Hướng dẫn lập trình gia công trên creo 2.0

Hướng dẫn gia công trên Creo

1. WWW.ENTERCAD.EDU.đất nước hình chữ S tối ưu trong Creo1Mục lụcModule 1 Tạo cùng cấu hình thiết lập Work Center…………………………………3Module 2 Tạo và tùy chỉnh giải pháp ……………………………………....8Hiều biết về Milling Tools…………………………….……...............................8Tạo Milling Tools tiêu chuẩn…………………………………………………..10Tạo Solid Model Milling Tools……………………………………….….….…14Tạo và áp dụng Tool Cutting Data………………………………………….…..18Module 3 Tạo trình từ gia công Face Milling…………………………..23Gia công Face Milling Cơ phiên bản ………………………………………………….23Thông số Lateral Control Face Milling………………… ………………………29Thông số Depth Control Face Milling …………………………………………..34Thông số Entry và Exit Face Milling …………………………………………..37Module 4 Tạo trình từ gia công Volume Milling…………………….......41Gia công Volume Milling cơ bản………………………………………………...42Volume Milling với Mill Windows………………………………………………47Thông số Scanning Volume Milling ……………………………………………..51Thông số Depth cùng Lateral Control Volume Milling …………………………….57Thông số Stock Allowance Volume Milling …………………………………….59Gathering Mill Volumes…………………………………………………………..62Sửa thay đổi đường chạy dao gia công Volume Milling ………………………………68Module 5 ― Tạo trình từ gia công Protệp tin Milling……………………....70Gia công Protệp tin Milling cơ bản…………………………………………………71Thông số Depth với Lateral Control Protệp tin Milling ……………………………..75Chuyển đụng Lead In với Lead Out ……………………………………………...78Module 6 ― Tạo trình trường đoản cú gia công Straight Cut Surface Milling ……...82Hiểu biết về gia công Surface Milling…………………………………………….82Gia công Straight Cut Surface Milling……………………………………………84Thông số gia công Straight Cut Surface Milling ………………………………...87Tạo Surface Milling Reference Geometry………………………………………...90Module 7 ― Tạo trình trường đoản cú gia công From Surface Isolines Surface Milling……………………………………………………………………................94Gia công From Surface Isolines Surface Milling………………………………...96Module 8― Tạo trình từ gia công Cut Line Surface Milling ………......98Gia công Cut Line Surface Milling……………………………………………..100


Bạn đang xem: Hướng dẫn lập trình gia công trên creo 2.0

*

So You Want to lớn Start a Podcast: Finding Your Voice, Telling Your Story, & Building a Community That Will Listen Kristen Meinzer
*Xem thêm: Video Hướng Dẫn Sử Dụng Lò Nướng Electrolux Eot38Dxb (Sản Phẩm Trưng Bày)

The Science of Time Travel: The Secrets Behind Time Machines, Time Loops, Alternate Realities, và More! Elizabeth Howell
*Xem thêm: Hướng Dẫn Thêm Icon Bật Tắt 3G Trên Samsung Galaxy, Hướng Dẫn Thêm Icon Bật Tắt 3G Trên Samsung

The Future Is Faster Than You Think: How Converging Technologies Are Transforming Business, Industries, and Our Lives Peter H. Diamandis

Chuyên mục: Hướng Dẫn - Hỏi Đáp