Hướng dẫn phép chia có dư lớp 3

     

Hôm nay, dautri.mobi đã share các kỹ năng về phnghiền phân chia hết và phxay phân tách bao gồm dư để những bậc prúc huynh với những bé tham khảo.Trong chương trình học tập lớp 3, phép phân chia không còn và phép chia có dư là một bài học kinh nghiệm khôn cùng quan trọng. Chính vày vậy, dautri.mobi vẫn chia sẻ các kiến thức về bài học này.

Bạn đang xem: Hướng dẫn phép chia có dư lớp 3

1. Phép phân chia hết

1.1. Phnghiền phân chia không còn là gì?

Phxay phân tách không còn là phxay phân chia tất cả số dư bằng 0

ví dụ như 1:

*

Giải thích:

8 : 2 = 4; viết 4; 4 x 2 = 8; 8 - 8 = 0

Hạ 6; 6 : 2 = 3; viết 3; 3 x 2 = 6; 6 - 6 = 0

Ta nói: 86 : 2 là phxay phân tách hết gồm tmùi hương là 43

Ví dụ 2:

*

Giải thích:

4: 3 được 1; viết 1; 1 x 3 = 3; 4 - 3 = 1

Hạ 2; 12 : 3 = 4; viết 4; 4 x 3 = 12; 12 - 12 = 0

Ta nói 42 : 3 là phép chia không còn bao gồm tmùi hương là 14.

1.2. lấy ví dụ như trực quan về phnghiền phân chia hết

*

2. Phnghiền phân tách bao gồm dư

2.1. Nhận biết phnghiền phân chia có dư

Phnghiền phân tách gồm dư là phnghiền phân tách gồm 0

Ví dụ:

Phxay phân tách 19 : 6 là phép chia gồm dư nếu bao gồm 0

*

Ta nói: 19 : 6là phnghiền phân chia gồm dư, gồm tmùi hương là 3, số dư là một trong.

2.2. lấy ví dụ trực quan về phnghiền phân tách gồm dư

*

2.3. Phân biệt phép chia hết cùng phnghiền chia hết cùng phép phân chia bao gồm dư

*

3.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Khen Thưởng Công Tác Đảng Và Đảng Viên, Khen Thưởng Đối Với Đảng Viên

bài tập vận dụng phnghiền phân tách hết với phnghiền phân chia có dư

3.1. Đề bài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 96 : 3

b) 52 : 4

c) 63 : 5

d) 75 : 6

Bài 2: Tính giá trị biểu thức

a) 123 - 72 : 6

b) 200 + 95 : 5

c) 143 - 104 : 4

d) 96 : 6 + 98 : 7

Bài 3: Tìm y

a) y x 4 = 156

b) y x 5 = 130

c) y x 3 = 87

d) y x 7 = 245

Bài 4: Mẹ có 96kg gạo đề nghị chia vào 4 bao. Hỏi mỗi bao gạo nặng nề bao nhiêu kg?

Bài 5: Bà phân tách đều một số trong những ngô vào 4 thùng, từng thùng 16kg ngô. Sau lúc chia bà còn quá 3kilogam ngô. Hỏi, lúc đầu số ngô của bà là bao nhiêu?

3.2. Đáp án

Bài 1:

*

*

*

*

Bài 2:

a) 123 - 72 : 6

= 123 - 12

= 111

b) 200 + 95 : 5

= 200 + 19

= 219

c) 143 - 104 : 4

= 143 - 26

= 117

d) 96 : 6 + 98 : 7

= 16 + 14

= 30

Bài 3:

a)

y x 4 = 156

y = 156 : 4

y = 39

b)

y x 5 = 130

y = 130 : 5

y = 26

c)

y x 3 = 87

y = 87 : 3

y = 29

d)

y x 7 = 245

y = 245 : 7

y = 35

Bài 4:

Mỗi bao gạo nặng trĩu số kilogam là:

96 : 4 = 24 (kg)

Đáp số: 24kg

Bài 5:

Tổng số ngô bà đã phân chia vào 4 thùng là:

16 x 4 = 64 (kg)

Số ngô ban sơ bà có là:

64 + 3 = 67 (kg)

Đáp số: 67kg

4. Bài tập thực hành thực tế phép chia hết và phxay phân tách có dư

4.1. Đề bài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 34 : 4

b) 64 : 5

c) 132 : 6

d) 241 : 8

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức

a) 1trăng tròn : 6 + 150 : 3

b) 22 x 3 + 135 : 5

c) 300 - 270 : 6

d) 225 : 5 + 360

Bài 3: Tìm y

a) y x 5 = 115

b) y x 3 = 48

c) y x 2 = 232

d) y x 9 = 504

Bài 4: Người ta phân tách gần như 280 lkhông nhiều xăng vào 8 thùng, hỏi mỗi thùng đựng từng nào lít xăng?

Bài 5: Một sợi dây tương đối dài 360centimet, An giảm hồ hết thành 6 đoạn đều nhau. Hỏi mỗi đoạn nhiều năm từng nào cm?

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 34 : 4 được 8 dư 2

b) 64 : 5 được 12 dư 4

c) 132 : 6 = 22

d) 241 : 8 được 30 dư 1

Bài 2:

a) 70

b) 93

c) 255

d) 405

Bài 3:

a) y = 23

b) y = 16

c) y = 116

d) y = 56

Bài 4: 35 lít xăng

Bài 5: 60cm

Để góp nhỏ học tốt phxay phân chia hết với phép chia bao gồm dư, không tính vấn đề luyện bài bác tập, những bậc phú huynh có thể xem thêm các bài bác giảng thú vị trên dautri.mobi nhé!