Hướng dẫn số 04-hd/tctw ngày 5-2-2002

     
+ Căn cứ phương châm, phương hướng, tiêu chuẩn,điều kiện kết nạp người vào Đảng của Trung ương; điều kiện, đặc điểm của đảngbộ để quy định cụ thể và đề ra biện pháp chỉ đạo thực hiện.

Bạn đang xem: Hướng dẫn số 04-hd/tctw ngày 5-2-2002


+ Chỉ đạo ban tổ chức cùng với các ban của cấpủy xây dựng và hướng dẫn thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên của đảng bộ.
+ Thường xuyên kiểm tra cấp uỷ cấp dưới thựchiện kế hoạch kết nạp đảng viên; hàng năm sơ kết rút kinh nghiệm và báo cáo BanBí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương).
+ Cụ thể hoá chủ trương và kế hoạch kết nạp đảngviên của cấp uỷ cấp trên phù hợp với đặc điểm của đảng bộ; chỉ đạo hướng dẫncác cấp uỷ cơ sở xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên.
+ Định kỳ hàng tháng xét đề nghị của cấp uỷ cơsở để bổ sung, điều chỉnh danh sách cảm tình đảng; chỉ đạo trung tâm bồi dưỡngchính trị mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho cảm tình Đảng, nơi không có trungtâm bồi dưỡng chính trị thì ban thường vụ cấp ủy trực tiếp tổ chức bồi dưỡng.
+ Định kỳ hàng tháng xét đề nghị của chi bộ đểbổ sung, điều chỉnh danh sách cảm tình Đảng của đảng bộ; xét, đề nghị cho cảmtình Đảng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
+ Đánh giá, phân tích chất lượng quầnchúng để xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên; tổ chức tuyên truyền, giáo dục;chỉ đạo các tổ chức quần chúng, nhất là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minhgiáo dục, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu với chi bộ.
+ Định kỳ hàng tháng xem xét, lựa chọn quầnchúng ưu tú vào danh sách cảm tình Đảng; đưa cảm tình Đảng không đủ tiêu chuẩnra khỏi danh sách; xét, đề nghị cảm tình Đảng có triển vọng đi học lớp bồi;dưỡng nhận thức về Đảng; xét, quyết định cho cảm tình Đảng (đã học lớp bồi dưỡng,qua kiểm tra có nhận thức tốt về Đảng) được làm thủ tục xem xét kết nạp vàoĐảng.
b) Sử dụng đúng các mẫu tài liệu về công nhận đảng viên dựbị thành đảng viên chính thức (tại mục II, phụ lục I kèm theo).
2.1. Thời hạn sử dụng tài liệu trong hồ sơ xét kết nạp vàthời gian xét làm thủ tục kết nạp người vào Đảng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đổi Mật Khẩu Wifi Modem Viettel Với 3 Bước Đơn Giản Nhất


- Thời hạn sử dụng một năm ( tính đến thời điểm chi bộ xét,đề nghị kết nạp), nếu quá thời hạn trên phải làm thủ tục lại đối với những tài liệu:
+ Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảngcủa Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở.
+ Bản thẩm tra bổ sung lý lịch của người vàoĐảng (chủ yếu về lịch sử chính trị của cha, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng từ nhỏ, vợhoặc chồng và người vào Đảng có thay đổi từ thời điểm thẩm tra lần trước đếnnay). Ý kiến nhận xét bổ sung của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng.
Thời hạn 3 năm đối với giấychứng nhận học lớp nhận thức về Đảng, nếu quá thời hạn trên, người xin vào Đảngphải đi học lại để được cấp giấy chứng nhận mới.
Từ khi chi bộ có nghị quyếtđề nghị kết nạp đến khi cấp uỷ có thẩm quyền xem xét quyết định kết nạp haykhông kết nạp người vào Đảng không được để chậm quá 6 tháng; nếu quá thời hạntrên mà không có lý do chính đáng thì cấp uỷ để chậm phải kiểm điểm trách nhiệmvới cấp uỷ cấp trên.
Khi cấp uỷ cấp trên trựctiếp xét kết nạp người vào Đảng mà nghị quyết của cấp uỷ cấp dưới đã quá thời hạnmột năm, thì chỉ đạo cấp uỷ đó họp xét, ra nghị quyết đề nghị kết nạp người vàoĐảng thay thế nghị quyết đã quá hạn.
2.2. Những trường hợpkết nạp người vào Đảng và công nhân đảng viên chính thức sai quy định phảihuỷ bỏ quyết định.
Qua kiểm tra, phát hiện việc kết nạp người vàoĐảng và công nhận đảng viên chính thức sai quy định thì cấp uỷ ra quyết địnhphải tự huỷ bỏ quyếtđịnh kết nạp, trong những trường hợp sau đây:
b) Quyết định người vào Đảng và côngnhận đảng viên chính thức không đúng thẩm quyền quy định tại Điều 4, Điều 5,Điều lệ Đảng và điểm 2, Quy định số 04/QĐ-TW của Bộ Chính trị nêu trên.
Sau khi cấp uỷ có thẩm quyền ra vănbản tự huỷ bỏ quyết định kết nạp, làm công văn gửi kèm hồ sơ đề nghị kết nạpcủa người đó đến cấp uỷ cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng nơi chuyển đến đểxem xét kết nạp theo quy định tại điểm 3 (3.10) c, Huớng dẫn số 04/HD-TCTW củaBan Tổ chức Trung ương nêu trên.
a) Yêu cầu: Người vào Đảng tự khaitrung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội dung trong lý lịch; không tẩy xoá, sửa chữavà nhờ người khác viết hộ.
01.Họ và tên đang dùng: viếtđúng họ, chữ đệm và tên, ghi như trong giấy chứng minh nhân dân, bằng chữ inhoa, ví dụ: NGUYỄN VĂN HÙNG.