EnglishEspañolBahasa IndonesiaTiếng ViệtChúng ta đang xây dựng một ứng dụng nghe nhạc đơn giản cho Android trong loạt bài này, Đến lúc này, chúng ta đã trình bày một danh sách các bài hát trên thiết bị và cho phép người dùng lựa chọn từ đó, bắt đầu phát bằng cách sử dụng lớp MediaPlayer bên trong một lớp Service" /> EnglishEspañolBahasa IndonesiaTiếng ViệtChúng ta đang xây dựng một ứng dụng nghe nhạc đơn giản cho Android trong loạt bài này, Đến lúc này, chúng ta đã trình bày một danh sách các bài hát trên thiết bị và cho phép người dùng lựa chọn từ đó, bắt đầu phát bằng cách sử dụng lớp MediaPlayer bên trong một lớp Service" />

Hướng dẫn làm ứng dụng nghe nhạc trên android