Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 4 bài 1, 2, 3 đầy đủ

     
Câu 1, 2, 3 trang 18 Vlàm việc bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1. Tổng hai số là 100. Tỉ số của hai số sẽ là (3 over 7) . Tìm nhị số đó.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 4 bài 1, 2, 3 đầy đủ


*

1. a) Tổng nhị số là 100. Tỉ số của hai số chính là (3 over 7) . Tìm hai số đó.

b) Hiệu nhị số là 55. Tỉ số của nhị số là (4 over 9). Tìm nhị số kia.

2. Một thúng đựng trứng con gà và trứng vịt gồm tất cả 116 quả. Số trứng con kê bằng (1 over 3) số trứng vịt. Hỏi trong thúng bao gồm bao nhiêu trái trứng con kê,từng nào trái trứng vịt?

3. Vườn hoa ở trong nhà ngôi trường là hình chữ nhật bao gồm chu vi 160m với chiều rộng lớn bởi (2 over 3) chiều dài.

a) Tính chiều lâu năm, chiều rộng của vườn hoa kia.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xóa Bạn Bè Hàng Loạt Trên Facebook Hàng Loạt Thế Nào?

b) Người ta để (1 over 24) diện tích vườn hoa làm lối đi. Hỏi diện tích S lối đi bởi từng nào mét vuông?

Đáp án

1. a) Tổng nhị số là 100. Tỉ số của hai số đó là (3 over 7) . Tìm hai số kia.

Ta bao gồm sơ đồ:

*
 

Tổng số phần đều nhau là:

3 + 7 = 10 (phần)

Số nhỏ xíu là: (100 imes 3 over 10 = 30)

Số mập là: 100 – 30 = 70 hoặc (100 imes 7 over 10 = 70)

Đáp số: Số bé: 30

Số lớn: 70

b) Hiệu nhị số là 55. Tỉ số của nhì số là . Tìm hai số kia.

*
 

Hiệu số phần đều bằng nhau là: 9 – 4 = 5 (phần)

Số nhỏ bé là: (55 imes 4 over 5 = 44)

Số lớn là: 55 + 44 = 90 hoặc (55 imes 9 over 5 = 99)

Đáp số: Số bé:44

Số lớn: 99Quảng cáo

2. Một thúng đựng trứng con gà và trứng vịt gồm tất cả 116 trái. Số trứng con kê thông qua số trứng vịt. Hỏi vào thúng tất cả bao nhiêu quả trứng con kê,bao nhiêu trái trứng vịt?

*

Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 3 = 4 (phần)

Số trứng con gà đựng trong thùng là: 116 : 4 = 29 (trứng gà)

Số trứng vịt đựng trong thùng là: 116 – 29 = 87 (trứng vịt)

Hoặc : (116 imes 3 over 4 = 87) (trứng vịt)

Đáp số: Số bé: 29

Số lớn: 87

3. Vườn hoa của nhà ngôi trường là hình chữ nhật tất cả chu vi 160m cùng chiều rộng lớn bởi (2 over 3) chiều lâu năm.

a) Tính chiều dài, chiều rộng lớn của vườn hoa kia.

Tổng số phần đều nhau là : 2 + 3 = 5 (phần)

Tổng chiều lâu năm và chiều rộng lớn vườn hoa là:

160 : 2 = 80 (m)

Chiều rộng lớn vườn cửa hoa hình chữ nhật:

(80 imes 2 over 5 = 32(m))

Chiều nhiều năm vườn cửa hoa hình chữ nhật:

80 – 32 = 48 (m) hoặc (80 imes 3 over 5 = 48,,(m))

Đáp số: Chiều rộng: 32m

Chiều dài: 48m

b) Người ta nhằm (1 over 24) diện tích vườn cửa hoa có tác dụng lối đi. Hỏi diện tích lối đi bằng bao nhiêu mét vuông?