Hướng dẫn sinh hoạt đoàn nơi cư trú

     
*

HƯỚNG DẪN

Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại địa điểm cư trú

------------

1. Về địa điểm cư trú với sinh hoạt Đoàn địa điểm cư trú

1.1. Chỗ cư trú: là nơi sum vầy đang thường xuyên trú, trợ thời trú hoặc đk tham gia làm việc tại địa phận dân cư.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sinh hoạt đoàn nơi cư trú

1.2. Làm việc Đoàn địa điểm cư trú: Là toàn bộ hoạt động của đoàn viên (đối tượng gia nhập sinh hoạt Đoàn khu vực cư trú) tham gia sinh hoạt và chuyển động Đoàn trên địa bàn dân cư, nhằm thực hiện trách nhiệm của sum vầy đối với tổ chức Đoàn địa điểm cư trú theo lý lẽ của Điều lệ Đoàn.

2. Đối tượng tham gia sinh hoạt Đoàn tại chỗ cư trú

- Đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức sẽ tham gia công tác tại những cơ quan lại ban ngành cung cấp tỉnh, các phòng ban, đơn vị trực thuộc tỉnh đóng góp trên địa bàn những huyện, thị, thành.

3. Quyền và nhiệm vụ của đoàn tụ tham gia sống Đoàn tại địa điểm cư trú

3.1. Quyn của đoàn tụ khi tham gia nghỉ ngơi Đoàn tại địa điểm cư trú

- Được tổ chức triển khai Đoàn nơi cư trú đại diện, bảo vệ quyền lợi hòa hợp pháp, được giúp đỡ và tạo điều kiện tham gia các vận động để phấn đấu trưởng thành.

- Được tham dự sinh hoạt, hoạt động vui chơi của tổ chức Đoàn vị trí cư trú với đóng góp ý kiến tại đại hội, hội nghị của bỏ ra đoàn, được khen thưởng, biểu dương khi có thành tích xuất sắc.

- Được lấy dấn xét, đánh giá về quy trình tham gia sinh sống Đoàn tại khu vực cư trú.

- Được ứng cử (hoặc được ra mắt ứng cử) vào cơ quan chỉ huy của Đoàn nghỉ ngơi cấp các đại lý và đưa ra đoàn vị trí cư trú khi đã đưa hồ sơ sum họp về nơi đó trước khi bầu cử. Trường phù hợp ứng cử (hoặc được giới thiệu ứng cử) vào chức danh Bí thư, Phó túng thư Đoàn xã, phường, thị trấn phải được sự gật đầu của cấp cho ủy xã, phường, thị trấn và Đoàn cấp cho trên trực tiếp; đồng thời có ý kiến đồng ý của bỏ ra bộ nơi công tác làm việc (nếu sum vầy là đảng viên).

3.2. Nhiệm vụ của sum vầy khi tham gia sinh hoạt Đoàn tại khu vực cư trú

- dữ thế chủ động tham gia các vận động do tổ chức triển khai Đoàn tại vị trí cư trú tổ chức; gương mẫu tiến hành nghĩa vụ công dân tại địa điểm cư trú.

- Tuyên truyền vận tải thanh em nhỏ trên địa phận cư trú tích cực tham gia vận động Đoàn, Hội, Đội.

- Tuyên truyền, vận động gia đình và thanh trẻ em trên địa phận thực hiện xuất sắc chủ trương con đường lối của Đảng, chủ yếu sách, pháp luật của nhà nước và các quy định khác tại khu vực cư trú.

4. Văn bản tham gia sinh sống Đoàn tại vị trí cư trú của đoàn viên

- Các chuyển động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thể thao.

- Các hoạt động tình nguyện phát triển kinh tế - xóm hội.

- Hoạt động quan tâm giáo dục thiếu hụt niên, nhi đồng.

- hoạt động xây dựng đời sống văn hóa truyền thống khu dân cư.

- Xây dựng chi đoàn mạnh khỏe ở địa phận dân cư.

- Vận động những nguồn lực làng mạc hội một phương pháp hợp pháp hỗ trợ vận động Đoàn trên địa phận dân cư.

5. Hình thức sinh sống Đoàn nơi cư trú

- Tham gia vận động Tháng Thanh niên, Chiến dịch tự nguyện Hè vì Đoàn của đơn vị tổ chức trên địa phận dân cư hoặc tham gia cùng với tổ chức Đoàn tại khu vực cư trú.

- Tham gia chuyển động giao lưu, phối hợp giữa tổ chức triển khai Đoàn của đơn vị với tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư.

- Dự sinh hoạt, Đại hội, các chuyển động phong trào không giống tại khu vực cư trú.

6. Thời điểm và cường độ tham gia sống Đoàn tại chỗ cư trú

6.1. Thời điểm tham gia: Đoàn viên tham gia chuyển động Đoàn tại chỗ cư trú vào những ngày vật dụng bảy, nhà nhật, các đợt du lịch tổ chức những phong trào hành động cách mạng của Đoàn và các thời điểm tiện lợi khác.

6.2. Cường độ tham gia: trong 01 năm, sum vầy tham gia buổi tối thiểu 02 lượt làm việc Đoàn tại chỗ cư trú.

7. Câu hỏi chọn địa bàn sinh hoạt

Để dễ ợt cho câu hỏi tham gia sinh sống Đoàn vị trí cư trú đạt chất lượng và đảm bảo ít tốt nhất 02 lượt/năm, đoàn viên hoàn toàn có thể lựa chọn địa phận sinh hoạt như sau:

- Đăng ký kết sinh hoạt tại địa điểm thường trú (cả 02 đợt).

Xem thêm: Hướng Dẫn Tạo Mục Lục Bảng Biểu Trong Word 2010, Cách Tạo Danh Mục Bảng Biểu Trong Word Tự Động

- Đăng ký sinh hoạt tại chỗ tạm trú (cả 02 đợt).

- Đăng ký tại 02 nơi: hay trú với tạm trú (mổi vị trí 01 đợt).

8. Quy trình, giấy tờ thủ tục giới thiệu cho đoàn tụ tham gia sinh sống Đoàn tại khu vực cư trú

Bước 1: chi đoàn thông tin tới sum họp về nhà trương tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú và cho sum họp đăng ký địa bàn, thời điểm tham gia.

Bước 2: cấp Giấy ra mắt cho sum vầy (giấy giới thiệu của đưa ra đoàn theo mẫu thêm kèm, được in và đóng vệt treo của Đoàn cung cấp trên trực tiếp trước khi Chi đoàn ghi thông tin và chuyển mang lại đoàn viên). nếu là đưa ra đoàn các đại lý thì trực tiếp tiến hành việc giới thiệu.

Trường hợp bỏ ra đoàn chỉ bao gồm 01 sum vầy đăng ký sinh hoạt trên một địa phận thì cung cấp Giấy ra mắt theo mẫu 1 - SHĐ.

Trường hòa hợp nhiều đoàn viên đăng ký một địa phận thì lập danh sách trình làng chung theo mẫu 2 - SHĐ

Trường thích hợp một sum họp đăng cam kết nhiều địa bàn sinh hoạt thì cấp cho Giấy trình làng đến từng địa bàn.

Bước 3: Chi đoàn vào sổ theo dõi, cai quản đoàn viên đăng ký tham gia sinh hoạt địa điểm cư trú mẫu 3 - SHĐ và báo cáo danh sách lên Đoàn cấp cho trên trực tiếp. Đánh giá tình hình sum vầy tham gia sống Đoàn chỗ cư trú (ghi dìm xét trong sổ đoàn viên) phối kết hợp trong quá trình nhận xét, xếp loại đoàn viên hàng năm.

9. Thời điểm trình làng và nhận xét, đánh giá đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại vị trí cư trú

9.1- Thời điểm giới thiệu với nhận xét, tấn công giá:

- Việc giới thiệu sum họp tham gia sinh hoạt nơi cư trú vào tháng 01; bỏ ra đoàn địa điểm cư trú thừa nhận xét, đánh giá đoàn viên gia nhập sinh hoạt Đoàn địa điểm cư trú và gửi kết quả đánh giá về chi đoàn chỗ trực tiếp làm chủ đoàn viên trong tháng 10 hàng năm..

- quanh đó ra, bỏ ra đoàn cùng Đoàn các đại lý nơi cư trú có trách nhiệm nhận xét, reviews khi đoàn viên có đề nghị.

9.2. Tiêu chí nhận xét, review và xếp loại

- tiêu chí nhận xét, tấn công giá:

+ Ý thức, thái độ tham gia hoạt động của Đoàn tại nơi cư trú.

+ mức độ tham gia buổi giao lưu của Đoàn tại khu vực cư trú.

+ hiệu quả tham gia hoạt động vui chơi của Đoàn tại địa điểm cư trú.

- Xếp loại: địa thế căn cứ vào các tiêu chí trên và mốc giới hạn tham gia sống Đoàn vị trí cư trú, đã xếp loại sum vầy sinh hoạt nơi cư trú theo 02 mức: Đạt hoặc không đạt. Trường hợp sum vầy không gia nhập sinh hoạt Đoàn tại khu vực cư trú thì không tiến hành review và ghi rõ không thâm nhập (nếu gồm yêu ước nhận xét).

Bản nhấn xét, reviews trước khi chuyển cho tổ chức triển khai Đoàn khu vực trực tiếp thống trị đoàn viên hoặc các đơn vị có tương quan phải có xác thực của Đoàn cơ sở xã, phường, thị xã nơi sum vầy cư trú. Ngôi trường hợp đề nghị chuyển dìm xét, reviews cho nhiều đoàn tụ trong cùng một solo vị hoàn toàn có thể thực hiện nay bằng danh sách (theo mẫu mã 8 - SHĐ).

10. Tổ chức thực hiện

10.1. Ban thường vụ Đoàn Khối:

- phát hành Hướng dẫn tiến hành đến các cơ sở Đoàn trực thuộc.

- triển khai công tác kiểm tra, review nội dung này trong những chương trình giao ban mặt hàng quý, hoặc thời hạn 6 tháng 1 lần.

10.2. Những cơ sở Đoàn trực thuộc.

- Chỉ đạo, tổ chức triển khai triển khai trình làng cho sum vầy tham gia sinh hoạt vị trí cư trú ngừng trong mon 7/2016. Hàng năm giới thiệu xong trong tháng 1.

- triển khai công tác kiểm tra, tiến công giá kết quả thực hiện nay theo thời hạn 6 mon 1 lần; xây dựng báo cáo chuyên đề theo từng năm giữ hộ Ban hay vụ Đoàn Khối trước ngày 20/10 hàng năm.

Ban hay vụ Đoàn khối yêu thương cầu các cơ sở Đoàn trực nằm trong triển khai thực hiện đúng theo lòng tin của lý giải đến sum vầy cơ quan, đơn vị chức năng mình. Trong quá trình triển khai, nếu tất cả vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo bằng văn bản gửi về Đoàn khối để tổng phù hợp và báo cáo Ban tổ chức Kiểm tra thức giấc Đoàn để có hướng chỉ đạo phù hợp.