Hướng dẫn đồ án kỹ thuật thi công- thầy doãn hiệu

     

1.0.1 T hp ti trng tc dng ln cp trộn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.0.2 Cc cng ngh thi cng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.0.3 it k cp pha c nh (khun c ch to ti ch) bng g x . . . . . . . . . . . . . 71.0.4 it k v t hp vn khun nh hnh bng g dn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.0.5 T hp v kyên tra cp trộn nh hnh bng thp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.0.6 it k v t hp cc dng cp trộn hn hp (thp-g,) . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.0.7 Ch thch chng 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.0.8 am kho chng 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.0.9 Ph lc chng I: Xc nh gi tr ni lc v bin dng cc tr trong kt cu cp pha . . 13

2 Ph lc ng I: Xc nh gi tr ni lc v bin dng cc tr vào kt cu cp pha 22

2.1 eo h thng l thuyt tnh ton ca Vit Nam v Lin X c . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222.2 eo l thuyt tnh ton ca Hoa K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242.3 am kho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3 CHNG II. THIT K BIN PHP THI CNG 26

3.1 La chn phng php vn chuyn ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263.2 La chn, b tr thit b my mc ph tr v phi hp chng vi cc my mc ch o . . . . . 29

3.2.1 Tnh ton Khi lng cc cng tc cp trộn, ct thp v b tng cho ngươi tng nh (inhnh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3.2.2 Phn phân chia phn khu thi cng b tng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313.2.3 iu kin tho d cp trộn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343.2.4 am kho chng 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

4 CHNG III. CC V D N 36

4.1 it k cp pha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364.1.1 it k cp trộn sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364.1.2 it k cp pha dm chnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394.1.3 it k cp trộn dm ph D2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414.1.4 it k cp pha ct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

4.2 it k bin php thi cng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434.2.1 La chn cn trc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444.2.2 Tnh nng sut cn trc thp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

i

ii MC LC

4.2.3 La chn my trn, my m v phi hp chng vi cn trc thp . . . . . . . . . . . . 474.2.4 Xc nh Lúc lng cng tc v Lúc lng lao ng cho mt tng nh . . . . . . . . . 474.2.5 Phn chia phn khu thi cng b tng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504.2.6 Gin on cng ngh v bin php tho d cp trộn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544.2.7 it k bin php k thut an ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

5 CHNG IV. HNG DN TH HIN BN V K THUT THI CNG 61

5.1 Mt bng quy trnh cng ngh thi cng b tng ton lúc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615.2 Mt ct cng ngh dc v mt ct cng ngh ngang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615.3 Mt bng phn quần thể thi cng dm v sn b tng ct thp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615.4 Chi tit thit k cp pha dm chnh lin sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615.5 Chi tit thit k cp trộn dm ph lin sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615.6 Chi tit thit k cp trộn ct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

6 CHNG V. CC S TAY K THUT 68

6.1 ng s ca cc tm vn khun thp nh hnh thng thng . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686.2 Mt s loi thng b tng thng dng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686.3 nh mc s dng lao ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

6.3.1 nh mc lao ng 726-VNDCCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686.3.2 nh mc d ton xy dng 1776-CHXHCNđất nước hình chữ S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

6.4 ng s cn trc thp loi i trng di chy trn ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686.5 ng s my o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686.6 ng s my bm b tng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

7 Chng VI:Bin php thi cng mng nh 72

7.0.1 o t bng my o gu nghch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727.1 am kho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

8 Chng VII:V d v thi cng mng nh 76

8.1 Ngun, ngi ng gp, v giy php đến vn bn v hnh nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818.1.1 Vn bn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818.1.2 Hnh nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818.1.3 Giy php ni dung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Chng 1

CHNG I. THIT K CPhường PHA

1.0.1 T hp ti trng tc dng ln cp pha

Cu lớn cp pha g dm lin sn b tng ct thp ton Khi.

Bạn đang xem: Hướng dẫn đồ án kỹ thuật thi công- thầy doãn hiệu

Cp trộn (Khun c b tng) va phi m bo chu lc tt cầm cố cho kt cu b tng ct thp trong giai onc b tng, va phi m bo cng lớn c hnh dng n nh mang đến kt cu b tng ct thp. Cho nn khunc phi c thit k ng thi vào c hai trng thi gii hn v cng ln v bin dng.khi tnh ton theo trng thi gii hn I v cng ( bn), th dng t hp tc dng ca tt c cc ti trngtnh ton thng xuyn v tm thi nguy hyên ổn nht c th xy ra. Trong t hp ny, tt c cc ti trng tm thiu c nhn vi h s t hp 0,9. Hot ti vị m v hot ti bởi khng bao gi tc ng ng thi. Lúc tnhton theo trng thi gii hn II v vng, khng gy ra vng ch to ca kt cu b tng ct thp hnhthnh trong giai on thi cng, th ch dng t hp tc dng ca cc ti trng tiu chun thng xuyn tronggiai on thi cng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Điện Thoại Nokia 730 Và Cách Khắc Phục, Hướng Dẫn Sử Dụng Nokia Lumia 730

1

https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%91p%2520pha

2 CHNG 1. CHNG I. THIT K CP PHA

Khun c b tng v b tng ct thp phi m bo bin dng nh nhm gim ti thiu bin dng ban uvị ch khổng lồ ca kt cu b tng, b tng ct thp mang đến nn lúc tnh ton khun c theo iu kin bin dng (trngthi gii hn II - vng) yu cu kht khe hn so vi tnh ton mang đến kt cu b tng. vng, di tc ng cati trng, mang lại php, i vi khun c (cp pha) ca b mt kt cu l ra ngoi <>1 = 1/400 nhp ca b phncp pha (b phn cp trộn l: vn khun, ngang, dc, ng, chu un), i vi cp pha ca b mtkt cu b che khut <>1 = 1/250 nhp ca b phn cp pha (nhp ca b phn cp pha l l, th <>1 = l/400hay <>1 = l/250)<1>. ( l thuyt ca Hoa K, gii hn vng (tốt bin dng) cho php ca cc b phn cptrộn chu un cng c ly theo nhp ca b phn cp pha <2>, nhng vi cc h s khc khng phi l 1/400hay 1/250 nh ca Vit Nam.) vng n hi hoc ln ca g chng cp pha cho php <>2 = 1/1000 nhp tvày ca cc kt cu b tng ct thp tng ng (nhp ca kt cu b tng tng ng l L, th <>2 = L/1000). (phlc A3 - TCtoàn nước 4453 : 1995). D khc vi nhp ca kt cu b tng ct thp, nhp ca b phn khun c thngphụ vương bit trc m phi xc nh thng qua tnh ton thit k khun, nhng nhp ca b phn khun c lunnh hn (tốt cng lm l bng) nhp ca kt cu b tng ct thp m khun c nn. Do , bin dng chophp ca khun c l rt nh so vi bin dng đến php ca kt cu b tng m n c nn.Lúc tnh ton khun c theo trng thi gii hn II iu kin s dng bnh thng v bin dng ca khunc, cn xt vi cc ti trng tiu chun v ch s dng vt liu lm khun vi iu kin lm vic ton b tronggii hn n hi ca n (ni lc vào kt cu khun c trong c nhì trng thi gii hn I v II, c xc nhqua s n hi, khng dng s kt cu khp bởi vì tnh). V bn cht ca s khp vì l qu trnh binch kt cu siu tnh (dm nhiu nhp) thnh h tnh nh Lúc hnh thnh s khp bởi vì ti hn (ni lc cui cngsau khi phn phi li, thc cht l ni lc ca kt cu tnh nh), v tr khp do lm vic ngoi gii hn n hi(bin dng khng phc hi Lúc thi tc ng ca ti trng), qua tn dng ti a nng lc ca h kt cu.Kt cu khun c thng thng u lm vic 03 giai on thi cng ln lt nh sau:

Giai on t Lúc lp dng khun kết thúc n lúc v m chấm dứt kt cu b tng. Trong giai on ny ktcu khun c chu nhiu tc ng ca cc ti trng nht (c di han v ngn hn). Ni lc, chuyn v vbin dng vào kt cu khun c l ln nht. Nhng kt cu khun c c cu lớn v thit k, c vcng ln bin dng, ng thi theo s kt cu n hi, nn ton b vt liu lm khun lm vicvào giai on n hi. Do vy ton b chuyn v v bin dng vào kt cu khun c l chuyn v vbin dng n hi. Cc bin dng ny c th rt ln, nhng chng vn l bin dng n hi. Nhng phnbin dng bởi cc ti trng tm thi, ch tc dng vào giai on thi cng ny, gy ra s mt i ngay khiti trng thi tc dng, trc Lúc b tng bt u ninh kt, m khng tc ng cht no n vic hnhthnh nh dng kt cu b tng cn c. Cho nn nhng bin dng vì chưng cc ti trng tm thi nh: titrng do ngi v phng tin gy ra, ti trng b tng, ti trng m b tng (thi tc dng sau khi, m b tng) khng c tnh ti Khi tnh ton theo trng thi gii hn II - v bin dng.

Giai on v m hoàn thành, va b tng trong khun bt u ninc kt n lúc b tng ng rn. Cc bindng cn li, bởi cc ti trng thng xuyn (nh tng trng lng kt cu b tng, trng lng bn thnh khun c) v tm thi cn li (nh p lc va b tng lng, trng lng lp ph bo dng b tngv v.) trong giai on thi cng ny nh hng quyt nh n vic nh hnh nn hnh dng kt cu btng. Nn cn phi kyên tra bin dng tng vì chưng cc ti trong tc ng vào giai on thi cng ny gy ravào khun c, theo trng thi gii hn II - iu kin lm vic bnh thng ca khun c v bin dng.

Giai on pht trin thm cng b tng sau ng rn mang lại n Khi b tng t cng tho d khunc. Khun c ht vai tr nh dng kt cu b tng, nhng n vn chu lc cầm cố cho kt cu b tngkhi b tng cha lm vic c. Trong giai on thi cng ny cc ti trng tm thi (p lc va b tnglngvv.) tip tc ht tc dng ln khun c. Ni lc v bin dng ca khun c gyên ổn, nu s ktcu khng vậy i, nn iu kin cng v bin dng kyên ổn tra trong cc giai on thi cng trcvn