Điều chỉnh nội dung dạy học lớp 2

     

Hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh nội dung dạy dỗ học những môn học tập cấp Tiểu học tập lớp 2 được kèm Công vnạp năng lượng số: 5842/BGD ĐT-VP.

Bạn đang xem: Điều chỉnh nội dung dạy học lớp 2

ngày thứ nhất tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo thành về câu hỏi kiểm soát và điều chỉnh nội dung môn Toán thù, Tiếng Việt và Đạo đức. Mời chúng ta tham khảo nhằm biết được thử dùng chi tiết.


*

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC CẤP TIỂU HỌC ­ L ỚP 2( Đính kèm Công văn số: 5842/BGD ĐT­VPhường. ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) MÔN TIẾNG VIỆT Lớp 21. Phân môn Luyện từ và Câu­ Bài Câu kiểu Ai là gì ? Khẳng định, phủ định: Không làm bài tập 2 ( trang 52, tập 1).2. Phân môn Tập làm văn ­ Không dạy bài Gọi điện ( trang 103, tuần 12, tập 1).­ Bài Khẳng định, phủ định. Luyện tập về mục lục sách: Không làm bài tập 1, 2 (trang 54, tập 1)­ Bài Đáp lời khẳng định. Viết nội quy: Không làm bài tập 1, 2 (trang 49, tập 2)­ Bài Đáp lời phủ định. Nghe, trả lời câu hỏi: Không làm bài tập 1, 2 (trang 58, tập 2)3. MÔN TO ÁN ­ Lớp 2 Tuần Tên bài học tập Nội dung điều chỉnh Luyện tập (tr. 51) Không làm câu b bài tập 3. 11 32 – 8 (tr. 53) Không làm câu b bài tập 4. 13 34 – 8 (tr. 62) Không làm câu b bài tập 4. 19 Tổng của nhiều số (tr. 91) Không làm cột 2 bài tập 2. Một phần hai (tr. 110) Chỉ yêu cầu nhận biết ‘’Một phần hai”, biết 22 hiểu, viết 1/2 và làm bài tập 1. Luyện tập (tr. 111) Không làm bài tập 5. Một phần ba (tr. 114) Chỉ yêu cầu nhận biết ‘’Một phần ba”, biết 23 gọi, viết 1/3 và làm bài tập 1.

Xem thêm: Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tài Chính Trên Excel Năm 2015, Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tài Chính Bằng Excel

Một phần tư (tr. 119) Chỉ yêu cầu nhận biết ‘’Một phần tư”, biết 24 phát âm, viết 1/4 và làm bài tập 1. Luyện tập (tr. 120) Không làm bài tập 5. Một phần năm (tr. 122) Chỉ yêu cầu nhận biết ‘’Một phần năm”, 25 biết hiểu, viết 1/5 và làm bài tập 1. Tiền Việt Nam (tr. 162) Chuyển dạy cùng với bài Tiền Việt Nam sống 31,3 lớp 3. 2 Luyện tập (tr. 164). Không dạy. 32 Luyện tập chung (tr. 165) Không làm bài tập 5. 34 Ôn tập về phép nhân, phép chia Không làm bài tập 4. (tiếp theo) (tr. 173) Ôn tập về đại lượng (tr. 174) Không làm bài tập 3.4. M ÔN ĐẠO ĐỨC - Lớp 2Tuần Tên bài học tập Nội dung điều chỉnh3 ­ 4 Biết nhận lỗi và sửa lỗi Giáo viên lựa chọn các tình huống đóng vai Bài 2 cho phù hợp với học sinc. 14 ­ 15 Giữ gìn trường lớp sạch rất đẹp Không yêu cầu học sinh đóng vai theo đái Bài 7 phẩm ”Bạn Hùng thật đáng khen”. 28 ­ 29 Giúp đỡ người khuyết tật Giáo viên gợi ý và tạo nên điều kiện cho học Bài 13 sinh tập hợp và giới thiệu những tư liệu sưu tầm được về việc giúp đỡ người khuyết tật.