Hướng dẫn làm bài thực hành 9 tin học 12

Nội dung của Bài thực hành số 9: Bài thực hành tổng hợp sau đây nhằm mục tiêu góp các em củng ráng lại các khả năng cơ bản thực hiện Access nhỏng sản xuất CSDL bắt đầu gồm những bảng gồm liên kết bằng chế độ xây dựng, sinh sản biểu mẫu nhằm nhập tài liệu, thi công mẫu hỏi đáp ứng một số thưởng thức làm sao kia và lập báo cáo nkhô nóng bằng thuật sĩ cùng xây cất dễ dàng. Mời các em cùng theo dõi văn bản cụ thể của bài bác thực hành.

Bạn đang xem: Hướng dẫn làm bài thực hành 9 tin học 12


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu thương cầu

1.2. Nội dung

2. Luyện tập Những bài tập với thực hành thực tế 9 Tin học 12

2.1. Trắc nghiệm

3. Hỏi đáp các bài luyện tập và thực hành 9 Tin học 12


Bài 1

a) Tạo một DataBase bắt đầu, đặt tên là hoc_tap.

b) Tạo những bảng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu hoc_tap cùng với cấu tạo được thể hiện trong bảng sau, đặt khóachủ yếu cho từng bảng, biểu đạt đặc điểm cho các trường trong mỗi bảng:


Tên bảngTên trườngKhóachínhKiểu dữ liệu
BANG_DIEM

ID

Ma_hoc_sinh

Ma_mon_hoc

Ngay_kiem_tra

Diem_so

AutoNumber

Text

Text

Date/Time

Number

HOC_SINH

Ma_hoc_sinh

Ho_dem

Ten

Text

Text

Text

MON_HOC

Ma_mon_hoc

Ten_mon_hoc

Text

Text


Bảng 1. Bảng CSDLHOC_TAP

Gợi ý có tác dụng bài:

a)

Để tạo một DataBase mới với thương hiệu là hoc_tap, thực hiện theo công việc sau đây:

Cách 1:Chọn lệnhFileNew;Cách 2:ChọnBlank Database, Xuất hiện tại hộp thoạiFile New Database( ightarrow)Gõ tên hoc_tap;Bước 3:Chọn vị trí lưu lại tệp. Nháp vào nútCreatenhằm xác nhận chế tác tệp.

b)Tạo các bảng dữ liệu vào cơ sở dữ liệu hoc_tap cùng với kết cấu được diễn tả như bảng 1 nghỉ ngơi trên, những em thực hiện theo các bước:

Bước 1.Chọn đối tượngTable( ightarrow)nháy đúpCreate Table in Design view;Bước 2.Nhập các thông số:Tên trường vào cộtField Name;Chọn vẻ bên ngoài dữ liệu trong cộtData Type;​Cách 3.Chỉ định khóa bao gồm (Primary key)Chọn ngôi trường làm khóa chính;Nháy nút ít hoặc chọn lệnhEditchọnPrimary keyvào bảng chọnEdit;

*

*

Hình 1. Kết trái thực hành thực tế bài 1

Bài 2

Thiết lập những côn trùng liên kết:

Giữa bảng bang_diemvà bảng hoc_sinh.Giữa bảng bang_diem cùng bảng mon_hoc.

Gợi ý làm bài:

Thực hiện tại theo các bước sau đây:

Cách 1.Xác định trường để tùy chỉnh liên kếtbang_diem: ID, ma_hoc_sinch, ma_mon_hoc, ngay_kiem_tra, diem_so.hoc_sinh:ma_hoc_sinch, ho_dem, ten.mon_hoc:ma_mon_hoc, ten_mon_hoc.Bước 2.Msống CSDL hoc_tap. Nháy nút
*
hoặc chọnDatabaseTools->Relationshipsnhằm xuất hiện sổRelationships;Bước 3.Nháy nút
*
hoặcnháy nút ít buộc phải chuộtvào vùng trống của sổRelationshipschọnShowTable...trong bảng chọn tắt. Lúc đó xuất hiện thêm vỏ hộp thoạiShow Table;Trong hộp thoạiShow Tablechọn các bảng (bang_diem, hoc_sinh, mon_hoc) bằng phương pháp chọn thương hiệu bảng rồi nháyAdd.

Cuối cùng nháyClosenhằm tạm dừng hoạt động sổShow Table.

Cách 4.Thiết lập mọt link giữabảngbang_diemvà bảnghoc_sinh:Các bảng vừa lựa chọn xuất hiện trên cửa sổRelationships;Bnóng loài chuột vào trường ma_hoc_sinch ngơi nghỉ bang_diem, duy trì và kéo chuột sang trọng ngôi trường ma_hoc_sinch ởhoc_sinh;Bấm loài chuột vào Create để chế tạo ra liên kết; (hình 2)Thông báo tác dụng. (hình 3)

*

Hình 2. Tạo mọt liên kếtthân bảng bang_diem cùng hoc_sinh

*

Hình 3. Kết trái thiết lập cấu hình côn trùng link giữa bảng bang_diem với hoc_sinh

Cách 5.Thiết lập mối link giữabảngbang_diemvới bảngmon_hoc:Các bảng vừa chọn mở ra bên trên cửa sổRelationships;Bnóng con chuột vào trườngma_mon_hocbang_diem, giữ và kéo loài chuột quý phái trườngma_mon_hocmon_hoc;Bấm chuột vàoCreatenhằm chế tạo liên kết; (hình 4)Thông báo tác dụng. (hình 5)

*

Hình 4.Tạo côn trùng liên kếtgiữa bảng bang_diem và mon_hoc

*

Hình 5.Kết trái tùy chỉnh cấu hình côn trùng link giữa bảng bang_diem, bảng hoc_sinh cùng bảng mon_hoc

Bài 3

Tạo biểu mẫu mã để nhập tài liệu mang lại bảng bang_diem.Nhập dữ liệu cho tất cả cha bảng (dùng cả nhì cách: thẳng trong trang tài liệu và dùng biểu mẫu mã vừa tạo).

Gợi ý làm cho bài:

Các thao tác thực hiện:

Bước 1. Khởi hễ Acess, chọn File ( ightarrow)Open...( ightarrow)Chọn tên file hoc_tap;Cách 2.Chọn đối tượng người sử dụng Form( ightarrow)Bnóng lưu ban con chuột Create Form by Wizard;Cách 3.Chọn bang_diem ngơi nghỉ mục Table;Bước 4.Bấm lưu ban vào thương hiệu những ngôi trường ID, ma_hoc_sinh, ma_mon_hoc, ngay_kiem_tra, diem_so( ightarrow)Chọn Next;Bước 5.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tải Proshow Producer 6.0 Full Crack, Proshow Producer 6

Chọn Columnar, lựa chọn Next;Cách 6.Chọn Standard, chọn Next;Cách 7.Gõ thương hiệu tệp tin bang_diem, lựa chọn Open the form to lớn view or enter information, chọn Finish( ightarrow)Thông báo tác dụng tiến hành được.

Bài 4

Thiết kế một trong những mẫu hỏi để thỏa mãn nhu cầu các thưởng thức sau:

a) Hiển thị họ tên của một học sinh (ví dụ "Trần Lan Anh") cùng với điểm vừa đủ của học sinhđó.

c) Danh sách học sinh bao gồm họ với thương hiệu, điểm môn Toán thù với bố trí theo ngày soát sổ.

Gợi ý làm bài:

a) Đểhiển thị bọn họ thương hiệu của học viên Trần Lan Anh với điểm mức độ vừa phải của em này, ta thực hiện theo các bước dưới đây:

Cách 1. Chọn Queries vào hành lang cửa số các đại lý dữ liệu hoc_tap;Bước 2. Bnóng lưu ban con chuột vào Creat query in kiến thiết view;Bước 3. Chọn bảng hoc_sinh, lựa chọn add, lựa chọn bảng bang_diem, chọn add, lựa chọn Close. (hình 6)

*

Hình 6.

Bước 4. Bấm lưu ban con chuột vào các trường: ho_dem, ten sinh sống bảng hoc_sinh;Cách 5. Bnóng lưu ban loài chuột vào trường diem_so làm việc bảng bang_diem. (hình 7)

*

Hình 7.

Bước 6. Trên dòng Criteria, cột ho_dem( ightarrow)nhập "Trần Lan"; cột ten( ightarrow)nhập "Lan";Bước 7. Bấm phím cần loài chuột trên cột diem_so, chọn Totals;Cách 8. Trên mẫu Totals, cột diem_so, chọn avg;(hình 8)

*

Hình 8.

Cách 9. Nháy nút
*
hoặc lựa chọn lệnhQuery( ightarrow)Runđể tiến hành mẫu hỏi. Kết trái được kết xuất trên trang tài liệu của mẫu mã hỏi (hình 9).

*

Hình 9.

Cách 10.Chọn File ( ightarrow)Save... ;Gõ thương hiệu cho chủng loại hỏi: Cau_a, chọn OK;

b) Để làm cho được bài bác này, thứ 1 những em phải xác định:

c) Tương trường đoản cú câu b).

Bài 5

Tạo report danh sách học sinh gồm: chúng ta thương hiệu, môn học, điểm.

Gợi ý làm cho bài:

Msống report sống chế độ kiến thiết và thực hiên những thao tác:

Trong hành lang cửa số đại lý tài liệu hoc_tap, lựa chọn report, bnóng lưu ban con chuột vào Create report by using wizarrd;Chọn bảng hoc_sinh, bnóng đúp chuột vào trường ho_dem, ten;Chọn bảng bang_diem, bấm đúp con chuột vào ngôi trường diem_so;Chọn bảng mon_hoc, bấm đúp chuột vào ngôi trường ten_mon_hoc;Chọn trườngten_mon_hoc nhằm gộp nhóm( ightarrow)Chọn Next;

Chọn hàm tính trung bình cho cột điểm số:

Chọn Summary Options.. ;Chọn hàm Avg, lựa chọn OK;Chọn Next ba lần.

Xem thêm: Hướng Dẫn Nghị Định 61/2006/Nđ-Cp, Thông Tư Liên Tịch 06/2007/Ttlt

Lưu báo cáo:

Vào File( ightarrow)Save;Gõ tên file: hoc_sinh, chọn Preview the report.Chọn Finish;Thông báo tác dụng.

Chuyên mục: Hướng Dẫn - Hỏi Đáp