Hướng dẫn làm bài thực hành 10 tin học 12

     
- Chọn bài -Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệBài tập và thực hành 10 - Hệ cơ sở dữ liệu quan hệBài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

Giải Bài Tập Tin Học 12 – Bài tập và thực hành 10 – Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ giúp HS giải bài tập, giúp cho các em hình thành và phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông:

1. Mục đích, yêu cầu

– Biết chọn khóa cho các bảng dữ liệu trong một bài toán quen thuộc.

Bạn đang xem: Hướng dẫn làm bài thực hành 10 tin học 12

2. Nội dung

Câu 1: (sgk trang 88 Tin 12): Em hãy chọn khóa cho mỗi bảng trong cơ sở dữ liệu trên và giải thích lí do lựa chọn đó.

Trả lời:

– Bảng THI_SINH: SBD là khóa chính. Số báo danh của các thí sinh yêu cầu phải khác nhau.

– Bảng DANH PHACH: SBD hoặc phách đều thỏa mãn có thể là khóa chính. Vì một SBD chỉ cho đúng một phách, một phách cũng chỉ đánh đúng cho một số báo danh.

– Bảng DIEM THI: Phách là khóa chính. Điểm có thể xuất hiện nhiều lần trong bảng. Tuy nhiên mỗi phách chỉ tương ứng với một điểm (không thể có trường hợp một bài có hai điểm).

Câu 2: (sgk trang 88 Tin 12): Em hãy chỉ ra các mối liên kết cần thiết giữa ba bảng để có được kết quả thi thông báo cho thí sinh.

Trả lời:

– Bảng THI_SINH liên kết với bảng DANH_PHACH qua trường SBD.

– Bảng DANH_PHACH liên kết với bảng DIEM_THI qua trường phách.

– Bảng THI_SINH liên kết bắc cầu với bảng DIEM thông qua bảng DANH_PHACH.

– Liên kết giữa THI_SINH và DANH_PHACH là liên kết 1-1.

– Liên kết giữa DANH_PHACH và DIEM là liên kết 1-1.

– Để thông báo kết quả thi ta sử dụng trường STT, SBD, Họ tên thí sinh, Ngày sinh, Trường của bảng THI_SINH, trường phách của bảng DANH_PHACH, trường điểm thi của bảng DIEM_THI.

Câu 3: (sgk trang 88 Tin 12): Hãy dùng hệ quản trị CSDL Access để làm những việc sau:

– Tạo lập cơ sở dữ liệu nói trên: gồm ba bảng (mỗi bảng với khóa đã chọn), thiết đặt các mối liên kết cần thiết, nhập dữ liệu giả định (ít nhất là 10 thí sinh).

– Đưa ra kết quả để thông báo cho thí sinh.

– Đưa ra kết quả thi theo trường.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Hoa Tulip Bằng Vải Voan Để Trang Trí Ngày Tết, Cách Làm Hoa Tulip Bằng Vải Voan


– Đưa ra kết quả thi của toàn tỉnh theo thứ tự tăng dần của điểm thi.

Trả lời:

a) Tạo lập cơ sở dữ liệu nói trên

– Tạo bảng THI_SINH:

*

– Tạo bảng DANH_PHACH:

*

– Tạo bảng DIEM_THI:

*

– Thiết lập liên kết: Nhấn Database Tools chọn Relationships.

*

– Chọn bảng để tạo mối quan hệ:

*
*

– Nhập liệu:

*
*

b) Đưa ra kết quả thi thông báo cho thí sinh.

– Chọn Create rồi nhấn Query Design:

*

– Lần lượt chọn các bảng THI_SINH, DANH_PHACH, DIEM_THI:

*
*

– Điền vào các điều kiện như hình dưới đây:

*

– Nhấn Run để thực thi Query:

*

– Kết quả:

*

c) Đưa ra kết quả thi theo trường.

– Dựa vào kết quả của Query vừa chạy ta sẽ xuất ra báo cáo.

*

– Nhấn vào Create chọn Report Wizard.

*

– Nhấn dấu >> để đưa toàn bộ các trường vào báo cáo.

*

– Nhấn Next -> Next. Sau đó sẽ xuất hiện bảng để ta chọn thuộc tính gộp nhóm. Ở đây ta sẽ chọn trường trương rồi nhấn mũi tên >.

*

– Nhấn Finish để kết thúc quá trình tạo báo cáo.

*

– Trường Ngày sinh bị hiện lên dấu ##### do độ dài trường không đủ để hiện thi. Để có thể hiển thị chính xác ta có thể chỉnh lại báo cáo trong Design View.

*

– Dê chuột vào trường Ngày sinh và tiến hành kéo sang phải:

*

– Trờ lại Report View .

*

d) Đưa ra kết quả thi của toàn tỉnh thoe thứ tự giảm dần của điểm thi.

– Dựa vào kết quả của Query đưa ra điểm thi của toàn tỉnh.

*

– Để sắp xếp theo thứ tự giảm dần của điểm thi ta nhấn vào trường điểm thi rồi ấn nút sắp xêp Z -> A.