đảng quản lý, bí quyết khai như sau:

a) Khai các mục tại đoạn tiêu đề

- Ghi rõ tên đảng cỗ tỉnh và tươngđương, huyện cùng tương đương, đảng cỗ cơ sở, đảng bộ bộ phận và bỏ ra bộ đảng viênđang sinh sống đảng. Trường hợp là đưa ra bộ cơ sở thì ghi tên chi bộ cơ sở vào trong dòng “Đảngbộ, chi bộ cơ sở”, ko ghi vào trong dòng “chi bộ”.

- Số lý kế hoạch đảng viên: Do tổ chức triển khai đảngquản lý làm hồ sơ đảng viên ghi theo hướng dẫn sinh hoạt mục 1, phần II.