Hướng dẫn của ban tuyên giáo trung ương

     
khuyên bảo của Ban Tuyên giáo trung ương về học tập chăm đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Ngày 27/7, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 16- HD/BTGTW về học tập tập siêng đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, từ bỏ cường và khát vọng phân phát triển giang sơn phồn vinh, hạnh phúc”.

Bạn đang xem: Hướng dẫn của ban tuyên giáo trung ương


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo thành sự thống tốt nhất trong tổ chức, học tập, tuyên truyền chuyên đề toàn khóa, tạo cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên với Nhân dân nhấn thức sâu sắc nội dung bốn tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh về ý chí từ bỏ lực, từ cường, ước mơ phát triển giang sơn phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời nắm rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, tuân theo và nêu gương về ý chí từ lực, từ cường, khát vọng xây cất và phát triển cơ quan, 1-1 vị, địa phương bản thân trong sạch, vững mạnh dạn toàn diện, đóng góp thêm phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cùng nghị quyết đại hội đảng bộ những cấp.

2.Các cung cấp ủy, tổ chức đảng, chủ yếu quyền, chiến trận Tổ quốc việt nam và những tổ chức chủ yếu trị - buôn bản hội căn cứ Hướng dẫn này để tổ chức triển khai triển khai tiến hành Chuyên đề toàn khóa, gắn thêm với việc tiến hành các mục tiêu, trách nhiệm của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; xác minh rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời hạn thực hiện; tăng tốc kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn thực hiện tại nghiêm túc, triệt để khắc phục bệnh hình thức, sinh sản bước chuyển biến tích cực, khỏe khoắn trong học tập, tuân theo Bác cùng nêu gương của cán bộ, đảng viên, tuyệt nhất là người đứng đầuvề ý chí tự lực, tự cường, khát khao phát triển non sông phồn vinh, hạnh phúc.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Nội dung, tài liệu học tập tập

1.1. Nội dung

Học tập, tiệm triệt chăm đề toàn khóa triệu tập vào một số nội dung cơ phiên bản sau:

- gần như nội dung cơ phiên bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí từ bỏ lực, tự cường cùng khát vọng vạc triển non sông phồn vinh, hạnh phúc;

- Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tứ tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, trường đoản cú cường và khát vọng phân phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc;

- Một số giải pháp đẩy khỏe mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí từ bỏ lực, từ bỏ cường và khát vọng phân phát triển giang sơn phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, độc nhất vô nhị là fan đứng đầu về câu hỏi học tập và làm theo Bác.

Thông qua câu hỏi học tập, tiệm triệt siêng đề,khơi dậy trẻ khỏe tinh thần yêu nước,ý chí chí trường đoản cú lực, trường đoản cú cường và khát vọng vạc triển tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc, đóng góp thêm phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhưng mà Đại hội XIII của Đảng vẫn xác định.

1.2. Tài liệu học tập

Tài liệu “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, trường đoản cú cường và khát vọng vạc triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”(Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2021 với toàn khóa)do Ban Tuyên giáo tw chủ trìbiên soạn với phát hành(Nhà xuất bản Chính trị nước nhà Sự thật, Hà Nội, năm 2021).

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực ở trong Trung ương, cung cấp ủy những cấp ví dụ hóa siêng đề toàn khóa, biên soạnthành những chuyên đề hằng năm,hướng dẫn tổ chức triển khai đảng trực trực thuộc thực hiện, chuyển vào học tập và sinh hoạt bỏ ra bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong nhiệm kỳ 2021-2025; chăm đề toàn khóa đôi khi là chuyên đề năm 2021.

Cùng với các tài liệu học tập tập, Ban Tuyên giáo tw sẽ hỗ trợ các tài liệu tìm hiểu thêm trên phần mềm ứng dụng phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật, kiến thức và kỹ năng lý luận chủ yếu trị được cán bộ, đảng viên trên internet của Ban Tuyên giáo trung ương (sẽ bao gồm văn bản hướng dẫn riêng).

Các thức giấc ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tw căn cứ yêu thương cầu, đk cụ thể có thể biên soạn những tài liệu tham khảo để tuyên truyền những nội dung chuyên đề toàn khóa, siêng đề hằng năm, bảo vệ phù hợp với từng nhóm đối tượng người tiêu dùng cán bộ, đảng viên với Nhân dân trên địa bàn.

2.Hình thức, thời hạn thực hiện

2.1. Tổ chức triển khai học tập, tiệm triệt, tuyên truyền

- tổ chức triển khai học tập và tiệm triệt chăm đề toàn khóa so với cán cỗ chủ chốt những cấp cùng cán bộ, đảng viên. Hoàn thành trong quý III năm 2021.

- tổ chức tuyên truyền rộng thoải mái trong các tầng lớp dân chúng về văn bản cốt lõi của chuyên đề toàn khóa. Dứt trong tháng 10 năm 2021.

- Tuyên truyền, phổ cập Chuyên đề toàn khóa gắn với siêng đề hằng năm,kỷ niệm các đợt nghỉ lễ lớn của đất nước,các trào lưu thi đua yêu thương nước,nhiệm vụ bao gồm trị của địa phương, cơ quan, đối chọi vị tiến hành xuyên trong cả nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Đổi mới, đa dạng và phong phú hóa các bề ngoài tuyên truyền: bức tốc sử dụng các phương thức media mới trên nền tảng internet, mạng xã hội; thông qua tọa đàm, hội thảo, giao lưu, văn hóa, văn nghệ,tuyên truyền miệng,hệ thống report viên cùng tuyên truyền viên, những buổi sinh hoạt chính trị, nghe thủ thỉ thời sự,…

2.2. Tổ chức triển khai thực hiện các ngôn từ chuyên đề

Các cấp uỷ, tổ chức triển khai đảng, bao gồm quyền, chiến trận Tổ quốc vn và những tổ chức thiết yếu trị - làng mạc hội đưa nội dung tiến hành Chuyên đề toàn khóa vào planer học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhtoàn khóa với từng năm.Kết quả thực hiện chuyên đề là 1 trong nội dung trong report kết quả tình hiệnkế hoạch tiếp thu kiến thức và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xem thêm: Hướng Dẫn Xếp Lương Khi Tuyển Dụng Viên Chức Mới Trúng Tuyển

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viênđưa văn bản thực hiệnChuyên đề toàn khóa vàokế hoạch học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh;kết quả triển khai Chuyên đề toàn khóa là 1 nội dung trong báo cáo kết quả thực hiệnkế hoạch tiếp thu kiến thức và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2.3. Đưa nội dung Chuyên đề toàn khóa trở nên nội dung sinh hoạt chăm đề hay kỳ của đưa ra bộ

Trong sinh hoạt chi bộ, định kỳ tổ chức sinh hoạtChuyên đề toàn khóa, liên hệ, lắp với thực hiệnnhiệm vụ thiết yếu trị của chi bộ và đảng viêntrongchi bộ. Hằng năm, mỗi chi bộ và từng đảng viên lựa chọn 1 số câu chữ của chăm đề toàn khóa để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Ban Tuyên giáo Trung ươngchủ trìbiên biên soạn tài liệu học tậpchuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, phát hànhtới từng đưa ra bộ qua những tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực ở trong Trung ương;là đơn vị chức năng đầu mốitổ chức họp báo hội nghị do Ban bí thư công ty trì về nghiên cứu và phân tích học tập, cửa hàng triệt chăm đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng bởi hình thứctrực đường tới điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực nằm trong Trung ương, khuyến khích không ngừng mở rộng đến cấp xã tùy thuộc vào điều khiếu nại mỗi địa phương. Quý III hằng năm, phát hành hướng dẫnxây dựng chuyên đề;học tập, thực hiện chuyên đề năm tiếp sau cho các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

2.Các tỉnh giấc ủy, thành ủy, ban cán sự đảng,đảng đoàn, đảng ủytrực thuộc Trung ươngtổ chức giỏi việc triển khai, thực hiện các nội dung Chuyên đề toàn khóa.

- tăng tốc sự lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của cấp ủy những cấp vào việc tổ chức triển khai triển khai tiếp thu kiến thức và tuân theo các nội dung của chăm đề toàn khóa.

- hướng dẫn các tổ chức các đại lý đảng trực trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nội dung, vẻ ngoài triển khai triển khai Chuyên đề toàn khóa theo hướng dẫn này.

- liên tiếp kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, review việcthực hiệnChuyên đềtoàn khóa thêm vớithực hiện trách nhiệm chính trị của các cấp ủy, tổ chức cơ sởđảng.

- Tổng hợp công dụng thực hiện tại vào report hằng năm, report sơ kết (3 năm), tổng kết thực hiện kết luận số 01 (5 năm) theo phía dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Giao ban tuyên giáo các cấp là phòng ban đầu côn trùng tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng siêng đề hằng năm; hướng dẫn, xúc tiến việc học tập tập, cửa hàng triệt, tuyên truyền, tổ chức tiến hành chuyên đề trên cơ sở bám sát Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

5.Các cơ sở thông tấn báo chí của tw và địa phương: tổ chức triển khai tuyên truyên sâu rộng, thường xuyên xuyên, chế tạo hiệu ứng lan tỏa trẻ khỏe trong thôn hội về hiệu quả thực hiện siêng đề toàn khóa, chuyên đề mỗi năm cũng như kết quả việc tiếp thu kiến thức và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật bác 19/5, các ngày lễ hội lớn, sự kiện trọng đại của quốc gia,gắn cùng với các trào lưu thi đua yêu nước với tuyên truyền tiến hành các nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đối chọi vị.

Trong quá trình thực hiện siêng đề, có sự việc gì vạc sinh, đề xuất cấp ủy, cơ quan, đơn vị thông tin đúng lúc với Ban Tuyên giáo Trung ươngđể kết hợp xử lý, báo cáo Ban túng thư xem xét, quyết định./.