Hướng dẫn giải bài tập công của lực điện

Bài viết trình diễn triết lý, cách thức giải những dạng bài bác tập với đều bài bác tập có giải đáp, giúp bạn hiểu sâu kỹ năng và kiến thức công của lực điện, năng lượng điện cố với hiệu năng lượng điện núm.

Bạn đang xem: Hướng dẫn giải bài tập công của lực điện


LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬPhường CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ.

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Công của lực điện trường:

* Đặc điểm:  Công của lực điện công dụng lên tính năng lên một điện tích ko phụ thuộc vào vào dạng quỹ đạo mà lại chỉ nhờ vào vào điểm đầu với điểm cuối của quỹ đạo (bởi lực năng lượng điện ngôi trường là lực thế).

* Biểu thức: AMN = qEd

Trong số đó, d là hình chiếu của quy trình lên phương thơm của đường mức độ điện.

Chú ý:

 - d > 0 Khi hình chiếu thuộc chiều đường mức độ.

 - d

2. Liên hệ giữa công của lực năng lượng điện cùng hiệu nạm năng của điện tích

AMN = WM - WN

3. Điện thế. Hiệu năng lượng điện thế

- Ñieän theá taïi moät ñieåm M trong ñieän tröôøng laø ñaïi löôïng ñaëc tröng mang đến ñieän tröôøng veà phöông dieän taïo ra theá naêng lúc ñaët taïi ñoù moät ñieän tích q. 

Công thức: VM = (fracA_Minfty q)

- Hiệu năng lượng điện núm thân 2 điểm trong năng lượng điện trường là đại lượng đặc trưng cho kĩ năng thực hiện công của điện trường Khi có một năng lượng điện dịch chuyển giữa 2 điểm này.

UMN = VM – toàn quốc = (fracA_MNq)

 Chụ ý:

- Điện cụ, hiệu điện thế là 1 đại lượng vô phía có mức giá trị dương hoặc âm;

- Hiệu điện cầm cố giữa hai điểm M, N trong năng lượng điện trường có mức giá trị xác minh còn điện nạm tại một điểm vào năng lượng điện trường có giá trị phụ thuộc vào vào vị trí ta chọn có tác dụng gốc điện nỗ lực.

- Trong điện ngôi trường, véctơ độ mạnh điện trường được bố trí theo hướng tự vị trí bao gồm điện chũm quyền quý khu vực có năng lượng điện cụ thấp;

4. Liên hệ thân độ mạnh năng lượng điện trường với hiệu điện thế

E = (fracUd)

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1: Tính công của các lực Khi điện tích di chuyển

Phương pháp: áp dụng những phương pháp sau

1. AMN = qEd

Chụ ý:

 - d >0 lúc hình chiếu thuộc chiều đường sức.


 - d

2. AMN = WtM - WtN = WđN - WđM

3. AMN = UMN .q = (VM – nước ta ).q

Chú ý: Dấu của công phụ thuộc vào vệt của q với U với góc vừa lòng vì chiều vận động và di chuyển và chiều mặt đường sức.

Dạng 2: Tìm điện nạm cùng hiệu năng lượng điện thế

Pmùi hương pháp: áp dụng những phương pháp sau

1. Công thức tính điện chũm : VM = (fracA_Minfty q)

Crúc ý : Người ta luôn chọn mốc điện núm trên phương diện khu đất với sống khôn xiết ( bởi 0 )

2. Công thức hiệu năng lượng điện thế: (U_MN=fracA_MNq) = VM – toàn nước

3. Công thức liên hệ thân cường độ năng lượng điện ngôi trường cùng hiệu điện cầm cố trong năng lượng điện ngôi trường hầu như E = (fracUd)

Crúc ý: Trong điện trường, vector cường độ năng lượng điện ngôi trường được bố trí theo hướng từ địa điểm tất cả năng lượng điện cầm cố đảm nhiệm địa điểm tất cả năng lượng điện nuốm thấp;

C. BÀI TẬP ÁP. DỤNG

Bài 1: Một e dịch rời một quãng 0,6 cm tự điểm M đến điểm N dọc từ một đường sức điện của một năng lượng điện trường đông đảo thì lực điện sinch công 9,6.10-18J

 a Tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường E

 b. Tính công cơ mà lực năng lượng điện có mặt lúc e di chuyển tiếp 0,4 centimet từ điểm N tới điểm P. theo pmùi hương cùng chiều nói trên?


 c Tính hiệu điện nắm UMN; UNP

 d. Tính tốc độ của e khi nó tới P.. Biết gia tốc của e trên M bởi ko.

Xem thêm: Skkn Biện Pháp Hướng Dẫn Học Sinh Tự Học Ở Nhà, Làm Thế Nào Để Học Tại Nhà Hiệu Quả

ĐS: a) 104V/m; b) 6,4.10-18 J ; c) UMN = -60V, UNP.. = -40V ; d) 5,9.106m/s

Bài 2: Ba điểm A, B, C sản xuất thành một tam giác vuông trên C;

AC = 4cm, BC = 3cm cùng nằm trong một điện trường các.

Veckhổng lồ cường độ điện (vecE) ngôi trường tuy vậy tuy nhiên AC,

phía từ A cho C và tất cả độ to E = 5000V/m. Hãy tính:

 a) UAC, UCB,UAB.

 b) Công của điện trường Khi e dịch rời từ A mang lại B và trên

mặt đường gãy Ngân Hàng Á Châu. So sánh cùng lý giải kết quả.

*

ĐS: a) UAC = 200V; UBC = 0; UAB = 200V. b) (A_AB=A_ACB=-3,2.10^-17J)

Bài 3: ABC là 1 trong những tam giác vuông góc trên A được đặt trong điện ngôi trường mọi (vecE) .Biết (alpha =widehatABC=60^0,ABvecE.BC=6cm,U_BC=120V)

 a). Tìm UAC,UBA và độ lớn (vecE) .

 b). Đặt thêm sinh sống C một năng lượng điện q = 9.10-10 C.Tính cường độ năng lượng điện ngôi trường tổng vừa lòng trên A.

*

GIẢI

a. (Delta ABC) là ½ tam giác phần nhiều, vậy ví như BC = 6cm.

Suy ra: BA = 3centimet cùng AC = (frac6sqrt32=3sqrt3)

UBA = UBC = 120V, UAC = 0


E = (fracUd=fracU_BABA=4000V/m).

b. (overrightarrowE_A=overrightarrowE_C+vecERightarrow E_A=sqrtE_C^2+E^2=5000V/m)

Bài 4: Hai phiên bản sắt kẽm kim loại phẳng tuy nhiên song sở hữu điện tích trái vết đặt biện pháp nhau 2cm. Cường độ điện trường thân hai phiên bản là E = 3000V/m. Sát bạn dạng với năng lượng điện dương, ta đặt một hạt với năng lượng điện dương gồm khối lượng m = 4,5.10-6 g và tất cả điện tích q = 1,5.10-2 C.tính

 a) Công của lực năng lượng điện ngôi trường Khi phân tử sở hữu năng lượng điện chuyển động trường đoản cú bản dương quý phái bạn dạng âm.

Xem thêm: Cách Viết Dấu Trên Máy Tính Bằng Phần Mềm Unikey Cách Gõ Tiếng Việt Có Dấu

 b) Vận tốc của phân tử sở hữu năng lượng điện Lúc nó đtràn vào bản âm.

ĐS: a) A = 0,9J; b) v2 = 2.104m/s

Tải về

Luyện các bài luyện tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 11 - Xem ngayChuyên mục: Hướng Dẫn - Hỏi Đáp