Mục lục giải bài tập sgk toán lớp 4

     
Tài liệu gợi ý Giải Toán lớp 4 ngắn gọn, đầy đủ, cụ thể từng bài xích tập bên dưới đây chắc hẳn rằng sẽ là tài liệu cần thiết và hữu ích cho những em học tập sinh. Lân cận đó, với cách khối hệ thống các bài học kinh nghiệm khoa học, rõ ràng, bám quá sát chương trình học tập sách giáo khoa, những bậc phụ huynh cũng tương đối dễ dàng theo dõi, từ đó dữ thế chủ động hơn trong vấn đề hướng dẫn con em của mình mình học trong nhà đạt công dụng cao.

mục lục phần giải toán lớp 4

CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG- Giải Toán 4 trang 3, 4 - Ôn tập những số cho 100 000- Giải Toán 4 trang 4, 5 - Ôn tập các số mang đến 100 000 (tiếp theo)- Giải Toán 4 trang 5 - Ôn tập những số cho 100 000 (tiếp theo)- Giải Toán 4 trang 6 - Biểu thức tất cả chứa một chữ- Giải Toán 4 trang 7 - rèn luyện trang 7 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 9, 10 - các số bao gồm sáu chữ số- Giải Toán 4 trang 10 - rèn luyện trang 10 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 11, 12 - Hàng cùng lớp- Giải Toán 4 trang 13 - So sánh những số có nhiều chữ số- Giải Toán 4 trang 13, 14 - Triệu cùng lớp triệu- Giải Toán 4 trang 15 - Triệu với lớp triệu (tiếp theo)- Giải Toán 4 trang 16 - luyện tập trang 16 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 17, 18 - rèn luyện trang 17 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 19 - dãy số trường đoản cú nhiên- Giải Toán 4 trang 20 - Viết số thoải mái và tự nhiên trong hệ thập phân- Giải Toán 4 trang 22 - đối chiếu và xếp vật dụng tự các số từ bỏ nhiên- Giải Toán 4 trang 22, Luyện tập - luyện tập trang 22 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 23 - Yến, tạ, tấn- Giải Toán 4 trang 24 - Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng- Giải Toán 4 trang 25 - Giây, nạm kỉ- Giải Toán 4 trang 26 - rèn luyện trang 26 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 27 - tìm số trung bình cộng- Giải Toán 4 trang 28 - luyện tập trang 28 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 29 - Biểu đồ- Giải Toán 4 trang 30, 31, 32 - Biểu trang bị (tiếp theo)- Giải Toán 4 trang 33, 34 - rèn luyện trang 33 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 35, 36 - rèn luyện chung trang 35 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 36, 37 - rèn luyện chung trang 36 SGK Toán 4CHƯƠNG II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC1. Phép cùng và phép trừ- Giải Toán 4 trang 39 - Phép cộng- Giải Toán 4 trang 40 - Phép trừ- Giải Toán 4 trang 40, 41 - luyện tập trang 40 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 42 - Biểu thức có chứa nhị chữ- Giải Toán 4 trang 43 - đặc điểm giao hoán của phép cộng- Giải Toán 4 trang 43, 44 - Biểu thức tất cả chứa ba chữ- Giải Toán 4 trang 45 - Tính chất phối hợp của phép cộng- Giải Toán 4 trang 46 - luyện tập trang 46 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 47 - Tìm hai số lúc biết tổng với hiệu của nhì số đó- Giải Toán 4 trang 48 Luyện tập - luyện tập trang 48 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 48 rèn luyện chung - luyện tập chung trang 48 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 49 - Góc nhọn, góc tù, góc bẹt- Giải Toán 4 trang 50 - hai tuyến đường thẳng vuông góc- Giải Toán 4 trang 51 - hai tuyến đường thẳng song song- Giải Toán 4 trang 52, 53 - Vẽ hai tuyến đường thẳng vuông góc- Giải Toán 4 trang 53, 54 - Vẽ hai tuyến đường thẳng tuy vậy song- Giải Toán 4 trang 54 - thực hành thực tế vẽ hình chữ nhật- Giải Toán 4 trang 55 - thực hành vẽ hình vuông- Giải Toán 4 trang 55 Luyện tập - rèn luyện trang 55 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 56 - luyện tập chung trang 56 SGK Toán 42. Phép nhân- Giải Toán 4 trang 57 - Nhân với số bao gồm một chữ số- Giải Toán 4 trang 58 - đặc điểm giao hoán của phép nhân- Giải Toán 4 trang 59, 60 - Nhân với 10, 100, 1000,...Chia đến 10, 100, 1000,....

Bạn đang xem: Mục lục giải bài tập sgk toán lớp 4

- Giải Toán 4 trang 61 - Tính chất kết hợp của phép nhân- Giải Toán 4 trang 62 - Nhân với số tất cả tận cùng là chữ số 0- Giải Toán 4 trang 63, 64 - Đề-xi-mét vuông- Giải Toán 4 trang 65 - Mét vuông- Giải Toán 4 trang 66, 67 - Nhân một số với một tổng- Giải Toán 4 trang 67, 68 - Nhân một vài với một hiệu- Giải Toán 4 trang 68 - luyện tập trang 68 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 69 - Nhân cùng với số bao gồm hai chữ số- Giải Toán 4 trang 69, 70 - luyện tập trang 69 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 71 - trình làng nhân nhẩm số tất cả hai chữ số cùng với 11- Giải Toán 4 trang 73 - Nhân cùng với số có cha chữ số- Giải Toán 4 trang 73 (tiếp) - Nhân với số có cha chữ số (tiếp theo)- Giải Toán 4 trang 74 - luyện tập trang 74 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 75 - luyện tập chung trang 75 SGK Toán 43. Phép chia- Giải Toán 4 trang 76 - chia một tổng cho 1 số- Giải Toán 4 trang 77 - phân chia cho số gồm một chữ số- Giải Toán 4 trang 78 - rèn luyện trang 78 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 78, 79 - Chia một số trong những cho một tích- Giải Toán 4 trang 79 - chia một tích cho một số- Giải Toán 4 trang 80 - phân tách hai số bao gồm tận cùng là những chữ số 0- Giải Toán 4 trang 81 - phân tách cho số bao gồm hai chữ số- Giải Toán 4 trang 82 - phân chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 83 - rèn luyện trang 83 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 84 - phân chia cho số bao gồm hai chữ số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 84 - Luyện tập trang 84 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 85 - Thương có chữ số 0- Giải Toán lớp 4 trang 86 - phân tách cho số có ba chữ số- Giải Toán lớp 4 trang 87 - rèn luyện trang 87 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 88 - chia cho số có bố chữ số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 89 - luyện tập trang 89 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 90 - rèn luyện chung trang 90 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 91,93 - rèn luyện chung trang 91 SGK Toán 4

CHƯƠNG III. DẤU HIỆU phân tách HẾT mang đến 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH1. Dấu hiệu chia hết mang lại 2, 5, 9, 3- Giải Toán lớp 4 trang 95 - dấu hiệu chia hết đến 2- Giải Toán lớp 4 trang 96 - tín hiệu chia hết đến 5- Giải Toán lớp 4 trang 96, luyện tập - luyện tập trang 96 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 97 - dấu hiệu chia hết mang đến 9- Giải Toán lớp 4 trang 98 - dấu hiệu chia hết mang lại 3- Giải Toán lớp 4 trang 98, luyện tập - luyện tập trang 98 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 99 - rèn luyện chung trang 99 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 100 - Ki-lô-mét vuông- Giải Toán lớp 4 trang 100, 101 - luyện tập trang 100 SGK Toán 42. Trình làng hình bình hành- Giải Toán lớp 4 trang 102, 103 - Hình bình hành- Giải Toán lớp 4 trang 104 - diện tích s hình bình hành- Giải Toán lớp 4 trang 104, 105 - rèn luyện trang 104 SGK Toán 4CHƯƠNG IV. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI1. Phân số- Giải Toán lớp 4 trang 107 - Phân số- Giải Toán lớp 4 trang 108 - Phân số với phép phân tách số từ nhiên- Giải Toán lớp 4 trang 110 - Phân số với phép phân tách số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 110, Luyện tập - luyện tập trang 110 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 112 - Phân số bằng nhau- Giải Toán lớp 4 trang 114 - Rút gọn gàng phân số- Giải Toán lớp 4 trang 114, Luyện tập - luyện tập trang 114 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 116 - Quy đồng chủng loại số những phân số- Giải Toán lớp 4 trang 116 (tiếp) - Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 117 - luyện tập trang 117 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 118 - rèn luyện chung trang 118 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 119 - so sánh hai phân số cùng mẫu mã số- Giải Toán lớp 4 trang 120 - rèn luyện trang 120 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 122 - so sánh hai phân số khác chủng loại số- Giải toán lớp 4 trang 122, Luyện tập - rèn luyện trang 122 SGK Toán 4

- Giải Toán lớp 4 trang 123 - rèn luyện chung trang 123 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 123, 124 - rèn luyện chung trang 123, 124 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 124, 125 - rèn luyện chung trang 124, 125 SGK Toán 42. Những phép tính với phân số- Giải Toán lớp 4 trang 126 - Phép cùng phân số- Giải Toán lớp 4 trang 127 - Phép cộng phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 128 - rèn luyện trang 128 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 128, 129 - rèn luyện trang 128, 129 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 129 - Phép trừ phân số- Giải Toán lớp 4 trang 130, Phép trừ phân số (tiếp theo) - Phép trừ phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 131, Luyện tập - luyện tập trang 131 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 131, 132, luyện tập chung - luyện tập chung trang 131, 132 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 133 - Phép nhân phân số- Giải Toán lớp 4 trang 133, Luyện tập - rèn luyện trang 133 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 134- rèn luyện trang 134 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 135 - kiếm tìm phân số của một số- Giải Toán lớp 4 trang 136 - Phép phân tách phân số- Giải Toán lớp 4 trang 136 - luyện tập trang 136 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 137 - luyện tập trang 137 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 137, 138 - rèn luyện chung trang 137, 138 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 138, luyện tập chung - rèn luyện chung trang 138 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 138, 139 - luyện tập chung trang 138, 139 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 139 - luyện tập chung trang 139 SGK Toán 43. Reviews hình thoi- Giải Toán lớp 4 trang 140, 141 - Hình thoi- Giải Toán lớp 4 trang 142, 143 - diện tích s hình thoi- Giải Toán lớp 4 trang 143, 144 - luyện tập trang 143 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 144, 145 - luyện tập chung trang 144, 145 SGK Toán 4CHƯƠNG V. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN quan ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ1. Tỉ số - một số bài toán tương quan đến tỉ số- Giải Toán lớp 4 trang 147 - reviews tỉ số- Giải Toán lớp 4 trang 148 - Tìm nhì số khi biết tổng cùng tỉ số của nhị số đó- Giải Toán lớp 4 trang 148, Luyện tập - rèn luyện trang 148 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 149, Luyện tập - luyện tập trang 149 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 149 rèn luyện chung - luyện tập chung trang 149 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 150, 151 - Tìm nhì số khi biết hiệu cùng tỉ số của hai số đó- Giải Toán lớp 4 trang 151 - luyện tập trang 151 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 152 - luyện tập chung trang 152 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 153 - luyện tập chung trang 153 SGK Toán 42. Tỉ lệ phiên bản đồ với ứng dụng- Giải Toán lớp 4 trang 155 - Tỉ lệ bạn dạng đồ- Giải Toán lớp 4 trang 157 - Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồ- Giải Toán lớp 4 trang 158, Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồ (tiếp theo) - Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồ (tiếp theo)CHƯƠNG VI. ÔN TẬP- Giải Toán lớp 4 trang 160, 161 - Ôn tập về số tự nhiên- Giải Toán lớp 4 trang 161 - Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 161, 162 - Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 162, 163 - Ôn tập về những phép tính với số từ nhiên- Giải Toán lớp 4 trang 163 - Ôn tập về những phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 164 - Ôn tập về những phép tính cùng với số tự nhiên (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 164, 165, 166 - Ôn tập về biểu đồ- Giải Toán lớp 4 trang 166, 167 - Ôn tập về phân số- Giải Toán lớp 4 trang 167, 168 - Ôn tập về các phép tính với phân số- Giải Toán lớp 4 trang 168, 169 - Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 169 - Ôn tập về những phép tính với phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 170 - Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 170, 171 - Ôn tập về đại lượng- Giải Toán lớp 4 trang 171, 172 - Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 172, 173 - Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 173 - Ôn tập về hình học- Giải Toán lớp 4 trang 174 - Ôn tập về hình học tập (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 175, Ôn tập về tìm số vừa đủ cộng - Ôn tập về tìm kiếm số vừa phải cộng- Giải Toán lớp 4 trang 175, Ôn tập về tìm nhì số khi biết tổng và hiệu của nhì số đó - Ôn tập về tìm hai số lúc biết tổng với hiệu của nhì số đó- Giải Toán lớp 4 trang 176 - Ôn tập về tìm hai số lúc biết tổng hoặc hiệu với tỉ số của hai số đó- Giải Toán lớp 4 trang 176, 177 - luyện tập chung trang 176, 177 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 177 - rèn luyện chung trang 177 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 178 - rèn luyện chung trang 178 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 179 - luyện tập chung trang 179 SGK Toán 4

Trong giải toán lớp 4 cùng với hệ thống toàn thể các dạng bài tập toán lớp 4 ngăn gọn và đầy đủ được cập nhật chi ngày tiết và bám quá sát với lịch trình sách giáo khoa Toán 4 giúp các chúng ta cũng có thể học môn Toán 4 thuận tiện và kết quả hơn. Bài tập từ bỏ chương I mang đến chương 6 với tất cả các câu chữ chương trình học từ số trường đoản cú nhiên, bảng đơn vị chức năng đo khối lượng, tứ phép tính với các số từ nhiên, phần hình học thuộc với những phép tính phân số, tỉ số, tất cả được soạn và xây dựng chi tiết và ví dụ nhất.

*

Tài liệu giải toán 4, giải bài tập toán lớp 4 chọn lọc

Với sách giải bài tập Toán 4 các em học sinh lớp 4 ko kể việ tò mò và củng cố kiến thức và kỹ năng còn được chỉ dẫn làm bài theo vô số cách khác nhau. Bên cạnh đó việc làm bài tập với tự mình so sánh kết quả cũng như reviews khả năng học tập của chính bản thân mình cũng trở nên dễ dàng hơn. Qua giải toán 4 những em học viên sẽ giải bài tập toán lớp 4 từ học tập kì 1, cho học kì 2, từ con kiến thức nâng cấp đến cơ bạn dạng và tuyển lựa cho mình phương pháp giải toán cấp tốc chóng hiệu quả nhất.

Xem thêm: Kim Chi Và Củ Cải Tập 1 8+, Truyện Bựa Hàn Xẻng, Cách Làm Kim Chi Củ Cải Giòn Ngon, Chuẩn Vị

Sách giải toán lớp 4 có lời giải hay, hấp dẫn, tất cả những bài bác tập mọi được phía dẫn chi tiết vì thế những em học sinh không cần mất quá nhiều thời gian. Cùng rất đó giải toán 4 bên trên mạng cũng là hiệ tượng học tập được rất nhiều em học viên lựa chọn. Với tài liệu tổng thích hợp này những em học tập sinh dễ dãi nắm bắt được kỹ năng và kiến thức đã học của bản thân mình và hoàn toàn có thể thực hành làm bài xích tập và luyện đề những hơn. Các dạng bài toán hay và câu hỏi khó trong công tác sgk hầu như được cập nhật chi tiết trong sách giải các bạn yên trọng điểm tham khảo.

Để học giỏi toán 4 ngoài việc học tập bên trên lớp lắng nghe thầy cô huấn luyện thì việc thực hành thực tế làm bài bác tập khá đầy đủ là cách giúp những em vận dụng kiến thức tiện lợi và phù hợp hơn. Các em học viên hoàn toàn rất có thể sử dụng cho quy trình học tập của mình để biết đến vô số cách thức giải toán cũng như phương thức làm cho toán nhanh lẹ và dễ nắm bắt nhất.

Cùng với tài liệu nhằm học xuất sắc toán 4 tải Miễn mức giá cũng chia sẻ tới các em học sinh nhiều tư liệu có tương quan khác như đối với các em học viên lớp 5 rất có thể tham khảo tài liệu Giải toán 5 với nhiều bài tập không giống nhau, trong quy trình học tập những em học tập sinh rất có thể tham khảo tài liệu giải toán 5 này để ship hàng cho quá trình ôn luyện giải bài của chính mình được xuất sắc hơn nhé.