Cách nhân hai chữ số

     
I. định hướng cần nhớ

1. Nhân số gồm hai chữ số với số bao gồm một chữ số (không nhớ)

Quy tắc nhân số bao gồm hai chữ số với số bao gồm một chữ số (không nhớ)

Bước 1: Đặt tính theo cột dọc, vượt số trước tiên là số gồm hai chữ số, thừa số lắp thêm hai là số có một chữ số, trực tiếp với chữ số hàng đơn vị của thừa số lắp thêm nhất.

Bạn đang xem: Cách nhân hai chữ số

Bước 2: Nhân lần lượt thừa số tất cả một chữ số với toàn bộ chữ số trực tiếp hàng với khác sản phẩm ở thừa số còn lại.

Ví dụ cố thể

Ví dụ 1: một số phép tính minh họa

*

Ví dụ 2: từng thùng dầu chứa 21 lít dầu. Hỏi bố thùng như vậy chứa từng nào lít dầu?

Tóm tắt

Một thùng: 21 lít dầu

Ba thùng: ? lít dầu

Bài giải

Ba thùng đựng số lít dầu là:

3 x 21 = 62 (lít)

Đáp số: 62 lít dầu

2. Nhân số tất cả hai chữ số với số tất cả một chữ số (có nhớ)

Quy tắc nhân số gồm hai chữ số cùng với số tất cả một chữ số (có nhớ)

Bước 1: Đặt tính theo cột dọc, thừa số đầu tiên là số có hai chữ số, quá số sản phẩm công nghệ hai là số gồm một chữ số, thẳng với chữ số hàng đơn vị của quá số đồ vật nhất.

Bước 2: Nhân thứu tự thừa số gồm một chữ số với tất cả chữ số thẳng hàng và khác hàng ở vượt số còn lại.

+ lúc nhân vượt số thứ hai với chữ số hàng đơn vị của thừa số thứ nhất được số lớn hơn hoặc bởi 10 thì ta chỉ viết chữ số hàng đơn vị chức năng và nhớ số chục lên hàng chục.

+ thực hiện nhân tiếp thừa số máy hai cùng với chữ số hàng trăm của thừa số đầu tiên rồi cùng với số vừa nhớ. Từ kia ta kiếm tìm được kết quả của phép nhân.

Xem thêm: Luật Sở Hữu Trí Tuệ Tiếng Anh Là Gì ? Sở Hữu Trí Tuệ Tiếng Anh Là Gì

Chú ý: Phép nhân quá số gồm một chữ số cùng với chữ số hàng trăm của số tất cả hai chữ số, nếu có giá trị lớn hơn 10 thì em viết tác dụng vừa tìm được như bình thường, không buộc phải nhớ chữ số hàng chục.

Ví dụ nỗ lực thể

Ví dụ 3: một số phép tính minh họa

*

Ví dụ 4: tìm x

a) x : 6 = 12 b) x : 4 = 23

Bài giải

a) x : 6 = 12 b) x : 4 = 23

x = 12 x 6 x = 23 x 4

x = 72 x = 92

Ví dụ 5: Một cuộn vài lâu năm 35m. Hỏi hai cuộn vải như vậy dài bao nhiêu mét?

Tóm tắt

Một cuộn vải: 35 mét

Hai cuộn vải: ? mét

Bài giải

Hai cuộn vải nhiều năm số mét là:

2 x 35 = 70 (mét)

Đáp số: 70 mét

II. Bài bác tập trường đoản cú luyện

Bài 1. Tính:

a) 11 x 6 b) 22 x 4 c) 13 x 2 d) 11 x 5 e) 33 x 3

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 15 x 3 b) 26 x 4 c) 45 x 6

d) 23 x 5 e) 12 x 6

Bài 3.Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

a) 13 x 3 = 3… b) 2… x 4 = …8 c) 3… x 2 = …6

d) 42 x … = …4 e) 99 x … = 99 f) 3… x 2 = …8

Bài 4.Điền số tương thích vào dấu cha chấm:

a) 2… x 3 = …8 b) …4 x 6 = …4… c) 58 x … = … …2

d) 37 x … = …4 e) … … x 5 = … 10

Bài 5: tra cứu x:

a) x : 3 = 12 b) x : 5 = 20

c) x : 4 = 7 + 13 d) x : 22 = 22 + 19

Bài 6.Tính nhanh:

a) 26 x 2 + 26 x 4 b) 11 x 4 + 14 x 4

Bài 7.Mẹ nuôi một bầy gà có 36 con, nay chị em mua thêm bầy ngan. Biết số ngan mẹ mới tậu nhiều gấp 4 lần số gà. Hỏi đàn ngan mẹ mới mua có từng nào con?

Bài 8. Khối lớp 3 được xếp thành 4 hàng, mỗi sản phẩm 18 học sinh. Hỏi khối lớp 3 có bao nhiêu học tập sinh?

Bài 9. Một lọ hoa có 24 bông hoa, hỏi 5 lọ hoa như thế có bao nhiêu bông hoa?

Bài 10. Mẹ nuôi một bọn gà gồm 36 con, nay bà bầu mua thêm bầy ngan. Biết số ngan mẹ mới mua nhiều cấp 4 lần số gà. Hỏi đàn gà mẹ mới mua có từng nào con?

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 4trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên dautri.mobi để hiểu bài tốt hơn.