Hướng dẫn miễn sinh hoạt đảng mới nhất

     

Hướng dẫn thủ tục miễn sinh hoạt Đảng

dautri.mobi xin gửi tới bạn đọc bài viết hướng dẫn thủ tục miễn sinh hoạt Đảng để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết nêu rõ thủ tục, hồ sơ xin miễn sinh hoạt Đảng.

Bạn đang xem: Hướng dẫn miễn sinh hoạt đảng mới nhất

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết để có thể hiểu rõ hơn về thủ tục miễn sinh hoạt Đảng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Túi Đựng Nước Tiểu, Túi Nước Tiểu Có Van Xả Thẳng Greetmed


Thủ tục miễn sinh hoạt Đảng cho Đảng viên

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ướng Khoá X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên;- Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện việc miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên như sau:
1. Đối tượng, thủ tục xét miễn công tác và sinh hoạt đảng1.1. Xét, quyết định miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với những đảng viên tuổi cao, sức khoẻ yếu và tự nguyện xin miễn công tác và sinh hoạt đảng- Đảng viên tuổi cao là đảng viên hết tuổi lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động: nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi.- Đảng viên sức khoẻ yếu do chi bộ xem xét dựa vào tình trạng sức khỏe thực tế của đảng viên (mắc bệnh cần chữa trị dài ngày (từ ba tháng trở lên); hoặc căn cứ bệnh án của cơ sở y tế).- Đảng viên thuộc đối tượng nêu trên tự nguyện làm đơn hoặc báo cáo trực tiếp với chi bộ. Chi bộ họp xét, ra nghị quyết để đảng viên được miễn công tác, sinh hoạt đảng (ghi sổ nghị quyết của chi bộ) và báo cáo với cấp uỷ cơ sở. Khi đảng viên có nguyện vọng trở lại công tác và sinh hoạt đảng, làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo để chi bộ xét, quyết định.1.2. Xét, quyết định miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với những trường hợp khác
a) Đảng viên đi thăm người thân ở trong nước, ngoài nước từ ba tháng trở lên; đảng viên làm việc lưu động hoặc việc làm không ổn định, xa nơi đang sinh hoạt chi bộ, không có điều kiện tham gia sinh hoạt chi bộ theo quy định.Đảng viên làm đơn nêu rõ lý do và thời gian xin miễn công tác và sinh hoạt đảng, báo cáo chi bộ. Chi bộ họp xét, ra nghị quyết cho đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng và báo cáo để cấp uỷ cơ sở biết; thời gian miễn công tác và sinh hoạt đảng không quá 12 tháng. Hết thời gian miễn công tác, sinh hoạt đảng, đảng viên phải làm bản tự kiểm điểm về việc giữ gìn tư cách đảng viên, báo cáo để chi bộ xét cho trở lại sinh hoạt đảng. Trường hợp đảng viên cần đi thêm đợt mới thì phải làm đơn, báo cáo để chi bộ xem xét, quyết định.b) Đảng viên là cán bộ, công chức nghỉ trước tuổi chờ đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ quy định của Nhà nước có nguyện vọng được miễn công tác và sinh hoạt đảng.Trong thời gian đảng viên nghỉ chờ làm thủ tục nghỉ hưu thì tổ chức đảng làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng tạm thời về đảng bộ nơi đảng viên cư trú; nếu đảng viên có nguyện vọng miễn sinh hoạt đảng thì làm đơn, báo cáo chi bộ nơi mình làm việc. Chi bộ xét, ra nghị quyết cho đảng viên được miễn sinh hoạt đảng và báo cáo để cấp uỷ cơ sở biết. Sau khi cơ quan có thẩm quyền làm xong thủ tục, cấp sổ hưu cho đảng viên thì tổ chức đảng chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên về nơi cư trú.
Mẫu quyết định miễn sinh hoạt Đảng Quyết định miễn sinh hoạt Đảng
*
Mẫu đơn xin vào Đảng Mẫu đơn xin kết nạp Đảng viết tay Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng Đơn đề nghị miễn sinh hoạt Đảng