Hướng dẫn mã hóa dữ liệu trong sql và mysql

     

Truy vấn dữ liệu vào sql là thao tác trích xuất ban bố được lưu trữ trong những table. Thông tin được truy tìm xuất trải qua các cột và báo cáo yêu cầu trích xuất rất có thể ở trong một hoặc những bảng.

Bạn đang xem: Hướng dẫn mã hóa dữ liệu trong sql và mysql

Thao tác này được sử dụng rất nhiều trong những hệ thống ứng dụng hoặc website, chẳng hạn lúc chúng ta đăng nhtràn vào facebook thì hệ thống vẫn tiến hành truy tìm vấn tài liệu để soát sổ tích phù hợp lệ của tài khoản đăng nhập, ….

Truy vấn dữ liệu trong sql –Ngôn ngữ SQL

SQL viết tắt củaStructured Query Language, là ngôn ngữ truy vấn vấn bao gồm cấu trúc.SQL cho phép họ tạo ra cơ sở dữ liệu, thao tác làm việc trên dữ liệu nlỗi tàng trữ tài liệu, sửa dữ liệu hoặc xóa tài liệu hoặc truy vấn vấn tài liệu.

Đa số những hệ cai quản trị các đại lý tài liệu hiện giờ áp dụng Squốc lộ (MS SQL Server – T- Squốc lộ, Microsoft Access, Oracle – PL/Squốc lộ, DB2, MySQL…)

Truy vấn dữ liệu trong sql –Squốc lộ hoàn toàn có thể chia thành 4 nhóm

Nhóm truy tìm vấn tài liệu (DQL): gồm các lệnh tầm nã vấn gạn lọc (Select) để lấy ban bố mà lại không làm cho chuyển đổi tài liệu trong số bảng

Nhóm có mang tài liệu (DDL): Gồm những lệnh tạo ra, biến hóa những bảng tài liệu (Create, Drop, Alter, …)

Nhóm thao tác dữ liệu (DML): Gồm những lệnh có tác dụng thay đổi tài liệu lưu lại trong những bảng (Insert, Delete, Update,…)

Nhóm tinh chỉnh tài liệu (DCL): Gồm những lệnh làm chủ quyền truy tìm nhtràn lên tài liệu với các bảng (Grant, Revoke, …)

Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu(DQL-Data Query Language)

Bao bao gồm các lệnh được cho phép truy hỏi vấn tài liệu nhưng ko làm cho biến đổi dữ liệu hoặc những đối tượng vào DataBase. Đó là những tầm nã vấn bắt đầu bằng từ khóa SELECT.Trả về một cỗ những thuộc tính hoặc một tập vừa lòng những cỗ trực thuộc tính.

Xem thêm: Tại Sao Bạn Nộp Đơn Vào Vị Trí Này ”, Vì Sao Bạn Ứng Tuyển Vào Vị Trí Này

Truy vấn dữ liệu vào sql –Cú pháp câu lệnh SELECT

SELECT [DISTINCT> Column(s)FROM TableName, Views[WHEREConditions>[GROUPhường BY Row(s)>[HAVING>[ORDER BY Column(s) [asc|desc>>Lưu ý:

Các mệnh đề trong cặp vết <> không bắt buộcDISTINCT rất có thể là:Distinct: trả về những bản ghi không trùng lặp nhau hoặcTop: trả về n (giỏi %) phiên bản ghi kiếm tìm thấy từ trên xuốngMệnh đề WHERE chất nhận được truy nã vấn gạn lọc theo hàngMệnh đề GROUPhường BY chất nhận được team dữ liệu theo hàngMệnh đề HAVING chất nhận được truy nã vấn chắt lọc theo nhómMệnh đề ORDER BY được cho phép thu xếp tài liệu theo cột

Truy vấn tài liệu vào sql –Truy vấn chọn lọc tất cả các hàng với cột

SELECT * FROM TableName

Truy vấn dữ liệu trong sql –Truy vấn lựa chọn 1 số cột

SELECT Column1, Column2 … FROM TableNamelấy ví dụ như truy tìm vấn chọn lọc toàn bộ những cột của bảng EMP

SELECT * FROM EMP

*

Truy vấn dữ liệu trong sql –Mệnh đề WHERE

SELECT [DISTINCT> Column(s)FROM TableNameWHERE ConditionsMột số tân oán tử (Operator) áp dụng trong biểu thức Conditions:Tân oán tử đối chiếu, tân oán tử lôgíc vàđối chiếu xâu dùng toán thù tử LIKE

Các tân oán tử so sánh

=So sánh bằng
hoặc !=Khác
>Lớn hơn
=Lớn rộng hoặc bằng

lấy một ví dụ hiển thị biết tin nhân viên cấp dưới có lương bằng800

SELECT EMPNO, ENAME, JOB, SAL, DEPTNO FROM EMP WHERE SAL = 800

*

Truy vấn dữ liệu trong sql –Toán tử LIKE

Cho phxay đối chiếu một chuỗi với chuỗi không giống (bao gồm chứa các ký kết từ bỏ đại diện) áp dụng toán tử LIKE.Các cam kết từ thay mặt (Wildcard):

Ký tựMô tả
_Thay cho một ký kết trường đoản cú đơn
%Txuất xắc cho một chuỗi
<>Txuất xắc cho một ký kết trường đoản cú 1-1 trong vòng được bao vì cặp vết ngoặc vuông
<^>Ttuyệt cho một ký kết từ bỏ solo bất kỳ không ở trong khoảng được bao do cặp vết ngoặc vuông

Ví dụ thực hiện ký kết trường đoản cú _

SELECT * FROM EMP WHERE ENAME LIKE "A____"

*

*

Truy vấn tài liệu vào sql –Mệnh đề ORDER BY

Cho phép thu xếp kết quả tróc nã vấn theo cột với có thể bố trí tác dụng theo chiều:Tăng dần dần (asc) hoặcsút dần (desc). Bên dưới làcú pháp

SELECT [DISTINCT> Column(s)FROM TableName[WHERE Conditions >ORDER BY Column(s) [asc|desc>Ví dụsử dụng toán tử BETWEEN…AND và mệnh đề ORDER BY

SELECT * FROM EMP WHERE SAL BETWEEN 3000 AND 8000ORDER BY SAL DESC

*

Truy vấn dữ liệu trong sql –Toán tử lôgíc

Các toán tử lôgíc tất cả AND, OR cùng NOT.AND cùng OR được thực hiện nhằm liên kết các điều kiện search tìm chỉ ra vào mệnh đề WHERE.NOT che định tác dụng tra cứu tìm.

lấy ví dụ như thực hiện tân oán tử AND

SELECT * FROM EMPhường WHERE SAL >= 3000 AND JOB = "ANALYST"

Truy vấn dữ liệu trong sql –Mệnh đề GROUPhường. BY

Mệnh đề GROUPhường BY cho phép team các sản phẩm tài liệu có mức giá trị như thể nhau thành một nhóm.Các tính toán thù (thường sử dụng những hàm tróc nã vấn nhóm) sẽ tiến hành tính bên trên từng đội.Một số hàm đội như:

Min(column)Tìm quý giá nhỏ tốt nhất vào cột column
Max(column)Tìm quý giá lớn số 1 vào cột column
Avg(column)Tìm giá trị vừa phải của cột column
Count (*)Đếm số dòng

lấy một ví dụ 1: Tìm nấc lương lớnduy nhất, nhỏtốt nhất, lương trung bình và tổng lươngtrong bảng EMP

SELECT MAX(SAL), MIN(SAL), AVG(SAL), SUM(SAL) FROM EMP
lấy ví dụ như 2: Hiển thị lương lớn nhất với nhỏ tuổi nhất vào mỗiphòng ban

SELECT DEPTNO, MAX(SAL), MIN(SAL)FROM EMPGROUP BY DEPTNO

Truy vấn dữ liệu trong sql – Mệnh đề HAVING

Mệnh đề HAVING được sử dụng làm cho điều kiện nhóm. Vì vậy hy vọng thực hiện HAVING, bọn họ đề xuất kết phù hợp với GROUP BY.

Ví dụ: Hiển thị lương nhỏ tuổi độc nhất trong mỗicơ quan với ĐK lương nhỏ dại tốt nhất tự 900 trsinh hoạt lên

SELECT DEPTNO, MAX(SAL), MIN(SAL)FROM EMPGROUPhường BY DEPTNOHAVING MIN(SAL) >= 900
Yêu cầu: Hãy hiển thị đọc tin bao gồm mã sinh viên, tên sinch viên, thương hiệu lơp, mã môn học với điểm thi của những sinc viên gồm điểm thi >= 5

Truy vấn tài liệu trong sql –Mệnh đề SELECT trên nhiều bảng

Lúc truy vấn trên những bảng, bắt buộc kết nối các bảng.Có nhì phong cách kết nối:

Kết nối trong: mệnh đề WHERE chỉ ra rằng những trường khóa của các bảng đề xuất liên kết bắt buộc như nhau hoặc dùng từ bỏ khóa JOIN trong mệnh đề FROMKết nối ngoài: thực hiện từ bỏ khóa LEFT/RIGHT OUTER JOIN trong mệnh đề FROM

Ví dụ về kết nối trong áp dụng mệnh đề WHERE


So sánh kết quả hai kiểu kết nối

Kết nối vào chỉ trả về tác dụng khi tìm được DEPARTMENT_ID tương ứng của nhân viên vào bảng DEPARTMENT

Kết nối kế bên trả về tác dụng ngay cả Khi không kiếm được DEPARTMENT_ID của nhân viên vào bảng DEPARTMENT

Truy vấn tài liệu trong sql –những bài tập mẫu

Thực hiện tại bên trên Oracle Database Express Edition,mua bản sở hữu đặt

Xem video clip giải đáp setup Oracle Express


Xem video lý giải áp dụng Oracle Express

// Link áp dụng nhằm tùy chỉnh trong cliphttp://127.0.0.1:8080/apex

Câu 1: Tạo các đại lý dữ liệu trên

Câu 2: Truy vấn tài liệu trong sql

Hiển thị toàn bộ biết tin của bảng NHANVIENHiển thị đọc tin của không ít nhân viên cấp dưới nghỉ ngơi chống số 5Hiển thị mã nhân viên, bọn họ nhân viên cấp dưới, tên lót cùng thương hiệu nhân viên cấp dưới của không ít nhân viên sinh hoạt chống số 5 với gồm lương >= 3000Hiển thị mã nhân viên cấp dưới, thương hiệu nhân viên của các nhân viên bao gồm lương từ 2000 mang lại 8000Hiển thị thông báo của những nhân viên cấp dưới tại khu vực mang tên đường là NguyễnCho biết số lượng nhân viênCho biết số lượng nhân viên cấp dưới trong từng phòng banHiển thị đọc tin vềmã nhân viên cấp dưới, tên nhân viên với tên ban ngành sinh sống chống kế toán

Truy vấn tài liệu trong sql – Tổng kết bài xích học

Ngôn ngữ truy tìm vấn SQL bao hàm các lệnh gồm kết cấu cho phép Tạo DataBase cùng Thêm, Sửa, hoặc Xóa dữ liệu.

Có 4 team lệnh SQL thiết yếu, trong những số đó nhóm lệnh tróc nã vấn dữ liệu (Select) chất nhận được trích ra phần tài liệu đề xuất lấy mà ko làm đổi khác dữ liệu.


Truy vấn tài liệu trong sql – Bài tập thực hành

Truy vấn cửa hàng tài liệu thống trị thông tin tài khoản ngân hàng sẽ xây cất nghỉ ngơi bài thực hành thực tế số 2

Câu 1: Tạo những truy nã vấn tài liệu vào sql thực hiện bên trên một bảng

1.1. Tạo truy vấn hiển thị lên tiếng tất cả những thông tin tài khoản bao gồm loại là “Checking”

1.2. Tạo truy hỏi vấn hiển thị các báo cáo bao gồm (MaKH, SoTK, KieuTK, NgayMoTK) của những tàikhoản có vẻ bên ngoài “Tài khoản cá nhân vào nước” với thu xếp hiệu quả hiển thị sao chongày msinh sống gần nhất sẽ tiến hành hiển thị trước (tức là ngày msống được bố trí sút dần)

1.3. Tạo truy nã vấn hiển thị Tên, thúc đẩy, thành phố những người tiêu dùng sinh sống trong thị thành “HàNội”. Sắp xếp hiệu quả theo trang bị tự Alphabet của thương hiệu khách hàng hàng

Câu 2:Tạo các tầm nã vấn dữ liệu trong sql thực hiện trên nhiều bảng

2.1. Thực hiện nay truy hỏi vấn hiển thị lên tiếng người sử dụng, giao diện thông tin tài khoản, ngày msinh hoạt.

2.5. Liệt kê những thông báo về toàn bộ những lần thanh toán gồm: HoTenKH, DiaChi, SoTK, KieuTK,ThoiGianGD, SoTienGD, MoTaGD, SoDuTaiKhoan của công ty bao gồm số thông tin tài khoản là:500000