Công văn 4669/bgdđt-gdtrh hướng dẫn đánh giá học sinh thcs theo mô hình trường học mới

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 1392/BGDĐT-GDTrH V/v tiến hành một trong những luật về Reviews học viên THCS mô hình ngôi trường học tập mới từ thời điểm năm học tập 2016-2017

TP.. hà Nội, ngày 05 tháng tư năm 2017

Kính gửi: Các sởgiáo dục và đào tạo

Thực hiện nay Công vnạp năng lượng số4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18 mon 8năm năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục với Đào chế tạo (GDĐT) về việc thực hiện quy mô trường học new từ năm học2016-2017, Bộ GDĐT khuyên bảo bổsung thực hiện một số hình thức tạiCông văn số 4669/BGDĐT-GDTrH ngày10 tháng 9 năm 2015 về nhận xét họcsinh trung học cơ sở quy mô trường học mới từ năm học tập 2016-2017 nhỏng sau:

1. Đánh giá chỉ định k kết qu học tập tập

1.1. Các bài xích khám nghiệm định kỳ

- Điểm số của các bài kiểm tra giữa học tập kỳ (ĐKTgk) với điểm số của những bài bác chất vấn học kỳ (ĐKThk) được tính vào hiệu quả đánh giá cuối Học kỳ I cùng cuối năm học tập.

Bạn đang xem: Công văn 4669/bgdđt-gdtrh hướng dẫn đánh giá học sinh thcs theo mô hình trường học mới

- Điểm vừa phải môn học kỳ (ĐTBmhk) với điểm vừa đủ môn cảnăm (ĐTBmcn) được tính theo bí quyết sau:

ĐTBmhk =

ĐKTgk + 2 . ĐKThk

3

ĐTBmcn =

ĐTBmhkI + 2 . ĐTBmhkII

3

(ĐTBmhkI cùng ĐTĐmhkII tương xứng là điểm trungbình môn Học kỳ I với Học kỳ II)

- Điểm vừa đủ môn học tập kỳ I cùng điểm vừa đủ môn cả năm học rước đếnchữ số thập phân thứ nhất sau khilàm tròn số cùng được ghi nhấn vào hồ sơ nhận xét học viên.

1.2. Sổ Đánh Giá học sinh

- Trong bảng ăn được điểm học tập kỳ I, gắng thương hiệu cột “Điểm bài kiểmtra cuối học tập kỳ” bằng “Điểm vừa đủ môn học tập kỳ I”;

- Trong bảng ăn được điểm học kỳ II, rứa tên cột “Điểm bài xích kiểmtra cuối năm học” bởi “Điểm trung bình môn cả năm”.

1.3. Học bạ

Trong bảng ghi tác dụng học tập và tập luyện, chũm thương hiệu cột “Điểm chất vấn thời hạn cuối năm” bởi “Điểm trungbình môn cả năm”.

2. Tng hp review định k kết quả học tập tập

2.1. Đánh giá chỉ kết quả học hành của từng học viên theo một trongcha mức "Hoàn thành tốt", "Hoàn thành" hoặc "Có văn bản không hoàn thành":

- Hoàn thành tốt: Có tối thiểu 2/3 số môn học được điểm trung bình cả năm từ bỏ 8,0 trsinh hoạt lên; không có môn như thế nào gồm điểm trung bìnhmôn cả năm bên dưới 6,5; Hoạt đụng giáo dục (Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục): Đạtđề nghị.

- Hoàn thành: Điểm mức độ vừa phải cả năm của toàn bộ các môn học đạttự 5,0 trsống lên; Hoạt hễ dạy dỗ (Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục): Đạt đòi hỏi.

- Có câu chữ chưa hoàn thành: Các ngôi trường đúng theo còn lại.

Xem thêm: Hướng Dẫn Công Bố Thông Tin Doanh Nghiệp Tư Nhân, Công Bố Thông Tin Doanh Nghiệp

2.2. Đánh giá bán chu kỳ về năng lượng, phẩm hóa học của từng học sinh trải qua những đòi hỏi dạy dỗ tại Prúc lục 1 với Phụ lục 2 đương nhiên Công văn uống số 4669/BGDĐT-GDTrH ngày 10 tháng 9 năm năm ngoái theo một trong những bố mức: "Tốt”, "Đạt" hoặc "Cần thế gắng":

- Tốt: đáp ứng nhu cầu tốt, biểu hiện rõ và liên tiếp những đòi hỏi giáo dục;

- Đạt: đáp ứng dược, thể hiện chưa thường xuyên những thưởng thức giáo dục;

- Cần cố kỉnh gắng: không đáp ứng đầy đủ, biểu hiện chưa rõ các thử dùng giáo dục.

3. Một số lý lẽ khác

- Đối cùng với học sinh những lớp môhình ngôi trường học mới năm học tập 2016-2017, điểm bàibình chọn học kỳ I của những môn học tập được đánh giá như điểm vừa đủ môn học tập kỳ I nhằm tính điểm mức độ vừa phải môncả năm.

- Đối cùng với học sinh chuyển tới trường quy mô ngôi trường học tập mới sau khi xong xuôi học tập kỳ I, điểm mức độ vừa phải môn học tập kỳ I nghỉ ngơi lớp cũ được áp dụng để tính điểm mức độ vừa phải môn cảnăm.

- Đối với học sinh đưa đi khỏi lớpquy mô trường học tập mới sau khoản thời gian hoàn thành bọc kỳ I, điểm vừa phải môn họckỳ I được sử dụng nhằm tính điểm vừa đủ môn cả năm theo Thông bốn số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 về Quy chế Review, xếp một số loại học sinh trung học cửa hàng và học sinh trung học tập phổthông.

- Trong ngôi trường thích hợp cần thiết buộc phải xếploại học sinh mô hình ngôi trường học new nhằm vận dụng những công cụ về khenthưởng trọn, cấp học tập bổng so với học viên dân tộc tphát âm số cùng các lao lý không giống, điểm trung bình môn học kỳ với điểm trung bình môn cả năm được áp dụng nhằm xếp các loại họckỳ và xếp loại cả năm theo quy địnhtại Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 mon 12 năm 2011 về Quy chế Đánh Giá, xếp loại học viên trung học đại lý và học viên trung học tập ít nhiều.

Hướng dẫn này được vận dụng từnăm học tập 2016-2017, ko vận dụng những qui định trái cùng với văn phiên bản này đốicùng với học viên trung học cơ sở quy mô trường họcmới. Trong quá trình tiến hành, giả dụ có trở ngại hoặc sự việc gây ra, những sở GDĐT report về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dụcTrung học) để đúng lúc hỗ trợ, giảiquyết./.

Nơi nhận: - Nhỏng trên; - Sở trưởng (để báo cáo); - Các đơn vị chức năng liên quan ở trong Bộ; - Lưu VT, Vụ GDTrH.