Hướng dẫn nhiệm vụ võ lâm hành 9d

Thiếu Lâm - 1 trong những trường phái nhiều năm và gồm mức độ ảnh hưởng rộng mang đến cục bộ trái đất võ lâm từ xưa đến thời điểm này. Sau đấy là giải đáp trách nhiệm toàn tập của Thiếu Lâm Cửu Long Trực rỡ Bá.

Bạn đang xem: Hướng dẫn nhiệm vụ võ lâm hành 9d


Nhiệm vụ Thiếu Lâm 9D

Thiếu Lâm Thái Sơn Bắc Đẩu

Điều kiện:

- Người giao nhiệm vụ: Chủ Nhân Tung Sơn Thiết Điếm Vương Thắng Bưu.

- Thành tựu yêu thương cầu: Vong ngã bỏ ra cảnh 6 thành.

- Vị trí: Tung Sơn.

Hướng dẫn:

- Bmong 1: Đến gặp Chủ Nhân Tung Sơn Thiết Điếm Vương Thắng Bưu

- Bmong 2: Đến gặp Hộ Viện Tăng – Giác Tương. Chọn đối thoại nói dối - đến làm công quả

*

Phật Tâm Chính Tông

Điều kiện:

- Người giao nhiệm vụ: Thiếu Lâm Chưởng Môn Phương Trượng – Pháp Tương.

- Thành tựu yêu cầu:

- Vị trí: Thiếu Lâm Tự.

- Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành - Thiếu Lâm Thái Sơn Bắc Đẩu.

Hướng dẫn:

- Bước 1: Đến gặp Thiếu Lâm Chưởng Môn Phương thơm Trượng – Pháp Tương

*

- Bmong 2: Đến gặp người bào chế dược thảo Trương Bát

*

- Bước 3: Đến gặp Thiếu Lâm Chưởng Môn Phương thơm Trượng – Pháp Tương.

- Bcầu 4: Đến gặp Các Chủ Tàng Kinh Các – Quảng Duyên

*

- Bcầu 5: Đến gặp Thiếu Lâm Chưởng Môn Pmùi hương Trượng – Pháp Tương.

Trở thành Thiếu Lâm tu luyện đệ tử

Kim Cương Bất Động

Điều kiện:

- Người giao nhiệm vụ: Sa Di Tăng – Nhất Ngộ

- Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 1thành.

- Vị trí: Thiếu Lâm Tự.

- Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành - Phật Tâm Chính Tông.

Hướng dẫn:

- Bước 1: Đến gặp Sa Di Tăng Nhất Ngộ

*

- Bmong 2: Chọn một trong các 3 môn võ công và tu luyện đến 1 thành.

- Bmong 3: Đến gặp Sa Di Tăng Nhất Ngộ.

Con Mắt Trong Bóng Tối

Điều kiện:

- Người giao nhiệm vụ: Thiếu Lâm giáo đầu tăng Quảng Chân (c10)

- Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 5 thành.

Xem thêm: Hướng Dẫn Mix Nhạc Bằng Virtual Dj 8, Virtualdj 2021

- Vị trí: Tu luyện trường – Thiếu Lâm Tự.

- Yêu cầu: Đã hoàn thành Đế Long Hành - Kyên Cương Bất Động.

*

Hướng dẫn:

- Bước 1: Đến gặp Thiếu Lâm giáo đầu tăng Quảng Chân để nhận nhiệm vụ (c7)

*

- Bmong 2.1: Đánh bại 5 Bạch hình họa tổ viên (c8)

*

- Bước 2.2: Đánh bại 3 Bạch hình ảnh tổ trưởng (c9)

*

- Bmong 3: Đến gặp Thiếu Lâm giáo đầu tăng Quảng Chân.

Thập Ngưu Đồ

Điều kiện:

- Người giao nhiệm vụ: Thiếu Lâm Tiểu Sa Di Quảng Tuệ.

- Thành tựu yêu cầu: Ngọc đỗng song xuy 1 thành.

- Vị trí: Tung Sơn.

- Yêu cầu: Đã hoàn thành Đế Long Hành - Con Mắt Trong Bóng Tối.

Hướng dẫn:

- Bcầu 1: Đến gặp Thiếu Lâm Tiểu Sa Di Quảng Tuệ

*

- Bmong 2: Gặp Thợ điêu khắc đá ở Trịnh Châu – Hoàng Thất

*

- Bước 3: Đánh bại bọn hung tặc đến Lúc lấy được vật phẩm nhiệm vụ

*

- Bcầu 4: Đến gặp Thợ điêu khắc đá ở Trịnh Châu – Hoàng Thất

- Bước 5: Đến gặp Thiếu Lâm Tiểu Sa Di Quảng Tuệ.

- Bcầu 6: Đến gặp Phương thơm trượng Pháp Tương.

Được nhận chức trách môn phái và có thể rứa đổi điểm ngũ khí.

Khai Đỉnh Đại Pháp

Điều kiện:

- Người giao nhiệm vụ: Thiếu lâm klặng cưng cửng đường chủ Quảng Bưu.

- Thành tựu yêu cầu: dưới Ngũ Long Phụng Thánh 1 thành.

- Vị trí: Thiếu Lâm Tự.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Sơ Yếu Lý Lịch Xin Việc Chuẩn Không Cần Chỉnh, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Tự Thuật Chuẩn Nhất Hiện Nay

- Yêu cầu: Đã hoàn thành Đế Lâm Hành - Thập Ngưu Đồ

Hướng dẫn:

- Bước 1: Đến gặp Thiếu lâm kyên cương đường chủ Quảng Bưu

*

Lưu ý:lúc cầm đổi chức trách, các võ công tập luyện trcầu đó cùng ngũ khí và ngộ ý sẽ bị phế hết trừ các võ công sơ cấp nhập môn như Khinch công, nội công sơ cấp, bộ pháp sơ cấp, quyền côn thuật sơ cấp.


Chuyên mục: Hướng Dẫn - Hỏi Đáp