Bưu điện có bán tem không

     
pháp luật của luật pháp về áp dụng tem bưu chính để kinh doanh, tham khảo và giao dịch trước giá cước dịch vụ thương mại bưu chính.
điều khoản của quy định về áp dụng tem bưu thiết yếu để kinh doanh, tham khảo và thanh toán giao dịch trước giá chỉ cước thương mại & dịch vụ bưu chính.

Căn cứ pháp lý:

Luật Bưu bao gồm 2010Nghị định 47/2011/NĐ-CP

 Khoản 3 Điều 3 chế độ bưu thiết yếu 2010 quy định:

 3. Thương mại & dịch vụ bưu đó là dịch vụ chấp nhận, vận động và vạc bưu nhờ cất hộ bằng những phương thức từ vị trí của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính, trừ cách thức điện tử.

Bạn đang xem: Bưu điện có bán tem không

Tem Bưu bao gồm Việt Nam là ấn phẩm vì chưng cơ quan bên nước gồm thẩm quyền về bưu thiết yếu của vn quyết định chế tạo để giao dịch trước giá bán cước dịch vụ thương mại bưu bao gồm trên mạng bưu chính công cộng và được thừa nhận trong mạng lưới của liên kết Bưu chính Thế giới.

Tem bưu chủ yếu nước ngoài là ấn phẩm do các nước member của hợp lại thành Bưu chính thế giới phát hành để thanh toán giao dịch trước giá cước thương mại & dịch vụ bưu bao gồm và được thừa nhận trong mạng lưới của kết hợp Bưu chủ yếu Thế giới.

*

1/ Sử dụng tem bưu bao gồm để giao dịch thanh toán trước giá bán cước thương mại & dịch vụ bưu chính

Tem bưu chính vn được sử dụng để thanh toán trước giá bán cước thương mại & dịch vụ bưu chủ yếu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:Do Bộ tin tức và media phát hành;Không bị cấm lưu hành;Chưa gồm dấu hủy;Còn nguyên vẹn.Tem bưu chính quan trọng trong thời hạn cung ứng, tem bưu thiết yếu phổ thông đề nghị được bán trên mạng bưu chính công cộng theo đúng giá in trên mặt tem, trừ trường thích hợp tem bưu chủ yếu có dấu hủy.Tem bưu chính đặc biệt quan trọng hết thời hạn cung ứng vẫn có mức giá trị thực hiện để giao dịch thanh toán trước giá cước thương mại & dịch vụ bưu chính.Việc tịch thu và xử trí tem bưu chính quan trọng đặc biệt hết thời hạn đáp ứng được thực hiện theo quy định của Bộ thông tin và Truyền thông.Việc in tem bưu chính việt nam trên những ấn phẩm phải thực hiện tem bưu bao gồm có in chữ “tem mẫu” (Specimen) hoặc tem bưu bao gồm có vết hủy, trừ trường vừa lòng in phóng to lớn gấp những lần dưới dạng pa-nô, áp-phích Lưu ý: Tem bưu chính quốc tế không được áp dụng để giao dịch trước giá cước thương mại & dịch vụ bưu thiết yếu trong nước và thương mại dịch vụ bưu chính thế giới từ việt nam đi những nước.

2/ Sử dụng tem bưu chủ yếu để gớm doanh, sưu tập2.1 Tổ chức, cá nhân không được ghê doanh, trao đổi, trưng bày, tuyên truyền những một số loại tem sau đây:

Tem bưu chủ yếu giả;Tem bưu thiết yếu có nội dung, hình ảnh, ký hiệu, tín hiệu gây kích động, thù hằn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; phòng phá công ty nước cộng hoà thôn hội công ty nghĩa Việt Nam; không phù hợp với đạo đức xã hội, cùng với thuần phong mỹ tục của Việt Nam;Tem bưu thiết yếu đã bao gồm quyết định tịch thu của ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyền;Tem bưu chính quốc tế có ngôn từ và nguồn gốc xuất xứ không phù hợp theo thông tin của cơ sở bưu chính những nước thành viên đoàn kết Bưu chính thế giới và những hiệp hội sưu tập tem.

2.2 kinh doanh, sưu tập tem bưu chính

Tổ chức, cá nhân được gớm doanh, sưu tập tem Bưu chính nước ta và tem bưu chủ yếu nước ngoài.Việc nhập khẩu tem bưu chính quốc tế được thực hiện như sau:Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nhập vào tem bưu chủ yếu nộp thẳng hoặc nhờ cất hộ qua con đường bưu thiết yếu đến Bộ tin tức và truyền thông media và phụ trách về tính bao gồm xác, chân thực của hồ sơ;Kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định pháp luật, việc cấp chứng từ phép nhập khẩu tem bưu chủ yếu được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc;Bộ tin tức và truyền thông gửi giấy biên nhận hồ sơ đến add thư điện tử (e-mail) của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chủ yếu trong thời hạn 03 ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ;Trường đúng theo hồ sơ cấp thủ tục phép nhập vào tem bưu thiết yếu chưa thỏa mãn nhu cầu quy định trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cảm nhận hồ sơ, Bộ thông tin và media gửi thông báo yêu cầu hầu hết nội dung bắt buộc sửa đổi, bổ sung. Vào thời hạn 05 ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày ra thông báo, tổ chức, cá nhân có trọng trách sửa đổi, bổ sung theo yêu thương cầu. Trường hợp không sửa đổi, bổ sung cập nhật hồ sơ theo yêu cầu, Bộ tin tức và truyền thông ra thông báo khước từ cấp giấy tờ nhập khẩu tem bưu thiết yếu trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ lúc ngày chấm dứt thời hạn thông báo;Trường hợp không đồng ý cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính thì vào thời hạn 07 ngày làm cho việc, Bộ tin tức và truyền thông phải thông tin bằng văn bạn dạng và nêu rõ lý do.Giấy phép nhập khẩu tem bưu chính có mức giá trị triển khai một lần trong thời hạn không quá 01 năm tính từ lúc ngày cam kết và không được gia hạn.

Vi phạm các nguyên lý về tem bưu bao gồm bị phạt cụ nào?

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ bỏ 600.000 đồng đến một triệu đồng trong việc thanh toán trước giá bán cước dịch vụ bưu chính so với một trong số hành vi sau:

a) sử dụng tem bưu chính vn đã tất cả dấu hủy;

b) thực hiện tem bưu bao gồm Việt Nam không còn nguyên vẹn.

2. Phát tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng so với hành vi sử dụng tem bưu chính vn bị cấm lưu hành.

3. Phát tiền từ bỏ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với hành vi sử dụng tem bưu chính quốc tế để giao dịch trước giá cước dịch vụ thương mại bưu thiết yếu trong nước và dịch vụ bưu chính quốc tế từ vn đi nước ngoài.

Xem thêm: 6 Cách Tìm Kiếm Trên Google Bằng Hình Ảnh Trên Ios, Tìm Kiếm Bằng Hình Ảnh Trên Google

4. Phát tiền trường đoản cú 5.000.000 đồng mang đến 10.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau:

a) ghê doanh, trao đổi, trưng bày, tuyên truyền tem bưu chủ yếu có nội dung, hình ảnh, cam kết hiệu, tín hiệu không phù hợp đạo đức làng hội, thuần phong mỹ tục Việt Nam;

b) buôn bán tem bưu chính việt nam trên mạng bưu chính nơi công cộng trong thời hạn đáp ứng không đúng giá in cùng bề mặt tem, trừ trường hợp tem bưu thiết yếu có lốt hủy;

c) bán tem bưu chủ yếu đặc biệt đã mất thời hạn cung ứng trên mạng bưu chủ yếu công cộng, trừ trường hợp đã thiết lập lại;

d) lưu giữ hành tem bưu bao gồm Việt Nam không tồn tại quyết định phát hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

đ) tổ chức triển khai trưng bày, triển lãm tem bưu thiết yếu không đúng qui định của phòng ban nhà nước tất cả thẩm quyền;

e) In tem bưu chính nước ta trên những ấn phẩm nhưng không áp dụng tem bưu bao gồm có in chữ “tem mẫu” (specimen) hoặc tem bưu thiết yếu có dấu hủy, trừ trường hòa hợp in phóng to lớn gấp các lần bên dưới dạng pa-nô, áp phích;

g) tàng trữ tem bưu bao gồm Việt Nam, hồ sơ mẫu thiết kế tem bưu chính nước ta không đúng chính sách của pháp luật.

5. Vạc tiền từ 10.000.000 đồng cho 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) ghê doanh, trao đổi, trưng bày, tuyên truyền tem bưu chính quốc tế có văn bản và bắt đầu xuất xứ không tương xứng theo thông báo của ban ngành bưu chính các nước thành viên liên hợp Bưu chính trái đất và các hiệp hội sưu tập tem;

b) In tem bưu chính vn không đúng quyết định của ban ngành nhà nước có thẩm quyền;

c) Không tàng trữ tem bưu chính Việt Nam, hồ sơ mẫu xây đắp tem bưu thiết yếu Việt Nam.

6. Phát tiền tự 20.000.000 đồng mang lại 30.000.000 đồng so với một trong các hành vi sau:

a) kinh doanh, trao đổi, trưng bày, tuyên truyền tem bưu chủ yếu có quyết định đình bản, đình chỉ, thu hồi;

b) Sử dụng, sao chép một phần hoặc cục bộ mẫu tem bưu chính việt nam đã coi xét mà không có văn bản cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) không thu hồi, xử lý, diệt tem bưu thiết yếu khi có đưa ra quyết định đình bản, đình chỉ hoặc tem bưu chủ yếu đặc biệt đã mất thời hạn đáp ứng theo qui định của cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền;

d) Thu hồi, xử lý, hủy tem bưu bao gồm mà sẽ có quyết định đình bản, đình chỉ, tem bưu chủ yếu hết thời hạn cung ứng không đúng quy định.

7. Vạc tiền từ bỏ 30.000.000 đồng mang đến 50.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau:

a) tởm doanh, trao đổi, trưng bày, tuyên truyền tem bưu bao gồm giả;

b) In tem bưu bao gồm Việt Nam không tồn tại quyết định của phòng ban nhà nước gồm thẩm quyền;

c) ko trình Bộ thông tin và truyền thông media phê chú ý đề án in tem bưu chính ở nước ngoài, hợp tác in hoặc phát hành tầm thường với ban ngành bưu bao gồm nước ngoài.

8. Phạt tiền tự 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi tởm doanh, trao đổi, trưng bày, tuyên truyền tem bưu chủ yếu có nội dung, hình ảnh, cam kết hiệu, dấu hiệu gây kích động, thù hằn giữa những dân tộc, nhan sắc tộc, tôn giáo; tất cả nội dung không đúng trái về tự do lãnh thổ nước nhà Việt Nam.

9. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) tịch kí tang vật, phương tiện phạm luật hành chính đối với hành vi vi phạm luật quy định trên điểm d khoản 4, những điểm a cùng b khoản 5, những điểm a cùng b khoản 6, những điểm a với b khoản 7 Điều này;

b) Trục xuất khỏi bờ cõi nước cộng hòa xóm hội công ty nghĩa Việt Nam so với người quốc tế có hành vi vi phạm luật quy định trên khoản 8 Điều này.

10. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại số lợi phi pháp có được do triển khai hành vi phạm luật quy định tại các điểm a, b cùng c khoản 4, điểm a khoản 5, điểm a khoản 6, điểm a khoản 7 cùng khoản 8 Điều này;

b) Buộc tiêu hủy thứ phẩm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 và khoản 8 Điều này.