Hướng dẫn luật tổ chức chính quyền địa phương

     
*

Bạn đang xem: Hướng dẫn luật tổ chức chính quyền địa phương

*

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Học Guitar Đệm Hát Cơ Bản, Cho Người Mới Bắt Đầu

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

Mục lục Vnạp năng lượng bạn dạng đúng theo tuyệt nhất 22/VBHN-VPQH năm 2019 thích hợp nhất Luật Tổ chức cơ quan ban ngành địa phương thơm do Văn chống Quốc hội ban hành

LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNGCmùi hương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhĐiều 2. Đơn vị hành chínhĐiều 3. Phân các loại đơn vị chức năng hành chínhĐiều 4. Tổ chức cơ quan ban ngành địa phương thơm nghỉ ngơi những đơn vị hành chínhĐiều 5. Ngulặng tắc tổ chức cùng hoạt động vui chơi của chính quyền địa phươngĐiều 6. Hội đồng nhân dânĐiều 7. Tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dânĐiều 8. Ủy ban nhân dânĐiều 9. Cơ quan tiền chuyên môn ở trong Ủy ban nhân dânĐiều 10. Nhiệm kỳ của Hội đồng quần chúng. #, Ủy ban nhân dânĐiều 11. Phân định thẩm quyền của tổ chức chính quyền địa phươngĐiều 12. Phân quyền mang đến tổ chức chính quyền địa phươngĐiều 13. Phân cấp mang đến chính quyền địa phươngĐiều 14. Ủy quyền mang đến ban ngành hành thiết yếu đơn vị nước sinh sống địa phươngĐiều 15. Quan hệ công tác làm việc giữa cơ quan ban ngành địa phương cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc toàn nước với các tổ ...Cmùi hương II CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Tại NÔNG THÔNMục 1. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Tại TỈNHĐiều 16. Chính quyền địa phương ngơi nghỉ tỉnhĐiều 17. Nhiệm vụ, quyền lợi của cơ quan ban ngành địa phương thơm ở tỉnhĐiều 18. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng dân chúng tỉnhĐiều 19. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quần chúng tỉnhĐiều đôi mươi. Cơ cấu tổ chức triển khai của Ủy ban quần chúng tỉnhĐiều 21. Nhiệm vụ, quyền lợi của Ủy ban nhân dân tỉnhĐiều 22. Nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnhMục 2. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở HUYỆNĐiều 23. Chính quyền địa phương thơm sống huyệnĐiều 24. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của cơ quan ban ngành địa phương thơm làm việc huyệnĐiều 25. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân huyệnĐiều 26. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Hội đồng nhân dân huyệnĐiều 27. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban dân chúng huyệnĐiều 28. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quần chúng. # huyệnĐiều 29. Nhiệm vụ, quyền lợi của Chủ tịch Ủy ban dân chúng huyệnMục 3. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở XÃĐiều 30. Chính quyền địa phương thơm làm việc xãĐiều 31. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của chính quyền địa phương sống xãĐiều 32. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng dân chúng xãĐiều 33. Nhiệm vụ, quyền lợi của Hội đồng nhân dân xãĐiều 34. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban quần chúng. # xãĐiều 35. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quần chúng. # xãĐiều 36. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban dân chúng xãChương III CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở ĐÔ THỊMục 1. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Tại THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ...Điều 37. Chính quyền địa phương thơm sinh hoạt đô thị trực thuộc Trung ươngĐiều 38. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của cơ quan ban ngành địa phương nghỉ ngơi thị thành trực thuộc Trung ươngĐiều 39. Cơ cấu tổ chức triển khai của Hội đồng quần chúng đô thị trực ở trong Trung ươngĐiều 40. Nhiệm vụ, quyền lợi của Hội đồng nhân dân thành phố trực nằm trong Trung ươngĐiều 41. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban quần chúng. # thị thành trực trực thuộc Trung ươngĐiều 42. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quần chúng. # thành phố trực nằm trong Trung ươngĐiều 43. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban quần chúng thành thị trực thuộc Trung ươngMục 2. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Tại QUẬNĐiều 44. Chính quyền địa pmùi hương ngơi nghỉ quậnĐiều 45. Nhiệm vụ, quyền lợi của tổ chức chính quyền địa phương ở quậnĐiều 46. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quần chúng quậnĐiều 47. Nhiệm vụ, quyền lợi của Hội đồng quần chúng quậnĐiều 48. Cơ cấu tổ chức triển khai của Ủy ban quần chúng. # quậnĐiều 49. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quần chúng quậnĐiều 50. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Chủ tịch Ủy ban dân chúng quậnMục 3. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Tại THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH ...Điều 51. Chính quyền địa pmùi hương sống thị buôn bản, tỉnh thành trực thuộc thức giấc, đô thị ở trong tỉnh thành trực thuộc ...Điều 52. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan ban ngành địa phương làm việc thị làng mạc, thành phố trực thuộc thức giấc, thành thị trực thuộc ...Điều 53. Cơ cấu tổ chức triển khai của Hội đồng quần chúng. # thị làng mạc, thị trấn ở trong tỉnh, tỉnh thành ở trong thành thị ...Điều 54. Nhiệm vụ, quyền lợi của Hội đồng nhân dân thị làng, tỉnh thành ở trong tỉnh giấc, thành phố thuộc thành ...Điều 55. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban dân chúng thị xã, tỉnh thành trực thuộc tỉnh, thành thị trực thuộc tỉnh thành trực ...Điều 56. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quần chúng thị xã, đô thị thuộc thức giấc, thị trấn ở trong thành ...Điều 57. Nhiệm vụ, quyền lợi của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị buôn bản, thành thị thuộc thức giấc, thành phố nằm trong ...Mục 4. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Tại PHƯỜNGĐiều 58. Chính quyền địa pmùi hương sống phườngĐiều 59. Nhiệm vụ, quyền lợi của tổ chức chính quyền địa phương sinh hoạt phườngĐiều 60. Cơ cấu tổ chức triển khai của Hội đồng dân chúng phườngĐiều 61. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân phườngĐiều 62. Cơ cấu tổ chức triển khai của Ủy ban quần chúng. # phườngĐiều 63. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quần chúng phườngĐiều 64. Nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Chủ tịch Ủy ban quần chúng phườngMục 5. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở THỊ TRẤNĐiều 65. Chính quyền địa phương thơm sinh sống thị trấnĐiều 66. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của chính quyền địa phương sống thị trấnĐiều 67. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân thị trấnĐiều 68. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân thị trấnĐiều 69. Cơ cấu tổ chức triển khai của Ủy ban quần chúng. # thị trấnĐiều 70. Nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Ủy ban nhân dân thị trấnĐiều 71. Nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấnChương IV CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Tại HẢI ĐẢOĐiều 72. Chính quyền địa phương làm việc hải đảoĐiều 73. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của chính quyền địa phương sinh hoạt hải đảoCmùi hương V CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆTĐiều 74. Đơn vị hành chính - tài chính đặc biệtĐiều 75. Tổ chức chính quyền địa phương sống đơn vị chức năng hành bao gồm - kinh tế tài chính quánh biệtĐiều 76. Trình tự, thủ tục đưa ra quyết định Thành lập đơn vị chức năng hành chủ yếu - kinh tế tài chính sệt biệtĐiều 77. Giải thể đơn vị chức năng hành chính - kinh tế tài chính đặc biệtChương thơm VI HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNGMục 1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNĐiều 78. Kỳ họp Hội đồng nhân dânĐiều 79. Chương thơm trình kỳ họp Hội đồng nhân dânĐiều 80. Triệu tập kỳ họp Hội đồng nhân dânĐiều 81. Khách mời tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dânĐiều 82. Trách rưới nhiệm của nhà tọa phiên họp Hội đồng nhân dânĐiều 83. Bầu các chức vụ của Hội đồng quần chúng, Ủy ban nhân dânĐiều 84. Từ chức, miễn nhiệm, bến bãi nhiệm người giữ công tác vì Hội đồng nhân dân bầuĐiều 85. Trình trường đoản cú thông qua dự thảo quyết nghị, đề án, report tại kỳ họp Hội đồng nhân dânĐiều 86. Ban hành quyết nghị, đề án, báo cáo, biên bạn dạng của kỳ họp Hội đồng nhân dânĐiều 87. Hoạt rượu cồn giám sát và đo lường của Hội đồng nhân dânĐiều 88. Lấy phiếu tín nhiệmĐiều 89. Bỏ phiếu tín nhiệmĐiều 90. Xem xét report tổng hợp ý kiến, ý kiến đề nghị của cử tri ở địa phươngĐiều 91. Biểu quyết trên phiên họp toàn thểĐiều 92. Tài liệu lưu hành tại kỳ họp Hội đồng nhân dânĐiều 93. Trách nát nhiệm tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dânĐiều 94. Trách nhiệm xúc tiếp cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dânĐiều 95. Trách nhiệm của đại biểu Hội đồng quần chúng. # trong việc tiếp công dân, đón nhận và giải pháp xử lý năng khiếu ...Điều 96. Quyền phỏng vấn của đại biểu Hội đồng nhân dânĐiều 97. Quyền ý kiến đề nghị của đại biểu Hội đồng nhân dânĐiều 98. Quyền của đại biểu Hội đồng nhân dân Khi phát hiện nay hành động vi bất hợp pháp luậtĐiều 99. Quyền của đại biểu Hội đồng quần chúng vào Việc từng trải cung cấp thông tinĐiều 100. Quyền miễn trừ của đại biểu Hội đồng nhân dânĐiều 101. Thôi làm trọng trách đại biểu, tạm đình chỉ cùng mất quyền đại biểu Hội đồng nhân dânĐiều 102. Việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dânĐiều 103. Các điều kiện bảo vệ cho hoạt động vui chơi của đại biểu Hội đồng nhân dânĐiều 104. Nhiệm vụ, quyền lợi của Thường trực Hội đồng nhân dânĐiều 105. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của những member Thường trực Hội đồng nhân dânĐiều 106. Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dânĐiều 107. Tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dânĐiều 108. Các lĩnh vực phú trách rưới của những Ban của Hội đồng nhân dânĐiều 109. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban của Hội đồng nhân dânĐiều 110. Quan hệ phối hợp công tác của các Ban của Hội đồng nhân dânĐiều 111. Thđộ ẩm tra dự thảo nghị quyết, report, đề án của Ban của Hội đồng nhân dânĐiều 112. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh giấc, cấp huyệnMục 2. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂNĐiều 113. Phiên họp Ủy ban nhân dânĐiều 114. Triệu tập phiên họp Ủy ban nhân dânĐiều 115. Trách nát nhiệm chủ tọa phiên họp Ủy ban nhân dânĐiều 116. Khách mời tham gia phiên họp Ủy ban nhân dânĐiều 117. Biểu quyết trên phiên họp Ủy ban nhân dânĐiều 118. Biểu quyết bởi hiệ tượng gửi phiếu ghi ý kiếnĐiều 119. Biên bản phiên họp Ủy ban nhân dânĐiều 120. Thông tin về công dụng phiên họp Ủy ban nhân dânĐiều 121. Phạm vi, trách nhiệm giải quyết và xử lý các bước của Chủ tịch Ủy ban nhân dânĐiều 122. Phạm vi, trách nát nhiệm giải quyết công việc của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dânĐiều 123. Phạm vi, trách rưới nhiệm giải quyết và xử lý quá trình của Ủy viên Ủy ban nhân dânĐiều 124. Điều cồn, không bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban quần chúng. #, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dânĐiều 125. Tổ chức hội nghị điều đình, hội thoại thân Ủy ban quần chúng. # cung cấp làng cùng với Nhân dânMục 3. TRỤ STại, KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG, BỘ MÁY GIÚP.. VIỆC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNGĐiều 126. Trụ ssinh hoạt, ngân sách đầu tư hoạt động vui chơi của tổ chức chính quyền địa phươngĐiều 127. Bộ sản phẩm công nghệ góp bài toán của chính quyền địa phươngChương VII THÀNH LẬP.., GIẢI THỂ, NHẬPhường, CHIA, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNHMục 1. NGUYÊN TẮC, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬPhường, GIẢI THỂ, NHẬPhường, CHIA, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI ĐƠN VỊ HÀNH ...Điều 128. Nguyên tắc Thành lập, giải thể, nhập, phân tách, điều chỉnh địa giới đơn vị chức năng hành chínhĐiều 129. Thẩm quyền đưa ra quyết định ra đời, giải thể, nhập, phân tách, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính ...Điều 130. Xây dựng đề án thành lập, giải thể, nhập, phân chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chínhĐiều 131. Lấy ý kiến Nhân dân địa pmùi hương về việc thành lập và hoạt động, giải thể, nhập, phân tách, điều chỉnh địa giới ...Điều 132. Hội đồng dân chúng thông qua kiến nghị thành lập, giải thể, nhập, chia, kiểm soát và điều chỉnh địa giới solo ...Điều 133. Thẩm tra đề án thành lập và hoạt động, giải thể, nhập, phân tách, kiểm soát và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chínhMục 2. TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRONG TRƯỜNG HỢP. THAY ĐỔI ĐỊA GIỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VÀ CÁC TRƯỜNG ...Điều 134. Tổ chức cơ quan ban ngành địa phương thơm lúc nhập những đơn vị hành bao gồm cùng cấpĐiều 135. Tổ chức chính quyền địa phương thơm khi phân tách một đơn vị chức năng hành chủ yếu thành những đơn vị chức năng hành thiết yếu ...Điều 136. Tổ chức tổ chức chính quyền địa pmùi hương Lúc ra đời mới một đơn vị chức năng hành chủ yếu trên đại lý kiểm soát và điều chỉnh ...Điều 137. Hoạt động của đại biểu Hội đồng quần chúng. # khi kiểm soát và điều chỉnh địa giới đơn vị chức năng hành bao gồm hoặc di ...Điều 138. Hoạt hễ của Hội đồng quần chúng lúc không hề đủ nhì phần tía toàn bô đại biểu Hội đồng nhân ...Điều 139. Giải tán Hội đồng nhân dânCmùi hương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNHĐiều 140. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 4 của Luật Quy hoạch đô thịĐiều 141. Hiệu lực thi hànhĐiều 142. Điều khoản đưa tiếpĐiều 143. Quy định chi tiết cùng khuyên bảo thi hành