Các thông tư hướng dẫn nghị định 63/2014

     

Đã gồm Nghị lý thuyết dẫn Luật đấu thầu 2013

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 63/2014/NĐ-CP

TP Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌNNHÀ THẦU

Căn uống cứ đọng Luật Tổ chức Chính phủ ngày25 mon 12 năm 2001;

Căn cứ đọng Luật Đấu thầu số43/2013/QH13 ngày 26 tháng 1một năm 2013;

Theo đề xuất của Sở trưởng Bộ Kế hoạch cùng Đầu bốn,

Chính phủ phát hành Nghị định quy địnhcụ thể thực hành một trong những điều của Luật Đấuthầu về chắt lọc đơn vị thầu,

Chương thơm I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Mục 1: PHẠM VI ĐIỀUCHỈNH

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

1. Nghị định này biện pháp đưa ra tiếtthi hành một số trong những điều của Luật Đấu thầu về tuyển lựa nhà thầu triển khai những góithầu thuộc phạm vi điều chỉnh dụng cụ tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều1 của Luật Đấu thầu.

Bạn đang xem: Các thông tư hướng dẫn nghị định 63/2014

2. Việc sàng lọc bên thầu trong lĩnhvực dầu khí mức sử dụng trên Khoản 4 Điều 1 của Luật Đấu thầu ápdụng so với dự án công trình đầu tư phát triển quyđịnh tại những Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 1 của Luật Đấu thầu,trừ vấn đề chọn lọc bên thầu liên quan trực tiếp nối chuyển động tra cứu tìm thăm dò,cách tân và phát triển mỏ cùng khai thác dầu khí.

3. Trường hợp điều ước nước ngoài, thỏathuận nước ngoài bao gồm chế độ câu hỏi áp dụng thủ tục gạn lọc đơn vị thầu thì thực hiệntheo lý lẽ trên Khoản 3 cùng Khoản 4 Điều 3 của Luật Đấu thầu.Thủ tục trình, thẩm định và đánh giá với phê thông qua triển khai theo phép tắc của Nghị địnhnày.

4. Trường thích hợp điều ước nước ngoài, thỏathuận nước ngoài không tồn tại nguyên tắc về Việc vận dụng thủ tục lựa chọn đơn vị thầu, việcchọn lọc bên thầu tiến hành theo nguyên lý của Luật Đấu thầu với Nghị định này.

Mục 2: BẢO ĐẢM CẠNHTRANH TRONG ĐẤU THẦU

Điều 2. Bảo đảm cạnhtnhóc trong đấu thầu

1. Nhà thầu tham dự quyên tâm, tmê mẩn dựsơ tuyển chọn bắt buộc thỏa mãn nhu cầu pháp luật trên Khoản 1 cùng Khoản 2 Điều 6 củaLuật Đấu thầu.

2. Nhà thầu tham dự thầu gói thầu hỗnvừa lòng nên hòa bình về pháp luật và tự do vềtài bao gồm với đơn vị thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ xây đắp kỹthuật, lập hồ sơ xây đắp phiên bản vẽ thi công cho gói thầu đó, trừ ngôi trường đúng theo các nội dung các bước này là 1 phầncủa gói thầu hỗn hợp.

3. Nhà thầu support có thể tđắm đuối giahỗ trợ một hoặc nhiều hình thức support mang lại và một dự án, gói thầu gồm những: Lậpreport phân tích chi phí khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập làm hồ sơ thiếtkế chuyên môn, lập làm hồ sơ thiết kế phiên bản vẽ kiến tạo, support đo lường và thống kê.

4. Nhà thầu được review chủ quyền vềpháp luật cùng chủ quyền về tài bao gồm với nhà thầu khác; cùng với nhà thầu tư vấn; với chủchi tiêu, bên mời thầu phương pháp trên các Khoản 1, 2 với 3 Điều 6 củaLuật Đấu thầu lúc thỏa mãn nhu cầu những ĐK sau đây:

a) Không thuộc trực thuộc một cơ quan hoặctổ chức triển khai thẳng quản lý đối với đơn vị sự nghiệp;

b) Nhà thầu với chủ đầu tư chi tiêu, bên mờithầu không có cổ phần hoặc vốn góp bên trên 30% của nhau;

c) Nhà thầu không có cổ phần hoặc vốngóp bên trên 20% của nhau khi thuộc tham gia thầu trong một gói thầu đối với đấu thầuhạn chế;

d) Nhà thầu tham dự thầu với đơn vị thầusupport mang đến gói thầu kia không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không thuộc gồm cổphần hoặc vốn góp bên trên 20% của một tổ chức, cá nhân không giống với từng bên.

5. Trường hòa hợp đối với tập đoàn lớn tài chính bên nước, trường hợp thành phầm, dịchvụ trực thuộc gói thầu là ngành nghề tiếp tế marketing chủ yếu của tập đoàn lớn và là đầura của khách hàng này, mặt khác là nguồn vào của người sử dụng tê trong tập đoàn lớn thì tậpđoàn, những cửa hàng bé của tập đoàn lớn được phxay tham dự quá trình sàng lọc công ty thầucủa nhau. Trường hợp thành phầm, dịch vụ ở trong gói thầu là cổng output của công tynày, đồng thời là nguồn vào của người tiêu dùng tê trong tập đoàn cùng là độc nhất bên trên thịtrường thì tiến hành theo chính sách của Thủ tướng mạo Chính phủ.

Mục 3: ƯU ĐÃITRONG LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Điều 3. Nguyên tắcưu đãi

1. Trường đúng theo sau khi tính chiết khấu, nếucác làm hồ sơ dự thầu, làm hồ sơ đề xuất xếp thứ hạng tương đương thì ưu tiên cho nhà thầubao gồm lời khuyên chi phí trong nước cao hơn nữa hoặc thực hiện các lao cồn địa phươngrộng (tính trên quý hiếm chi phí lương, tiền công chi trả).

2. Trường vừa lòng bên thầu tham dự thầu ở trong đối tượng người tiêu dùng thừa hưởng nhiều hơn thế một loại ưuđãi thì lúc tính ưu đãi chỉ được hưởng một các loại ưu đãi cao nhất theo cơ chế củahồ sơ mời thầu, hồ sơ kinh nghiệm.

3. Đối với gói thầu tất cả hổn hợp, việctính ưu tiên căn cứ tất cả các khuyến nghị ở trong nhà thầu trong những phần các bước tưvấn, cung ứng sản phẩm & hàng hóa, xây gắn. Nhà thầu thừa kế ưu đãi lúc tất cả khuyến nghị chi phí trongnước (chi phí hỗ trợ tư vấn, hàng hóa, xây lắp) tự 25% trngơi nghỉ lên quý hiếm các bước củagói thầu.

Điều 4. Ưu đãi đốivới đấu thầu quốc tế

1. Đối cùng với gói thầu cung cấp dịch vụtư vấn:

a) Trường phù hợp áp dụng phương pháp giárẻ độc nhất, nhà thầu không trực thuộc đối tượng người sử dụng thừa kế chiết khấu buộc phải thêm vào đó mộtkhoản tiền bởi 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giátrị tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá (ví như có) vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh xô lệch, trừ đigiá trị Giảm ngay (nếu có) của phòng thầu đó để đối chiếu, xếp hạng;

b) Trường phù hợp áp dụng phương thức giáthắt chặt và cố định hoặc phương thức dựa trên chuyên môn, đơn vị thầu ở trong đối tượng người sử dụng được hưởngưu đãi được thêm vào đó 7,5% điểm chuyên môn ở trong nhà thầu vào điểm nghệ thuật của nhàthầu kia nhằm so sánh, xếp hạng;

c) Trường phù hợp áp dụng cách thức kếthòa hợp giữa chuyên môn cùng giá, nhà thầu ở trong đối tượng người sử dụng thừa kế ưu tiên được cộngthêm 7,5% điểm tổng hòa hợp ở trong nhà thầu vàođiểm tổng hòa hợp của nhà thầu kia để so sánh, xếp hạng.

2. Đối với gói thầu hỗ trợ dịch vụphi hỗ trợ tư vấn, xây đính thêm, láo lếu hợp:

a) Trường thích hợp vận dụng phương thức giáthấp tốt nhất, đơn vị thầu ko ở trong đối tượng người tiêu dùng thừa kế ưu đãi buộc phải thêm vào đó mộtkhoản tiền bằng 7,5% giá chỉ dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giátrị ưu đãi giảm giá (giả dụ có) vào giá bán dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh rơi lệch, trừ đicực hiếm áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá (trường hợp có) ở trong phòng thầu đó nhằm so sánh, xếp hạng;

b) Trường hợp áp dụng phương pháp giá chỉ Review, bên thầu ko nằm trong đối tượngđược hưởng ưu đãi cần cộng thêm một số tiền bởi 7,5% giá bán dự thầu sau sửa lỗi,hiệu chỉnh lệch lạc, trừ đi cực hiếm tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá (nếu như có) vào giá bán Reviews của nhàthầu kia nhằm đối chiếu, xếp hạng;

c) Trường đúng theo vận dụng cách thức kếthòa hợp giữa kỹ thuật cùng giá bán, bên thầu nằm trong đối tượng người tiêu dùng thừa kế ưu đãi được cộngthêm 7,5% điểm tổng đúng theo ở trong nhà thầu vào điểm tổng đúng theo ở trong nhà thầu kia nhằm sosánh, xếp thứ hạng.

3. Đối cùng với gói thầu bán buôn sản phẩm & hàng hóa,vấn đề ưu đãi so với sản phẩm & hàng hóa trong nước thực hiện theo dụng cụ tại Điều 5 củaNghị định này.

Điều 5. Ưu đãi đốicùng với hàng hóa trong nước

1. Hàng hóa chỉ thừa hưởng chiết khấu khibên thầu chứng minh được sản phẩm & hàng hóa đó tất cả ngân sách cung ứng nội địa chỉ chiếm tỷ lệtự 25% trsinh hoạt lên trong giá chỉ hàng hóa. Tỷ lệ % ngân sách tiếp tế nội địa của hànghóa được xem theo phương pháp sau đây:

D(%) = G*/G (%)

Trong đó:

- G*: Là ngân sách chế tạo trong nước được tính bởi giá bán xin chào của hàng hóavào làm hồ sơ dự thầu, làm hồ sơ khuyến nghị trừ đi cực hiếm thuế với những chi phí nhập ngoạibao gồm cả phí tổn, lệ phí;

- G: Là giá bán xin chào của hàng hóa trong hồsơ dự thầu, hồ sơ lời khuyên trừ đi cực hiếm thuế;

- D: Là phần trăm % chi phí sản xuấttrong nước của hàng hóa. D ³ 25% thì hàng hóa đó được hưởng ưu tiên theo quy địnhtại Khoản 2 Điều này.

2. Cách tính ưu đãi:

a) Trường phù hợp áp dụng cách thức giárẻ tốt nhất, sản phẩm & hàng hóa ko nằm trong đối tượng người dùng thừa kế khuyến mãi nên thêm vào đó mộtkhoản chi phí bởi 7,5% giá bán dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh xô lệch, trừ đi giátrị áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá (nếu như có) của sản phẩm & hàng hóa đó vào giá bán dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnhrơi lệch, trừ đi quý hiếm ưu đãi giảm giá (nếu như có) ở trong phòng thầu nhằm so sánh, xếp hạng;

b) Trường đúng theo vận dụng phương pháp giáđánh giá, hàng hóa ko thuộc đối tượng người dùng thừa kế chiết khấu đề xuất cộng thêm mộtkhoản tiền bởi 7,5% giá chỉ dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh xô lệch, trừ đi giátrị áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá (giả dụ có) của sản phẩm & hàng hóa kia vàogiá bán reviews ở trong nhà thầu để so sánh, xếp hạng;

c) Trường hợp áp dụng phương pháp kếtđúng theo giữa kỹ thuật với giá bán, sản phẩm & hàng hóa trực thuộc đối tượng thừa hưởng ưu tiên được cộngđiểm ưu tiên vào điểm tổng đúng theo theo bí quyết sau đây:

Điểmưu tiên = 0,075 x (giá chỉ hàng hóa khuyến mãi /giá bán gói thầu) x điểm tổng hợp

Trong đó: Giá sản phẩm & hàng hóa chiết khấu là giádự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh lệch lạc, trừ đi cực hiếm giảm ngay (ví như có) củahàng hóa ở trong đối tượng người sử dụng thừa hưởng chiết khấu.

Điều 6. Ưu đãi đốicùng với đấu thầu trong nước

1. Đối cùng với gói thầu bán buôn hàng hóa,vấn đề khuyến mãi đối với hàng hóa nội địa tiến hành theo pháp luật tại Điều 5 củaNghị định này.

2. Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất củacông ty thầu có toàn bô lao rượu cồn là phụ nữ giớihoặc thương binch, người khuyết tật chỉ chiếm Xác Suất tự 25% trnghỉ ngơi lên và tất cả thích hợp đồnglao đụng về tối tphát âm 03 tháng; công ty thầu là công ty nhỏ nằm trong đối tượng đượchưởng trọn khuyến mãi theo lý lẽ tại Khoản 3 Điều 14 của Luật Đấu thầuđược xếp hạng cao hơn làm hồ sơ dự thầu, làm hồ sơ đề xuất ở trong nhà thầu ko thuộcđối tượng người dùng thừa hưởng ưu tiên vào ngôi trường hợplàm hồ sơ dự thầu, hồ sơ khuyến nghị của những nhà thầu được reviews ngang nhau.

3. Đối cùng với gói thầu xây thêm có giágói thầu không thực sự 05 tỷ việt nam đồng chỉ cho phép đơn vị thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ vàcực kỳ nhỏ dại theo khí cụ của quy định về doanh nghiệp tsay mê gia đấu thầu.

4. Trường vừa lòng sau khoản thời gian ưu đãi nếu như cáchồ sơ dự thầu, làm hồ sơ lời khuyên xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng cao hơnmang đến bên thầu nghỉ ngơi địa phương thơm khu vực thực hiện gói thầu.

Mục 4: CUNG CẤP.,ĐĂNG TẢI THÔNG TIN; CHI PHÍ; LƯU TRỮ HỒ SƠ TRONG QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Điều 7. Cung cấpvà đăng tải ban bố về đấu thầu

1. Trách rưới nhiệm hỗ trợ thông tin:

a) Các Sở, phòng ban ngang Bộ, cơ quannằm trong nhà nước, cơ sở khác nghỉ ngơi Trung ương, Ủyban quần chúng. # cung cấp tỉnh với người có thẩm quyền gồm trách rưới nhiệm cung cấpthông báo nêu trên Điểm g Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầulên hệ thống mạng đấu thầu giang sơn hoặc đến Báo đấu thầu;

b) Các Sở, ban ngành ngang Sở, cơ quanthuộc Chính phủ, cơ sở khác sinh hoạt Trung ương, Ủyban quần chúng. # cấp cho tỉnh giấc tất cả trách nhiệm đưa tin nêu trên Điểm h Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu lên hệ thống mạng đấuthầu quốc gia;

c) Bên mời thầucó trách rưới nhiệm tin báo mức sử dụng tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

đ) Nhà thầu có trách nhiệm tự cung tự túc cấpvà cập nhật biết tin về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề của chính mình vào cơ sở dữ liệu nhàthầu bên trên khối hệ thống mạng đấu thầu đất nước theo lao lý tại Điểmd Khoản 1 Điều 5 và Điểm k Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu;

2. Trách nhiệm đăng cài đặt thông tin:

a) Sở Kế hoạch với Đầu bốn Chịu tráchnhiệm trong câu hỏi đăng thiết lập báo cáo về đấu thầu;

b) tin tức vừa lòng lệ theo nguyên tắc đượcđăng cài đặt trên khối hệ thống mạng đấu thầu non sông, bên trên Báo đấu thầu. Khi vạc hiệnphần lớn thông báo chưa hợp lệ, Sở Kế hoạch cùng Đầu tứ tất cả trách rưới nhiệm thông báotrên khối hệ thống mạng đấu thầu giang sơn, Báo đấu thầu để các đơn vị chức năng cung ứng thôngtin biết, chỉnh sửa, hoàn thiện và để được đăng download.

3. tin tức về chắt lọc công ty thầu quamạng được bên mời thầu trường đoản cú đăng cài bên trên khối hệ thống mạng đấu thầu tổ quốc nhưngbắt buộc đảm bảo đúng theo lệ theo phương tiện trên Điểm b Khoản 2 Vấn đề này.

4. Đối với hồ hết dự án, gói thầu thuộchạng mục bí mật đơn vị nước, câu hỏi công khai báo cáo triển khai theo chế độ củaluật pháp về đảm bảo bí mật đơn vị nước.

5. khích lệ hỗ trợ cùng đăng tảiđọc tin về đấu thầu bên trên khối hệ thống mạng đấu thầu giang sơn, Báo đấu thầu với cácphương tiện đi lại biết tin đại bọn chúng khác đối với đều gói thầu không nằm trong phạm viđiều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Điều 8. Thời hạn,tiến trình cung ứng cùng đăng mua công bố về đấu thầu

1. Trường vừa lòng trường đoản cú đăng mua thông tinlên khối hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

a) Các đối tượng người sử dụng có trách nát nhiệm cungcung cấp thông báo theo phép tắc tại Khoản 1 Điều 7 của Nghị định này thực hiện đăngcam kết tham gia khối hệ thống mạng đấu thầu non sông theo cách thức trên Điều 87 của Nghịđịnh này với tự đăng cài lên tiếng lên khối hệ thống mạng đấu thầu non sông theo hướngdẫn của Bộ Kế hoạch với Đầu tư;

b) Đối với công bố phương pháp tại cácĐiểm b với Điểm c Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, bên mờithầu thiết kế làm hồ sơ mời quyên tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơđòi hỏi theo thời gian lao lý vào thông tin mời nộp hồ sơ quyên tâm, thôngbáo mời sơ tuyển chọn, thông tin mời thầu, thông tin mời chào sản phẩm cơ mà đảm bảo tốitgọi là 03 ngày làm việc, kể từ ngày thứ nhất các biết tin này được đăng tảitrên khối hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

c) Đối với ban bố qui định trên cácĐiểm a, d, đ, g với h Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, các tổ chức triển khai chịu đựng trách nhiệm đăng tải ban bố phảibảo đảm an toàn thời khắc từ bỏ đăng thiết lập báo cáo ko muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từngày vnạp năng lượng bạn dạng được ban hành.

2. Trường hợp cung cấp thông tin choBáo đấu thầu:

a) Đối cùng với công bố điều khoản tại Điểm b cùng Điểm c Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, thời hạnBáo đấu thầu nhận ra công bố tối tgọi là 05 ngày thao tác trước thời điểm ngày dự kiếnsản xuất làm hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ từng trải.Các báo cáo này được đăng download 01 kỳ trên Báo đấu thầu;

b) Đối cùng với đọc tin nguyên lý tại cácĐiểm d, đ và g Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, thời hạnBáo đấu thầu nhận thấy thông tin không muộn rộng 07 ngày thao tác làm việc, kể từ ngày vnạp năng lượng bạn dạng được ban hành. Các biết tin này đượcđăng download 01 kỳ bên trên Báo đấu thầu.

3. Trong vòng 02 ngày thao tác, nói từLúc những tổ chức tự đăng cài lên tiếng khí cụ trên các Điểm b,c, d, đ cùng g Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu lên khối hệ thống mạng đấu thầu quốcgia, Báo đấu thầu gồm trách nát nhiệm đăng tải 01 kỳ bên trên Báo đấu thầu.

4. Trong vòng 02 ngày thao tác, nhắc từLúc Báo đấu thầu nhận thấy đọc tin lý lẽ trên các Điểm b,c, d, đ với g Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấuthầu, Báo đấu thầu bao gồm trách nát nhiệm đăng download lên hệ thống mạng đấu thầu quốcgia cùng bên trên Báo đấu thầu. Đối cùng với công bố hiện tượng tại Điểmb với Điểm c Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, mặt mời thầu xây dừng hồ sơmời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, làm hồ sơ mời thầu, hồ sơ thử khám phá theo thời gianchính sách trong thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông tin mời sơ tuyển, thôngbáo mời thầu, thông tin mời chào sản phẩm cơ mà bảo vệ về tối tphát âm là 03 ngày thao tác,Tính từ lúc ngày trước tiên các thông tin này được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầugiang sơn hoặc bên trên Báo đấu thầu.

5. Việc cung cấp cùng đăng thiết lập thôngtin so với đấu thầu qua mạng thực hiện theo phương pháp tại Khoản 2 Điều 88 củaNghị định này.

Điều 9. Chi phítrong quá trình sàng lọc công ty thầu

1. Căn uống cứ đọng quy mô, đặc thù của góithầu, công ty đầu tư ra quyết định nấc giá thành một bộ làm hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu thương cầu(bao gồm cả thuế) đối với đấu thầu trong nước dẫu vậy buổi tối đa là 2 ngàn.000 đồng đốivới hồ sơ mời thầu với 1.000.000 đồng đối với làm hồ sơ yêu thương cầu; đối với đấu thầu quốctế, mức giá cả theo thông lệ đấu thầu nước ngoài.

2. Chi phí lập, thẩm định làm hồ sơ mờiquyên tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển:

a) Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, hồsơ mời sơ tuyển chọn được xem bởi 0,05% giá bán gói thầu tuy vậy về tối tgọi là một trong những.000.000đồng cùng tối đa là 30.000.000 đồng;

b) Chi phí đánh giá và thẩm định hồ sơ mời quantrọng điểm, làm hồ sơ mời sơ tuyển chọn được xem bằng 0,03% giá bán gói thầu cơ mà buổi tối tđọc là1.000.000 đồng cùng buổi tối đa là 30.000.000 đồng.

3. túi tiền lập, thẩm định hồ sơ mờithầu, làm hồ sơ yêu cầu:

a) Ngân sách chi tiêu lập hồ sơ mời thầu, hồ sơtrải đời được tính bởi 0,1% giá gói thầu nhưng lại tối tphát âm là 1.000.000 đồng và tốinhiều là 50.000.000 đồng;

b) Chi tiêu thẩm định và đánh giá hồ sơ mời thầu,hồ sơ những hiểu biết được xem bởi 0,05% giá gói thầu tuy nhiên buổi tối tđọc là 1 trong những.000.000 đồngvới về tối nhiều là 50.000.000 đồng.

4. Chi tiêu Đánh Giá làm hồ sơ quan tâm, hồsơ dự sơ tuyển chọn, hồ sơ dự thầu, làm hồ sơ đề xuất:

a) Ngân sách Review hồ sơ quan tâm, hồsơ dự sơ tuyển được tính bằng 0,05% giá chỉ gói thầu nhưng về tối tphát âm là một trong.000.000 đồngcùng về tối nhiều là 30.000.000 đồng;

b) Ngân sách chi tiêu review hồ sơ dự thầu, hồsơ lời khuyên được tính bằng 0,1% giá chỉ gói thầu mà lại về tối tgọi là một trong những.000.000 đồngvà tối nhiều là 50.000.000 đồng.

5. Chi tiêu thẩm định tác dụng lựa chọnđơn vị thầu của cả ngôi trường hòa hợp không lựa chọn được đơn vị thầu được xem bởi 0,05% giágói thầu nhưng lại về tối tgọi là một trong những.000.000 đồng cùng về tối nhiều là 50.000.000 đồng.

6. Đối với những gói thầu bao gồm nội dungtương tự nhau thuộc và một dự án, dự tân oán buôn bán, những gói thầu buộc phải tổ chứclại bài toán tuyển lựa đơn vị thầu thì các chi phí: Lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm,hồ sơ mời sơ tuyển; lập, đánh giá và thẩm định làm hồ sơ mời thầu, hồ sơ thử dùng được tính tốiđa là 1/2 mức giá thành lao lý trên Khoản 2 cùng Khoản 3 Điều này. Trường hòa hợp tổchức lại bài toán tuyển lựa bên thầu thì bắt buộc tính toán, bổ sung ngân sách lựa chọncông ty thầu vào dự án công trình, dự toán thù buôn bán phù hợp cùng với thực tiễn của gói thầu.

7. Chi phí mức sử dụng trên những Khoản 2,3, 4, 5 và 6 Như vậy vận dụng so với trường thích hợp chủ đầu tư chi tiêu, mặt mời thầu trựctiếp thực hiện. Đối cùng với trường thích hợp thuê tư vấn đấu thầu nhằm thực hiện các côngbài toán nêu trên những Khoản 2, 3, 4, 5 với 6 Vấn đề này, bài toán xác minh chi phí dựa trêncác nội dung với phạm vi quá trình, thời hạn tiến hành, năng lực kinh nghiệm tay nghề củachuyên gia support với những yếu tố không giống.

8. Chi phí mang lại Hội đồng hỗ trợ tư vấn giảiquyết đề xuất ở trong phòng thầu về tác dụng chắt lọc đơn vị thầu là 0,02% giá dự thầucủa phòng thầu tất cả đề nghị tuy thế về tối tđọc là một trong những.000.000 đồng với tối đa là 50.000.000 đồng.

9. Chi tiêu đăng tảibiết tin về đấu thầu, ngân sách tmê mệt gia khối hệ thống mạng đấu thầu nước nhà cùng việcáp dụng những khoản thu trong quá trình sàng lọc bên thầu triển khai theo hướng dẫncủa Bộ Kế hoạch cùng Đầu bốn cùng Bộ Tài thiết yếu.

Điều 10. Lưu trữlàm hồ sơ trong quy trình sàng lọc đơn vị thầu

1. Toàn bộ làm hồ sơ liên quan đến quátrình lựa chọn đơn vị thầu được giữ gìn mang đến buổi tối thiểu là 03 năm sau khoản thời gian quyết toánđúng theo đồng, trừ hồ sơ chế độ trên những Khoản 2, 3 cùng 4 Điều này.

2. Hồ sơ lời khuyên về tài chính của cácbên thầu không thừa qua bước review vềkỹ thuật được trả lại ngulặng trạng đến bên thầu theo thời hạn sau đây:

a) Đối với gói thầu hỗ trợ dịch vụbốn vấn: Trong vòng 10 ngày, Tính từ lúc ngày cam kết hợp đồng cùng với công ty thầu được lựa chọn;

b) Đối cùng với gói thầu hỗ trợ dịch vụphi hỗ trợ tư vấn, mua sắm sản phẩm & hàng hóa, xây đính thêm, hỗn hợp vận dụng cách tiến hành một giai đoạnnhị túi hồ nước sơ: Cùng thời gian với Việc hoàn lại hoặc giải phóng đảm bảo dự thầu củabên thầu ko được chắt lọc.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Trợ Từ Trong Tiếng Nhật Thông Dụng, Cách Dùng Trợ Từ Trong Tiếng Nhật

Trường thích hợp vào thời hạn công cụ tạiĐiểm a và Điểm b Khoản này, nhà thầu không sở hữu và nhận lại làm hồ sơ lời khuyên về tài chínhcủa bản thân thì bên mời thầu xem xét, đưa ra quyết định Việc bỏ hồ sơ khuyến nghị về tàibao gồm dẫu vậy đề xuất bảo vệ thông báo trong làm hồ sơ đề xuất về tài chính ở trong phòng thầukhông bị tiết lộ.

3. Trường phù hợp hủy thầu, hồ sơ liênquan lại được lưu lại trong tầm thời hạn 12 mon, kể từ thời điểm phát hành quyết địnhbỏ thầu.

4. Hồ sơ quyết toán, hồ sơ hoàn côngvà các tư liệu liên quan mang lại công ty thầu trúng thầu của gói thầu được lưu giữ trữtheo cách thức của lao lý về lưu trữ.

Cmùi hương II

QUY TRÌNH ĐẤU THẦURỘNG RÃI, HẠN CHẾ ĐỐI VỚI GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN, MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP,HỖN HỢP. THEO PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN

Mục 1: PHƯƠNG THỨCMỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ

Điều 11. Quytrình bỏ ra tiết

1. Chuẩn bị chắt lọc nhà thầu, bao gồm:

a) Lập hồ nước sơmời thầu;

b) Thẩm định cùng phê chăm chút hồ sơ mờithầu.

2. Tổ chức chắt lọc công ty thầu, bao gồm:

a) Mời thầu;

b) Phát hành, sửa đổi, làm rõ làm hồ sơ mờithầu;

c) Chuẩn bị, nộp, chào đón, làm chủ,sửa thay đổi, rút ít hồ sơ dự thầu;

d) Msinh hoạt thầu.

3. Đánh giá chỉ hồ sơ dự thầu, bao gồm:

a) Kiểm tra, đánh giá tính đúng theo lệ củalàm hồ sơ dự thầu;

b) Đánh giá chỉ chi tiết hồ sơ dự thầu;

c) Xếp hạng đơn vị thầu.

4. Thương thảo phù hợp đồng.

5. Trình, thẩm định, phê chăm chú vàcông khai minh bạch công dụng lựa chọn bên thầu.

6. Hoàn thiện nay, ký kết hợp đồng.

Điều 12. Lập hồsơ mời thầu

1. Căn cứ đọng lập hồ sơ mời thầu:

a) Quyết định phê để mắt tới dự án công trình hoặc Giấy ghi nhận đầu tư chi tiêu so với dựán, đưa ra quyết định phê chăm chút dự tân oán buôn bán so với bán buôn thường xuyên cùng cáctài liệu liên quan. Đối với gói thầu buộc phải thực hiện trước khi bao gồm đưa ra quyết định phêchu đáo dự án thì địa thế căn cứ theo quyết định của fan mở màn nhà chi tiêu hoặc ngườimở đầu đơn vị chức năng được giao trọng trách chuẩn bị dự án trong ngôi trường vừa lòng chưa xác địnhđược chủ đầu tư;

b) Kế hoạch gạn lọc công ty thầu được duyệt;

c) Tài liệu về xây đắp tất nhiên dựtoán thù được coi xét đối với gói thầu xây lắp; thử khám phá về tính năng, thông số kỹ thuật kỹ thuậtso với sản phẩm & hàng hóa (nếu có);

d) Các khí cụ của điều khoản về đấuthầu và các chế độ của luật pháp liên quan; điều ước quốc tế, thỏa thuận quốctế (ví như có) so với những dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển bằng lòng, vốn vayưu đãi;

đ) Các chính sách của Nhà nước về thuế,tầm giá, chiết khấu trong chọn lọc công ty thầu và những quy định không giống tương quan.

2. Hồ sơ mời thầu đề xuất lý lẽ vềtiêu chuẩn reviews hồ sơ dự thầu bao gồm tiêu chuẩn chỉnh review về năng lượng vàkhiếp nghiệm; tiêu chuẩn chỉnh đánh giá về kỹ thuật; khẳng định giá rẻ độc nhất vô nhị (đối vớingôi trường hợp áp dụng phương thức giá rẻ nhất); tiêu chuẩn chỉnh xác minh giá bán đánh giá(so với trường đúng theo vận dụng cách thức giá chỉ tiến công giá). Trong làm hồ sơ mời thầuko được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm mục đích hạn chế sự tsi mê gia ở trong phòng thầu hoặcnhằm mục tiêu chế tạo ra điểm mạnh cho một hoặc một số trong những đơn vị thầu gây ra sự tuyên chiến và cạnh tranh ko đồng đẳng.

3. Tiêu chuẩn chỉnh Đánh Giá hồ sơ dự thầuso với gói thầu sắm sửa sản phẩm & hàng hóa bao gồm:

a) Tiêu chuẩn Review về năng lượng vàgớm nghiệm

Sử dụng tiêu chuẩn đạt, ko đạt đểkiến tạo tiêu chuẩn đánh giá về năng lượng và kinh nghiệm, trong các số đó đề nghị quy địnhnút thưởng thức tối tphát âm để Reviews là đã đạt đối với từng ngôn từ về năng lực vàkinh nghiệm tay nghề của phòng thầu. Cụ thể như sau:

- Kinc nghiệm triển khai các gói thầutương tự; kinh nghiệm tay nghề vận động trong nghành nghề dịch vụ sản xuất, kinh doanh thiết yếu cóliên quan đến sự việc triển khai gói thầu;

- Năng lực cung ứng cùng sale, cơslàm việc đồ chất kỹ thuật, chuyên môn cán cỗ trình độ chuyên môn bao gồm tương quan đến sự việc thực hiệngói thầu;

- Năng lực tài chính: Tổng gia tài, tổngnợ cần trả, gia tài thời gian ngắn, nợ thời gian ngắn, lệch giá, ROI, cực hiếm hợp đồngvẫn tiến hành dlàm việc dang cùng những tiêu chí quan trọng không giống để reviews năng lực vềtài chủ yếu của nhà thầu.

Việc xác minh mức độ yên cầu ví dụ đốicùng với từng tiêu chuẩn chỉnh cơ chế tại Điểm này đề nghị địa thế căn cứ theo trải đời của từng góithầu ví dụ. Nhà thầu được Review đạt toàn bộ văn bản nêu tại Điểm này thìđáp ứng nhu cầu những hiểu biết về năng lượng với tay nghề.

b) Tiêu chuẩnreviews về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chuẩn đạt, ko đạt hoặcphương thức chnóng điểm theo thang điểm 100 hoặc 1.000 để thi công tiêu chuẩnĐánh Giá về kỹ thuật, trong đó nên cách thức nút điểm buổi tối thiểu với nút điểm tốinhiều đối với từng tiêu chuẩn chỉnh bao quát, tiêu chuẩn chỉnh cụ thể Khi sử dụng phươngpháp chnóng điểm. Việc thi công tiêu chuẩn reviews về nghệ thuật dựa trên những yếutố về năng lực thỏa mãn nhu cầu các đòi hỏi về con số, quality, thời hạn Ship hàng,di chuyển, lắp ráp, BH, đáng tin tưởng của nhà thầu thông qua vấn đề triển khai cácphù hợp đồng tựa như trước kia và những đòi hỏi không giống nêu trong làm hồ sơ mời thầu. Cnạp năng lượng cứvào cụ thể từng gói thầu ví dụ, khi lập làm hồ sơ mời thầu bắt buộc rõ ràng hóa những tiêu chílàm các đại lý nhằm Reviews về kỹ thuật bao gồm:

- Đặc tính, thông số kỹ thuật kỹ thuật củahàng hóa, tiêu chuẩn chỉnh cấp dưỡng, tiêu chuẩn sản xuất và công nghệ;

- Tính phải chăng và công dụng tài chính củanhững chiến thuật chuyên môn, phương án tổ chức cung cấp, gắn đặt hàng hóa;

- Mức độ đáp ứng những thưởng thức về bảohành, bảo trì;

- Khả năng say mê ứng về khía cạnh địa lý,môi trường;

- Tác hễ so với môi trường với biệnpháp điệu quyết;

- Khả năng hỗ trợ tài chính (giả dụ cóyêu cầu);

- Các nhân tố về điều kiện thương thơm mại,thời hạn tiến hành, huấn luyện và giảng dạy chuyển nhượng bàn giao công nghệ;

- Tiến độ hỗ trợ hàng hóa;

- Uy tín của nhà thầu trải qua việcthực hiện những hòa hợp đồng tương tự như trước đó;

- Các yếu tố cần thiết khác.

c) Xác định giá thấp duy nhất (đối vớingôi trường thích hợp áp dụng cách thức giá thấp nhất):

- Xác định giá dự thầu;

- Sửa lỗi;

- Hiệu chỉnh không đúng lệch;

- Trừ quý hiếm áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá (trường hợp có);

- Chuyển đổi giá chỉ dự thầu sang một đồngchi phí tầm thường (trường hợp có);

- Xác định quý hiếm ưu tiên (nếu có);

- So sánh thân các hồ sơ dự thầu đểxác định giá tốt tốt nhất.

d) Tiêu chuẩn xác minh giá đánh giá(so với ngôi trường thích hợp áp dụng phương pháp giá chỉ tiến công giá):

Công thức khẳng định giá bán tấn công giá:

GĐG = G ± ∆G +∆ƯĐ

Trong đó:

- G = (giá chỉ dự thầu ± quý hiếm sửa lỗi± quý giá hiệu chỉnh không nên lệch) - quý hiếm giảm giá (nếu có);

- ∆G là quý giá các yếu hèn tốđược quy về một mặt phẳng cho tất cả vòng đời áp dụng của hàng hóa bao gồm:

+ Ngân sách chi tiêu quản lý và vận hành, bảo dưỡng;

+ Chi tiêu lãi vay mượn (ví như có);

+ Tiến độ;

+ Chất lượng (công suất, công suất);

+ Xuất xứ;

+ Các nguyên tố không giống (trường hợp có).

∆ƯĐ là cực hiếm yêu cầu cộngthêm so với đối tượng người tiêu dùng không thừa kế khuyến mãi theo công cụ tại Điểm b Khoản 2Điều 5 của Nghị định này.

4. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầuso với gói thầu xây lắp bao gồm:

a) Tiêu chuẩn chỉnh review về năng lực vàkinh nghiệm

Sử dụng tiêu chuẩn đạt, ko đạt đểkiến thiết tiêu chuẩn Review về năng lượng cùng kinh nghiệm, trong các số đó đề xuất quy địnhnấc trải đời về tối tgọi để Reviews là đạt được đối với từng câu chữ về năng lượng vàkinh nghiệm tay nghề ở trong phòng thầu. Cụ thể nhỏng sau:

- Kinc nghiệm triển khai những gói thầugiống như về đồ sộ, tính chất nghệ thuật, ĐK địa lý, địa hóa học, hiện trường(nếu như có); kinh nghiệm vận động vào nghành nghề dịch vụ phân phối, sale bao gồm tất cả liênquan liêu tới việc triển khai gói thầu;

- Năng lực kỹ thuật: Số lượng, trìnhđộ cán cỗ trình độ chính yếu, người công nhân chuyên môn thẳng triển khai gói thầuvới số lượng sản phẩm công nghệ kiến thiết sẵn tất cả, khả năng huy động đồ vật thiết kế nhằm thựchiện tại gói thầu;

- Năng lực tài chính: Tổng tài sản, tổngnợ đề nghị trả, tài sản ngắn hạn, nợ thời gian ngắn, lợi nhuận, lợi tức đầu tư, giá trị đúng theo đồngđang tiến hành dsinh sống dang với những chỉ tiêu cần thiết khác nhằm Reviews về năng lựctài chính ở trong nhà thầu;

Việc xác định cường độ đòi hỏi ví dụ đốivới từng tiêu chuẩn phương pháp trên Điểm này phải địa thế căn cứ theo từng trải của từng góithầu. Nhà thầu được đánh giá đạt toàn bộ nội dung nêu tại Điểm này thì đáp ứngkinh nghiệm về năng lượng với tay nghề.

b) Tiêu chuẩn chỉnh đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, ko đạt hoặc phương thức chấm điểm theo thang điểm 100hoặc 1.000 nhằm xây dựng tiêu chuẩn nhận xét về nghệ thuật, trong các số ấy nên quy địnhmức điểm tối tphát âm cùng nút điểm về tối đa so với từng tiêu chuẩn chỉnh tổng quát, tiêu chuẩn cụ thể Lúc áp dụng phươngpháp chấm điểm. Việc xây đắp tiêu chuẩn đánh giá về nghệ thuật dựa vào các nộidung về kỹ năng đáp ứng các đề xuất về hồ sơ kiến thiết, tiên lượng mời thầu, uytín ở trong phòng thầu thông qua việc thực hiện các hòa hợp đồng tựa như trước đó với cáchưởng thụ không giống nêu trong làm hồ sơ mời thầu. Căn uống cứ đọng vào từng gói thầu cụ thể, Khi lập làm hồ sơ mời thầu buộc phải rõ ràng hóanhững tiêu chí có tác dụng các đại lý nhằm đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Tính phải chăng với khả thi của các giảipháp chuyên môn, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với lời khuyên về quá trình thicông;

Trừ các ngôi trường phù hợp bởi vì đặc thù củagói thầu mà làm hồ sơ mời thầu từng trải đơn vị thầu phải triển khai theo như đúng biện phápthi công nêu vào hồ sơ mời thầu, trong làm hồ sơ mời thầu yêu cầu công cụ bên thầuđược khuyến nghị giải pháp kiến tạo không giống vớiphương án xây đắp nêu trong làm hồ sơ mời thầu.

- Tiến độ thi công;

- Các phương án bảo đảm chất lượng;

- Bảo đảm ĐK vệ sinh môi trườngcùng các ĐK khác ví như phòng cháy, trị cháy, bình an lao động;

- Mức độ đáp ứng những trải nghiệm về bảohành, bảo trì;

- Uy tín ở trong phòng thầu thông qua việctiến hành các vừa lòng đồng tương tự trước đó;

- Các nguyên tố cần thiết không giống.

c) Xác định giá tốt độc nhất vô nhị (đối vớitrường thích hợp áp dụng phương pháp giá bèo nhất) triển khai theo lý lẽ trên Điểmc Khoản 3 Điều này;

d) Tiêu chuẩn chỉnh xác minh giá chỉ tiến công giá(so với ngôi trường hợp áp dụng phương thức giá chỉ tiến công giá)

Công thức khẳng định giá bán đánh giá:

GĐG = G ± ∆g + ∆ƯĐ

Trong đó:

- G = (giá bán dự thầu ± giá trị sửa lỗi± quý giá hiệu chỉnh sai lệch) - cực hiếm tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá (giả dụ có);

- ∆G là quý hiếm các yếu hèn tốđược quy về một mặt phẳng cho cả vòng đời áp dụng của công trình xây dựng bao gồm:

+ giá cả quản lý và vận hành, bảo dưỡng;

+ giá thành lãi vay (nếu như có);

+ Tiến độ;

+ Chất lượng;

+ Các yếu tố khác (giả dụ có).

- ∆ƯĐ là quý hiếm đề nghị cộngthêm so với đối tượng người sử dụng ko thừa kế ưu đãi theo chính sách trên Điểm b Khoản 2Điều 4 của Nghị định này.

5. Đối cùng với góithầu hỗ trợ dịch vụ phi support và gói thầu lếu hợp

Cnạp năng lượng cứ đồ sộ, đặc thù của gói thầuvà cách thức tại những Khoản 2, 3 cùng 4 Điều này nhằm xác minh tiêu chuẩn Đánh Giá vềnăng lượng và kinh nghiệm; tiêu chuẩn chỉnh đánh giá về kỹ thuật; khẳng định giá rẻ nhất(đối với trường đúng theo vận dụng phương pháp giá tốt nhất) hoặc tiêu chuẩn xác địnhgiá chỉ Reviews (đối với trường phù hợp áp dụng phương thức giá bán tấn công giá) mang lại phù hợp.

6. Không thực hiện cách thức đánh giákết hợp giữa kỹ thuật và giá chỉ so với gói thầu áp dụng thủ tục sàng lọc nhàthầu một giai đoạn một túi làm hồ sơ.

7. Hồ sơ mời thầu ko được nêu yêucầu về nhãn hiệu, nguồn gốc rõ ràng của hàng hóa. Trường hợp quan yếu biểu đạt chingày tiết hàng hóa theo tính năng chuyên môn, xây đắp technology, tiêu chuẩn công nghệthì được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể nhằm xem thêm, minh họamang đến đòi hỏi về kỹ thuật của hàng hóa mà lại bắt buộc ghi đương nhiên các từ bỏ “hoặc tươngđương” sau thương hiệu, catalô đồng thời phải chính sách rõ nội hàm tương đương vớisản phẩm & hàng hóa đó về công năng chuyên môn, kĩ năng áp dụng, tiêu chuẩn technology vàcác văn bản khác (ví như có) để chế tạo ra dễ ợt mang đến công ty thầu trong quá trình chuẩnbị hồ sơ dự thầu. Chỉ kinh nghiệm nhà thầu nộp Giấy phnghiền hoặc Giấy ủy quyền bánhàng ở trong nhà cấp dưỡng hoặc Giấy chứng nhận quan hệ nam nữ đối tác vào trường hợphàng hóa là đặc thù, phức hợp bắt buộc đính thêm vớitrách nhiệm của nhà chế tạo vào bài toán hỗ trợ những hình thức dịch vụ sau bán hàng như bảohành, bảo trì, thay thế, hỗ trợ prúc tùng, đồ dùng bốn sửa chữa thay thế.

8. Quy định về áp dụng lao động:

a) Đối với đấu thầu nước ngoài, Lúc lậplàm hồ sơ mời thầu bắt buộc nguyên lý thực hiện lao động nội địa so với rất nhiều vị trícông việc mà lao đụng nội địa thỏa mãn nhu cầu được cùng có tác dụng cung cấp, đặc biệtlà lao rượu cồn phổ biến. Chỉ được thực hiện lao đụng nước ngoài Khi lao rượu cồn trongnước ko đáp ứng nhu cầu kinh nghiệm. Nhà thầu không tuân hành lý lẽ về vấn đề sử dụnglao hễ lúc triển khai vừa lòng đồng, tùy thuộc vào cường độ vi phạm sẽ bị cnóng tsi mê gia hoạtđụng đấu thầu trên cả nước theo lao lý tại Khoản 4 Điều 122 của Nghị địnhnày;

b) Đối cùng với phần nhiều gói thầu nên sử dụngcác lao đụng rộng rãi, làm hồ sơ mời thầu cần từng trải nhà thầu khuyến cáo phươngán áp dụng lao đụng địa phương thơm chỗ tiến hành triển khai dự án công trình, gói thầu;

c) Chủ chi tiêu Chịu đựng trách nhiệm trướcquy định về bài toán tuân thủ dụng cụ trên Điểm a Khoản này vào quy trình lập hồsơ mời thầu, Reviews hồ sơ dự thầu, phê để mắt tới hiệu quả tuyển lựa bên thầu, cam kết kếtcùng triển khai thích hợp đồng;

d) Hồ sơ dự thầu ở trong nhà thầu khôngthỏa mãn nhu cầu thử khám phá của làm hồ sơ mời thầu về sử dụnglao rượu cồn luật tại Điểm a Khoản này đang bị nockout.

Điều 13. Thẩm địnhvới phê cẩn thận hồ sơ mời thầu

1. Hồ sơ mời thầu đề xuất được thẩm địnhtheo giải pháp tại Điều 105 của Nghị định này trước khi phê coi xét.

2. Việc phê chú ý làm hồ sơ mời thầu phảibằng văn bản với địa thế căn cứ vào tờ trình phêđể mắt tới, report thẩm định làm hồ sơ mời thầu.

Điều 14. Tổ chứcchọn lựa nhà thầu

1. Mời thầu:

Bên mời thầu đăng tải thông tin mờithầu theo lao lý tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 với Điểm b Khoản 1 hoặc Điểm a Khoản2 Điều 8 của Nghị định này.

2. Phát hành, sửa thay đổi, làm rõ làm hồ sơ mờithầu:

a) Hồ sơ mời thầu được xây dựng chocác bên thầu tsay đắm gia đấu thầu rộng rãi hoặc cho các công ty thầu mang tên vào danhsách nlắp. Đối với nhà thầu liên danh, chỉ cần một thành viên trong liên danhtải hoặc thừa nhận làm hồ sơ mời thầu, bao gồm cả ngôi trường thích hợp chưa hiện ra liên danh khisở hữu hoặc nhấn hồ sơ mời thầu;

b) Trường vừa lòng sửa thay đổi làm hồ sơ mời thầusau thời điểm tạo ra, mặt mời thầu bắt buộc gửi đưa ra quyết định sửa thay đổi đương nhiên gần như ngôn từ sửa đổi làm hồ sơ mời thầu đến cácnhà thầu sẽ thiết lập hoặc dấn làm hồ sơ mời thầu;

c) Trường phù hợp buộc phải hiểu rõ hồ sơ mời thầuthì bên thầu buộc phải gửi văn uống phiên bản kiến nghị mang đến mặt mời thầu tối thiểu 03 ngày có tác dụng việc(đối với đấu thầu trong nước), 05 ngày thao tác làm việc (so với đấu thầu quốc tế) trướcngày có thời khắc đóng góp thầu nhằm chu đáo, xử lý. Việc hiểu rõ hồ sơ mời thầu đượcmặt mời thầu thực hiện theo một hoặc các hiệ tượng sau đây:

- Gửi văn uống phiên bản hiểu rõ cho các bên thầu sẽ mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu;

- Trong ngôi trường đúng theo quan trọng, tổ chứchội nghị chi phí đấu thầu nhằm dàn xếp về gần như nội dung trong làm hồ sơ mời thầu nhưng những bên thầu không rõ. Nội dung trao đổiyêu cầu được mặt mời thầu đánh dấu thành biên bản và lập thành văn phiên bản hiểu rõ hồ sơmời thầu gửi cho các đơn vị thầu đã tải hoặc nhấn làm hồ sơ mời thầu;

- Nội dung làm rõ hồ sơ mời thầuko được trái với câu chữ của làm hồ sơ mời thầu đang chăm bẵm, Trường hòa hợp sau khilàm rõ hồ sơ mời thầu dẫn mang lại đề nghị sửa đổilàm hồ sơ mời thầu thì việc sửa đổi hồ sơ mời thầu tiến hành theo pháp luật tại Điểmb Khoản này;

d) Quyết định sửa thay đổi, văn bản làm rõhồ sơ mời thầu là một trong những phần của làm hồ sơ mời thầu.

3. Chuẩn bị, nộp, mừng đón, thống trị,sửa đổi, rút ít làm hồ sơ dự thầu:

a) Nhà thầu chịu đựng trách nát nhiệm trong việcchuẩn bị và nộp làm hồ sơ dự thầu theo đòi hỏi của làm hồ sơ mời thầu;

b) Bên mời thầu mừng đón với cai quản lýnhững hồ sơ dự thầu vẫn nộp theo cơ chế cai quản làm hồ sơ mật cho tới lúc công khai kếtquả lựa chọn công ty thầu; trong gần như trường hợp ko được bật mý đọc tin tronghồ sơ dự thầu trong phòng thầu này đến công ty thầu khác, trừ các ban bố được côngkhai khi msống thầu. Hồ sơ dự thầu được gửimang đến bên mời thầu sau thời điểm đóng góp thầu sẽ không còn được mở, chưa hợp lệ với bịcác loại. Bất kỳ tư liệu như thế nào được bên thầu gửi cho sau thời điểm đóng góp thầu để sửa đổi, bổ sung cập nhật hồ sơ dự thầu vẫn nộp rất nhiều khôngđúng theo lệ, trừ tư liệu đơn vị thầu gửi đến để làm rõ làm hồ sơ dự thầu theo trải nghiệm củabên mời thầu hoặc tư liệu nắm rõ, bổ sung nhằm mục tiêu chứng minh bốn phương pháp hòa hợp lệ, nănglực và kinh nghiệm ở trong nhà thầu;

c) Khi mong mỏi sửa thay đổi hoặc rút làm hồ sơ dựthầu vẫn nộp, đơn vị thầu bắt buộc gồm vnạp năng lượng bản ý kiến đề nghị gửi đến bên mời thầu. Bên mời thầuchỉ chấp thuận vấn đề sửa thay đổi hoặc rút hồ sơ dự thầu ở trong phòng thầu ví như cảm nhận vnạp năng lượng bạn dạng kiến nghị trước thời khắc đóng góp thầu;

d) Bên mời thầu bắt buộc mừng đón hồ nước sơdự thầu của toàn bộ những đơn vị thầu nộp làm hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng góp thầu, kểcả ngôi trường phù hợp công ty thầu tham gia thầu không cài hoặc chưa dìm làm hồ sơ mời thầu trựctiếp trường đoản cú mặt mời thầu. Trường thích hợp không tải hồ sơ mời thầu thì đơn vị thầu cần trảmang đến mặt mời thầu một khoản tiền bằng giá bán hồ sơ mời thầu trước lúc hồ sơ dựthầu được chào đón.

4. Msinh hoạt thầu:

a) Việc msinh hoạt thầu cần được tiến hànhcông khai minh bạch cùng bước đầu ngay lập tức trong khoảng 01 tiếng, kể từ thời gian đóng góp thầu. Chỉ tiếnhành mlàm việc các làm hồ sơ dự thầu mà mặt mời thầu nhận ra trước thời điểm đóng thầutheo tận hưởng của làm hồ sơ mời thầu trước sự tận mắt chứng kiến của đại diện thay mặt các đơn vị thầutham gia lễ msinh sống thầu, không phụ thuộc vào sự có mặt tuyệt vắng vẻ phương diện của các đơn vị thầu;

b) Việc mở thầu được tiến hành đối vớitừng hồ sơ dự thầu theo trang bị từ chữ cái thương hiệu của nhà thầu cùng theo trình trường đoản cú sauđây:

- Yêu cầu thay mặt đại diện từng bên thầu thamdự mlàm việc thầu xác thực câu hỏi tất cả hoặc không có thư áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá dĩ nhiên làm hồ sơ dự thầu củamình;

- Kiểm tra niêm phong;

- Mở hồ sơ cùng phát âm rõ những báo cáo về:Tên đơn vị thầu; số lượng bạn dạng cội, bạn dạng chụp hồ nước sơ; giá chỉ dự thầu ghi trong đơn dự thầu;cực hiếm giảm giá (nếu có); thời hạn gồm hiệu lực thực thi của hồ sơ dự thầu; thời giantriển khai đúng theo đồng; quý giá, hiệu lực thực thi củabảo đảm dự thầu; những báo cáo khác liên quan;

c) Biên bản msống thầu: Các thông tinnêu trên Điểm b Khoản này nên được ghi vào biên bạn dạng msinh sống thầu. Biên bản mngơi nghỉ thầunên được ký xác nhận vày thay mặt của bên mời thầu với các đơn vị thầu tham gia lễmngơi nghỉ thầu. Biên phiên bản này đề xuất được gửi cho những công ty thầu tham gia thầu;

d) Đại diện của mặt mời thầu yêu cầu kýxác thực vào bản cội 1-1 dự thầu, thư áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá (giả dụ có), giấy ủy quyền của ngườithay mặt theo điều khoản của phòng thầu (ví như có); thỏa thuận liên danh (nếu như có); bảođảm dự thầu; các ngôn từ khuyến nghị về tài thiết yếu và các câu chữ đặc biệt quan trọng kháccủa từng làm hồ sơ dự thầu.

Điều 15. Nguyêntắc nhận xét làm hồ sơ dự thầu

1. Việc nhận xét làm hồ sơ dự thầu phảicăn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá làm hồ sơ dự thầu và những đòi hỏi không giống trong hồ sơ mờithầu, địa thế căn cứ vào hồ sơ dự thầu sẽ nộp, những tài liệu phân tích và lý giải, nắm rõ hồ sơ dựthầu ở trong nhà thầu nhằm đảm bảo gạn lọc được nhà thầu tất cả đầy đủ năng lượng và kinh nghiệm,gồm chiến thuật khả thi để tiến hành gói thầu.

2. Việc Reviews được triển khai trênphiên bản chụp, công ty thầu đề xuất chịu đựng trách nát nhiệm về tính thống nhất thân bản cội và bảnchụp. Trường đúng theo gồm sự không nên khác thân phiên bản gốc với phiên bản chụp cơ mà ko làm núm đổivật dụng từ xếp hạng bên thầu thì căn cứ vào bạn dạng cội để Đánh Giá.

3. Trường vừa lòng tất cả sự không đúng khác giữa bảncội và phiên bản chụp dẫn cho công dụng Reviews trên phiên bản cội khác tác dụng đánh giátrên phiên bản chụp, có tác dụng biến hóa máy tự xếp thứ hạng nhà thầu thì hồ sơ dự thầu của nhàthầu bị nockout.

Điều 16. Làm rõhồ sơ dự thầu

1. Sau Khi msinh hoạt thầu, đơn vị thầu có tráchnhiệm nắm rõ làm hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hòa hợp làm hồ sơ dựthầu của nhà thầu thiếu thốn tư liệu chứng tỏ bốn bí quyết hòa hợp lệ, năng lượng và kinhnghiệm thì mặt mời thầu đề nghị công ty thầu nắm rõ, bổ sung cập nhật tài liệu nhằm triệu chứng minhtứ giải pháp thích hợp lệ, năng lượng với kinh nghiệm tay nghề. Đối với các văn bản khuyến nghị về nghệ thuật,tài bao gồm nêu trong làm hồ sơ dự thầu trong phòng thầu, bài toán làm rõ buộc phải bảo vệ nguyêntắc ko có tác dụng chuyển đổi văn bản cơ phiên bản của làm hồ sơ dự thầu đang nộp, không nạm đổigiá chỉ dự thầu.

2. Trường đúng theo sau thời điểm đóng góp thầu, nếucông ty thầu phạt hiện nay làm hồ sơ dự thầu thiếu các tư liệu minh chứng tứ bí quyết hòa hợp lệ,năng lượng và kinh nghiệm thì nhà thầu được phxay gửi tài liệu cho mặt mời thầu đểnắm rõ về bốn bí quyết hòa hợp lệ, năng lực cùng kinh nghiệm tay nghề của bản thân. Bên mời thầu cótrách nát nhiệm chào đón đều tài liệu hiểu rõ ở trong phòng thầu nhằm cẩn thận, tấn công giá;những tài liệu bổ sung cập nhật, hiểu rõ về tứ bí quyết hợplệ, năng lượng với kinh nghiệm tay nghề được nhìn nhận nlỗi một phần của hồ sơ dự thầu.

3. Việc làm rõ làm hồ sơ dự thầu chỉ đượctiến hành thân mặt mời thầu cùng nhà thầu gồm hồ sơ dự thầu cần phải làm rõ với phảiđảm bảo an toàn phép tắc không có tác dụng biến hóa thực chất của nhà thầu tham gia thầu. Nộidung làm rõ làm hồ sơ dự thầu phải biểu lộ bởi vnạp năng lượng bạn dạng và được bên mời thầu bảoquản ngại như 1 phần của làm hồ sơ dự thầu.

Điều 17. Sửa lỗivà hiệu chỉnh không nên lệch

1. Sửa lỗi là câu hỏi sửa lại hầu hết saisót trong làm hồ sơ dự thầu bao gồm lỗi số học tập và các lỗi không giống được tiến hành theochính sách sau đây:

a) Lỗi số học bao hàm số đông lỗi do thựchiện nay các phép tính cùng, trừ, nhân, phân chia ko chính xác Khi tính toán giá dự thầu.Trường hợp hồ sơ mời thầu bao gồm thử khám phá phảiso với đơn giá chỉ cụ thể thì đề xuất mang số liệu trong bảng phân tích đối chọi giá dựthầu chi tiết có tác dụng cửa hàng đến vấn đề sửa lỗi số học. Trường phù hợp ko đồng điệu giữa1-1 giá chỉ cùng thành chi phí thì đem đơn giá chỉ có tác dụng cơ sởcho bài toán sửa lỗi; ví như phạt hiện đối chọi giá bao gồm sự không đúng khác không bình thường vị lỗi hệ thậpphân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành chi phí là cửa hàng đến Việc sửa lỗi;

b) Các lỗi khác:

- Tại cột thành chi phí đã có được điền đầyđầy đủ quý giá tuy vậy không tồn tại solo giá bán khớp ứng thi 1-1 giá bán được xác định bổ sung cập nhật bằngbiện pháp tạo thành tiền mang đến số lượng; lúc có solo giá chỉ tuy thế cột thành tiền bỏ trốngthì cực hiếm cột thành chi phí sẽ được xác định bổ sung bằng cách nhân con số với 1-1 giá; nếu như một văn bản như thế nào kia bao gồm điềnđơn giá chỉ với giá trị tại cột thành chi phí nhưng bỏ trống số lượng thì con số bỏtrống được xác định bổ sung cập nhật bằng cách phân chia quý hiếm trên cột thành chi phí đến đơngiá chỉ của văn bản kia. Trường phù hợp con số được khẳng định bổ sung nêu bên trên không giống với con số nêu trong làm hồ sơ mời thầu thì giá trị không nên không giống đó là lệch lạc về phạmvi hỗ trợ và được hiệu chỉnh theo phép tắc trên Khoản 2 Điều này;

- Lỗi nhầm đơn vị tính: Sửa lại chotương xứng với đòi hỏi của làm hồ sơ mời thầu;

- Trường vừa lòng gồm khác biệt giữa nhữngvăn bản nằm trong lời khuyên nghệ thuật với ngôn từ ở trong đề xuất tài bao gồm thì nộidung ở trong khuyến cáo chuyên môn đã là cửa hàng mang lại câu hỏi sửa lỗi.

2. Hiệu chỉnh sai lệch:

a) Trường hợp có xô lệch về phạm vicung cấp thì giá trị phần xin chào thiếu sẽ tiến hành cộng thêm vào, quý giá phần chàoquá sẽ tiến hành trừ theo nấc đối kháng giá chỉ khớp ứng vào làm hồ sơ dự thầu của nhà thầutất cả không nên lệch;

Trường hòa hợp trong hồ sơ dự thầu củanhà thầu tất cả xô lệch không tồn tại đơn giá chỉ thì mang mức solo giá xin chào tối đa đối vớicâu chữ này trong các các hồ sơ dự thầu khác quá qua bước Reviews về kỹ thuậtđể gia công cơ sở hiệu chỉnh không nên lệch; ngôi trường phù hợp tronglàm hồ sơ dự thầu của những bên thầu vượt qua bước đánh giá về nghệ thuật không có đơngiá bán thì đem đơn giá chỉ trong dự tân oán có tác dụng cơ sở hiệu chỉnh không đúng lệch; trường hợpkhông có dự toán thù gói thầu thì căn cứ vào 1-1 giá sinh ra giá bán gói thầu có tác dụng cơsở hiệu chỉnh không nên lệch;

Trường thích hợp chỉ bao gồm một nhà thầu duy nhấtquá qua bước Đánh Giá về chuyên môn thì thực hiện hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sởrước mức đơn giá khớp ứng trong làm hồ sơ dự thầu ở trong nhà thầu này; ngôi trường phù hợp hồsơ dự thầu ở trong nhà thầu không tồn tại solo giá chỉ thì mang mức đơn giá trong dự toán thù củagói thầu; ngôi trường hòa hợp không có dự toán gói thầu thì địa thế căn cứ vào đơn giá chỉ hìnhthành giá bán gói thầu làm cho đại lý hiệu chỉnh không nên lệch;

b) Trường hợp nhà thầu chào thiếu thuế,tổn phí, lệ giá thành đề nghị nộp theo yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu thì bên mời thầu phảicộng những chi phí kia vào giá dự thầu. Phần chi phí này không được tính vào không đúng lệchthiếu hụt theo chính sách tại Điểm d Khoản 1 Điều 43 của Luật Đấu thầu;

c) Trường vừa lòng bên thầu có thư giảmgiá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được triển khai bên trên đại lý giá dự thầuchưa trừ đi cực hiếm tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá. Tỷ lệ Phần Trăm (%) của xô lệch thiếu được xác địnhbên trên cơ sở so với mức giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu;

d) Trường hòa hợp công ty thầu gồm làm hồ sơ dự thầuđược hiệu chỉnh lệch lạc xếp hạng đầu tiên được mời vào đàm phán hợp đồng,Khi thương thuyết phù hợp đồng đề nghị đem mức đối chọi giá kính chào phải chăng tuyệt nhất trong những những hồ sơdự thầu khác vượt qua bước review về kỹ thuật để thương thảo so với phần sailệch thiếu hụt.

3. Sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh không nên lệchtheo giải pháp trên Khoản 1 với Khoản 2 Vấn đề này, bên mời thầu yêu cầu thông báo bằngvăn phiên bản cho công ty thầu biết về vấn đề sửa lỗi, hiệu chỉnh rơi lệch đối với làm hồ sơ dựthầu của phòng thầu. Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày cảm nhận thông báocủa mặt mời thầu, công ty thầu đề xuất gồm vnạp năng lượng bạn dạng thông tin mang đến mặt mời thầu về việcđồng ý hiệu quả sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo thông tin của bên mời thầu.Trường th?