Bảo Mật

     
dautri.mobi thu thập thông tin của người tiêu dùng gửi cho việc đó tôi. Công ty chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua những trang người tiêu dùng truy cập, thông tin được cung ứng thông qua việc khảo sát điều tra và đăng ký, API. Những thông tin này có thể chứa dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm: địa chỉ, số điện thoại, vv... Dautri.mobi khẳng định bảo vệ an ninh thông tin của bạn. Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản. Tuy nhiên, một trong những thông tin thu thập từ các bạn và về bạn được sẽ tiến hành sử dụng để cung cấp việc cung cấp dịch vụ của công ty chúng tôi với bạn. đầy đủ thông tin chúng tôi thu thập không được share với bạn, cung cấp hoặc cho thuê, ngoại trừ một trong những trường đúng theo sau đây:

dautri.mobi có thể chia sẻ thông tin cá nhân để khảo sát hoặc ngăn ngừa các hoạt động bất đúng theo pháp, nghi hoặc gian lận, các trường hợp liên quan mang đến các tai hại sự an ninh tính mạng của ngẫu nhiên người nào theo yêu ước của mức sử dụng pháp.
dautri.mobi hợp tác với các công ty không giống đại diện shop chúng tôi ở một vài nhiệm vụ và rất có thể cần phải chia sẻ thông tin của người tiêu dùng với chúng ta để hỗ trợ các sản phẩm và thương mại & dịch vụ cho bạn. Dautri.mobi cũng có thể có thể share thông tin của doanh nghiệp để hỗ trợ sản phẩm hoặc thương mại & dịch vụ mà bạn yêu mong hoặc khi công ty chúng tôi có được sự được cho phép của bạn.
Chúng tôi đã chuyển tin tức về các bạn nếu cửa hàng chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với doanh nghiệp khác. Vào trường thích hợp này, công ty chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng e-mail hoặc bằng phương pháp thông báo trông rất nổi bật trên website của công ty chúng tôi trước khi tin tức về chúng ta được chuyển giao và trở thành đối tượng người sử dụng của một chế độ Bảo mật khác.
Bảng cầm tắt này được cung cấp cho mình vì tác dụng của bạn và không ràng buộc pháp lý. Xin vui mừng đọc Điều khoản một cách toàn vẹn để nỗ lực rõ.