Công Văn Số 141

     

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG --------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT nam ---------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

- những tỉnh ủy, thành ủy trực ở trong Trung ương; - các đảng ủy khối trực thuộc Trung ương.

Bạn đang xem: Công Văn Số 141

1. Cơ chế tại điểm 1, mục I về mức đóng góp đảng giá tiền của “đảng viên trong những cơ quan tiền hành chính, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị - buôn bản hội, tổ chức xã hội công việc và nghề nghiệp đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương (tiền lương theo ngạch bậc tiền lương tạo thêm theo hình thức của cơ quan tất cả thẩm quyền), các khoản phụ cấp tính đóng bảo đảm xã hội; chi phí công” các khoản thu nhập tính đóng đảng giá tiền của đảng viên bao gồm:

- các khoản phụ cung cấp chức vụ, thâm niên thừa khung, thâm nám niên nghề được xem đóng bảo đảm xã hội.

- Đảng viên là đối tượng hưởng cơ chế tiền công thì đóng đảng tầm giá hằng tháng bởi 1% chi phí công được hưởng.

- các khoản phụ cấp ko kể thu nhập đóng đảng phí, như: phụ cấp thu hút, ưu đãi, phụ cấp nghề không tính đóng bảo đảm xã hội.

2. Phương tiện tại tiết 3.1 điểm 3, mục I “Đảng viên làm việc trong các đơn vị sự nghiệp, những tổ chức tài chính (sự nghiệp ghê tế, giáo dục, y tế, báo chí...), mức đóng đảng tổn phí hằng tháng bởi 1% chi phí lương (bao bao gồm cả tiền lương tăng thêm), phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội; tiền công”; thu nhập cá nhân tính đóng góp đảng tầm giá bao gồm:

- tiền lương theo ngạch bậc; chi phí lương tăng thêm (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền đưa ra quyết định và phê duyệt.

- các khoản thu nhập tăng lên khác được bỏ ra từ quỹ tiền lương của đơn vị.

- những khoản phụ cấp được tính đóng bảo hiểm xã hội.

- Đảng viên là đối tượng người tiêu dùng hưởng chế độ tiền công thì đóng đảng phí tổn hằng tháng bởi 1% tiền công được hưởng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Nồi Cơm Điện Toshiba, Hướng Dẫn Sử Dụng Nồi Cơm Điện Cao Tần Toshiba

3. Nguyên tắc tại điểm 3.2 “Đảng viên thao tác làm việc trong các doanh nghiệp, mức đóng đảng tầm giá hằng tháng bởi 1% chi phí lương, phụ cung cấp tính đóng bảo đảm xã hội; tiền công và các khoản thu nhập khác tự quỹ tiền lương của 1-1 vị” được trả lời như sau:

- các khoản thu nhập từ quỹ chi phí lương của khách hàng được cấp tất cả thẩm quyền phê chuyên chú trong năm, những khoản tiền lương tạo thêm từ kết quả vận động kinh doanh của đơn vị.

- Đảng viên là đối tượng người tiêu dùng hưởng cơ chế tiền công thì đóng góp đảng phí tổn hằng tháng bằng 1% tiền công được hưởng.

4. Giải pháp tại khổ 1, máu a, khoản 1.1, điểm 1, mục II “Các bỏ ra bộ trực trực thuộc đảng cỗ xã, phường, thị trấn; những chi bộ đại đội, đưa ra bộ đồn, tàu biên phòng; tàu hải quân, tàu cảnh sát biển; các chi bộ đài, trạm rada; những chi bộ đóng quân ở những xã biên cương vùng sâu, vùng xa, trên những đảo được trích lại 50%, nộp lên cấp cho ủy cấp cho trên 50%”, được lí giải như sau:

- những chi cỗ trực trực thuộc đảng cỗ xã, phường, thị xã ở những xã biên thuỳ vùng sâu, vùng xa (địa bàn quanh vùng II (nếu có) và quanh vùng III theo chính sách của chủ yếu phủ).

- những chi cỗ đại đội, chi bộ đồn, tàu biên phòng, tàu hải quân, tàu cảnh sát biển; những chi bộ đài, trạm rada trong đơn vị chức năng lực lượng vũ trang đóng góp quân ở những xã biên thuỳ vùng sâu, vùng xa, trên những đảo (địa bàn khu vực II (nếu có) và khoanh vùng III theo giải pháp của chủ yếu phủ).

5. Chế độ tại khổ 2, máu 2.1, điểm 2, mục II “Quản lý và sử dụng đảng phí”, được sửa đổi như sau:

- chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn; chi bộ cơ sở, đảng cỗ cơ sở trong các cơ quan lại hành chính, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị - xã hội, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và tổ chức triển khai kinh tế. Số đảng chi phí trích bảo quản được bằng vận vào dự trù chi hoạt động vui chơi của tổ chức đảng.

- các đảng ủy khối trực nằm trong tỉnh ủy, thành ủy; các đảng ủy khối trực ở trong Trung ương, số đảng giá tiền trích giữ lại được bổ sung vào gớm phí buổi giao lưu của cấp ủy đảng ko trừ vào định nút giao dự toán ngân sách đầu tư thường xuyên của cơ quan, 1-1 vị.

Nơi nhận: - Như trên; - Ủy ban kiểm soát Trung ương, - Vụ Tài chính, - lưu giữ Văn phòng tw Đảng.