Hướng dẫn đồng bộ danh bạ từ gmail vào iphone

Tình hình là syên em bị mất,như ý là em có để danh bạ làm việc trên email,giờ đồng hồ ý muốn gửi vào iphone thì làm cầm cố như thế nào ạ